Når livet gør ondt

Nyt 14. januar 2009

Nyt Den uvildige konsulentordning på handicapområdet

DUKH skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap gennem information og rådgivning

 

 

Disse er skrevet til www.aslan.dk

Aktiv dødshjælp – til hjælp for den ramte, de pårørende, lægen eller dem, der har den daglige pleje?
Revideret og ajourført udgave af Aktiv dødshjælp april 2008

Kristen mystik nu og gennem 2000 år
Revideret og ajourført udgave af Sjælens mørke nat oktober 2007

Misbrug af børn og voksne
Revideret og ajourført udgave af Når kirken ikke er et sikkert sted november 2007

De følgende er skrevet til www.religion.dk  klik på dem for at læse

Når mennesker mister håbet
Selvmordstruede og pårørende er ikke så alene, som de selv tror, mange vil og kan hjælpe, se hvor

Når døden bliver virkelighed


Det mener de kristne kirker om homoseksualitet

Om abort:
Abort som etisk og religiøst spørgsmål

Værd at vide om graviditet og fosterets udvikling


 

Nogle nyttige adresser

 
Ret og pligt
ved Susanne Lyngsø
Radiohuset
Rosenørnsallé
1999 Frederiksberg C
Danmarks Radio program 1 mandag kl. 14-14.30. Genudsendes tirsdag 22.30 og fredag 04.50

Hanne Reintofts brevkasse
Ugebladet SØNDAG
Vesterbrogade 16
Postboks 424
1505 København V

Familieadvokaten.
Her kan man få mange arter sociale og juridiske spørgsmål opklaret gratis via e-mail.


SR-Bistand
Sortedam Dossering 5
2200 København N
Tlf. 35 39 71 97
SR-Bistand er en privat social hjælpeorganisation, der arbejder med social/juridisk/psykologisk rådgivning, igangsættelse af selvhjælpsgrupper og formidling af frivilligt arbejde

Patientforeningen Danmark


Patientforeningen

 

Patienter, patientforeninger & patientklager p


Landsforeningen SIND, Hostrups Have 50, 5. sal, 1954 Frederiksberg C -
Telefon 35 24 07 50 - Fax 35361136

SIND-linjen: 35 36 26 00. Telefonerne er åbne kl. 16-24 hver dag året rundt.


LA - Landsorganisationen af arbejdsledige
Rantzausgade 34 A
2200 København N
Tlf. 31 35 81 62

Blinde og svagsynede og den glæde og nytte de kan have af nettet se Fonden for aktive blinde

Depressionsforeningen er oprettet af en gruppe psykiatere, læger og depressionsramte.
Ratsacksvej 8
1862 Frederiksberg C
Tlf. 33 25 47 27
Fax 33 25 86 95


FAKS Foreningen af kroniske Smertepatienter
Urtehaven 76, kld.
2500 Valby
Tlf. og fax 36 16 42 92 mandag 11-13.

Livslinien er en telefonlinie for selvmordstruede, pårørende og efterladte
Tlf. 70 201 201 alle dage kl. 16-23


PTU arbejder for polioramte, trafik- og ulykkesskadede og whiplash ramte.
PTU, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre.
Tlf. 36 73 90 00, Telefax 36 73 90 01.
Postgiro 6 46 43 00.


Outsideren er et tidsskrift skrevet af sindslidende med støtte fra bl.a. Socialministeriet, Sygekassernes Helsefond, Folkeoplysningssekretariatet og Netværkstedet Offside. Gratis
prøvenummer kan bestilles her og ligeledes oplysning om formål og arbejdsgrupper mv.


Sct. Nicolaitjenesten
Nikolaj Plads 15
København K
nyttigt Tlf. 33 12 14 00
åben for personlig samtale - både på stedet og i telefonen - fra kl 9 morgen til 3 om natten; søn- og helligdage fra kl. 13 til kl. 3 om natten.
Landets 12 andre rådgivninger findes på 70 120 110


MØDREHJÆLPEN af 1983
Studiestræde 21
1455 København K

Tlf.
33 12 11 21
oplyser også om lokalafdelinger rundt om i landet.

 
190 patientforeninger og meget andet virkelig nyttigt incl. lægebrevkasser kan findes på Netdoktor

 

FINFO 2000 - information for flygtninge og indvandrere 

Flygtninge Under Jorden -


Telefonrådgivning for indvandrerkvinder
Hot-Line Migrantkvinder Tlf. 35 84 11 25 hver tirsdag 17-20.

 

Ældre Sagen
Vesterbrogade 97, 1620 København V
Tlf: 31 23 44 11, fax: 31 23 46 23
Medlemsservice: "
Kommer De i klemme i systemet og har behov for hjælp og vejledning om for eksempel bolig, skat, pension, sociale problemer eller plejeproblemer, pensionsmeddelelsen og regler for arv kan De som medlem af Ældre Sagen få hjælp af Ældre Sagens jurister, økonomer, socialrådgivere og andre eksperter. Rådgivningen er gratis. Om det så er prisen for at ringe til rådgivningen i København er den også betalt. Telefonerne hos Ældre Sagens rådgivning er åbne mandag til onsdag fra kl. 10-14 på tlf. 80 30 15 27."*

Nye udgaver af dem: se mere www.bibliotek.dk  de kommer hele tiden i nye udgaver

SOCIALREFORMEN
Redaktion: Christian Breinholt og Jørgen Christiansen

Serviceloven
Serviceloven indeholder reglerne om hjælp til forskellige grupper med
behov for støtte. Det drejer sig bl.a. om rådgivning, dagtilbud og andre
foranstaltninger for børn og unge, personlig hjælp, omsorg og pleje,
hjælpemidler og meget mere.

Retssikkerhedsloven
Indeholder reglerne om, hvordan myndighederne skal behandle sagerne. Der
er lagt vægt på borgernes retssikkerhed, og på mulighederne for at få
indflydelse, når en sag behandles. Loven erstatter en række regler, der
hidtil har stået i bistandsloven og i forskellige andre sociale love.

Aktivloven
Aktivloven samler reglerne om hjælp til forsørgelse, dvs. reglerne i bistandsloven og lov om kommunal aktivering. Det drejer sig om kontanthjælp, aktivering, hjælp til enkeltudgifter, revalidering, fleksjob, skånejob m.v. Loven sætter yderligere fokus på aktive hjælpeformer frem for passiv forsørgelse.


Kok, Preben
Skæld ud på Gud / Preben Kok ; i samarbejde med Sune de Souza Schmidt-Madsen. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Information, 2008. - 119 sider : ill.
Med troen som udgangspunkt går forfatteren i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske, og giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen med Gud

 

Smerter og smertebehandling i klinisk praksis / Ulla Fasting, Lena Lundorff (red.). - 1. udgave. - Kbh. : Munksgaard, 2001. - 235 sider : ill.. - ([Sygeplejepraksis])
Når livet gør ondt ; Kroppens sansning og reaktion på smerte ; Når man har smerter hele tiden ; Fysioterapeutiske metoder i smertebehandling ; Smerte i et kulturelt perspektiv; Torturoffer - et liv i smerte ; Smerte og psykiatri ; Demente og smerter ; Cancersmerter ; Smerter hos børn ; Legeterapi ; Musik og smertebehandling ; Smerter - et vanskeligt tilgængeligt sprog.


Frølich, Søren
Kroniske smerter : kan man lære at leve med det? / Søren Frølich. - Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 2001. - 140 sider : ill. (nogle i farver)
Afløser hans: Smerter. . 1991.
Indhold: Problemet smerte ; Den kroniske smertetilstand ; Smertens gåde ; Smertebehandling ; Smertens mange følgevirkninger ; Selvhjælp ; Fremtiden.
Med litteraturhenvisninger og internetadresser.

 

Deibjerg, Jonna
Mod på livet trods sygdom : find gode veje til større livskvalitet ved alvorlig sygdom - smerter og træthed / Jonna Deibjerg. - 1. udgave. - Århus : Siesta, 2008. - 120 sider
Anvisninger på, hvordan man tackler at blive ramt af alvorlig sygdom. Om vigtigheden af sygdomserkendelsen, holdningsændring og muligheden for at fastholde positive tanker, glæde, lykkefølelse. Endvidere gode råd til hjemmets indretning, madlavning m.m..
Med litteraturhenvisninger og internetadresser.
ISBN 978-87-91822-68-1 : hf. : kr. 149,00.


Mit liv - mit håb. Mennesker i mødet med alvorlig sygdom og tilskadekomst. Ved Kari Ronge Oversat af Nanna Gyldenkærne og bearbejdet af Ivar Østergaard. Høst & Søn 2000. 284 sider. 278 kr.

Kate Mevik: Møde med galskab. Om pårørende og psykiatrien Oversat af Hans Christian Fink. Hans Reitzels Forlag 1999. 95 sider.198 kr.


Om sorg og omsorg

Ældre & demens, depression og selvmord. 64 sider. Gratis
ÆldreForum
Holmens Kanal 22
1060 København K
Tlf. 33 75 50 10


Hans Schjørmann: Glad på socialen Husets Forlag 1998. 86 sider. Kr. 98,00.

 

Karsten Skawbo: Hvordan klager man over lægesjusk Gad 1997. 86 sider. 128 kr.

 

Irene Henriette: Oestrich: Selvtillidstræning og udvikling af sociale færdigheder : mod angst og psykiske vanskeligheder Psykiatrifonden, 1998. - 104 sider : ill. i farver. - (Information om psykiske lidelser ; 4)


Allis Møldrup Jensen: Tør du se min smerte - og hvordan jeg kom igennem den? Dansk psykologisk Forlag 1999. 168 sider. 220 kr. Med efterord af Marianne Davidsen-Nielsen.

 

Miki Agerberg: Ud af mørket. En bog om depressioner Oversat af Finn Abrahamowitz. Fremad 1999. 299 sider. 368 kr. Ikke mindst for patienter og pårørende.

 

Mitt liv - mitt håp : mennesker i møte med alvorlig sykdom og skade / ved Kari Ronge. Oslo, Grøndahl Dreyer, ca. 1998. 320 norske kr.

Bo Jacobsen: Kræft og eksistens. Om at leve med kræft Af Bo Jacobsen, Stine Dalsgaard Jørgensen og Susanne Eilenberger Jørgensen. Dansk Psykologisk Forlag 1998. 317 sider. 248 kr.

Finn Abrahamowitz: Sårene i sindet. Psykologi fra tilværelsens yderside Gyldendal 1996. 266 s.


Bent Falk: At være - der hvor du er. Om samtale med kriseramte Nyt Nordisk Forlag. 3. oplag 1998. 82 s. 98 kr.


Bent Falk: Kærlighedens pris Kærligheden har sin pris - alligevel kan den hverken købes eller sælges Anis 1988. 188 sider. 189 kr

Christoph Hinz: Glimt af håb - gammeltestamentelige salmer: en trøst i sygdom. Oversat af Inge og Helge Kjær Nielsen. Unitas 1995. 80 s. 90 kr.

 

Alfred Holter: Odins øje. At miste for at vinde. Borgen 1998. 119 sider. 128 kr.

Mary Craig: Ørkenens kildevæld: et selvbiografisk fragment. 1979. Oversat af Elisabeth Mills. G.E.C.Gad 1981.
En ung engelsk mor fik 1955-65 fire sønner, hvoraf de to var alvorligt handicappede. Hun fortæller med humor og selvironi om, hvordan fortvivlelse bragte hende ind i arbejde for de værst medtagne fra anden verdenskrigs koncentrationslejre og hvordan hun hos dem mødte en så ufattelig medmenneskelighed, at hun fik livsmod igen. Fås også som lydbog


Johannes Møllehave: Til trøst. 1983. Lindhardt & Ringhof 1995. 222 sider.
Ud fra fire breve fra Søren Kierkegaard til hans kronisk syge svigerinde fortælles om, hvordan han hjalp hende, og ad denne vej bliver hans tanker inspirerende og tilgængelige for 'almindelige mennesker', ikke mindst for lidende. Fås også som lydbog


Lise Knudsen: Psykisk førstehjælp og medmenneskelig støtte. Af Lise Knudsen m.fl. Illustreret af Jens Hage. 2. reviderede udgave. Dansk Røde Kors 1998. 112 sider. 80 kr.

Ingrid E. Lauridsen: Sorg - livets trofaste følgesvend. Frydenlund Grafisk 1994. 138 kr. (Gammel). Om ældre menneskers erkendte og skjulte sorg.

 

Lis Vibeke Kristensen og Charlotte Strandgaard: Gråhårede børn. En bog for voksne med gamle forældre. 3. udgave 1. oplag. Borgen 1999. 193 s. 99 kr. (Valbygård-serein)

Harold S. Kushner: Når ondt rammer gode Oversat af Claus Bech. Borgen 1983.
Som jødisk rabbiner og far til en dreng som dør ung efter at have uhelbredeligt syg og handicappet hele sit liv, har han haft rig lejlighed til at tænke over hvorfor mennesker lider, og hvorfor Gud tillader det. Med mange eksempler viser Kushner hvordan den Gud han tror på ikke påfører os lidelse, men giver styrke til at leve med den i fællesskab med andre mennesker.

Rita Nielsen: Roserne vokser i dale. Temaer i sjælesorg 3. oplag. Unitas 1997. 175 sider. 148 kr.

Glenys Parry: Mestring af kriser Oversat af Kirsten Amstrup Kristensen. Hans Reitzel 1994. 159 sider. 168 kr.

Lone Scocozza: Patienthåndbogen Gad 1998. 160 sider. 248 kr. s

»Øje til øje« Red. af Elizabeth Knox-Seith, Flemming Jensen, Ingrid Mielke og Bente Viuf Materialecentralen/Religionspædagogisk Center 1996. 120 s. 115 kr.
Vejledning i at opbygge en besøgstjeneste.

Krista Louise Jørgensen: Løbesod og diamanter. Dagbogsroman om at blive gammel Poul Kristensen 1995.

Robert Ornstein: Sund fornøjelse. Om nydelsens og glædens rolle for sundheden. Gyldendal 1990.


Irvin D. Yalom: Eksistentiel psykoterapi Oversat af Anders Johansen. Hans Reitzels Forlag 1999. 560 sider. 398 kr.

 

Tilgivelse

Overvindelse af harme og vrede. Kapitel 13 i At blive rask igen. Selvhjælpsprogram for kræftpatienter og deres familier af O. Carl Simonton m.fl. Borgen 1992. 98 kr. Paperback.

Det er ikke nemt at tilgive - men det er nødvendigt. Ganske usædvanligt findes der her en praktisk vejledning i at begynde at tilgive. Den bygger på en gammel bog af amerikaneren Emmet Fox: Sermont on the Mount. New York, Harper & Row 1938. Hovedtanken i den er, at man ikke skal koncentrere sig om at tilgive - hvilket kan være umuligt - men blot prøve at forestille sig, at der sker noget for vedkommende, som denne selv vil synes er godt. Derefter prøver man at se på situationen med den andens øjne. Nærmere detaljer findes i kapitel 13. Mange har arbejdet med denne metode med udbytte - .

 

 

www.aslan.dk

www.bibliotek.dk


www.ni.dk