Påske
Seneste ajourføring 17. marts 2015
Fra
www.aslan.dk

Kapitel 3 og 4 i
Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro. Af Ingrid Schrøder-Hansen, Jens Kristian Krarup og Erik Ågård. Ill. af Peter Bay Alexandersen. Alinea 2014. 80 s. 222,50 kr.
I 13 kapitler, som hver passer til en historie, fortælles om Ida og Mikkels liv et kalender- og kirkeår igennem i folkekirken: fødselsdag, jul, påske, pinse, død og dåb, høstfest. Det allermeste er fælleskirkeligt og skønt bogen er beregnet for 4-9 år, kan mange af historierne bruges til ældre børn. Her er en meget vellykket indføring i Bibelens og kirkens liv.


Gennem den kulsorte sky. Påskehistorier.  Af Dy Plambeck, Bjarne Reuter, Pia Juul, Anne-Lise Marstrand-Jørgensen, Harald Voetmann, Lars Husum og Jens Smærup Sørensen. Kristeligt Dagblads forlag 2015. 147 sider, 199,95 kr.
I ny litterær antologi belyser syv danske forfattere påsken fra indtoget i Jerusalem til Emmaus.


Påsken. Illustreret af Esben Hanefelt Kristensen; teksten er fra Matthæusevangeliet fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1992. Det Danske Bibelselskab, 2002. 24 sider; ill. i farver.
Minibilledbog om påsken. Den bygger loyalt på bibelteksten og er god at læse op.

Ny og læseværdig ungdomsroman om Jesus
Kan man skrive en spændingsroman for børn og unge om Jesus? Synne Garff kan – Himmelhelten er levende og vedkommende. Fortælleren bruger både fiktive og historiske personer: Den 14-årige Sara lever i et land mærket af romersk besættelse og jødisk modstandsbevægelse, som hendes far er med i, fordi hendes mor og bror er myrdet af en romersk officer. Hun vises som en nutidig person, alene og fyldt af sorg og hævntrang, men hun kommer ind i et fællesskab af dem, der følger Jesus. Her møder hun den et par år ældre Gabriel; de går med de andre fra sted til sted for at høre Jesus tale og se ham helbrede og forelsker sig imens. Sara oplever, at bjergprædikenen og fadervor gør en afgørende forskel i hendes liv. Hun bliver så præget af Jesu ord om, at vi skal tilgive vore fjender, at hun giver afkald på sin eneste chance for at forgifte sin mors morder - det er overbevisende fortalt.

Blandt Jesu nærmeste er Judas, der håber, at Jesus kan give jøderne styrke til at vinde over romerne. Da han ikke vil det, forråder Judas ham i skuffelse, og Sara og Gabriel oplever sammen påskeugen og pinsen. Både Gabriel og andre fortæller fra Bibelen, ofte med bibelteksten direkte flettet ind i samtalen, og det sætter sammen med fortællerens kommentarer begivenhederne ind i historisk og religiøs sammenhæng. Saras far har lært hende at læse og skrive, og hun skriver Jesu historie ned efter hans korsfæstelse og kalder den Saras evangelium.
Kærlighedshistorien, oplevelsen af oprøret mod romerne og Saras møde med Brutus, der dræbte hendes mor og lillebror, en række spændende sidehistorier og Jesu liv, død og opstandelse oplevet af den uforberedte og rystede Sara gør tilsammen Himmelhelten læseværdig for børn og unge fra 12 år. 

Samtidig er den en gave til undervisere. Når man har læst Himmelhelten, har man både fået en god og spændende historie og lært mange væsentlige fortællinger fra Bibelen at kende. Der er et fakta-afsnit om de historiske personer. Undere og legender er fortalt som faktiske begivenheder, der må forklares for de unge, for at barnetroen kan blive til voksen tro.
(Se hertil fx Jean-Pierre Duclos: Så vismændene stjernen? (
http://www.aslan.dk/2006midrash.html); Er det sket? Er det sandt? Overvejelser over hvad bibelhistorier kan og ikke kan (http://www.aslan.dk/erdetsket.html) og 
Født af en fattig jomfru. Barndomsevangeliernes litterære genrer: midrash og legende (
http://www.aslan.dk/julevangelietsgenrer.html), når de unge spørger: Kan det være sandt?)

Synne Garff har tidligere skrevet om påsken i både Påskerejsen i Den store påskebog(Bibelselskabet 2010) og De mindstes Bibel (Bibelselskabet 2007).  Peter Madsen, som selv har udgivet både Menneskesønnen, Historien om Job, Signes jul og Rejsen til Jerusalem, bidrager med 15 helsides farveillustrationer. 
Synne Garff: Himmelhelten. Ill. af Peter Madsen. Bibelselskabets Forlag 2011. 272 s. 199,95 kr
www.himmelhelten.dk

Tine Lindhardt genfortæller påskens historier i 5 videoer
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/360637:Kirke---tro--Tine-Lindhardt-genfortaeller-paaskens-historier


Den Store Påskebog
”Forfatteren til De Mindstes Bibel, Synne Garff, tager børn og voksne med på en tidsrejse tilbage til Jerusalem på Jesus’ tid i en helt ny genfortælling af påskehistorien, der er skrevet specielt til Den Store Påskebog.

Desuden er der andre gode påskefortællinger af H.C. Andersen, Astrid Lindgren, Bent Lexner og Lone Vindum Jacobsen.

Her er gamle gækkevers og nogle helt nye af salmedigterne Lars Bukdahl og Lisbeth Smedegaard Andersen, madopskrifter af Poul Joachim Stender samt masser af baggrundsstof om påsken. Og der er lege, klippe-klistreidéer til påskepynt, sange, opskrifter på påskeæg og meget mere. 

Kort sagt: Alt til påsken i én bog for hele familien” (Forlagets foromtale).
Den store påskebog. Red. af Synne Garff. Bibelselskabet 2010. 249,95 kr.


Jens Jødal: Der var engang i Jerusalem. Ill. af Niels Roland. Unitas Forlag 2009. 17 s. 25 kr. Transparenter 299 kr.  Online 299 kr. på www.unitas.dk
I format som forlagets vellykkede små julebøger for børn er her en påskebog beregnet for 4-8 år.
Far fortæller om påsken for sine to børn, der ikke har hørt om den før og kommenterer historien livligt. Han sætter påskeugens begivenheder – indtoget i Jerusalem, nadveren, Judas’ forræderi, korsfæstelsen, Peters fornægtelse, opstandelsen – i en historisk ramme og afdæmper korsfæstelsen. Han siger klart, at det hele handler om Guds kærlighed til os. Sproget er mundret og moderne, let at læse højt. Så teksten er ok.

Det er illustrationerne ikke, de modarbejder teksten ved at blande nutid og historisk tid – f.eks. pizza og sugerør skærtorsdag, Jesus vasker disciplenes fødder med en bilvaskesprøjte – og ved at skulle være åh, så morsomme: En lille nuttet juleengel trøster den ensomme Jesus, mens disciplene sover, og svæver foran de tre kors langfredag.
Grænsen mellem morsom og plat er overskredet i illustrationerne. Børnenes undren over nadveren illustreres med en tegning, hvor et mandeben på en tallerken drysses med salt og en arm vrides så blod drypper ned i et glas. Denne tegning virker direkte blasfemisk. Trods den absolut anvendelige tekst kan Der var engang i Jerusalem ikke anbefales.

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro. Af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård. Ill. af Kirsten Raagaard. 2. Udgave, 4. oplag. Alinea 2008. 137, 50 kr.
I 13 kapitler, som hver passer til en historie, fortælles om Tine og Michaels liv et kalender- og kirkeår igennem i folkekirken: fødselsdag, jul, påske, pinse, død og dåb, høstfest. Det allermeste er fælleskirkeligt og skønt bogen er beregnet for 4-9 år, kan mange af historierne bruges til ældre børn. Her er en meget vellykket indføring i Bibelens og kirkens liv.

Peter Madsen: Rejsen til Jerusalem. Bibelselskabets Forlag 2008. 199,95 kr.
Anmeldelse følger.

Forlaget siger: En fortælling i ord og billeder om Signe og onkel Teos rejse til et land tre tusind kilometer borte.  Det bliver samtidig en rejse til dengang, påskens historie blev til. Men det bliver også historien om den moderne by, som præges af de tre store religioner: jødedom, islam og kristendom. Bogen er velegnet til børn fra 10 år, som alene eller sammen med deres voksne kan få glæde af bogen.

 

Birgitte Bækgaard: Undervisningsvejledning til Rejsen til Jerusalem. Bibelselskabet 2008. 399,05 kr.
I undervisningsvejledningen er læsning af Rejsen til Jerusalem kapitel for kapitel omdrejningspunktet. Til hvert kapitel er knyttet forslag til, hvordan man kan arbejde med bogens temaer. Arbejdsforslagene tager udgangspunkt i metoder, der lader eleverne være aktive, kreative og dialogiske, og læreren kan time for time vælge mellem de mange forslag.

I Rejsen til Jerusalem følger eleverne Signe, der sammen med sin onkel rejser til Jerusalem og får fortalt om begivenhederne omkring Jesus’ liv, død og opstandelse. Samtidig oplever hun de tre store monoteistiske religioner, jødedom, islam og kristendom, i nutidens Jerusalem. Bogen har et væld af faglige oplysninger, der formidles i et børnevenligt og levende sprog. Det er derfor oplagt at benytte Peter Madsens bog som grundbog i emnet påske.

Undervisningsvejledningen tager udgangspunkt i metoder, der lader eleverne være aktive, kreative og dialogiske, og underviseren kan vælge mellem mange forslag til arbejdet med tekstens temaer. Undervisningsvejledningen rummer bl.a. 46 kopisider, og underviseren bliver guidet gennem forløbet med både faglige, metodiske og praktiske afsnit. I de mange forslag til aktiviteter har læreren mulighed for at variere undervisningen i forhold til elevernes niveau, interesser og klassesammensætning. De 46 kopiark er krydret med billeder fra elevbogen og deres layout giver appetit på at gå i gang. (Forlagets orientering)


Denise Hill: Det hemmelige tegn udkom på engelsk i to bind 1984-85 og blev udgivet samlet på dansk 1992. Modsat Rejse til år 33 kunne den med fordel genudgives og læses i dag. Fortælleren er den 12-årige Jakob, eneste barn af en velstående æselopdrætter. Han fortæller i et sandsynligt sprog om nogle få uger, der ændrede hans liv. Næste år skal han stå Bar Mitzvah og vil så få større ansvar og mere arbejde, ikke mindst fordi hans far er invalideret efter en rideulykke. Æslet Jubal spiller en stor og velmotiveret rolle i Jakobs liv og i handlingen, der udspilles mellem palmesøndag og pinse. Jakob må ikke være sammen med sin bedste ven Simon, fordi hans far, Barabbas, er oprører mod den romerske besættelsesmagt, og han bliver da også fanget og skal korsfæstes. Drengene søger at befri ham, men det lykkes ikke, fristelsen til at skildre drengehelte er modstået af forfatteren, ganske usædvanligt. En dag bliver faderen bedt om udlåne Jubal, og da drengene følger med, møder de Jesus, der bliver hyldet af folket. Få dage senere ser de igen ham som fange. Han velsigner Simon på afstand, og  opdager bagefter, at hans forkrøblede hånd er blevet rask. Faderen bliver mod al forventning løsladt, fordi mængden ønsker ham fri fremfor en Jesus, der også er dømt til korsfæstelse. Drengene undrer sig meget over, at Jesus lever, selv om han bevisligt er død og begravet, og over den indvirkning han har på sine mange venner. De konstaterer, at han har mange tilhængere, på trods af at det er farligt, og at de har et hemmeligt tegn, en fisk. Drengene møder en gammel syg mand, der er blevet sindssyg af sorg over sin søn Judas, som har hængt sig, og det lykkes Jakob at helbrede hans vanvid; han bliver ikke helbredt for sin sygdom, men han får lov til at dø langsomt i fred. Så må Jakob ellers i gang med hverdagslivet, hvor der er hårdt brug for hans arbejdskraft. Da Jubal, der betyder så meget for faderen og ham selv, bliver syg, søger Jakob efter Jesus, som han har set helbrede Simon. Men han møder kun en stor fisker, der siger, at de aldrig mere skal se Jesus, han er gået til sin far. Men han ser Jakobs sorg og tro, og på fiskerens forbøn bliver Jubal helbredt.
Her er en velkomponeret roman med astmosfære. Personerne er levende og overbevisende og sproget svarer til dem. Miljøet er tydeligt. De voldsomme begivenheder er nedtonede og hovedpersonerne står meget tøvende over for alt dette uventede. De oplever, at de selv og andre langsomt ændrer sig ved at møde Jesus; der er ingen pågående mission i måden det fortælles på, men sådan er det bare, det kunne ikke være anderledes, sådan er det for dem. Det dilettantiske omslag er en katastrofe - ingen kan ane, at der skjuler sig en væsentlig bog bag det. Den fortjener en nyudgivelse med et godt omslag og i øvrigt også at komme som lydbog.

Svend Fischer-Nielsens Frihedens dag. En påskefortælling
ser påsken fra den 13-årige Rubens synsvinkel som en erindring med en voksen fortællers sprog og ordvalg, der jævnligt er tungt; der er del oplysende passager og taler. Hovedpersonerne er den oprørske Ruben og hans bedste ven Jonatan, hvis far er Simon Peter. Derfor hører de til i kredsen omkring Jesus. De er fiskersønner fra Kapernaum, der med deres forældre skal fejre påske i Jerusalem. Ruben hører til dem, der håber at Jesus skal lede oprøret mod den romerske besættelsesmagt, og han kan ikke forstå at Jesus græder under indtoget i Jerusalem palmesøndag. Han forventer stadig, at Jesus skal vise sin magt, og bliver skuffet igen og igen. Med denne baggrund oplever drengene så påskebegivenhederne til og med Emmaus.
Et væsentligt tema bogen igennem er tilgivelse. Ruben kæmper med spørgsmålet om lidelsen i livet er Guds straf og når til at det er den ikke, Gud tilgiver.
Både Jonatan og Ruben drager som voksne ud og prædiker om Jesus.
Trods de sproglige indvendinger er der meget godt at sige om Frihedens dag. Den er klart didaktisk, men velkomponeret med en spændende og sammenhængende handling, personerne er sandsynlige og træder tydeligt frem, der er gode situationer og historisk atmosfære, og den tager læseren alvorligt ved at turde tale om væsentlige spørgsmål.

Ben Hur af Lewis Wallace er gammel, oprindelig en voksenroman fra 1880, men stadig læseværdig. Den bedste børnebearbejdelse findes ved Jørgen Larsen i Gyldendals udødelige. Den jødiske rigmandssøn og oprører Ben Hur oplever, at Jesus korsfæstes. Derved kommer han til at tro på, at Jesus virkelig var jødernes Messias, men at hans rige ikke var jordisk, og at han ikke var oprører.


Hos Astrid Lindgren i Mio, min Mio kommer drengen Bo til eventyrets 'landet i det fjerne' og opdager der, at han i virkeligheden er kongesønnen Mio. Han drager ud for at bekæmpe den onde ridder Kato i tillid til sin far. Kun ved at risikere sin egen søns liv kan faderen redde de børn, som ridder Kato har fortryllet.


Løven, heksen og garderobeskabet
af C.S.Lewis er indholdsmæsigt bind 2 i Narniaserien, men er skrevet som det første i 1950. Her kommer fire engelske børn ufrivilligt gennem en dør i et klædeskab ind i den fantastiske Narniaverden, hvor de oplever kampen mellem godt og ondt, symboliseret ved løven Aslan og heksen Jadis. Den bibelkendte læser opdager, at det, børnene oplever, er skabelsen, korsfæstelsen og opstandelsen, sådan som de ville foregå i Narnia. Mangt og meget er blevet anderledes i de 50 år, og bl. a. forholdet mellem piger og drenge har forandret sig en hel del. Men den fortælleglæde der fylder serien gør, at den stadig er både værd at læse og læse op. Den kommer da også stadig i nye oplag. I Løven, heksen og garderobeskabet findes i kapitel 14 og 15 en stadig bemærkelsesværdig frisk beskrivelse af korsfæstelsen og opstandelsen, som Narnia ville have oplevet dem.

 

Bibelens historier. Det nye Testamente
Nu er den kommet: bibelhistorien for alle fra 9-10 år og ubegrænset opefter. Med stærke tegninger af Roald Als er her værket som åbner Bibelen og er den bedste indføring i Bibelen for store børn og unge, for ikke særlig Bibelvante, og for dem som overvejer at blive døbt. Mange års hårdt arbejde har slidt alt overflødigt bort, så den er let at læse. Den læses - sluges - som en roman; men sammenligning med Bibelen viser hver gang at det holder. Her findes mening og sammenhæng, og derfra kan man gå videre. I foråret udkom Det gamle Testamente, der allerede er kommet i 2. oplag, og nu er arbejdet fuldført med Det nye Testamente. Lykkeligvis kommer begge bind også i Gyldendals Bogklub.

    Ingrid Schrøder-Hansen er sognepræst, teolog og bibelhistoriefortæller, og hun bruger det alt sammen til at skabe en helhed af de fire evangelier, Det gamle Testamente, Apostlenes gerninger, brevene og Johannes Åbenbaring. Der er kort og Hvor står det i Bibelen, så man selv kan slå efter og læse videre.

Bibelens historier er inddelt i syv bøger: Messias; På vej; Rigets fest; Op til Jerusalem; Påske; Ud i al verden; Den yderste dag. Roald Als har tegnet omslaget og indleder hver bog med en sort/hvid helsidesillustration. Det lykkes ham at vise væsentlige sider i teksten gennem sine vægtige lavstammede skikkelser. Tegningerne er meget forskellige i stil svarende til de meget forskellige bøger
Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart og kirkens første tid genfortælles i sammenhæng med brevene, set ud fra apostlenes synsvinkel. Det er Det nye Testamente der fortælles, men som om vi er samtidige med fortællerne og ikke ved hvad der sker herefter. Usikkerheden og deres voksende og vaklende tro opleves. Johannes åbenbaring er en enestående oplevelse: Den gamle Johannes fortæller den til sine medfanger på øen Patmos, forklædt som eventyr for at narre fangevogteren.
Hver episode står som et klart billede for det indre øje. Personerne karakteriseres med ganske få præcise ord, deres handlinger og kropssprog taler. Dialogerne er troværdige. Salmer fra Salmernes Bog og Pauli hymner er gendigtede, så de bliver nye, der hvor det falder naturligt for personerne at bruge dem.
Som det er tradition i folkekirken tales der om Jesu søstre og brødre, mens ortodokse og katolikker taler om fætre og kusiner. Derom strides de lærde, men det er ikke afgørende i forhold til at de er enige om - og Ingrid Schrøder-Hansen er enig i - at han er født af Helligånden. Jesu undfangelse - og Josefs kvaler i den forbindelse - er beskrevet meget fint og meget teksttro.
Ingrid Schrøder-Hansen er ikke kun historiefortæller, men evangelist. Hun bringer det glade budskab, og det på en måde der får en til at lytte. Ingen familie med den mindste interesse for kristendom - eller kulturhistorie - kan undvære de to bind af Bibelens historier. De må deles med andre og ikke mindst læses op.
Ingrid Schrøder-Hansen: Bibelens historier. Det Nye Testamente. Illustreret af Roald Als. Gyldendal 1999. 304 sider. 228 kr.


Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro. Af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård. Ill. af Kirsten Raagaard. 2. Udgave, 4. oplag. Alinea 2008.
I 13 kapitler, som hver passer til en historie, fortælles om Tine og Michaels liv et kalender- og kirkeår igennem i folkekirken: fødselsdag, jul, påske, pinse, død og dåb, høstfest. Det allermeste er fælleskirkeligt og skønt bogen er beregnet for 4-9 år, kan mange af historierne bruges til ældre børn. Her er en meget vellykket indføring i Bibelens og kirkens liv.


Eyvind Skeie: Peter og påsken.
Oversat af Asger Jensen. Illustreret af Justyna Nuka. Unitas 1998. 42 sider.
Hvordan apostelen Peter oplevede påsken

Erik og Anna Maria Ågård: En uge i Jerusalem. - Da solen stod op.
Det danske Bibelselskab 1996. (Stjerneserien - 5 bøger om kirkens højtider).

Eyvind Skeie: Den hemmelige prins. En påskefortælling. Oversat af Anette Broberg Knudsen. Illustreret af Helmer Breindahl. Unitas 1992. 71 sider.

 

www.bibliotek.dk