xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

Pressemeddelelse – Klods Hans-prisen 2008

Bibliotekar Gunhild Lindstrøm modtager fredag den 25. april kl. 15.00 ”Klods Hans-prisen” 2007 ved en højtidelighed i Rundetårn. Formanden for Selskabet for børnelitteratur, Jan Tøth, vil motivere valget af årets prismodtager, og skuespilleren Lone Hertz vil læse H.C. Andersens eventyr ”Klods Hans”.

”Klods Hans-prisen” uddeles en gang om året af Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark, til en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen.

 

”Klods Hans-prisen” er en honorær pris, der består af et originalt kunstværk af en dansk illustrator inspireret af H.C. Andersens berømte eventyr ”Klods Hans”. Prisen blev indstiftet i 1984, og senest er prisen gået til boghandler Sidse Mikkelsen (2005) og til professor emeritus Torben Weinreich (2006). Se listen over prismodtagere på: www.ibby.dk

 

Siden 1998 har Gunhild Lindstrøm utrætteligt og sejt og uegennyttigt arbejdet med sin hjemmeside www.aslan.dk - der er opkaldt efter navnet på Løven, Kristusfiguren, i C.S. Lewis´ Narnia-serie.

 

Hjemmesiden har udviklet sig fra det lille blad ”Informationsbrevet Aslan”, som Gunhild Lindstrøm begyndte at lave i 1989. Hun har også skrevet massevis af ”grønne sedler”, lektørudtalelser, til bibliotekerne i perioden 1969-1989. Dertil kommer masser af inspirerende boglister, specielt om kristne bøger, til bibliotekerne, Religionslærerforeningens Materialecentral m.fl.

 

Gunhild Lindstrøms arbejde med hjemmesiden – www.aslan.dk - er i virkeligheden historien om humlebien, der teoretisk ikke skulle kunne flyve. Det ved den heldigvis ikke – og det ved Gunhild Lindstrøm heldigvis heller ikke m.h.t. hjemmesiden, som hun utrætteligt arbejder videre med.

 

Hvad vil du med www.aslan.dk ?

”Jeg vil bygge broer, fylde huller og gøre det nemt at finde de gode bøger! Jeg vil gøre opmærksom på alle de gode bøger med kristen baggrund, der findes – både til børn og voksne. Efterhånden har jeg fået både en bibliotekarfaglig og litteraturvidenskabsfaglig baggrund, og med tre børn og tre børnebørn kender jeg også bøger i brug. Jeg vil gerne være med til at pege på de bedste børnebøger, Der er mange, der gør opmærksom på bøger til voksne, men ikke så mange på børnebøger. Derfor er her både gode gavebøger og de børnebøger, som helt bemærkelsesværdige pga. deres litterære kvalitet og deres illustrationer. Og så er der gode bøger med kristen holdning – også for voksne, som er svære at finde andre steder, nogle gange bøger, som man i første omgang ikke er opmærksom på, er kristne, fx Rolf Bergs ”Stærkere end døden”, Aidan Chambers ”Nu ved jeg”, Robert Cormiers ”Musik til bjørnens dans” og Sharon Creechs ”Målt med evigheden”.”

(Interview med Gunhild Lindstrøm v/ Bjarne Nederby Jessen i ”SKOLEBIBLIOTEKET” Nr. 10-2007)

 

Om prismodtageren

Gunhild Lindstrøm, f. 1940 i Sydslesvig, hvor hendes forældre havde Ladelund Ungdomsskole, efter at faderen, Gustav Lindstrøm, havde været vandrelærer fra 1921. Forholdene efter krigen gjorde, at hun kun nåede at få sammenlagt fem års almindelig skolegang - de to i en-klasset folkeskole i Sydslesvig - inden studentereksamen fra Tønder Statsskole. I 1966 blev hun bibliotekar og arbejdede derefter på bibliotekerne i Brande og Frederikssund. Fra 1970 var hun ledende børnebibliotekar i Frederiksværk, indtil indeklimaet på biblioteket tvang hende på pension i 1989. Trods de indskrænkninger sygdommen giver, er hun BA fra Åbent Universitet og godt på vej til at blive cand. mag. i litteraturvidenskab. 1969-89 skrev hun lektørudtalelser til bibliotekerne og fik her religiøse børnebøger som område. Dette arbejde videreføres på hjemmesiden www.aslan.dk - hvor man også finder bøger til voksne og Vejviser til de gode fortællere i Danmark. Hun har også været fagredaktør ved Kristeligt Dagblads hjemmeside www.religion.dk i perioden 1999-2006.

Gunhild Lindstrøm er gift med Jean-Pierre Duclos og har tre voksne børn - og nu også fire børnebørn.

Om www.aslan.dk

Aslan arbejder for børnelitteraturen og for at formidle dansk børnelitteratur til Internationale Jugendbibliotek www.ijb.de

Aslan arbejder for kvalitetslitteratur inden for alle områder. Som speciale tilvejebringer Aslan en oversigt over bøger for børn, unge og voksne, som er læseværdig litteratur med religiøs og etisk dimension og kunstneriske og oplevelsesmæssige kvaliteter - fundet i hele bredden af forlag.
Aslan anmelder også så mange bøger, som det er muligt, ud fra præcis de samme kriterier som bruges over for anden litteratur.

Litteratur

Gunhild Lindstrøm: Vandrelærerbarn i Ladelund. I: Sønderjyder siden Genforeningen. Erindringer.  Redigeret af Lars N. Henningsen og Niels H. Kragh-Nielsen. Aabenraa, Historisk Samfund for Sønderjylland, 1995.

.

 

Om Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, er den danske afdeling af verdensorganisationen IBBY – The International Board on Books for Young People. IBBY blev stiftet i 1953 af Jella Lepman (1891-1970), der efter at have levet som flygtning i England under 2. verdenskrig vendte tilbage til Tyskland som engelsk statsborger.

Den danske sektion blev oprettet i 1964, efter at Jella Lepman havde besøgt Danmark. I 1976 fik foreningen navnet Selskabet for børnelitteratur.Politiken 24. april 2008
Bibliotekar Gunhild Lindstrøm modtager i dag Klods Hans -prisen . Prisen
bestyres af Selskabet for børnelitteratur og tildeles en person, som har
gjort en forskel, når det drejer sig om at formidle bøger til børn og unge.
Og det har Gunhild Lindstrøm i sandhed! For snart tyve år siden begyndte hun
at udgive det lille blad 'Aslan' (opkaldt efter løve- og Kristusfiguren i
Narnia-bøgerne). Det blev senere til en meget besøgt hjemmeside af samme
navn, der ud over at formidle viden om gode børnebøger især har fokuseret på
værker med en kristen holdning. Gunhild Lindstrøm var i en årrække ledende
børnebibliotekar i Frederiksværk. Gunhild Lindstrøm har desuden været lektør
(de grønne sedler) og fagredaktør ved Kristeligt Dagblads hjemmeside. For
øjeblikket er hun ved at færdiggøre en uddannelse som cand. mag i
litteraturvidenskab. Gunhild Lindstrøm modtager Klods Hans -prisen for sit
utrættelige engagement i børnebogen. Prisen består af en original
illustration af en dansk tegner samt oplæsning af Andersens eventyr. I år er
det Lone Hertz, der vil læse 'Klods Hans' ved en højtidelighed i Rundetårn
kl. 15. Alle er velkomne


Klippet fra Kristeligt Dagblad
Gunhild Lindstrøm, Frederikssund, 60 år 23. juli 2000. Hun er født i Sydslesvig, hvor hendes forældre havde Ladelund Ungdomsskole, efter at Gustav Lindstrøm havde været vandrelærer fra 1921. Forholdene efter krigen gjorde, at hun kun nåede at få sammenlagt fem års almindelig skolegang - de to i enklasset folkeskole i Sydslesvig - inden studentereksamen fra Tønder Statsskole, men 1966 blev hun bibliotekar og arbejdede derefter på bibliotekerne i Brande og Frederikssund. Fra 1970 var hun ledende børnebibliotekar i Frederiksværk indtil indeklimaet på biblioteket tvang hende på pension i 1989. Trods de indskrænkninger sygdommen giver er hun BA fra Åbent Universitet og snart cand. mag. i litteraturvidenskab. 1969-89 skrev hun lektørudtalelser til bibliotekerne og fik her religiøse børnebøger som område. Dette arbejde videreføres i bladet Aslan og hjemmesiden www.aslan.dk, hvor man også finder bøger til voksne og Vejviser til de gode fortællere i Danmark. Hun er fagredaktør ved Kristeligt Dagblads hjemmeside www.religion.dk. Gunhild Lindstrøm er gift med Jean-Pierre Duclos og har tre voksne børn (og nu også tre børnebørn). 

 

Ansættelser, uddannelse mv.

1966 bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole i København.

1966-68 børnebibliotekar i Brande.

1968 videreuddannet som børnebibliotekar på Danmarks Biblioteksskole.

1968-70 børne- og ungdoms-bibliotekar i Frederikssund.

1969-89 lektør ved Indbindingscentralen for folkebibliotekerne. Får her tildelt emnet religiøs børnelitteratur.

1970-1989 ledende børnebibliotekar i Frederiksværk.

1976 medlem af Selskabet for Børnelitteratur

1980 medlem af Bibliotekstilsynets arbejdsgruppe vedr. biblioteksbetjening af indvandrerbørn

1986 studierejse til Internationale Jugendbibliothek, München

1987 – Formidler danske børnebøger til Internationale Jugendbibliothek, München.

1989 førtidspensioneret pga. hund, røg og skimmelsvampe i biblioteket.

Medlem af Dansk Forfatterforening

1990 Af Selskabet for børnelitteratur udpeget til kontaktperson til IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People, Oslo- dvs. formidle danske børnebøger hertil.

1992 -93 Medlem af arbejdsgruppen som forberedte børnebogsfestival

1996 Deltagelse i IBBY’s verdenskongres i Groningen, Holland  støttet af Professor Steenbergs Stipendiefond.

1998 BA i litteraturvidenskab.

1998 Medlem af styregruppen for børnebogsfestivalen 1998

1999-2006 Fagredaktør ved
www.religion.dk .

2000 Medlem af arbejdsgruppen for børnebogsfestivalen 2002

2002 Deltagelse i IBBY’s verdenskongres i Basel, Schweiz.

2003-2006 Medlem af
Den Gode Histories repræsentantskab

2003 Medlem af Foreningen af danske
kulturtidsskrifter
Kursus om billedbøger på Center for børnelitteratur

2008 Modtager
Klods Hans-prisen fra Selskabet for Børnelitteratur (IBBY Danmark)

2008 Deltagelse i IBBY’s verdenskongres København

2012 Cand. mag. i litteraturvidenskab, KU

Udgivelser mv.

1980 Boglisten Snak om Gud for Bibliotekscentralen.
Hvad er en kristen bog? Danmarks radio P1

1981 Boglisten Børn, bøger og kristendom for Bibliotekscentralen sammen med Margot Andreasen.

1981-1995 Udstillinger/foredrag om bøger for børn og voksne Når kristne bøger er gode .

1982 Boglisten Gode kristne børne- og ungdomsbøger - til glæde og udfordring for Katolsk Orientering.

1983 Medarbejder ved bogen Tre indlæg om racisme fra Kirkernes Raceprogram.
Medlem af dommerkomitéen i forlaget UNITAS' konkurrence om den bedste kristne bog for 10-13-årige.
Boglisten Gode børne- og ungdoms­bøger for Materialecentralen.

1984 Tillæg til Gode børne- og ungdomsbøger for Materialecentralen.

1985 Boglisten Børn, bøger og kristendom for Bibliotekscentralen
Boglisten Mit barn er døbt for Materialecentralen

1986 Boglisten Bognøgle for skole, hjem og kirke for Materialecentralen.
1989 1. nummer af Aslan udkommer

1991 Boglisten Bibelske historier (for voksne og unge) for Bibliotekscentralen.
Anmelder ved Kirkefondets Studiemapper, nu "om gudstjenesten".

1993 Bogliste til børnebogs-festivalen til kirke- og skole-kredse.
Medarbejder ved litteratur­redaktionen på Radio Steno, København
Anmelder ved Kirken Arbejder.

1995 Boglisten Kristne Bøger (for voksne og unge) for Dansk BiblioteksCenter
Boglisterne er tilsammen udkommet i 90 000 ex.

1995 Gunhild Lindstrøm: Vandrelærerbarn i Ladelund. I:
Sønderjyder siden Genforeningen. Erindringer.  Redigeret af Lars N. Henningsen og Niels H. Kragh-Nielsen. Aabenraa, Historisk Samfund for Sønderjylland
1. udgave af Vejviser til de mundtlige fortællere i Danmark

1996 Ved dagens begyndelse i uge 12 på Danmarks radio P1

1998 Aslan får sin hjemmeside
www.aslan.dk
Edvard Pedersens Biblioteksfond støtter den i opstarten

2001 Bidragyder til Dansk forfatterleksikon. Red. af John Chr. Jørgensen. Rosinante.
2012 Speciale på litteraturvidenskab , KU
Postkristendom i romaner for børn og unge af danske forfattere

 

Gunhild Lindstrøm: Vandrelærerbarn i Ladelund. I: Sønderjyder siden Genforeningen : erindringer / redigeret af Lars N. Henningsen og Niels H. Kragh-Nielsen. - Aabenraa : Historisk Samfund for Sønderjylland, 1995. - 333 sider : ill.. - (Sønderjyske levnedsløb ; nr. 28).


 

Klods Hans-prisen 2007
Prisen går i år til bibliotekar m.m. Gunhild Lindstrøm. Selskabet for Børnelitteratur (IBBY Danmark) siger i sin begrundelse, at hun får prisen for »sit mangeårige engagement i børne- og ungdomslitteratur og for sin hjemmeside www.aslan.dk.« Prisen, der er den eneste, der gives til en formidler, overrækkes den 25. april kl. 15 i Rundetårn.
Klods Hans-prisen tildeles en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteratur. Prismodtageren vælges af bestyrelsen. Prisen blev indstiftet 1984 og er senest gået til Torben Weinreich (2006) og Sidse Mikkelsen (Børneboghandlen Pelikanens Næb) 2005.                                                                                                 BogMarkedet 04 2008 (25. februar 2008).


Pris til lokal bibliotekar

Bibliotekar Gunhild Lindstrøm fra Frederikssund får Klods Hans -prisen 2007 af Selskabet for Børnelitteratur, der overrækker prisen den 25. april ved en højtidelighed i Rundetårn

Frederikssund: Selskabet for Børnelitteratur har besluttet at give Klods Hans -prisen 2007 til den 67-årige bibliotekar Gunhild Lindstrøm fra Frederikssund for hendes mangeårige engagement i børne- og ungdomslitteratur samt for hjemmesiden www.aslan.dk.

- Jeg synes, det er en stor ære og en stor glæde. Selskabet dækker illustratorer, forfattere og andre faggrupper, der har med børnelitteratur at gøre, og det er en overraskelse, at de har valgt mig, siger Gunhild Lindstrøm til Frederiksborg Amts Avis.

Klods Hans -prisen uddeles en gang om året af Selskabet for Børnelitteratur til en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteratur. Prisen består af et originalt værk af en dansk illustrator inspireret af H.C. Andersens eventyr Klods Hans, og den blev indstiftet i 1984. Senest er Klods Hans -prisen gået til Torben Weinreich i 2006 og til Sidse Mikkelsen i 2005.

Siden 1995 har Gunhild Lindstrøms hjemmeside Aslan, der er opkaldt efter en humlebi, arbejdet for at gøre fortællere synlige for derved at støtte den gode historie og den mundtlige fortælling, og som speciale tilvejebringer Aslan en oversigt over bøger for børn, unge og voksne, som er læseværdig litteratur med religiøs og etisk dimension og kunstneriske og oplevelsesmæssige kvaliteter - fundet i hele bredden af forlag.

Gunhild Lindstrøm har været bibliotekar siden 1966, og i årene 1968-1970 var hun børne- og ungdomsbibliotekar i Frederikssund Kommune, og hun var ledende bibliotekar i Frederiksværk frem til 1989, hvor hun måtte lade sig førtidspensionere på grund af allergi. Desuden har hun blandt andet været fagredaktør på Kristeligt Dagblads hjemmeside www.religion.dk.

Klods Hans -prisen overrækkes ved en højtidelighed i Rundetårn den 25. april.
maj
Frederiksborg Amts Avis 3.3.2008

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hvad vil Aslan?
Aslan fortsætter det arbejde der er nævnt nedenunder.

Her på Aslans hjemmeside finder du vores vejviser til mundtlige fortællere i Danmark.  Siden 1995 har Aslan arbejdet for at gøre fortællerne synlige for derved at støtte den gode historie og den mundtlige fortælling.
 
Aslan arbejder for børnelitteraturen og for at formidle dansk børnelitteratur til Internationale Jugendbibliotek www.ijb.de

 
Aslan arbejder for kvalitetslitteratur inden for alle områder. Som speciale tilvejebringer Aslan en oversigt over bøger for børn, unge og voksne, som er læseværdig litteratur med religiøs og etisk dimension og kunstneriske og oplevelsesmæssige kvaliteter - fundet i hele bredden af forlag.

Aslan gør det, fordi denne oversigt ikke findes andre steder ud fra arbejdet som lektør for folkebibliotekerne 1969-89 og arbejdet med boglister til børn og voksne siden 1980.

Aslan anmelder også så mange det er muligt ud fra præcis de samme kriterier som bruges over for anden litteratur.

Aslan søger at bidrage til at gøre væsentlige bøger kendt, mens de er nye, og huske de stadig aktuelle

Skrevet på opfordring til børnebibliotekarernes fagblad BØFA-nyt 2003/4-5:
Humlebien Aslan
En humlebi kan ikke flyve, men ved det bare ikke og derfor går det udmærket. Aslan er en humlebi - et lille blad der lever og trives og siden 1998 har udviklet sig integreret med den store hjemmeside www.aslan.dk med over 120 000 besøgende. Anmeldelser og artikler. fra den trykte Aslan lægges ind på hjemmesiden og videreudvikles ofte der. Aslan er nu medlem af Foreningen af danske Kulturtidsskrifter og får dermed adgang til foreningens værksted; i det kommende år er det planen at hjemmesiden skal have nyt layout, det var ikke forudset at den ville blive så stor og få så mange brugere.

Det hele kommer af at jeg i 1969 deltog i et børnebiblioteksmøde i Lyngby og derefter blev indfanget som lektør af Sus Rostrup. Jeg fik tildelt religion som ingen ville røre ved i de dage - og det førte igen til at jeg af BC/DBC blev bedt om at skrive en række boglister om kristne bøger til børn og til voksne. Så kom der oversvømmelser og skimmelsvamp i biblioteket og fra 1989 var jeg ikke børnebibliotekar og lektør mere. En viden der ikke bliver brugt forsvinder hurtigt, derfor udkom et prøvenummer december 1989 og siden er der kommet 4 numre om året. Det kommer uregelmæssigt fordi jeg nu læser litteraturvidenskab og må bruge megen tid på det - det skal ende med et speciale om min lidenskab børnelitteratur.

Aslan er uhæmmet biblioteksreklame og søger målrettet at gøre læsere/brugere opmærksomme på alt det spændende de kan finde:
bibliotek.dk, DotBot, Folkebibliotekernes netguide, VidenStafetten, Litteratursiden . .

Aslan satser ikke kun på nyudkomne bøger, men i lige så høj grad på at gøre opmærksom på stadig aktuelle. Den gode bog, den voksne har læst mange gange og er lidt træt af, er stadig ny og god for den der ikke har læst den. Bladet er mildt sagt beskedent udstyret og har på den måde råd til at være uafhængigt og har til nu kunnet holde prisen på 40 kr. om året, ikke mindst takket være gavmilde abonnenter. Og det er de nok fordi her er stof der ikke findes andre steder.

Det er 'Vejviser over danske mundtlige fortællere' møjsommeligt indsamlet og trykt siden 1995, nu på nettet; der er 123 enkeltfortællere + fortællegrupper og flere undervejs, og der er meget andet stof om den mundtlige fortælling, incl. oversigt over festivaler mv.. Det er en ajourført udgave af boglisterne om læseværdige kristne romaner og biografier for voksne. Det er en meget brugt oversigt om 'At leve med døden'. Det er 'Kalenderen' om litterære kurser og arrangementer, IBBY, Den gode historie, Center for Børnelitteratur, og det er gode links mv..

Og det er en kortlægning af området religiøse bøger til børn og unge, hvor de graves ud af den uoverskuelige bunke og derefter vurderes ud fra de samme litterære krav som andre bøger. Den gode hensigt er god for forfatteren, men ikke nok for bogen. En religiøs bog defineres som en der er positivt eller negativt engageret i religion, ikke kun i kristendom.
Mange abonnenter/brugere er præster, skoler og forældre, fordi børnebøger omtales så lidt, og fordi det det er ganske særlig svært at finde børnebøger med et religiøst indhold vurderet som litteratur. Så bliver der en stor kasseret bunke og en mindre bunke fine ting, som ofte overses i denne sammenhæng, fordi de bare er gode, f.eks. Robert Cormier, Aidan Chambers og Astrid Lindgren. I arbejde er en stor oversigtsartikel om den religiøse børneroman i Danmark efter 1964 som både trykkes i bladet og bringes udbygget med links på hjemmesiden. Her er plads til både new age, ateistiske og kristne bøger.
Aslan bliver aldrig fuldstændig, men man kommer langt med den


 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx