Misbrug af børn og voksne
Af Gunhild Lindstrøm 
w
Senest ajourført 18. marts 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Misbrug af børn og voksne

Af Gunhild Lindstrøm
www.aslan.dk
Senest ajourført 18. april 2014

Seksuelt misbrug findes i alle kirker og religiøse samfund såvel som i alle andre samfund.

Både mænd og kvinder forgriber sig på børn, unge og voksne.
Incest i familier, sexturisme og børne­pornografi på internettet er en væsentlig del af overgrebene.

Nogle undersøgelser viser, at 10 % af alle børn og unge bliver udsat for overgreb på et eller andet tidspunkt. Her af er 3 % alvorlige overgreb, der finder sted, før barnet er 12 år. Andre undersøgelser har andre tal. 

Der er dokumentation for fænomenet inden for protestantiske, katolske, metodistiske, baptistiske, anglikanske, episkopale og presbyterianske kirke-samfund. Også Pinsebevægelsen, Jehovas Vidner, mormoner, jøder, muslimer, buddhister og hinduer beretter om overgreb.

Overgrebene finder ligeledes sted i ikke-religiøse miljøer og omfanget er nogenlunde konstant.

Fire myter
Anne. Simpkinson er prisbelønnet for sit arbejde med at afdække uhyrlighederne. Hun gør i
Soul Betrayal op med fire myter:

1. De fleste sager om præsters seksuelle misbrug handler om pædofili:
Dobbelt så mange præster misbruger voksne mænd og fire gange så mange misbruger voksne kvinder.

2. Katolske præster misbruger drenge, mens præster i andre kirker misbruger voksne kvinder:
Det er ikke tilfældet. Hyppigheden af børnemisbrug, pædofili, anslås til at være fra 2-7 procent, svarende til hyppigheden i andre befolkningsgrupper.

3. Seksuelt misbrug inden for kirken drejer sig kun om mænd der misbruger børn og kvinder:
Også kvinder misbruger især drenge og unge mænd.

4. Den katolske kirke er alene om at dække over tilfælde af seksuelt misbrug blandt sit præsteskab:
Dette er ikke tilfældet, fænomenet findes i alle trossamfund.

Anne Korsholm belyser dette i en grundig artikel i Kristeligt Dagblad
Pædofili under guddommeligt dække

Tiltag og handlingsprogrammer

Nyheden er, at kirkerne ikke mere kan dysse problemet ned, og at store kredse inden for de forskellige kirker virkelig ønsker oprydning, forebyggelse og hjælp til ofrene. Der er udarbejdet mange forebyggende tiltag og handlingsprogrammer.

SNAP Survivors Network of those Abused by Priests er en amerikansk-canadisk selvhjælpsgruppe for voksne og børn inden for alle kirkesamfund med en engelsksproget mailingliste og særdeles oplysende links.

Den romersk-katolske kirke

Som det største kirkesamfund har den romersk-katolske kirke et tilsvarende antal sager, og den har siden middelalderen haft udførlige regler for behandlingen af seksuelt misbrug, fx
Sacramentorum sanctitatis tutela, og daværende kardinal Ratzinger, senere pave Benedikt XVI, udsendte i 2001 et brev til alle biskopper De delictis gravioribus om forholdsregler over for meget alvorlige synder, herunder seksuelt misbrug af børn under 18 år; de behandler dem imidlertid internt og sigter ikke på beskyttelse af ofrene.

Sexmisbrug er magtmisbrug
Den amerikanske jesuit og professor i moralteologi James Keenan frygter, at homoseksuelle præster bliver syndebukke i sexskandalerne. Uden at bortforklare sagens katastrofale betydning for ofrene hævder han i
Sexual abuse– power abuse, at skandalen i virkeligheden ikke handler om sex, men om magtmisbrug af præster og kirkelige autoriteter.

Keenan-rapporten af Marie Keenan undersøger bagrunden for katolske præsters misbrug. Den refereres og kommenteres af overlæge, dr.med. John-Erik Stig Hansen.

Kirkerne i mange lande har udarbejdet redskaber til forebyggelse og hjælp til ramte. Bl.a. har de amerikanske biskopper 2002 udsendt
Charter for the Protection of Children and Young People, revideret i 2005 og 2011.

Vatikankommission skal beskytte mindreårige
Pave Frans udnævnte den 22. marts 2014 de første otte medlemmer til den nye pavelige kommission til beskyttelse af mindreårige, fire kvinder og fire mænd, heriblandt den irske kvinde Marie Collins, der selv har været udsat for seksuelle overgreb i 1960’erne og kardinal Sean O’Malley, ærkebiskop af Boston og medlem af pavens rådgivergruppe.

Vatikanets talsmand p. Federico Lombardi siger om den nye kommission, at ”den er led i pavens mission som svar på hans hellige pligt om at sikre unge menneskers sikkerhed”. Lombardi forklarer, at kommissionen vil blive bemandet med flere personer fra hele verden.

De øvrige medlemmer er Catherine Bonnet (Frankrig), Sheila Hollins (Storbritannien), Claudio Papale (italiensk jurist og professor i kanonisk lov ved det pavelige Urbaniana universitet), Hanna Suchocka (forhenværende polsk ambassadør), Humberto Miguel Yanez S.J. (Argentina), leder af instituttet for moralteologi ved Gregorian universitet og Hans Zollner S.J. (Tyskland), vicrektor og leder af instituttet for psykologi ved samme universitet.


Det såkaldte Børnebeskyttelsescenter, som hører under Gregoriana-universitetet i Rom, er netop begyndt at tilbyde et
online-træningsprogram, der skal forhindre fremtidige seksuelle overgreb mod mindreårige.

Den katolske kirke i Danmark
har en beredskabsplan http://www.katolsk.dk/beredskabsplan0/

Den katolske kirke i Norge har en beredskabsplan, i Sverige er vedtaget Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer og den katolske kirke i Danmark har siden 2007 en beredskabsplan.

I Danmark
Bag hjemmesiden www.brydcirklen.dk står Red Barnet, Region Hovedstadens Psykiatri og Janus Centret. På hjemmesiden kan voksne med seksuelle fantasier om børn finde råd og vejledning – og blive motiveret til at søge hjælp via en anonym telefonrådgivning.

Børns vilkår har børnerådgivning både på telefon, brev og chat og kan skaffe en bisidder til barnet.

FDF og KFUM-spejderne har klare vejledninger i forebyggelse af pædofili. 

KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte arbejder både forebyggende og med rådgivning og terapi.

Her er reglerne for at anvende 
børneattester ved ansættelse af personer, der skal arbejde med børn under 15 år.

SISO - Videncentret om sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn har rådgivning, undervisningsmaterialer, kurser og anonym telefonrådgivning til børn og til voksne.

I børnehusene for misbrugte børn samarbejder myndighederne om sagerne http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/04/17/0417073146.htm


Oprindelig skrevet til 
www.religion.dk 2003; med tilladelse revideret til www.aslan.dk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx