Romaner, noveller, biografier og erindringer      www.aslan.dk


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Romaner, noveller, biografier og erindringer

Nyeste ajourføring 25. februar 2015.
Fra www.aslan.dk

Bibliotekscentralen bad mig i 1991 om at skrive en bogliste om bibelske historier for voksne. Ud af dette arbejde voksede denne liste over bøger med litterær kvalitet og religiøs dimension, ikke blot med bibelsk baggrund. De er meget forskellige og alle sammen værd at læse.  De kan fås gennem
www.bibliotek.dk . Her kan man også finde anmeldelser og ofte oplysninger om, hvor man kan læse om forfatteren. Om de kan købes kan ses på Hvor finder jeg bogen til en god pris?

Om udvalget gælder indledningen til de Bibelske historier:

”Bibelen er i sig selv et helt bibliotek af myter, historieskrivning, love, digte, romaner … og den har inspireret utallige digtere gennem årtusinder. Bibelske historier
er ikke særskilt for den som søger »En kristen bog«, for det er ikke målet for mange af forfatterne. De har mødt et stof i de bibelske myter og begivenheder, som har forlangt at blive skrevet, og hvert af deres værker lever deres eget liv og er ikke skrevet for at få et budskab frem.

Blandt alle de bøger, som er kommet på dansk og som på den ene eller anden måde har tilknytning til Bibelen, er disse valgt ud efter kriteriet: Er her en virkelig godt skrevet bog? uanset om dens synsvinkel er kristen, jødisk eller noget helt tredje.

Bibelske historier
fortæller om mennesker som er store i det gode og store i det onde. De elsker, hader, piner, lider, snyder, kæmper handler, forfølges, forfølger … De oplever historien og bibelhistorien forfra uden at vide, hvordan den ender, og de er grebet af Gud: Findes han, hvordan er han, hvad ønsker han, hvordan kan det lykkes at smyge sig uden om hans ofte urimelige krav?

Bibelske historier
spænder vidt: fra verdens skabelse til Jesu genkomst på jorden, og forfatterne må have gode forbindelser, for der er hele to selvbiografier af Gud.

De emmer af kamp mellem liv og død, af lidenskab og frodig erotik, af besættelse af det hellige, af den skæbne, der ligger i at være udvalgt, forfulgt af Gud, og at have en natur der ikke kan sige nej til det.”

Noterne er dels skrevet af mig og dels fra www.bibliotek.dk , i nogle tilfælde af forlaget indtil videre.

Listen er konstant i arbejde, nogle noter følger. Bøgerne er med vilje ikke ordnet alfabetisk, men i den rækkefølge, de er lagt ind.  På den måde kan den, som bruger listen, let se, hvad der er nyt.

*
Marilynne Robinson: Lila.
Oversat af Juliane Wammen. Gyldendal 2015. 264 s. 300 kr.

Forlaget skriver:
Ny roman af Marilynne Robinson. LILA er en selvstændig ledsager til GILEAD og HJEMME og kan således læses separat.

1950'ernes USA, i den lille by Gilead i staten Iowa: Lila, som er både ensom og hjemløs, søger ly fra regnen i den llle by kirke, og her møder hun John Ames, byens pastor. Herfra forandres hendes tilværelse sig radikalt.

I årevis har Lila vandret formålsløst rundt, men nu befinder hun sig pludseligt i faste rammer i et lille samfund, hvor hun har slået sig ned som hustru til byens noget ældre pastor John Ames. Lila voksede op sammen med Doll, en ung og snarrådig vagabond, som tog hende til sig, og sammen levede de fra hånden til munden uden andre end hinanden at stole på. På trods af de hårde kår, var der imidlertid også glimt af ømhed og kærlighed i deres omflakkende tilværelse. Efter at Lila slår sig ned i Gilead, kæmper hun for at forene sin tidligere barske tilværelse med sit nye liv i faste rammer og med sin mands kristne verdenssyn.

Ligesom Marilynne Robinsons to tidligere romaner Gilead og Hjemme udspiller Lila sig i den lille by Gilead i Iowa. I Gilead var det John Ames, der var romanens fortæller, mens det i Hjemme var Glory Boughton, datter til Ames' bedste ven, der var bærer af synsvinklen – og i Lila er turen altså kommet til pastorens kone, som her fortæller sin historie. Såvel Gilead som Hjemme er blevet tildelt adskillige priser – heriblandt Pulitzerprisen og the Orange Prize for Fiction

Bind 3. i trilogien om landsbyen Gilead i Iowa.

Robinson, Marilynne: Gilead. Oversat af Ida Jessen. Gyldendal 2006. 224 s. .
I 1956 skriver præsten John Ames til sin unge søn for at fortælle om sin fader, præst i Iowa og sin bedstefader, som i Kansas kæmpede for negerslaveriets ophør.
Bind 1. i trilogien om landsbyen Gilead i Iowa.

Marilynne Robinson: Hjemme. Oversætter Hanne Richardt Beck. Gyldendal, 2010. 350 sider
Historien foregår i byen Gilead i Iowa hjemme hos pastor Robert Boughton. Datteren Glory er (modvilligt) kommet hjem for pleje sin døende far og senere kommer også hendes bror - den fortabte søn Jack - hjem. Han prøver at forsone sig med sin far og knytter sig meget til Glory, der også har sine sorger.
Bind 2. i trilogien om landsbyen Gilead i Iowa.

Ingeborg Kappelgaard: Rødder og vingesus. Fra marsken over Afrika til Nørrebro. Kort: Paul Erik Hummelmose. Lohse, 2014.  258 sider, ill. 249,95 kr.
Ingeborg Kappelgaard er født og opvokset 1945 i Ballum i Sønderjylland, men det liv, hun fortæller om, er foregået mange andre steder: I København, hvor hendes mand Arne Kappelgaard er sognepræst ved Kingos kirke, i Israel, USA, Afrika, Rumænien og Libanon. Hun er læreruddannet og har blandt meget andet virket som missionssekretær i Kristeligt Forbund for Studerende og i Indre Missions arbejde blandt indvandrere. Hun har støttet især studerende og indvandrere på mange måder under ikke lige lette forhold.


Tine Elisabeth Larsen: Gandhis ven. Om at følge sine egne veje, sine drømme og sit mål. En biografi om Anne Marie Petersen.  Eget forlag 2014. 832 s. 349 kr.
Anne Marie Petersen (1878-1951) var grundtvigsk dansk missionær i Indien, hvor hun under vanskelige forhold oprettede en pigekostskole for alle kaster, der blev støttet af Gandhi.

Poul Løvborg: Terrenus. ALFA 2014. 512 s. 298 kr.
Den unge bondesøn Terrenus har mistet sin familie, og må nu erfare livet og verden på egen hånd. Og verden er både grum, bevægende, lidenskabelig, kærlig og broget i de første århundreder. 
Terrenus oplever både at henslæbe tilværelsen som slave og falde i kløerne på en obskur sekt. Han møder kærligheden, filosofien, den romerske fortælletradition og præges af mødet med de mange mennesker han møder på sin vej. 
Terrenus må tage stilling til egne værdier i en periode, hvor den antikke kultur og de første kristne menigheder byder ind med bud på livsformer og tilværelsesforståelse. 
Terrenus er en historisk roman, der forgår i og omkring Rom i de første kristnes tid. (Forlagets beskrivelse)


Susanne Clod Pedersen: Vejen; Sandheden; Livet. Boedal 2013-14.

Vejen:
Susanna er atten år og bor i Kapernaum ved Genesaret Sø sammen med sine brødre, der er fiskere. Hun er lam efter en ulykke og lever et liv uden fremtid, men da Jesus kommer til byen, forandres hendes tilværelse for altid. Jesus giver hende førligheden tilbage og kalder Susannas brødre til at blive sine disciple. Sammen trækkes de ind i hans liv på en tid, hvor romerne havde magten, og jøderne kæmpede en indædt kamp for at bevare deres tro og identitet som Guds udvalgte folk.Som invalid kvinde regnes Susanna i starten for intet, men som historien skrider frem, rejser hun sig og bliver stærk og selvstændig. Samtidig betages hun både af den sårbare og fornedrede hyrde og discipel, Natanael, og af den provokerende og frihedselskende Judas.

Sandheden:
Susannas vandring med Jesus og hans discipelflok fører hende dybt ind i folkets tro og Messias-håb. Det er ikke længere ufarligt at følges med en rabbi, som gennem skræmmende mirakler og stærke ord vender op og ned på den gængse samfundsstruktur og de lærdes opfattelse af de hellige skrifter. Både tilhængernes og modstandernes skarer vokser, og det stiller store krav til hans nærmeste følge, der indbyrdes kæmper med forståelsen af, hvem han er?
Susanna må vælge imellem en traditionsbunden fremtid eller et usikkert liv, hvor nye venskaber gør det ud for en anderledes familie. Hun står stadig splittet imellem den nænsomme Natanael og den overrumplende Judas med sit eget dybe ønske om hjem og børn, men der er ét kald, som er større. Og det er løftet til Jesus.

Livet:
Susanna går til Jerusalem med Jesus og hans følge for at fejre påsken, men også for at indsætte en konge i sit rige. Deres store håb og stærke følelser ramler imidlertid ind i det politiske magtspil imellem templets præsteskab og den romerske præfekt, Pontius Pilatus. Ypperstepræsten Kajfas vil gøre alt for at beskytte sit folk imod et blodigt oprør midt i højtiden. Voldsomme spændinger, modsatrettede interesser og gamle profetier udløser hurtigt dramatiske begivenheder, for hvilken konge er det, som skal indsættes i hvilket rige?
Da Susanna oplever sammenholdet og forhåbningerne blive sprængt omkring sig, må hun kæmpe for at holde sit løfte til Jesus og støtte sin bror igennem uudholdelig lidelse og ubærlig sorg. For menneskesønnen har én gang før rakt hende hånden. Og givet hende et nyt liv.
(Forlagets beskrivelse).


Lau Jørgensen, Erik: Spillemandens himmerige. Skabelsens folk .
Roman. Hovedland, 1995. 344 sider.
Historisk roman om vækkelsen på Nordfyn i 1800-tallet, spændt op mellem den fornuftige og rationelle sognepræst med mønsterlandbruget, og spillemanden, nylig omvendt og hellig.

Lynn Austin:
Guds konger. Akaz. Oversat af Jytte Kohlschen. Lohse 2006.
(Kongekrønikerne 1)

Omkring år 700 f.Kr. besættes Judæa af Assyrerriget. Davids søn Akaz er en brutal afgudsdyrker og forræder, der efterfølges af sønnen Hizkija, som genindfører moselovene.Han får sin styrke fra profeterne Esaias og Mika.

Lynn Austin: En sang om kærlighed. Oversat af Jytte Kohlschen. Lohse 2008.
(Kongekrønikerne 2)

I årene omkring 700 f.Kr. er Judæa stadig besat af assyrerne. Tilsyneladende har befolkningen glemt Gud, men kong Hizkija har en glødende tro på, at Gud vil frelse dem fra undertrykkelse, vold og had.

Lynn Austin: Hans stærke hånd. Oversat af Lis Walsøe. Lohse 2012.
(Kongekrønikerne 3)

Kong Hizkija regerer stadig over Juda. Han er vellidt af folket, tro mod sin gud Jahve og elsker sin hustru Hefsiba. Men Hefsiba er ufrugtbar og i sin desperation herover kommer hun til at svigte sin mand på utilgivelig vis. Herefter ruller prøvelserne ind over Hizkija.

Lynn Austin:
Fædrenes tro. Oversat af Lis Walsøe. Lohse 2014.
(Kongekrønikerne 4)
Bibelsk fortælling om kongesønnen Manasse og hans bedste ven Josva, hvis veje skilles blodigt og dramatisk, da Manasse overtager kongetronen. Af frygt for et komplot vender han sig fra sine gamle venner og indlader sig med farlig afgudsdyrkelse.

Jan Lindhardt: En biperson i mit liv. Erindringer i utide. Rosinante 2003.
Jan Lindhardt fortæller om sin barndom, sine mange år på universitetet og sit liv som præst og biskop.

Busk Sørensen, Bodil: Birgitta.
Alfa, 2013. 413 sider.
Biografisk roman om den svenske hellige Birgitta af Vadstena (1303-1373), der grundlagde Birgittinerordenen, om hendes liv som barn, hustru og mor samt om de visioner og det religiøse kald, der betød, at hun fik stor kirkepolitisk indflydelse.

Rigtige Guder gider ikke psykologi.
Red. Inge Ank. Alfa 2013. 146 s.
Noveller med fortolkninger af bibelske fortællinger af fem danske forfattere.
Indhold: Lone Hørslev: Yogabolden.  1. Mosebog kapitel 38 vers 6 til 26. Lars Husum: Jeftas datter.  Dommerbogen kapitel 11 vers 1 til 39. Mathilde Walter Clark: Bøddelen.  Dommerbogen kapitel 19. Peter Hovmand: Sværdet.  Lukasevangeliet kapitel 22 vers 31 til 38. Jens Blendstrup: Manden der drømte sære ting fra Bibelen.  Hoeseas bog kapitel 1 vers 2 til og med kapitel 2.

Svendsen, Erik Norman: Fra Nørrebro til Nørregade. Erindringer. Kristeligt Dagblad, 2010. 288 sider
Kongehusets præst Erik Norman Svendsen (f. 1941) fortæller om sit liv fra opvæksten på Nørrebro under krigen til oplevelserne og slagsmålene med kirkeministre, politikere og præster igennem 17 år som biskop i København

Helge Hoffmann: Vinden blæser hvorhen den vil.  Erindringssamtaler med Poul Hoffmann. Lohse, 2013. 255 s. 249,95 kr.


Bogen. Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter
Bibelselskabet opfordrede Bjarne Reuter til at genfortælle Bibelen for voksne, og efter lang tøven slog han til. Det er der kommet en virkelig læseværdig bog ud af. Den er en fortælling og den er for voksne, og det har vi savnet. 

Der er valgt 60 kernefortællinger, ligelig fordelt mellem Det gamle Testamente
 og Det nye Testamente – fra skabelsen til Paulus. I Det gamle Testamente handler Gud; han er ikke alvidende og får nogle overraskelser, bl.a. med Egyptens 10 plager. Han er levende, kærlig, handlende, menneskelig. I Det nye Testamente fortæller Jesus om Gud, der ofte taler til menneskene. I begge er han den tilgivende Gud. Jesus siger Min gang på jorden har kun et formål, nemlig at sprede budskabet om den tilgivende Gud. Når jeg giver den lamme førligheden tilbage og heler den syge hånd, er det for at vise jer Guds godhed og styrke. Det kommer også tydeligt frem, da Jonas oplever, at Gud ikke som forventet udraderer den syndige by Nineve, men minder ham om, at den historie, han skal fortælle, handler om tilgivelse og barmhjertighed.
Jobs historie skiller sig ud ved at være et direkte spil mellem Gud og Satan med Job som indsats. 
I indtoget i Jerusalem, Gethsemane og korsfæstelsen fylder magtforholdet mellem, Herodes, Kajfas og Pilatus meget – det sandsynliggør, hvordan det lykkedes at få Jesus korsfæstet.
Der er valgt lignelser og undere fra Det nye Testamente, som viser Jesus, der kan helbrede og tilgive synder, ikke af sig selv, men som Guds søn. Derfor er kærlighedens lovsang hos Paulus med, og Reuter slutter med en fortrøstningsfuld epilog fra Johannes Åbenbaring.

Overskrifterne kaster ofte nyt lys over fortællingen; den er klart skriftsprog, mens replikkerne er levende talesprog - kontrasten får personerne til at træde tydeligt frem. De er mennesker, man kan identificere sig med på godt og ondt. Gang på gang får man lyst til også at se, hvad der står i selve Bibelteksten, og der er henvisning ved hvert kapitel (det er let på http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/SoegIBibelen.aspx).

Evangeliernes formål var ikke at være historiske beretninger, men at vise, at Gud frelser verden ved Jesus. De første kristne var jøder og kendte den jødiske Bibel; det var vigtigt for dem at vise, at Gud opfylder sit løfte om at frelse Israel. Derfor er der mange henvisninger til den jødiske Bibel og til Jesus som den nye Moses. Herfra stammer henvisningerne til jomfrufødslen, stjernen over Betlehem, de vise mænd og flugten til Egypten, barnemordet i Rama og Betlehem. Reuter fortæller, som om de er historiske fakta og ikke midrash, en jødisk genre, der her bruges med formålet at vise, hvordan Jesus opfylder alle profetierneBibelen er skrevet i mange litterære genrer – legender, myter, lignelser, midrash, historiske fakta. Reuter blander dem med forfatterens ret og største selvfølgelighed til en fortælling om kærlighed, tilgivelse og magt i en vedkommende fortælling om levende mennesker.  

Fortællingerne er nye, som om man aldrig havde hørt dem før. Det er levende mennesker, og derfor kan man ind i mellem blive stærkt berørt, selv om man kender historien. Her er ikke hele Bibelen, men det er et godt sted at begynde.

Bogen
 er til voksne og læsevante unge og er god at læse op. En læse-langsomt bog, der kan tåle at blive læst igen!
Reuter, Bjarne: Bogen. Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter.
 Bibelselskabets Forlag 2012. 303 s. 349,95 kr.; paperback 279, 95 kr.; e-bog 229,95 kr.
Bibelselskabet opfordrede Bjarne Reuter til at genfortælle Bibelen for voksne, og efter lang tøven slog han til. Det er der kommet en virkelig læseværdig bog ud af. Den er en fortælling og den er for voksne, og det har vi savnet. 

Der er valgt 60 kernefortællinger, ligelig fordelt mellem Det gamle Testamente
 og Det nye Testamente – fra skabelsen til Paulus. I Det gamle Testamente handler Gud; han er ikke alvidende og får nogle overraskelser, bl.a. med Egyptens 10 plager. Han er levende, kærlig, handlende, menneskelig. I Det nye Testamente fortæller Jesus om Gud, der ofte taler til menneskene. I begge er han den tilgivende Gud. Jesus siger Min gang på jorden har kun et formål, nemlig at sprede budskabet om den tilgivende Gud. Når jeg giver den lamme førligheden tilbage og heler den syge hånd, er det for at vise jer Guds godhed og styrke. Det kommer også tydeligt frem, da Jonas oplever, at Gud ikke som forventet udraderer den syndige by Nineve, men minder ham om, at den historie, han skal fortælle, handler om tilgivelse og barmhjertighed.
Jobs historie skiller sig ud ved at være et direkte spil mellem Gud og Satan med Job som indsats. 
I indtoget i Jerusalem, Gethsemane og korsfæstelsen fylder magtforholdet mellem, Herodes, Kajfas og Pilatus meget – det sandsynliggør, hvordan det lykkedes at få Jesus korsfæstet.
Der er valgt lignelser og undere fra Det nye Testamente, som viser Jesus, der kan helbrede og tilgive synder, ikke af sig selv, men som Guds søn. Derfor er kærlighedens lovsang hos Paulus med, og Reuter slutter med en fortrøstningsfuld epilog fra Johannes Åbenbaring.

Overskrifterne kaster ofte nyt lys over fortællingen; den er klart skriftsprog, mens replikkerne er levende talesprog - kontrasten får personerne til at træde tydeligt frem. De er mennesker, man kan identificere sig med på godt og ondt. Gang på gang får man lyst til også at se, hvad der står i selve Bibelteksten, og der er henvisning ved hvert kapitel (det er let på 
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/SoegIBibelen.aspx).

Evangeliernes formål var ikke at være historiske beretninger, men at vise, at Gud frelser verden ved Jesus. De første kristne var jøder og kendte den jødiske Bibel; det var vigtigt for dem at vise, at Gud opfylder sit løfte om at frelse Israel. Derfor er der mange henvisninger til den jødiske Bibel og til Jesus som den nye Moses. Herfra stammer henvisningerne til jomfrufødslen, stjernen over Betlehem, de vise mænd og flugten til Egypten, barnemordet i Rama og Betlehem. Reuter fortæller, som om de er historiske fakta og ikke midrash, en jødisk genre, der her bruges med formålet at vise, hvordan Jesus opfylder alle profetierneBibelen er skrevet i mange litterære genrer – legender, myter, lignelser, midrash, historiske fakta. Reuter blander dem med forfatterens ret og største selvfølgelighed til en fortælling om kærlighed, tilgivelse og magt i en vedkommende fortælling om levende mennesker.  

Fortællingerne er nye, som om man aldrig havde hørt dem før. Det er levende mennesker, og derfor kan man ind i mellem blive stærkt berørt, selv om man kender historien. Her er ikke hele Bibelen, men det er et godt sted at begynde.

Bogen
 er til voksne og læsevante unge og er god at læse op. En læse-langsomt bog, der kan tåle at blive læst igen!
Reuter, Bjarne: Bogen. Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter.
 Bibelselskabets Forlag 2012. 303 s. 349,95 kr.; paperback 279, 95 kr.; e-bog 229,95 kr.

Peter Seeberg: Hyrder. Roman. Arena, 1970.
En trafikulykke, hvor en mand bliver invalideret, er skyld i, at både han selv og hans nærmeste stilles over for tilværelsens store, elementære problemer.

Adriaan
van Dis: Vandreren. Oversat af Birthe Lundsgaard. Tidernes Skifter 2009. 208 s. 249 kr.

Jan Siebelink: Knæler mellem stedmoderblomster. Roman.
Oversat af Lise Bøgh-Sørensen og Gudrun Gilhuis-Glenthøj. Tiderne Skifter, 2008. 463 sider. 325 kr.
Historie fra det hollandske "bibelbælte" om, hvordan den ortodokse gammeltestamentlige tro skiller Hans Sievitz fra det kærlige familieliv. Det er også en fortælling om et traumatisk menneske, der kun kan lade sig ydmyge og forgæves søger trøst i religionen.

Miriam Toews: Livet som det kunne have været.
Oversat af Ninna Brenøe. Tiderne Skifter, 2006. -245 sider
16-årige canadiske Nomi fortæller om sit liv omkring 1980 i East Village, en lille, klaustrofobisk by i Manitoba domineret af mennonitter, hvor hun bor sammen med sin far, efter at moderen og hendes ældre søster har forladt dem

Niels E. Nielsen: Da fiskeren lo. Noveller. 1992. Hernov, 1992. 169 sider
Gendigtning af fortællingerne fra Det Ny Testamente om begivenhederne i Jesu liv fra fødsel til død, sådan som de blev oplevet af jævne, almindelige mennesker, der tilfældigt kom i forbindelse med ham.
Indhold: En dag som andre ; Vejviseren ; Storm over Genezareth ; Vejen til Kapernaum ; De blindes syn ; Gåden fra dybet ; Da fiskeren lo ; Naomis forår ; Møde om morgenen ; Vandringsmanden.


Esther Bock. Klokken slår.
Gyldendal 2009. 248 s. 249 kr.
I sine dagbøger gør den nu gamle Adelheid op med sit liv og sin betagelse af nazismen og kæmper med at forstå, hvordan Gud kan tillade al ondskaben. Fortsættelse af ”I det skjulte”(2006).

Mogens Højmark: Kun et lille lys. Karen Jeppe, armeniernes moder.
Wisby & Wilkens, 2008. 127 sider : ill. 148 kr.
Historien om Karen Jeppe (1876-1935), der viede sit liv til at hjælpe de forfulgte armenere. Fra 1903 og frem til sin død i 1935 arbejdede hun for dem, også under den etniske udrensning, hvor omkring halvdelen af folket blev dræbt. Med litteraturhenvisninger og filmografi.

Erik Aalbæk Jensen: Perleporten.
Gyldendal, 1971.
Roman fra et jysk landsogn i tiden forud for 2. verdenskrig. Det er præget både af forskellige opfattelser og nazistiske - antinazistiske sympatier. Originaludgave: 1964.

Simon Rom Gjerø: Kaldet til Kina. Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960. Forlaget Univers 2008. 241 s. 349 kr.

Sven-Axel Conrad: Bitter kaffe og søde dadler.
Forlaget Alstrup 2008. 453 s., ill. 248 kr.
Missionær i Pinsebevægelsen, der har arbejdet med helbredelse gennem bøn, oplever at han mister både sit barn og sin kone trods al forbøn og søger at leve videre.

Kurt E. Larsen: Vilhelm Beck - missionspræsten.
Lohse, 2001. - 303 sider
Tematisk opbygget fremstilling af Indre Missions store lederskikkelse i 1800-tallet, Vilhelm Beck (1829-1901). Både om hans betydning for dansk kirkeliv, hans engagement i missionsarbejde samt glimt af ham som privatmand.

Lars Aabo: Jomfru i fugleham: Elise Konstantin-Hansen: 1858-1946.
Poul Kristensen, 2007. 552 sider. Ill. (nogle i farver). 588 kr.
Elise Konstantin-Hansen var en af kunstnerne i det moderne gennembrud. Bogen er både en kunstnerbiografi og et dokument om den tid, hun levede i, og giver indblik i vilkårene for kvindelige malere samt det grundtvigianske kirke- og højskolemiljø, Elise Konstantin-Hansen færdedes i.

Torgny
Lindgren: Norrlands Akvavit. Roman. På dansk ved Karsten Sand Iversen. Samleren, 2008. 200 s. Ill. 249 kr.
I 1950'erne oplevede Västerbotten den sidste frikirkelige vækkelse. Prædikanten og tandbørstningspropagandisten Olof Helmersson spillede en stor rolle heri. Da han vender tilbage til Avabäck halvtreds år senere, er landsbyen forvandlet til uigenkendelighed.

En af de allermest velskrevne og overraskende bøger, jeg har mødt Værd at prøve!

Göran Sahlberg: Da tiden holdt op. Roman.
  Oversat af Pia Juul. Samleren, 2008. 254 sider. 249 kr.
Den syvårige søn af en dommedagsprædikant fortæller med barnets logik og snusfornuft om den sommer da forældrene forsvandt og den varmhjertede nabo Viola brugte ham som adgangsbillet til sit store idol Dag Hammarskjöld.

Erik Juul Clausen: Healeren. En romersk beretning.
Hovedland, 2002. 413 sider.
Rygter om en omrejsende healer får kejser Tiberius til at sende forfatteren Publius Naso og hans hustru Clodia til Palæstina. Healeren er Jesus, så rapporterne til Romerrigets kejser bliver spændende læsning.

Birgitte Possing: Uden omsvøb. Portræt af Bodil Koch.
Gyldendal 2007. 391 s. 349 kr.
Portræt af Bodil Koch (1903-1972), humanist, feminist, socialdemokratisk politiker og kirke- og kulturminister.

Karen Thisted: Hver dag af øjeblikkets blomst. Politikens Forlag 2007. 240 s. 299 kr.
Samtalebog
mellem Hans Edward Nørregård-Nielsen og Johannes Møllehave.

Kjeld Holm: Mennesket er en misforståelse: mit venskab med Johannes Sløk.
Rosinante, 2007. - 198 sider. 229 kr.
Biskoppen for Århus Stift, Kjeld Holm (f. 1945), fortæller om sit mangeårige venskab med teologen og idéhistorikeren Johannes Sløk (1916-2001).

Per Kirkeby: Kursiv.
Borgen, 2007. 260 sider. 269 kr.
Kunstneren Per Kirkeby (f. 1938) fortæller i essayform en række erindringer, overvejelser og synspunkter. De gennemgående temaer i teksterne er kunsten og kunstnerens rolle i kulturhistorisk belysning.

Jørgen Gustava Brandt: Mit liv : 387 erindringer. Tiderne Skifter, 2007. 765 sider. 350 kr.
Jørgen Gustava Brandts (1929-2006) erindringsrejse begynder i familiehuset i Pilestræde og præsenterer efterfølgende personer, kendte såvel som ukendte og beskriver situationer og stemninger, spejlende både digteren selv og de skiftende tider i dansk litteratur og kulturliv

Henrik Wigh-Poulsen: Vær mig nær: Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab : beretning fra et Danmark i opbrud.
Vartov, 2005. - 301 sider. 198 kr.
Med udgangspunkt i en stor brevsamling fra familien Knudsen tegnes et billede af digterpræsten Jakob Knudsens liv og samtid i 1890'erne hvor skilsmissen fra hustruen Sofie Plockross og ægteskabet med den unge Helga Bek kaldte på voldsomme reaktioner fra offentligheden.

Min barndom : kendte danskere fortæller / udvalgt af Ole Knudsen ; bidrag af blandt andre: Eva Bendix ... [et al.].  Gyldendal, 2005. - 511 sider. 199 kr.
50 danske fortællere skriver om deres barndom i det 20. århundrede. Indhold: Eva Bendix: At bo i udlandet. Svend Bergsøe: Aktiv barndom. Solvejg Bjerre: Gæster. Victor Borge: De røde mursten og den gule støveklud. Elias Bredsdorff: Haakon Jarl. Claus Bryld: Altid frejdig når du går. Jolanta Buch Andersen: Miejsce Piastowe. Cecil Bødker: Bogen. Mette Dalsgaard: En mand på en kuffert. Mads Eg Damgaard: Baggrund. Aage Damgaard: Yngest af elleve. Jette Drewsen: Hverdage. Jørgen Flindt Pedersen: Forældre og bedsteforældre. Frits Helmuth: Vejen tilbage. Hanne-Vibeke Holst: Den lille pige med fletningerne. Ulrich Horst Petersen: Højvangsgården. Agnes Jelhof Jensen: Da jeg var barn. Jacob Andersen: Alfreds børn. Knud W. Jensen: Strandholm. Troels Kløvedal: Svunden barndom. Nina Knorring: Julen. Arthur Krasilnikoff: Børnelokker. Morten Lange: Storfamilien på Husmandsskolen. Frans Lasson: Et hjem med flygel. Palle Lauring: Skolen blev en fiasko. Villars Lunn: Mormor. Finn Methling: Kærlighed er kærlighed. Erik Mortensen: Mor og dreng. Estrid Nielsen: Pax 1911. Erik Nørgaard: Far og mor. Carlo M. Pedersen: Flytningen. Kjeld Philip: Huset i Pilestræde. Poul Reichhardt: Hun hed Valborg. Jørn Riel: Tak for sproget!. Henning Rohde: Vintappergaarden. Jørgen Stegelmann: Livet består af alle slags oplevelser. Gerda Swane: Julie. Hans Sølvhøj: Barn. Rigmor Thor: Østerbro. Iboja Wandall-Holm: Bag syv bjerge, bag syv dale. Varinka Wichfeld Muus: Engestofte mellem rejserne. Knud Østergaard: Nord for fjorden. Peter Øvig Knudsen: Guldbjergvej.

John Allen: Fredsrebellen. Den autoriserede biografi om Desmond Tutu.
Oversat af Anne Kiilerich Barnard. Aschehoug 2007. 448 s. 229 kr.


Jacob Forsell (red.): Astrid Lindgrens liv i billeder. 
Oversat af Kina Bodenhoff. Gyldendal 2007. 272 s. 399 kr. 

Anne Wolden-Ræthinge: Jeg er her endnu. Per Kirkeby fortæller til Ninka.
Gyldendal 2007. 355 s.  299 kr.

Johannes Møllehave: Erindringer 1975-80. På myrens fodsti. Så forskellige af sind. Huset vi bor i.
Lindhardt og Ringhof 2006. 99 kr.

Johannes Møllehave: Erindringer 1987-99. Skuffelser der ikke gik i opfyldelse. Det tabte sekund. Som en springende hval. Lindhardt og Ringhof 2006. 99 kr.


Knud Munck og Helge Rørtoft-Madsen (red.): Kampen mod svampen. Facetter af Ebbe Kløvedal Reich.
Politisk Revy  2006. 360 s. 268 kr.


Georg Metz og Niels Birger Wamberg (red.): Rejse mellem øjeblikke.
Hilsen til Johannes Møllehave. Politikens Forlag 2006. 230 s. 199 kr.  

C.J. Gräs: Fra letsind til letsindighed. Drengeår 1940-1948.
Forlaget Jelling 2006. 80 s. 110 kr.

Jan Lindhardt: Mellem Djævel og Gud : en bog om Martin Luther / Jan Lindhardt. Gad, 2006. - 189 sider : ill. 159 kr. Gads biografiserie Tidligere: Paperback-udgave. 1998.

Alan Cutler: Steno : en biografi om anatomen og præsten Niels Stensen, der løste gåden om strandskallerne på bjergtoppene. På dansk ved Werner Svendsen. Gyldendal, 2006. - 255 sider.275 kr.
Om naturvidenskabsmanden og teologen Niels Stensen (1638-1686), i Europa kendt som Nicolaus Steno.

Baunsbak-Jensen, Asger: Hvorfor præst? : erindringer og refleksioner. Poul Kristensen 2006. 76 sider 128 kr.

Hanne Gravgaard: Kære Bo. Historien om Bo Gravgaard Sløk. Poul Kristensen, 2005. - 185 sider.158 kr.
Hanne Gravgaard (f. 1935) fortæller i dagbogsbreve skrevet i prosalyrisk stil om sit møde med professoren Johannes Sløk (1916-2001), deres forelskelse og smerten og sorgen over at deres barn Bo døde i 1969 af leukemi kun 5 år gammel.
 
Dietrich Bonhoeffer: Min tid er i dine hænder : vennebreve og teologiske refleksioner 1943-44. Oversat af  Amalie Nørgaard Rathje ; konsulent [i.e. tekstudvalg]: Kirsten Busch Nielsen Aros, 2006. - 235 s. 268 kr
Taler, digte, teologiske skitser og navnlig breve - især til vennen Eberhard Bethge - skrevet i fængsel af den tyske teolog, præst og nazi-modstander Dietrich Bonhoeffer.

Undset, Sigrid: Olav Audunssøn i Hestviken. På dansk ved Peder Hesselaa. Jespersen og Pio : i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab, 1982. 523 sider.
Samhørende: Olav Audunssøn i Hestviken ; Olav Audunssøn og hans børn.
Med kulturhistorisk baggrund i Norge i det 13. århundrede gives et portræt af hovedpersonen Olav og hans familie
”et stærkt vidnesbyrd om tilgivelsens nådegave” Doris Ottesen

Grete Stenbæk Jensen: Anes bog. Gyldendal, 1992. - 180 sider
En gammel kvindes liv i Jylland, oprullet gennem dagbogsnotater, hvor hun skrev det, der ikke kunne siges, om ægteskabets sorger og glæder, religiøse anfægtelser, tungsind og lyse dage

Krista Rosenlund Larsen: Christian Bartholdy. Virke og teologi. Kolon 1994. 104 s.
Om Chr. Bartholdys (1889 - 1976) liv og virke, med hovedvægten på perioden 1930 til 1960 og hans tid som formand for Indre Mission 1934 til 1959


Torgny Lindgren: Batseba. På dansk ved Karsten Sand Iversen. Schønberg, 1985. 251 s.
Det gamle testamentes beretning om kong David der begærede Urias' hustru Batseba er romanens ramme, men historien handler nok så meget om en kvinde, som selv tager hånd om sit liv.

Torgny Lindgren: Slangens vej. På dansk ved Anne Messell. Schønberg 1984. - 137 s.
Familieroman fra et sogn i Sverige i 1800-tallet, der fortæller om en familie, der går i opløsning som et offer for fattigdom, retsløshed og religiøse vildfarelser.

Ørstavik, Hanne: Præsten. Oversat af Mone Hvass og Charlotte Jørgensen
Athene, 2005. 249 kr. Vinder af Brageprisen 2004
Roman. Den unge præst, Liv, kommer fra et akademisk storbymiljø til sit første embede i et lille samisk sogn, hun har skrevet speciale om*

Robinson, Marilynne: Gilead. Oversat af Ida Jessen. Gyldendal 2006. 224 s. .
I 1956 skriver præsten John Ames til sin unge søn for at fortælle om sin fader, præst i Iowa og sin bedstefader, som i Kansas kæmpede for negerslaveriets ophør.

Giertz, Bo: Med egne øjne. Oversat af Alice Andersen. Lohse 2005. 238 sider. 199 kr.
Med loyal respekt for bibelens beretninger i evangelierne fortælles i romanform om Jesu liv og død, og om apostlenes oplevelser sammen med ham*

Arndal, Vibeke: Ambrosiuseventyret : roman. 2. udgave. 2004. 444 sider, illustreret. 99 kr.
Ambrosius Digteren : roman.Vignetter af Erik Böttzauw
2005. 502 sider, illustreret. 349 kr. Forlag: Lindhardt og Ringhof
Roman om Ambrosius Stub 1705-1758.

Grønfeldt, Vibeke: Mindet : roman. Samleren 2005. 364 sider. 299 kr.
Livet på landet i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet, som det opleves af pigen Agate, der fortæller om forældre og søskende, tildragelser på egnen, hverdagen på gården*


Busk Sørensen, Bodil: Birgitta af Vadstena : pilgrim, profet og politiker. Alfa 2005. 125 sider. 179 kr.
Om den hellige Birgitta af Vadstena (1303-1373) der levede halvdelen af sit liv i Sverige, og senere bosatte sig i Rom, hvor hun oprettede sin egen klosterorden Birgittinerordenen


Møbjerg, Morten Arv og gæld : erind­ringer og essays

Forlaget Scriptoriet 2004. 161 sider, illustreret (nogle i farver).
Erindringer af tidligere sognepræst med stor interesse for kirkearkæologi og liturgi, ikke mindst i den ortodokse kirke og hos de sydindiske Thomaskristne.

Jette Kjørboe: Kvinden i vinduet. Gyldendal 1995. 232 s.
Roman om Bibelens dronning Jezabel, som det gik så gruelig galt.

Kerstin Ekman: Guds barmhjertighed. 2002. 441 s.
I 1916 kommer Hillevi Klarin som jordemoder til Svartvattnet i Jämtland, et øde og overtroisk samfund. Lappepigen Risten - bogens fortæller - bliver hendes plejebarn og bindeled mellem levende og døde, før og nu
Rørte vande 2002. 249 s. 
Årene op til og efter 2. verdenskrig påvirker samfundet og livet for Hillevi og menneskene omkring hende, så levevilkårene bliver fuldstændig ændrede på en række områder - og sørgeligt uændrede på andre.
Skrabelodder 2005. 430 s.
Jordemoderen Hillevi fra bd. 1 fik en datter, Myrten, som er bd. 2s hovedfigur. Vi møder nu Myrtens 'uægte' datter Ingefrid, der kommer tilbage til Svartvattnet for at finde, hvor det begyndte.

Oversat af Anne Marie Bjerg. Gyldendal. (Ulvetider)

Dan Brown: Engle og dæmoner. Forlaget hr. Ferdinand 2004. 448 s. 299 kr.
Spændingsroman fra Vatikanet af forfatteren til ’Da Vinci mysteriet’.

Hanne Reintoft: Hjertebånd. 2004.
Roman fra Skåne i 1675. Den danske konge Christian V vil vinde landet tilbage fra svenskerne. En husmandsfamilies 4 sønner er alle i krig, men mod hinanden.

Bjarne Reuter: Løgnhalsen fra Umbrien. Gyldendal 2004, 400 s. 298 kr.
Roman.

Bent Haller: Først ved livets ende. Høst & Søn 2004. 222 s.269 kr.
Roman fra et plejehjem – ingen stille og rolig bog!

Mary Stanley: Savnet. Cicero/Chr. Erichsen 2003. 312 s. 299 kr.
En datter forsvinder fra en irsk familie i 1970'erne og gåden om hvorfor er svær at løse. Af forfatteren til 'Tavshedens pris'

Bergliot Hobæk Haff: Den evige jøde. Oversat af Mone Hvass. Batzer & Co. Roskilde Bogcafé 2003. 240 s. 298 kr.

Antonio Muñoz Molina: Sefarad. Oversat af Iben Hasselbalch. Gyldendal 2003. 400 s. 348 kr.
17 fortællinger om forfulgte

Ebbe Kløvedal Reich: Himlene og Jorden. 606 sider. 399 kr. Vindrose, 2003.
Ebbe Kløvedal Reich har med smittende overskud skrevet et underholdende, ætsende og mangefarvet religionshistorisk kompendium om det gode og det onde
Lars Tjalve i Kristeligt Dagblad 16.9.03

Cecil Bødker: Siffrine. Lindhardt og Ringhof 2003. 184 s. 249 kr.

Hanne Marie Svendsen: Unn fra Stjernestene. En roman. Fra det gamle Grønland. Gyldendal, 2003. 488 s. 348 kr.
Roman fra et nonnekloster i Grønland i 1300-tallet.

Michael Nielsen: Om Gud og andre gratis glæder. Aros, 2003. 80 s. 158 kr.
Digte.

Eva og Adam og alle de andre. 21 danskere om helte og heltinder fra Biblen : en antologi. Red. af Tine Lindhardt, Pernille Kløvedal Helweg m. fl. Sesam, 2003. 152 s. 269 kr.
Indhold: Pernille Kløvedal Helweg: Eva og Adam i mit billede. Frederik Dessau: Lydig eller lydhør? Flemming Pless: Stamfaderen Abraham. Bente Hansen: Kain vender hjem. Niels Hav: Hvad posedamen sagde. Bent Lexner: Aldrig vil der komme en profet som Moses. Rikke Agnete Olsen: Kong Saul - min redningsmand. Niels Birger Wamberg: Hyrdernes konge. Kathrine Lilleør: Den smukke Batseba. Rolf Bagger: Despoten og undersåtten.
Erik A. Nielsen: Sophia. Poul Joachim Stender: Jomfru Marias bryster. Claus Oldenburg: Hovedpersonen. Mette Winge: Kvinden i lyserødt. Anne-Marie Mai: Peters svigermor. Asger Baunsbak-Jensen: Gennemskuet. Johannes Møllehave: Han ynkedes inderligt. Bjarne Nielsen Brovst: Den forbandede Judas. Maria Helleberg: Iskold, brainy og hårdhændet. Ingrid Schrøder-Hansen: En af mine nære venner. Pia Tafdrup: Password: Kærlighed*

Hanne Reintoft: Ravns føde. Forum, 2002. 233 s. 279 kr.
Roman fra reformationstiden i Danmark.

Simone van der Vlugt: Jehanne. En roman om Jeanne d'Arc. På dansk ved Tim Kane. Carlsen, 2002. 252 s., 229,50 kr.

Håvard Syvertsen: I lyset. Oversat af Mone Hvass. Batzer og Co., 2002. 176 s. 228 kr.
En familie opløses af depression.

Marianne Kainsdatter (pseudonym for Svend Aage og Lise Madsen): Engleskyts. Roman. Gyldendal, 2002. 284 s. 250 kr.
Krimi om en præst og en biokemiker, der har fundet et stof der kan dræbe uden at efterlade sig spor. Det sætter alvorlige overvejelser i gang hos dem. Flotte anmeldelser!

Mary Glazener: Vredens bæger.
Lohse, 2002. 428 s. 299 kr.
Roman om Dietrich Bonhoeffer og hans kamp mod nazismen.

Niels Krukow: Manden fra Korazin. Queenswood, 2002. 163 s. 149 kr.
Roman om apostelen Thomas.

Niels Johansen: Og englen sang. Poul Kristensens Forlag, 2002. 104 s. 148 kr.
Bibelske fortællinger.

Ann-Charlotte Monrad Hansen: Yoga eller kunsten at vedligeholde sin mentale sundhed. Borgen, 2002. 204 s. 229 kr.
Roman om ung kvindes oplevelser i healingmiljøer, som hun med tiden kommer til at forholde sig kritisk til.


Mary Stanley: Tavshedens pris. Oversat af Birgit Dalgaard. Cicero. 2002. 285 s., 269 kr.
5 kvinder, der for 30 år siden blev misbrugt på en katolsk kostskole i Irland, vil ikke længere holde det skjult.

Anne Marie Løn: Hvis barn . . . Gad, 2002. 365 s. 299 kr.
Roman fra et indremissionsk familie i Vestjylland om en ung kvinde, der fordømt af forældrene får - og mister - et barn udenfor ægteskab. "en særdeles læseværdig roman; den er barsk i sin kritik og indfølende i sin beskrivelse af datterens psykiske men". Vibeke Blaksteen i Kristeligt Dagblad.

Ann-Charlotte Monrad Hansen: Yoga - eller kunsten at vedligeholde sin mentale sundhed. Borgen, 2002. 204 s. 229 kr.
Roman om ung kvindes oplevelser i healingmiljøer, som hun med tiden kommer til at forholde sig kritisk til.

Bent Haller: Sinkeklassen. Høst og Søn, 2002. 176 s. 249 kr.
Roman.

Anita Diamant: Det røde håb. Oversat af Ann Mari Urwald. Klim, 2002. 307 s. 298 kr.
Roman over fortællingerne om Jakob og hans familie - ikke mindst datteren Dina - fra 1. Mosebog.

Erik Juul Clausen: Healeren - en romersk beretning. Hovedland, 2002. 415 s. 268 kr.
Roman om Jesus.

Stig Dalager: To dage i juli. Tiderne Skifter, 2002. 260 s. 298 kr.
Roman om de tyske officerers kupforsøg mod Hitler i juli 1944.

Samtidssalmer, forfattet af skandinaviske kvinder. Red. af Kirsten Dissing-Overgaaard, Mary Holm-Larsen og Kirsten Tange-Jørgensen. Religionspædagogisk Forlag. 192 s. 279 kr.
Antologi.

Pat Barker: Over grænsen. Oversat af Lisbeth Møller-Madsen. Rosinante, 2001. 220 s. 229 kr.
Kan børn være onde? Roman om et barn der myrdede og den børnepsykolog, der møder ham igen 13 år senere.

Luther Blisset: Q - Carafas øje. Oversat af Mads Nygaard Outzen. Hovedland, 2001. 704 s. 368 kr.
Roman fra bondeoprørenes og religionskrigenes tid i Europa.

Per Olof Enquist: Lewis rejse. Oversat af Nanna Thirup. Samleren, 2001. 482 s. 368 kr.
Roman om den svenske pinsebevægelse.


Per Petterson: I kølvandet. Oversat af Annelise Ebbe. Blazer & co. 2001. 176 sider. 248 kr.
Roman.

Leif Hasle: Syvstjernens bånd - 7 gengivelser. Multivers, 2001. 190 sider. 228 kr.
Noveller.

Jette Kjærboe: Madonna-Maleren. Gyldendal, 2001. 206 sider. 195 kr.
Roman om dansk middelaldermaler.

Klaus Høeck: In Nomine. Digte. Gyldendal, 2001. 400 sider. 375 kr.

De ti bud. Ti noveller. Red. af Niels Beider. Gyldendal, 2001. 147 sider. 175 kr.
Ti noveller bestilt over temaet De ti bud.

Maria Helleberg: En andens hjerte. Roman. Samleren, 2001. 272 sider. 248 kr.
Præsten Johannes får et nyt hjerte og hans liv ændrer sig.

Birgitte Jørkov: Vor Frues sorte søndag. Hovedland, 2001. 256 sider. 248 kr.
Krimi fra munkekloster i Helsingør 1450.

Bent Jensen: I begyndelsen. Livsstykker. Lindhardt og Ringhof 2004. 231 s. 249 kr.

Kirsten Jacobsen: På livet løs. En samtale mellem Lise Nørgaard og Birthe Rønn Hornbech. Gyldendal 2004. 240 s. 249 kr.

Paul Zebitz Nielsen: Fra reporter til sognepræst. Poul Kristensens Forlag 2004.s. 248 kr.

Thomsen, Hans Jørgen: Johannes Sløk. 2004. 256 s. 299 kr.
Fremstilling af hovedlinierne i Johannes Sløks (1916-2001) forfatterskab, med inddragelse af Sløks selvbiografiske notater*

Desmond Tutu: Gud har en drøm. Oversat af Lone Burmeister. Aschehoug 2004. 136 s. 19 kr.

Poul Ulsdal: Tilbage til Vestkysten: minder fra Hemmet og Sdr. Vium
Eget forlag 2003. 77 sider, Ill. af . 80 kr. + forsendelse. Tlf. 75138105

Jens Andersen: Andersen. En biografi. Gyldendal 2003. Bind 1-2. 968 s. 498 kr. Indb. 598 kr

Gunner Christensen: Metusalem – og mig. Queenswood 2003. 199s. 198 kr.
Erindringer fra et langt liv engageret i social indsats, Indre Mission og KFUM & K

Primo Levi (1919-1987): Samtaler og interview 1963-1987. Ved Marco Belpoliti. Dansk oversættelse og redaktion ved Jytte Lollesgaard. Forum 2003. 329 s. 279 kr.

Bent A. Koch. "MIN TID". Syddansk Universitetsforlag 2003. 242 s. 248 kr. Ill.

Pagan Kennedy: Sorte Livingstone. En sandfærdig beretning fra det nittende århundredes Congo. Dansk forord af Peter Thyssen. Oversat af Kirsten A. Nielsen. Høst og Søn, 2003. 271 s. 299 kr.
Biografi af William Sheppard - sort metodistmissionær i Congo

Kirsten Vind: Aldrig færdig - altid på vej. Unitas Forlag 2002. 206 s. 175 kr.
Erindringer fra et langt liv som diakonisse

Højlund: Nej, småfolk er vi - fra en maniodepressiv mors dagbog - fortalt af hendes søn. Unitas Forlag 2003. 111 s. 148 kr.

Malene Schwartz: Livet er ikke for begyndere. Fortalt til Thomas Larsen. Lindhardt og Ringhof 2003. 288 s.299 kr.

Selma Lagerlöf: Mårbacka. Oversat af Anne Marie Bjerg. Gyldendal, 2003, 497 s. 398 kr.

Hans Helge Madsen: Prip-Møllers Kina. Arkitekt, missionær og fotograf i 1920'erne og 1930'erne.Arkitektens Forlag, 2003. 216 s. 375 kr.

Bodil Busk Sørensen: Frans af Assisi - en udfordring til vor tid. Alfa, 2003. 128 s. 179 kr.

Jan Lindhardt: Johannes Sløk - modernismens teolog. Anis, 2002. 179 s.

Jakob Kvist: Møllehave - et liv har fem akter. Lindhardt og Ringhof, 2002. 317 s. 299 kr.

Bonaventura: Frans af Assisis liv.
Oversat af Johannes Jong. Introduktion: Lisbeth Mannerup Nielsen. Anis, 2002. 154 s. 175 kr.

Kirsten Brink: En knækket vinge - En skadet hjerne, et andet liv.
Borgen, 2002.144 s ill.199 kr.
Forfatteren arbejdede som sygeplejerske i Peru og blev overfaldet og hjerneskadet der. Hun viser kampen for at få et liv igen.

Jackie Wullschlager: H.C. Andersen. En biografi
. Oversat af Pia Juul. Hans Reitzels Forlag, 2002. 504 s., Ill. 375 kr.

Margareta
Strömstedt: Astrid Lindgren. En levnedsbeskrivelse. Oversat af Karin Bodenhoff. Gyldendal, 2002. 400 s. 349 kr.

Per Dolmer: Gift katolsk præst. Erindringer.
Queenswood, 2001. 144 sider. Ill. 148 kr.

Mattsson, Algot: Bo Giertz - ateisten som blev biskop
Oversat af Peter Aage Bak. Lohse, 1996. - 165 sider : ill.

Bibelen genfortalt : danske forfattere fortæller historier fra Det Gamle Testamente
/ redigeret af Elisabeth Hoff-Clausen. Forum, 2001. 301 s. 275 kr. Fortællinger af Lars Bonnevie, Cecil Bødker, Stig Dalager, Leif Davidsen, Ulrikka S. Gernes, Maria Giacobbe, Christian Haun Nielsen, Maria Helleberg, Henrik Hohle Hansen, Klaus Høeck, F. P. Jac, Claes Johansen, Rune T. Kidde, Lars Kjædegaard, Jette Kjærboe, Grethe Lange, Peter Legård Nielsen, Vagn Lundbye, Svend Åge Madsen, John Nehm, Albert Petersen, Klaus Rifbjerg, Marina Cecilie Roné, Anette Steinbrüchel, Villy Sørensen, Pia Tafdrup, Morti Vizki og Jesper Wung-Sung.


Rune J. Kähler: Mens sin tid bliver min: erindringer fra nogle år i Gymnasiastbevægelsen DKG
Danmarks Kristelige Gymnasiebevægelse og Unitas Forlag, 1990. 79 s.

Madsen, Nicolaj (f. 1922)
Medbør og tyfoner : erindringer fra 50 års tjeneste i folkekirkeligt arbejde
Poul Kristensen, 1996. - 77 sider : ill.

Madsen, Nicolaj (f. 1922)
Sølvsnoren : egns-, slægts- og samfundsskildring fra Hundborg i Thy : 1912-1942
Herning : Poul Kristensen, 1995. - 103 sider : ill.

Walsh, Jill Paton
Engleviden
På dansk ved Ulla Warren. Centrum, 1995. - 302 sider
Under inkvisitionen rådede 1400-tallets Middelhavsområde over liv og død, og en stakkels pige, opvokset blandt ulve, og en skibbruden ateist fra et ukendt land må kæmpe for deres liv. Findes også som lydbog. *

Kricorian, Nancy
Zabelle
Oversat af Bente Kastberg. Gyldendal, 1998. - 175 sider
En gammel armensk kvindes livshistorie, fra den brutale fordrivelse fra barndommens Armenien og kampen for overlevelse i Tyrkiet, til det arrangerede ægteskab med en armensk mand i USA. *

Sinoué, Gilbert
Safirbogen : roman
Oversat af Mone Hvass. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Munksgaard/Rosinante, 1998. - 482 sider
Spænding, mystik og intellektualitet blandes i denne historiske roman fra senmiddelalderens og inkvisitionens Spanien, hvor tre eventyrere og en smuk ung kvinde jagter "Safirbogen", som indeholder alle universets hemmeligheder og beviset for Guds eksistens. Findes også som lydbog. *

Werfel, Franz
De 40 dage på Musa Dagh
/ forkortet oversættelse af Carl Behrens. - Jespersen og Pio. Originaludgave: 1933 . Bind 1.-2 - 2. udgave. - 1963
Roman om de kristne armenieres kamp mod tyrkerne under 1. Verdenskrig*

Unamuno, Miguel de Abel Sánchez : historien om en lidenskab Oversat af Mogens Lamberth.. Thaning & Appel, 1991. - 162 sider
Med tema fra den bibelske myte om Kain og Abel fortælles om en mand, som mister sin kæreste til sin bedste ven, og derved kastes ud i livslangt had og misundelse *

Jørgen Hviid: Jakobskampen. En pilgrimsfærd gennem tilværelsen. Unitas 1999. 192 sider. 198 kr.

Lilli Gyldenkilde: Tanker ved et køkkenbord Fortalt til Jakob Kvist. Møntergården 1999. 191 sider. 199 kr.

Marie Meyer: Hjertesprog Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig 1999. 296 sider. 198 kr.

K.L. Aastrup. Erindringer Gads Forlag 1999. 543 sider. 348 kr. Ill.

Eline Bojsens Erindringer 1-3 Udg. af Anna Bojsen-Møller Gyldendal 1999. 1416 sider. 650 kr.

Magda Martinsen: Ikke alle dage er lige - blade af en missionærs dagbog købes hos forfatteren, Strandvejen 106, 6854 Henne

Johannes Møllehave: Som en springende hval L&
R 1999. 215 sider. 268 kr. .

Henning Bro Rasmussen: Kirkesanger og landsbyorganist Odense Universitetsforlag 1999. 399 sider. 300 kr.

Lone Møller-Hansen og Troels Thorndal (red.): Vorherres yndling. Karl Heilesens liv og kunst
Føltveds
Forlag 1999. 135 sider. 198 kr. Karen M. Christensen: Alle disse dage 2. oplag Lohses Forlag 1997. 155 sider. 178 kr.

Hans Kermit: Niels Steensen - Naturforsker og helgen Universitetet, Tromsø 1998. 161 sider. 190 NKR. (Ravnetrykk 19)

Bodil Steensen-Leth: Ikke som en spottefugl
Aschehoug 1998. 274 sider. 199 kr.
Biografi af den østrigske antinazist Franz Jägerstätter, der blev henrettet i Berlin 1943.

Susanne Malchau: Kærlighed er tjeneste. Søster Benedicte Ramsing- en biografi
.. Ph.D.afhandling. Dansk sygeplejeråd 1998. 3995 sider. 350 kr.

Kirsten Kjærulff og Hans Jørgen Frederiksen: Hildegard af Bingen. Det levende lys. Billeder af Hildegards visioner. Anis 1998. 348 kr.

Filip Riisager: Lotusblomsten og korset. Gad 1998. 471 sider. 325 kr. Doktorafhandling om den norske buddhistmissionær Karl Ludvig Reichelt (1877-1952)

Sandheden tro i kærlighed. Festskrift til Poul Hoffmann. Redigeret af Ove Klausen. Lohses Forlag 1998 . 160 sider. 178 kr.

Dagmar Bork: Diakonisser i dansk sygepleje. Dansk sygeplejeråd 1997. 140 sider. 160,50 kr.

Astrid Lindgren: Samuel August fra Sevedstorp og Hanna i Hult. Oversat af Knud Erik Pedersen.. Gyldendal 1997. sider, ill. kr.

Felix Olafson: Lukassøstrene. Træk af Lukasstiftelsens historie Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1997. 151 sider. Illustreret. 140 kr.

På Lolland jeg den hented. Kaj Munk 1898-1998
.
Poul Kristensens Forlag 1998. 85 sider. 150 kr.

Hanan Ashrawi: Freden - en personlig beretning Oversat af Henrik Mossin. Munksgaard/Rosinante 1995.362 sider.

Lars Andersson: Isdykkeren. Roman. Oversat fra svensk af Peter Nielsen.  Centrum, 1989. 281 sider.
Fortællingen om præstesønnen Emil Thorelius former sig som en beretning om mennesker, ideer og konflikter ved tiden for det moderne Sveriges gennembrud.

*


Bibelhistorier fortalt af danske forfattere
Bibelhistorier fortalt af danske forfattere. Ved Mogens Hansen. Haase 1979.
25 fortællinger med motiver fra evangelierne og bragt i radioens Ved dagens begyndelse. De er skrevet af Birthe Arnbak, Rolf Bagger, Inger Christensen, Leif Hjernøe, Willy-August Linnemann, John Nehm, Ebbe Kløvedal Reich, Peter Ronild, Ulla Ryum, Ole Sarvig, Villy Sørensen, Dorrit Willumsen og Anna Sophie Seidelin.De er fornyende og ind imellem dybt bevægende nutidige fortællinger med bibelsk motiv.

Jørgen Bjerre: Verden på højkant. Møde i Andesbjergene med indianernes danske jesuiterpræst. Gyldendal 1997. 268 sider, ill. 285 kr.
Om Peter Tantholdt Hansens (f. 1926) liv som katolsk præst, jesuit og missionær blandt Perus indianere *

Sophus Boas: Hjælpepræsten - i Tyskland 1943-1948. Hans Reitzel 1985. 126 sider.
Sophus Boas (f. 1914) beskriver sin tid som præst i Hamburg og sit arbejde for danske modstandsfolk i tyske fængsler under anden verdenskrig. Fås også som lydbog.

Aidan Chambers: Nu ved jeg. 1987. Oversat af Claes Johansen. Gyldendal 1988. 236 sider.
En gruppe unge laver et filmprojekt over emnet: hvad ville der ske, hvis Jesus vendte tilbage til jorden idag? Den 17-årige Nik lader sig korsfæste og får en intens oplevelse af, hvilke radikale ændringer det ville medføre.

Tao Wen Chang: Forvandling: en kinesisk buddhistmester bliver kristen. Gad 1993. sider.        
Tao Wen Chang (1912- ) erindrer sit usædvanlige liv: barndom i det gamle Kina, ungdom som buddhistmunk, møde med kristendommen på en skandinavisk missionsstation i Hongkong og 1960 lektor i kinesisk ved Københavns Universitet.

Lucy Ching: En af de heldige. Oversat af Elisabeth Mills. 2. udgave. Hernov, 1996. - 353 sider
Om den blinde Lucy Chings (f. 1937) barndom og ungdom i Kanton og Hong Kong, om hendes uddannelse i USA og om hendes arbejde som pioner i Hong Kongs sociale forsorg for blinde, handicappede og gamle*

Mary Craig: Som hvedekorn i jorden: Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Maximilian Kolbe, Janani Luwum, Oscar Romero. 1984. Oversat af Anette Broberg Nielsen. Unitas 1985.
Fem præster i vort århundrede fra forskellige verdensdele, som blev myrdede fordi deres kristne tro fik dem til at gøre modstand mod vold og magtmisbrug

Mary Craig: Ørkenens kildevæld: et selvbiografisk fragment. 1979. Oversat af Elisabeth Mills. G.E.C.Gad 1981.
En ung engelsk mor fik 1955-65 fire sønner, hvoraf de to var alvorligt handicappede. Hun fortæller med humor og selvironi om, hvordan fortvivlelse bragte hende ind i arbejde for de værst medtagne fra anden verdenskrigs koncentrationslejre og hvordan hun hos dem mødte en så ufattelig medmenneskelighed, at hun fik livsmod igen. Fås også som lydbog

Sven Delblanc: Jerusalems nat. 1983. Oversat af Henning Ipsen. Hekla 1983. 115 sider.
Under Jerusalems belejring år 70 e.Kr. bliver en gammel jøde taget til fange under en stor solformørkelse. Han bliver ført til feltherren Titus, som ønsker at høre hans erindringer fra dengang,han som ung hørte til blandt Jesu disciple - med skæbnesvangre følger for ham selv. Fås også som lydbog.

Shusako Endo: Tavshed.1969. Oversat af Ingeborg Stemann. DMS-forlag 1992. 240 sider. 35 kr. Fås stadig - nu hos Unitas.
Roman fra kristenforfølgelserne i Japan i 1600-tallet. En ung jesuit kommer som missionær og bliver tvunget til at afsværge sin tro ved at myndighederne torturerer andre kristne i hans påhør. Hans stadige spørgsmål er: Hvorfor tier Gud? En dag da han trods alle forbud hører sin stikkers skriftemål, får han svaret.

Marianne Fredriksson: Evas bog. Oversat af Annelise Feilberg. Ny udgave. Fremad 1998. 88 kr.
For at overvinde sorgen over Abels død må Eva gå tilbage til sine kilder og hun finder der, at skellet mellem dyr og mennesker går der, hvor talen gør det muligt at dele sine følelser

Marianne Fredriksson: Syndfloden. Oversat af Annelise Feilberg. Ny udgave. Fremad 1997. 88 kr.
Efter Guds befaling til Noa begynder kapløbet med tiden. Hustruen, Kam, Sem og Jafet tager fat, men påvirkes af gamle og nye skygger og mareridt, der må revideres inden katastrofen *

Fynn: Kære hr. Gud, det er Anna. Gad 1988. 116 kr. - Annas bog. Gad 1987. Anna og Hr. John. Unitas 1992. 158 kr. Anna var en hjemløs, uskolet og ægte otteårs engelsk pige. Hun var overalt optaget af Gud, hvis opfindsomhed hun stadig fandt nye tegn på. Anna havde en egen evne til at spørge og stille tingene omvendt, hvorefter det viste sig, at de stod meget bedre på den måde. Fås også som lydbog.

Anita Goldman: Den sidste kvinde fra Ur. Oversat af Annelise Feilberg. Hekla 1989.
For nomadekongen Abrahams hustru Sara er det en hver måned gentagen lidelse og ydmygelse, at hun er ufrugtbar. Hun forstår ikke, hvad Abraham og hans Gud vil med hende, da hun i sin alderdom får sønnen Isak. Men hun elsker sin søn for enhver pris og kan ikke leve længere, da hun oplever ham ført bort til ofring.

Aksel Heltoft: Kælderen. 1950. Illustreret af Sven Havsteen-Mikkelsen. Danmarks kirkelige Mediecenter/Poul Kristensen 1990. 44 sider.
I kælderen i en koncentrationslejr piskes en russisk fange ihjel fordi han er i besiddelse af et par grønne vanter. Både fangerne og SS-vagterne medoplever, at Jesus viser sig for ham i dødsøjeblikket. Fås også som lydbog.

Poul Hoffmann: Den brændende tornebusk. Den evige ild. Kobberslangen (Moses
1-3)
Lohses Forlag 1983-84.
Moses' liv fra han vokser op som egyptisk prins til han efter fyrre års vandring i ørkenen dør på tærskelen til det forjættede land. Fås også som lydbog.

Poul Hoffmann: Månen i Persepolis. Stjernerne i Ekbatana. Solen i Sais. (Ester 1-3) Lohses Forlag 1984-89.
Jødinden Ester blev storkongen Xerxes' dronning. I hendes livshistorie sammenflettes deres kærlighed med et nuanceret tidsbillede af det persiske verdensrige og jødeforfølgelserne omkring år 500 f. Kr., som ester foren tid afværger med list.
.
Maja Holst: Afmagt i kø. Fra et strejftog i Mother Teresas verden. Abbé Pierres Klunseres Forlag 1983. 147 sider, ill.
Maja Holst har arbejdet et år i et af Moder Teresas hjem for fattige og hjemløse i Indien og beretter om arbejdet og dagligdagen på hjemmet og baggrunden for det.   

Preben Jørgensen: Stinne - et portræt af "Stinne med Bibelen". Lohse 1994. 90 sider.
Om Kirstine Andersen (1855-1951) fra Sønderjylland, der brugte sit liv på at forkynde Bibelens ord og at hjælpe mennesker i nød.

Johannes Jørgensen: Den hellige Frans af Assisi. 8.udgave. Sankt Ansgar 1998. 305 sider. 196 kr. (Visdomsbøgerne).
Den klassiske danske bog om Frans af Assisi

Harold S.Kushner: Når ondt rammer gode. Oversat af Claus Bech. Borgen 1983.
Som jødisk rabbiner og far til en dreng, som dør ung efter at have været uhelbredelig syg og handicappet hele sit liv, har Kushner haft rig lejlighed til at tænke over, hvorfor mennesker lider og hvorfor Gud tillader det. Han viser med mange eksempler fra mennesker, han har kendt, hvordan den Gud, han tror på, ikke påfører os lidelse, men giver styrke til at leve med den i fællesskab med andre mennesker.

C.S. Lewis: En sorgens dagbog. C.S.Lewis' optegnelser ved sin hustrus død. Oversat af Lene Mott. Scandinavia 1992. Den engelske forfatter C.S. Lewis (1898-1963) giftede sig sent og mistede sin hustru få år efter. Han blev overrumplet over at opleve, hvordan kærligheden fortsatte med at fylde hans liv og han beskriver nøgternt, hvordan han fandt hende på en ny måde netop i sin kamp og sorg og sin vrede mod den Gud, der tillod hendes død.

Selma Lagerlöf: Jerusalem I-II. 3. udgave. Oversat af Anne Marie Bjerg. Gyldendal 1997. 447 sider. 98 kr. (Gyldendal paperback).
En religiøs vækkelse i et sogn i Värmland fører til, at nogle af beboerne drager til Jerusalem Fås også som lydbog. *
Hertil hører
Birgitte Rahbek og Mogens Bähncke: Tro og skæbne i Jerusalem. Virkeligheden bag Selma Lagerlöfs roman Jerusalem. Gyldendal 1996. 158 kr.

Torgny Lindgren: Batseba. Oversat af Karsten Sand Iversen. Schønberg 1985.
For kong David blev Urias' hustru Batseba hans livs kærlighed og besættelse. Han lod Urias dræbe og levede sammen med hende i de bevægede år, hvor riget blev samlet. Det lykkedes Batseba at sikre, at hendes søn Salomo blev konge efter Davids død.

Aage H. Lund: I kald og stand. Erindringer. Lohse 1995. 129 sider.           
Aage H. Lund (f. 1913) var oprindelig snedker. Han beretter om, hvordan han blev missionær for Indre Mission i Danmark og om sit livsværk der samt om sin store interesse for Israel.

Thomas Mann: Josef og hans brødre. Bind 1-4.1933-43. Revideret oversættelse ved Marie-Louise Hammer og Ulrich Horst Petersen. Gyldendal 1991-93.
En vidende fortæller opruller billedet af Josefs livshistorie i sammenhæng med hele hans slægts udvikling fra nomader og til bofaste folk i Faraos Egypten i tiden før de blev slaver.

Thomas Mann: Loven. Oversat af Villy Sørensen. Forord af Per Øhrgaard. Gyldendals Kulturbibliotek 1991.
hvordan de ti bud fremkom i en lidenskabelig kamp mellem Moses og det jødiske folk om forståelsen af Gud og af folket

Hubert Monteilhet: Neropolis - en bog om Nero's Rom og om de første kristne. 1984. Oversat af Merete Klenow With. Forum 1986. Bind 1-2.
Den unge senatorsøn Kaeso tilhører overklassen i det gamle Rom, hvis liv skildres i alle - ofte både grusomme og usømmelige enkeltheder - som det var hos både rige og fattige, herre og slaver, mænd og kvinder. Han bliver fascineret af Paulus' budskab og slutter sig til de kristne på trods af Kejser Neros voldsomme forfølgelser af dem. Fås også som lydbog.

Johannes Møllehave: Til trøst. 1983. Lindhardt & Ringhof 1995. 222 sider.
Udfra fire breve fra Søren Kierkegaard til hans kronisk syge svigerinde fortælles om, hvordan han hjalp hende, og ad denne vej bliver hans tanker inspirerende og tilgængelige for 'almindelige mennesker', ikke mindst for lidende. Fås også som lydbog..

Kirsten Mørch-Nielsen: Lys bag døden: hjertestop - hjerneskade. 1992. Unitas 1993. 111 sider.              
Kirsten Mørch-Nielsen (f. 1940) fik hjertestop under en operation og havde da en nær-død oplevelse, hvor hun måtte vælge mellem at leve eller dø. Fordi hun samtidig havde en stærk oplevelse af Jesus valgte hun at leve og hun beskriver usentimentalt sin kamp for at overvinde den hjerneskade, der fulgte, og for at blive præst. Fås også som lydbog.

Estrid Nielsen: Rejsen til Yalu. Personlige erindringer fra kulturrevolutionen og tiden efter. Gyldendal 1987. 126 sider
Estrid Nielsen (f. 1934) er født som missionærbarn i Kina. Hun besøgte sine venner der i 1985 og beretter om, hvordan såvel muslimer som kristne blev forfulgt under kulturrevolutionen og hvordan deres liv blev bagefter. Fås også som lydbog.

Aage Nørfelt: Usporlige veje. Erindringer. Odense Universitetsforlag 1993. 334 sider, ill.             
Aage Nørfelt (f. 1905) fortæller om sit liv fra fattigt plejebarn til respekteret seminarieforstander og fornyer af religionsundervisningen med "Børnenes Bibelhistorie".

Jeremy Pascall: Gud - min selvbiografi. Oversættelse og supplerende noter Eigil Søholm. 2. udgave. 2 oplag. Hovedland 1997. 125 sider. 68 kr.
En rettet og ajourført udgave af Det gamle Testamente, som Gud ved nærmere eftertanke synes, at det
burde have været skrevet. Eigil Søholm har fuldendt værket med finurlige noter.

Deborah Raney: Et løfte for livet Lohses Forlag 1998.
Jake kæmper for at være sin kone tro, selv om hun er ramt af Alzheimers sygdom efter mange års lykkeligt ægteskab

Arturo Pérez-Reverte: Trommeskindet Oversat af Hans H.. Rasmussen. Centrum 1998. 402 sider. 98 kr. Paperback
En hacker på pavens pc'er fortæller om mord og problemer i en eftertragtet kirke i Sevilla. Fader Quart fra Vatikanets efterretningstjeneste sendes til Spanien og modtages af en indtagende hertuginde. *

En russisk pilgrims beretninger På dansk ved Ove Hornby og Peter Ulf Møller. 2. oplag. Borgen 1981. 129 sider. 2 tavler.
En russisk pilgrim i 1800-tallet lever med Jesusbønnen.

Anna Sophie Seidelin: Barndommen - de lange år 1993. - 228 sider : ill. De unge år. Sesam, 1998. - 319 sider : ill. 248 kr.
Oversætteren, fortælleren og genfortælleren Anna Sophie Seidelins (1913-1998) erindringer fra barndommen på Amager ungdommen i Nykøbing Falster, studieårene ved Københavns Universitet i den bevægede tid, der endte med Anden Verdenskrig, og giftemålet med præsten Paul Seidelin *

Henryk Sienkiewicz: Qvo vadis eller Fra Neros tid. 1885-86. Oversat af A.Henry Heimann. Nyt Dansk Litteraturselskab/Carit Andersen 1982. Bind 1-2.
Den fornemme romer Vinicius' kærlighed til den unge kristne kvinde Lygia under kejser Neros voldsomme forfølgelser i Rom, hvor apostlene Peter og Paulus omkommer. Fås også som lydbog.

Henrik Stangerup: Broder Jacob. Roman. 1991. 3.gennemsete udgave. Lindhardt & Ringhof 1993. 262 sider, tavler.
Den danske franciskanermunks liv (1484-1566) og religiøse overvejelser på vandringer mellem Europas klostre indtil reformationen og derefter i Mexico som grundlægger af menigheder efter idealerne i Thomas Mores "Utopia". Fås også som lydbog.

Rhena Taylor: Fangen og andre noveller. Oversat af Birger Petterson. OKAY-BOG/Dansk Luthersk Forlag/DMS-forlag 1990. 164 sider.
Noveller der går tæt på vanskelige og sjældent berørte sider af kristen mission i Afrika som forholdet mellem europæere og afrikanere, forfølgelse, konflikter og kultursammenstød,

Corrie Ten Boom: Skjulestedet. I samarbejde med John og Elizabeth Sherrill. Kirkeklokken 1986. 214 sider, ill.
Den hollandske Corrie Ten Boom og hendes familie skjulte jøder for nazisterne indtil de blev forrådt og tilsidst endte i koncentrationslejren Ravensbrück, hvor søsteren Betsie døde. Fortsættes af Skjulestedet. Globetrotter for Herren.

Kirsten Stoffregen Pedersen: De flygtige år: søster Abrahams erindringer. Unitas, 1996. - 192 sider : ill.175 kr.
Kirsten Stoffregen Pedersen (f. 1932) fortæller bl.a. om sin barndom i København, og om hvordan hun som 18-årig konverterede til den katolske kirke og tilbragte 11 år i Sverige som katolsk nonne. Siden 1965 har hun levet i Jerusalem som etiopisk ortodoks nonne med navnet søster Abraham*

Michel Tournier: Kasper, Melchior og Balthasar. Oversat af Bjørn Bredal Hansen. Gyldendal 1986. 210 sider.
Legendens tre hellige konger har fået følgeskab af Prins Taor. Han når ganske vist ikke frem til barnet i krybben, fordi han går 33 år i saltminerne i en anden mands sted. Endelig fri søger han videre og når i sin dødsstund så nær som til resterne af det påskemåltid, Jesus spiste sammen med disciplene.

Göran Tunström: Ørkenbrevet. 1978. Oversat af Anne Marie Bjerg. Samleren 1985.
Efter at have tilbragt 40 dage og 40 nætter i ørkenen er Jesus nået til at forlige sig med sit kald som Messias. I erindringen gør han op med sit liv og mindes de mennesker, han har mødt, og den udvikling, der har ført ham så langt.

Gerd Theissen: Galilæerens skygge. Oversat af Jan Asmussen. Anis 1989. 212 sider.
To bøger er sammenflettet i én: en roman om Jesus og hans tid og en løbende kommentar, som omhyggeligt redegør for kilderne.

Fanny Truels Jensen: Græsrødder og trækroner. Et liv - set i bakspejlet. Unitas 1993. 191 sider
Forfatteren (f. 1915) fortæller om sin opvækst på Vesterbro og om hvordan hun gennem KFUK hele livet kom ind i frivillligt socialt arbejde på Vesterbro og Grønland og i Vesterbro lokalråd. Lydbog.

Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter. Oversat af Peder Hesselaa. Jespersen & Pio/Nyt dansk Litteraturselskab 1984. Bind 1-3./ Lindhardt & Ringhof 1995.
Kærlighedsroman fra 1300-tallets Norge om stormandsdatteren Kristin, der forlader trygge kår for at følge ridderen Erlend, der har forført hende, og opfostre deres mange sønner. Hele sit liv kæmper Kristin med sin tro på Gud. Hun har svært ved at leve efter den og kan ikke leve uden. Fås også som lydbog.

Jon Vedel: Gøglerpræsten. Sesam i samarbejde med Danmarks Tivoli Forening 1994. 157 sider, ill.      
Om A.Bork Hansen (1909-1993), der i 27 år var sognepræst i Løgumkloster og der tog initiativet til de første gøglergudstjenester.

Terry Waite: I god tro. Oversat af Trine Tøndering. Scandinavia 1993. 335 sider, tavler.
Den anglikanske kirkes gidselforhandler under borgerkrigen i Libanon Terry Waite (f. 1939) beretter om sin tilfangetagelse i 1987 og tiden som gidsel i Beirut til 1991 sammen med sine tanker om tro, familieliv, kirkeligt arbejde og livet som kirkelig udsending i andre af verdens brændpunkter. Fås også som lydbog.

Mika Waltari: Marcus - romeren. Elleve breve fra Marcus Mezentius Manilianus i foråret 30 e.Kr. Oversat af Michael Tejn. NDL/Sesam 1984. Bind 1-2.
En ung udøbt romer, ven med Pilatus' hustru, fortæller i brevform om, hvordan han oplever Jesus og korsfæstelsen og hvordan det undrer ham at se Jesu frygtsomme tilhængere fra langfredag ændre sig til modige kristne, efter at de sammen havde oplevet Helligånden komme til dem på den første pinsedag. Fås også som lydbog.

Anne Wolden-Ræthinge: Dronning i Danmark. Margrethe den Anden fortæller om sit liv. Gyldendal 1990. 172 sider, ill.
Skrevet af Anne Wolden-Ræthinge fortæller dronningen om sit liv som barn, dronning, hustru, mor og kunstner og om, hvad den kristne tro er kommet til at betyde for hende. Fås også som lydbog
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx