Når børn møder død og sorg


Sorggrupper
For mange børn og unge står alene med sorgen, når de mister et nærtstående familiemedlem. Derfor vil Børns Vilkår nu etablere en række samtalegrupper for børn og unge mellem 10 og 18 år i København, Århus, Odense, Ålborg og Give. De unge skal samles med to voksne professionelle samtalepartnere hver tredje uge. Interesserede kan henvende sig til Børns Vilkår på telefon 3555 5559 og yderligere oplysninger fås på Børns Vilkårs hjemmeside www.bvdk.dk (hela, Jyllands-Posten, Derhjemme, 2) Læs mere:
http://www.netdoktor.dk/tema/angst.htm Fra Netdoktor 15. Juni 2000

Hanne Jørgensen: Min far er en engel
. Ill. af Winnie Meisler. Borgen, 2001. 87 sider.

Henrik Højer Mikkelsen: Børn og unge dør også. Borgen 2000. 169 kr. 108 sider.

Maria Leijonhielm (red.): Håb og afmagt - spørgsmål i forbindelse med børns sygdom og død Oversat af Martha Andersen. Unitas 1996. 79 s. 95 kr.

Atle Dyregrov: Sorg hos børn. En håndbog for voksne Forord af Magne Raundalen. Oversat af Lone Bjarkow og Kirsti Poulsen. 4. oplag. Dansk Psykologisk Forlag 1997. 158 sider. 175 kr.

Inger Anneberg: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom Høst & Søn i samarbejde med forældreforeningen Børn og unge med Kræft 1998. 239 sider. 198 kr.

Donna O'Toole: Om børns tab og sorg Oversat af Guni Martin. Ørnen 1998. 43 sider. 68 kr.

Per Bøge: Om sorg. Når nogen man elsker dør. Et undervisningsmateriale til 6.-7.-8. klasse. Cases Lene Stærbo; afsnittet "Det vedrører os alle" Jes Dige. Redaktion Birgitte Andersen. Kræftens Bekæmpelse 1996. 147 s., ill. Gratis. Hertil hører videokassette: Når livet går sin vej, og kassettebånd: Med sorgen som blind passager.

Birte Als: Kun et knust hjerte er helt: tidligt forældredødsfald, tabsbørn og stedbørn Gyldendal 1989.

Atle Dyregrov: At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet gennem sorgen Hans Reitzel 1996. 68 s. 78 kr.

Atle Dyregrov og Magne Raundalen: Sorg og omsorg i skolen Hans Reitzel 1996. 160 sider. 178 kr.

Atle Dyregrov: Børn og traumer Oversat af Anne Grete Holtoug. Hans Reitzel 1998. 188 s. 198 kr.

Anne Jacobsen: Børn og sorg - om børns reaktioner på tab og død. 2. rev. udg. Hans Reitzels Forlag 1994. 88 s. 98 kr.

Anne Jacobsen: Kan man dø om natten? Når børn rammes af en livstruende sygdom 2. udgave. 1. oplag. Gyldendal Undervisning 1998. 135 sider. 162,50 kr.

Mickie Gustafson: Bare en hund : overvind sorgen ved at miste en ven Oversat af Marie-Louise Hoya Schiøler. Klitrose 1990. 120 sider. ill.
Med hunde som udgangspunkt gives en hjælp til mennesker, der har mistet et kæledyr: meget handler lige så meget om at miste mennesker.

Når forældre dør. Udg. af Kræftens Bekæmpelse. 23 s. Gratis.
Rådgivningscentret
Åboulevard 42
2200 København N - Tlf. 3537 4700

Kræft og sorg. Udg. af Kræftens Bekæmpelse. 14 s. Gratis.
Rådgivningscentret
Åboulevard 42
2200 København N - Tlf. 3537 4700

Forældreforeningen børn og unge med kræft
Postboks 55
8464 Galten
Tlf. 86 94 69 30
e-mail ff@foraeldreforeningendk

 

www.aslan.dk

Tilbage til forsiden