At leve   med døden – sorg og trøst 

Af Gunhild Lindstrøm ©. Fra www.aslan.dk
senest ajourført
21. juli 2014


En dag kommer det. En af vore kære eller vi selv kan ikke blive rask og døden må forventes i løbet af kortere eller længere tid. Det kan en bog ikke klare. 

Alligevel er der god grund til at gøre opmærksom på nogle bøger og andet, som kan være en hjælp i den svære tid. De er skrevet af mennesker, som ofte har en solid teoretisk baggrund, men som ogs å har prøvet det selv og har fulgt mange andre igennem angst, død og sorg; de har også oplevet at der kan komme et nyt liv når sorgen er gennemlevet. 

De tager fat i de helt konkrete og hverdagsnære ting der er brug for og forebygger mange problemer ved at turde nævne dem. De er også opmærksomme på de syge og døendes åndelige og religiøse behov, uanset om de er ateister, kristne eller har en anden religion. 

De taler om et levende menneske, som er på vej til at holde op med at leve, og ikke om et døende menneske. 

Hvor forskellige deres indfaldsvinkler end er, er de enige om at fremhæve, at en værdig død betyder at der er mennesker som vil være helt sammen med den døende − fysisk og psykisk. Det drejer sig om kærlighed og nærvær. Åbenhed er vigtig, men åbenhed er ikke at påtvinge den syge ubærlige oplysninger. Det er vigtigt at tage afsked.

De handler i virkeligheden alle om håb − ikke optimisme, men håb, kærlighed og tro.

Åndelig omsorg for døende
http://www.etiskraad.dk/upload/publikationer/aktiv-doedshjaelp-og-doendes-forhold/aandelig-omsorg-for-doende/index.htm


Denne publikation indeholder Det Etiske Råds enige anbefalinger om åndelig omsorg for døende. I udtalelsen opfattes åndelig omsorg for døende både som specifik religiøs omsorg og som omsorgen for de eksistentielle spørgsmål og bekymringer, der kan opstå hos ethvert døende menneske, uanset hvilken rolle religion spiller for den enkelte. 

Anbefalingerne er delt op i rådets generelle indstilling til åndelig omsorg for døende, og anbefalinger om henholdsvis præstens og sundhedspersonens varetagelse af denne omsorg. Gennem fire interview med fagpersoner giver udtalelsen desuden et konkret indblik i den åndelige omsorg for døende (Det Etiske Råd, 2002).

Palliativt Videncenter arbejder med at støtte forbedre pleje og livskvalitet hos alvorligt syge mennesker.

Hvor finder jeg bøger og artikler? 
Både nye og ældre bøger og artikler kan findes og bestilles på
 og lånes på www.bibliotek.dk  og hentes på det bibliotek, man selv vælger.
Og naturligvis boghandleren.
Udsolgte bøger kan ofte skaffes gennem
www.antikvariat.net
 

 


I denne spalte:

Hjælp til at leve til man dør

Nogen at tale med  

Godt at have gjort


Om pleje af døende

Hospice

Aktiv dødshjælp i arbejde


Hjælp til at leve til man dør
Døden bliver virkelig på en ny måde når ens nærmeste eller man selv bliver alvorligt syg.
Hvorfor bliver jeg syg? Hvorfor skal min kone, min mand, mit barn dø? Hvorfor skal jeg selv dø?

Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap.
 Redaktør: Lisbeth Riisager Henriksen. Unitas, 2011. 324 sider. 249 kr.
Om de almene eksistentielle problemstillinger og religiøse spørgsmål og overvejelser, som kronisk sygdom eller handicap kan afstedkomme for den syge eller handicappede og for de pårørende.
Indhold: Den psykiske og sociale dimension af livet med kronisk sygdom og handicap
 (Helga Døssing Hansen: Identitet, selvbillede og selvværd. Tom Andersen Kjær:  Afmagt og sorg : at være ude af sig selv. Jørgen Due Madsen: Depression og sygelig skyldfølelse. Steen Bonde: Skam. At vokse op med kronisk sygdom eller handicap / Hanne Urup Engbjerg og Lisbeth Riisager Henriksen. Lene Østergaard: At vokse op som pårørende barn. Ingrid Lund: Parforholdets udfordringer. Singlelivets udfordringer / Bente Østerberg og Lisbeth Riisager Henriksen). Den åndelige dimension af livet med kronisk sygdom og handicap(Michael Wagner Brautsch: En kontrakt med Gud? Dorte Toudal Viftrup:  Hvad i al verden er meningen? Leif Andersen: Når Gud er tavs. At være funderet og velsignet af Gud / Tom Andersen Kjær og Lisbeth Riisager Henriksen. Niels Christian Hvidt: Hjælper det at tro på Guds indgriben ved sygdom? Ruth Østergaard Poulsen: Alle, som beder, får - eller gør vi? Steen Bonde: Ud af skammen. Trine Kern Kernel: Og hvad med håbet?).
En af de mest givende bøger, jeg nogensinde har læst om emnet, skrevet af mennesker, der virkelig ved, hvad det handler om.

Det mangfoldige liv. Hastrup og Hertz om alder.
Lone Hertz og Bjarne Hastrup interviewes af Lotte Kirkeby Hansen.  Kristeligt Dagblad, 2012. 270 s. 299 kr.
Indhold: Ordet skaber, hvad det nævner; Det mangfoldige menneskesyn ; De fritbårne; De vigtige vidner ; Generationskontrakten ; Gesundheit og gebrækkeligheder ; Livet koster livet ; Musketersamfundet.
En del af bogen handler om at leve med dødens uomgængelighed, og jeg har haft meget ud af at læse om deres overvejelser.


Mette Ziemendorf Ringsted: Stille død
om at passe en døende i eget hjem. Frydenlund 2014. 88 sider . 169 kr.
Mette Ringsteds svigerfar Jens ville dø i sit eget hjem, da han fik  uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen. Derfor tog hun og hendes mand sig af sig af Jens de sidste 51 dage af hans liv og hun fortæller nu, hvordan det var det  det var. En bog til både pårørende og professionelle og frivillige hjælpere
.


Kragh, Liselotte Horneman: Døden nær. En brugsbog i nærvær omkring døende.
 Alfa, 2011. 228 s. 298 kr. 
Liselotte Horneman Kragh har som præst mødt mange døende – både børn og voksne – og har skrevet en af de bøger, der - for mig at se, er til størst hjælp for pårørende og venner og dermed også for den døende.

Kragh, Liselotte Horneman: Den fortrolige død. At besinde sig på sin dødelighed.
Frederiksberg, Alfa, 2012. 198 s. 248 kr.
Indhold: At tilkæmpe sig fortrolighed; Dødstjeklistens nødvendighed - at kunne kende og genkende døden; Den glemte sårbarhed og medicinens tveæggede sværd; Den overdøvede aldring og det fortrængte forfald; Det glemte perspektiv; Det glemte fællesskab - at finde et sprog.


Ved livets afslutning - om palliativ omsorg, pleje og behandling. Redigeret af Regner Birkelund. Med bidrag af Niels Peter Agger, Niels Henrik Arendt, Karsten Auerbach, Lisbeth Birkelund, Regner Birkelund, Jacob Birkler, Christian Juul Busch, Karen Marie Dalgaard, Kim Dirckinck-Holmfeld, Cecilie Eriksen, Bent Falk, Ole Hartling, Michael Hviid Jacobsen, Tom Andersen Kjær, Kirsten Kopp, Knud Aage Møller, Ingeborg Kastberg Nielsen, Aksel Krogslund Olesen, Mette Raunkiær & Helle Timm. Aarhus Universitetsforlag 2011. 372 s., ill., 398 kr.

Døden er et fænomen, de færreste beskæftiger sig med frivilligt. Men når man rammes af livstruende sygdom, eller man arbejder med mennesker, som er døende, er man nødt til at forholde sig til livets afslutning.

Mødet med døden medfører ofte angst og lidelse, men er overraskende nok også ofte forbundet med livsglæde, afklarethed og en ny opmærksomhed på meningsgivende forhold i livet. Muligheden for at erfare positive aspekter af mødet med døden afhænger af det enkelte menneskes situation og ressourcer, men det afhænger i høj grad også af de personer, som tager vare på det døende menneske, samt de rammer, samfundet tilbyder døende og deres pårørende.

Det er disse etiske perspektiver i palliativ pleje, omsorg og behandling, der er bogens hovedanliggende. Men også skønhedens, troens og håbets betydning som forløser af livsglæde, livsmod og mening i en tilsyneladende meningsløs situation hører med.

Ved livets afslutning henvender sig til sygeplejersker, læger, præster, psykologer og andre faggrupper, der har med palliativ pleje at gøre. Men da døden er et grundvilkår i den menneskelige tilværelse, er bogen skrevet, så den kan læses af alle.”


Agger, Niels Peter: Når diagnosen er alvorlig. Værktøjer til en krævende tid
. 2. udgave. Komiteen for Sundhedsoplysning, 2010. - 64 s., ill. i farver. 25 kr. 
Indhold: Man kan leve længe med alvorlig sygdom; Vores forhold til livets afslutning ; Forberedelse til samtalen med lægen ; Blive i hjemmet? - spørgsmål til overvejelse ; Hjælp og støttemuligheder ; Hvad kan man sige? ; Fysiske symptomer ; Psykiske processer ; Tilbagetrækning fra livet ; Timerne efter dødsfaldet ; Bearbejdning af sorgen ; Obduktion, organtransplantation og livstestamente.

Preben Kok: Skæld ud på Gud.
 I samarbejde med Sune de Souza Schmidt-Madsen. Information 2008. 119 sider, ill. 199 kr. 
Preben Kok er sygehuspræst og møder mennesker i ubærlige situationer. Han lærer hver dag om at leve i magtesløshed og om, hvordan det at turde klage til Gud og at turde være så vred på ham, som man er, er frigørende og kan hjælpe til at leve videre med det, der er sket, eller til at give slip og dø i fred.

YalomIrvin D.: Som at se på solen. At leve med døden. Oversat af Ole Thornye. Hans Reitzel, 2009. 237 sider. 298 kr. 
Indhold: Det dødelige sår; At erkende dødsangsten; Eksistentiel opvågnen; Tankens kraft; At overvinde dødsangst gennem samhørighed; Dødsbevidsthed: nogle erindringer; At forholde sig til dødsangst: råd til terapeuter.
Med litteraturhenvisninger og internetadresser.

Bo Jacobsen: Kræft og eksistens. Om at leve med kræft
 Af Bo Jacobsen, Stine Dalsgaard Jørgensen og SusanneEilenberger Jørgensen. Dansk Psykologisk Forlag 1998. 317 sider. 

Med baggrund i hospice skriver
Rita Nielsen: At være sig selv - at blive sig selv. Den åndelige dimension hos døende mennesker.
 Unitas 2005. 128 s. 168 kr.

Anderledes og meget nødvendig er denne interviewbiografi, der viser Johannes Møllehave og hans liv i hårde og lyse tider. Nøgleordene er kærlighed og kristendom. Den er velskrevet (og der er mange fine historier), men vigtigere er, at han giver af sine erfaringer, så det også er med at miste Herdis, depressioner og træthed og det at livet er nået til femte akt, for han vil ikke gentage den store bypassoperation. Møllehaves liv og kolossale produktion er kendt og behøver ingen repetition her. Men der er grund til at sige højt, at det at læse om hans fem akter er som at få lov til at være med i en lang rolig nattesamtale om hvad der væsentligt, når livet ikke er uendeligt mere. Værd at læse og genlæse.
Jakob Kvist: Møllehave - et liv har fem akter.
 (2002). Lindhardt og Ringhof, 3. oplag 2003. 317 s. 299 kr.

Tilgivelse

Det er ikke nemt at tilgive - men det er nødvendigt. Ganske usædvanligt findes der her en praktisk vejledning i at begynde at tilgive. Den bygger på en gammel bog af amerikaneren Emmet Fox Sermont on the Mount. New York, Harper & Row 1938. 
Hovedtanken i den er, at man ikke skal koncentrere sig om at tilgive - hvilket kan være umuligt - men blot prøve at forestille sig, at der sker noget for vedkommende, som denne selv vil synes er godt. Derefter prøver man at se på situationen med den andens øjne. Mange har arbejdet med denne metode med udbytte  .
 
Overvindelse af harme og vrede. Kapitel 13 i At blive rask igen. Selvhjælpsprogram for kræftpatienter og deres familier
af O. Carl Simonton m.fl. Oversat af Ole Henrik Kock. Borgen 1992. 272 s.

Desmond og Mpho Tutu: Tilgivelsens bog. Fire skridt til forsoning med dig selv og verden.
Oversat af Birger Petterson. Kristeligt Dagblads Forlag. 244 s. 250 kr.


Marianne Davidsen-Nielsen har sammen med Nini Leick skrevet Den nødvendige smerte - en af de bedste bøger om sorg der findes på dansk. I Blandt løver skriver hun om at leve med en sygdom, man kan dø af

Man er ikke en fiasko fordi man ikke kan helbrede sig selv med gode tanker, råkost og visualisering. Men man kan lære at leve til man ikke er her mere, så dødsangsten ikke får magten over det liv man har. 

Her er bl.a. meget givende kapitler om emner, der ikke findes meget om:
 1. De to forskellige former for gråd:
 kaldegråden, der aldrig kan høre op, når man ikke mere kan være hos den man savner, og den dybe slippegråd, der forløser sorgen; 

2. om gruppestøtte: MDN har arbejdet meget med gruppebehandling af meget syge mennesker og har fundet at det er en virkningsfuld måde at skabe et netværk på, der giver en reel støtte til deltagerne og derved giver dem mulighed for at "genvinde håbet i det liv man har"; 

3. om den åndelige dimension, som så ofte blive tabuiseret; om tro og håb og om bøn og om afskedsbreve og afskedsritualer, der gør det lettere at få sagt farvel, mens det er muligt. Der er gode litteraturhenvisninger til mest danske bøger og artikler.

Blandt løver
 kan hjælpe når døden nærmer sig, men også gøre det rigere at leve.
Marianne Davidsen-Nielsen: Blandt løver - at leve med en livstruende sygdom. 4. oplag. Munksgaard/Rosinante 1997. 328 sider.
 
At hjælpe med nærvær
 er til pårørende og venner og handler om hvordan det er muligt at lære at være helt nærværende og dermed hjælpe både den syge og sig selv. Jeff Kane: At hjælpe med nærvær. Håndbog i at styrke og støtte andre ved sygdom og i kriser. Oversat af Mette Thomsen. Borgen 2001.

Nogen at tale med  
Sognepræsten og sygehuspræsten.
Folkekirken giver mange muligheder for samtale, både på nettet, i telefonen og ansigt til ansigt, og det meste af døgnet.
Andre kirker og trossamfund naturligvis også.
Præsten har tavshedspligt.

Kræftlinien

Mange
patientforeninger


Ældresagen

De ting som skal gøres

Den svære samtale


Hans Martin Svarre: Når følelserne er tunge
. Den døende har tre væsentlige ønsker til dem, der er omkring ham/hende: Bliv hos mig, hjælp mig og hør på mig I: Helse. 1997. Årg. 43, nr. 2, s. 16-18. Fås gennem biblioteket.

En god artikel til pårørende er
Den svære samtale.
  (Når du er pårørende) I: Helse. Årg. 47, nr. 2 (2001), s. 30-32. (Biblioteket).

Der er et meget godt afsnit om "At holde op med at dø" i Marianne Davidsen-Nielsen: Blandt løver - at leve med en livstruende sygdom.
 Se ovenfor.

Christine Longaker taler også indtrængende og med klare eksempler om det vigtige for både den døende og de efterlevende i at få sagt farvel.
Longaker, Christine: Håbet i døden. En vejledning i følelsesmæssig og åndelig pleje af døende. På dansk ved Per Pinholt. Lindhardt og Ringhof, 1997. 276 s.

Godt at have gjort
Med et plejetestamente kan du give udtryk for dine ønsker til den pleje og omsorg, du måske får brug for i fremtiden.
Ønsker du at oprette et plejetestamente, kan du downloade en 
skabelon her. Det originale plejetestamente opbevares hos dig, og du kan altid ændre det.
Læs mere om plejetestamenter i pjecen
Har du overvejet dine fremtidige ønsker til pleje og omsorg?

Et livstestamente 
er løsningen, hvis man vil sikre sig mod at få sit liv kunstigt forlænget. I livstestamentet skal du krydse af, om du ønsker behandling, hvis døden er uundgåelig, og behandlingen kun kan forlænge livet. Du kan også sige nej til livsforlængende behandling i den situation, hvor du ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring. Et livstestamente giver ikke mulighed for aktiv dødshjælp.

Hvis man har talt med sine kære og sine venner om sit liv og om hvad man ønsker der skal ske, når man ikke er her mere, kan det være meget afklarende. Bogen til mine kære
 kan være en god hjælp hertil og er en virkelig gave til de efterladte. 

Første del er en udfyldningsbog med god plads til at skrive både de praktiske oplysninger der er nødvendige ved et dødsfald og ønsker om begravelsen mv.; der er også stikord til at skrive erindringer, så man kan komme vidt omkring og huske ting man let ville have glemt. 

Anden del handler om alt det praktiske omkring begravelsen og lidt om sorgen med litteraturhenvisninger. Der er en dejlig stor klar typografi, så svagtseende kan holde ud at arbejde med den. Det er helt berettiget, at den kommer i oplag efter oplag.
Birgit Meister: Bogen til mine kære.
 25. oplag. Borgen 2011. 109 s. 199 kr.

Rikke Høgsted: Med kærlig hilsen. 
At sige livet ret farvel. Mine ønsker for den sidste tid. Med vers fra Mørkets Sang af Benny Andersen. Fotos af Kajsa Gullberg; design f Alette Bertelsen. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. 59 sider, ill. i farver. 198 kr.

Man kan få gratis information om arveregler, testamente mv. på 
Familieadvokaten

F.eks. Ældresagen har råd og vejledning med hensyn til testamente og pårørendefuldmagter. 
Mange kirker og hjælpeorganisationer betaler advokathonoraret, hvis de bliver betænkt i testamentet.

Ældresagens
Værd at vide ajourføres hele året og har bl. a .en vejledning i testamente og arv

ATP Livslang Pension indeholder også en dødsfaldsdækning til efterladte. Samlevere skal selv tilmelde sig Læs mere 
her 

På www.minsidstevilje.dk kan man udfylde sine ønsker om begravelse/bisættelse. 

På 
www.densidsterejse.dk kan man læse om begravelse og bisættelse og alt hvad der hører med herunder.

Der er en række praktiske ting der skal gøres i forbindelse med
boet (efterladte ejendele og værdier).

Hvis man mister sin ægtefælle, bliver alle fælles konti spærret en tid. Derfor er det en god ide at have hver sin konto.

Når man tager stilling til, om man vil give sine organer videre, er det værd at kende Etisk Råds
Organdonation. Etiske overvejelser og anbefalinger (2008)


Når døden nærmer sig

Hvis man ikke har kræfter til at læse ret meget har Kræftens bekæmpelse skrevet nogle gode pjecer Ved livets afslutning, Kræft og sorg, Når forældre dør og Et liv som pårørende og oprettet en gratis telefonrådgivning Kræftlinien  mandag-fredag kl. 9-21 på tlf. 80 30 10 30, lørdag-søndag 12-17. Pjecerne fås hos 
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø 
Tlf. 35 25 75 00

Palliativt Videncenter har på
www.lindring.dk en udførlig oversigt over de forskellige muligheder, der er, når man er nået til sin sidste tid.

Der er behov for omsorg og medmenneskelighed, ganske særlig når man ikke kan helbredes for sin sygdom.

Der findes frivillige
hospitalsvenner
der hjælper med at være på hospital

Hospice
For nogle er hospice en mulighed. På 
Hospiceforum kan man se hvad det er og hvordan man evt. bliver optaget på det.


Tæt på døden - tæt på livet : antologi.
Udgivere: Marianne Harboe, Foreningen af Frivillige ved Hospice ; redaktør: Marianne Harboe ; medredaktør: Hans Dal. Klampenborg, Harboedal, 2012. - 225 sider, ill. i farver

En lang række frivillige fra hospicer rundt om i landet giver i kortere indlæg stemningsbilleder af arbejdet som frivillig med døende mennesker. Deres bidrag er suppleret med digte og gengivelser af billed
kunst.

Om livet på et hospice handler Rita Nielsen:
 I dødsskyggens dal - omsorg og sjælesorg. Unitas Forlag, 2000. 110 sider. 

Løbner, Svend (red.): Livet før døden. 20 år med hospice i Danmark.
Unitas 2012. 188 s. 199 kr.
Om de første 20 år med hospice i Danmark.

Tæt på døden - tæt på livet Antologi. Red. af Marianne Harboe og Hans Dal.
Harboedal, 2012. 225 s. ill. 150 kr.
En lang række frivillige fra hospicer rundt om i landet giver i kortere indlæg stemningsbilleder af arbejdet som frivillig med døende mennesker. Deres bidrag er suppleret med digte og gengivelser af billedkunst. Mere på
www.frivilligtforum.dk

Vågekone
For nogle er en vågekone en hjælp i den sidste tid. Her er nogle adresser. Der sker en stadig udvikling, så får man brug for en vågekone og bor et andet sted end de her nævnte, er det værd at søge på både vågekone og vågekoner på www.google.com og at spørge fx

Dansk Røde Kors

Vågekonen Østjylland Vågekonen Østjylland

HH Sygepleje
er et landsdækkende tilbud på privat sygepleje til alvorligt syge og døende. http://www.hhsygepleje.dk/ 

eller spørg Ældresagen
der hvor du bor


Om pleje af døende og hjælp til pårørende og venner

Björklund, Lars: Hvordan skal jeg klare det? En bog om at pleje en pårørende.
Oversætter Bodil Lodberg. Unitas, 2012. 103 s. 179 kr.
Om de problemer der opstår, når man er pårørende til en plejekrævende - ægtefælle eller familiemedlem, barn eller voksen. En række af de svære situationer gennemgås og forklares.

Kragh, Liselotte Horneman: Døden nær. En brugsbog i nærvær omkring døende.
 Alfa, 2011. 228 s. 298 kr. 
Liselotte Horneman Kragh har som præst mødt mange døende – både børn og voksne – og har skrevet en af de bøger, der for mig at se, er til størst hjælp for pårørende og venner og dermed også for den døende.

Karen Dalgaard: Når familien træder til. Pleje af døende i hjemmet. Hans Reitzels Forlag 2004. 208 s. 249 kr.

Birgitte Saltorp: Når det bliver alvor: Gode råd når døden kommer tæt på.
 Lindhardt og Ringhof, 2001. 94 sider. Med litteraturhenvisninger og internet­adresser. Forfatteren, der arbejder som sognepræst, har prøvede råd til alle, der ønsker at blive bedre til at omgås døende og deres pårørende.

Derek Doyle er en engelsk læge der i mange år har arbejdet med pleje af døende. Han har som udgangspunkt at familie og venner er de vigtigste omsorgspersoner, for det er dem som tager sig af den syge i størstedelen af tiden, De har som oftest ingen erfaring i den store og hårde opgave de må påtage sig. Men de kan gøre det, hvis de vil og tør og derfor har han skrevet denne bog til dem om hvad de kan gøre. Han har set det så mange gange, at han stoler på dem, men han søger ikke at presse en pårørende eller ven til at påtage sig opgaven.

Doyle kommer hele vejen rundt i et klart og forståeligt sprog: Kan jeg klare det? Skal valget være hjem, hospital eller hospice? Hvordan samarbejde med de professionelle? Hvordan skal plejen i hjemmet forberedes? Hvilke hjælpemidler og hvilket udstyr er nødvendigt? Sandheden, hele sandheden … 
Etiske spørgsmål. De sidste døgn. Begravelsesforberedelser. Tab og sorg.

Desuden er der tre særlig nyttige kapitler, der handler om tabuemner: Skræmmende hændelser, Det uforudsete og Unævnelige følelser som bekymringer for fremtiden og hemmelige fremtidsdrømme, vrede og bitterhed.

Doyle har den helt klare holdning til dødshjælp, at lad os altid gøre det klart, at enhver bøn om "aktiv dødshjælp" i virkeligheden er en bøn om bedre behandling, omsorg og pleje - og bestræbe os på at opfylde den

Hans bog er bearbejdet og suppleret med henblik på danske forhold af de to læger Ivar Østergaard og Marianne Klee. Der er nyttige adresser og telefonnumre, bogliste og register. Den vil vise sig næsten uundværlig for pårørende og venner og være en god hjælp for mange andre der har med døende og deres familier at gøre.

Derek Doyle: Omsorg for døende. En bog til familien.
 Oversat af Anders Johansen. Munksgaard 1996. 173 sider.

I sin lærebog til sygeplejestuderende Når døden er nær gennemgår Birgit Maarup den fysiske pleje af den døende grundigt og omhyggeligt; men hun husker at det hele tiden drejer sig om et levende menneske, hvis person, følelser og åndelige behov skal respekteres.

Det kan være godt også som pårørende at vide noget om, hvad der kan gøres og her er flere faktiske oplysninger om det end hos Doyle - de supplerer hinanden godt. Her er litteraturhenvisninger og nyttige adresser og telefonnumre.

Birgit Maarup: Når døden er nær. Omsorg og pleje.
 Dafolo1994. 127 sider.


I denne spalte:

Når døden bliver virkelig


At miste et barn


De har prøvet det


Når døden bliver virkelig


Alt hvad der skal gøres og huskes ved et dødsfald kan findes herunder:

Hvad skal jeg sige, når nogen dør?
ht
tp://samvirke.dk/sundhed/artikler/kondolerer-sige-naar-nogen-doer.html?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Udsyngning fra hjemmet eller hospitalet
http://www.hhbegravelse.dk/?page=ved_doedsfald/begravelse/udsyngning


Karin Bonnesen, Trille C.B. Skjelborg & Dorthe Thersholt: Det sidste kapitel. En bog om begravelser.
 Kristeligt Dagblads Forlag 2011. 311 s. 299 kr. Illustreret med mange smukke fotografier.
Indhold: Forholdet til døden. Afskeden. Nu er det sket. Kister og urner. Begravelse. Gravøl. Gravsted. Sorgen. Mindet.

Det sidste kapitel handler ikke blot om begravelser, den kommer igennem alle områder af død og sorg og har mange værdifulde personlige beretninger. Her er råd til både kirkelige og ikke-kirkelige begravelser.
Gode litteraturhenvisninger og - findes ikke let andre steder – huskelister til bedemand, skifteret o.m.m.
Her er en virkelig god hjælp til både den, der vil planlægge sin egen begravelse, og til de pårørende.

Når nogen dør - 10 praktiske råd til pårørende fra Kirkeministeriet

Tænk
 oktober 2010 har bl. a. temaet begravelse; undersøger her hvad der kræves og har også nettemaet Begravelse og bedemænd

Man kan gøre meget selv fuldt lovligt og væsentligt billigere - se fx. 
Gør Det Selv Begravelse

Alt det, du skal huske, når nogen dør.
Tema om begravelse fra Samvirke.
http://samvirke.dk/tema/begravelse.html


Portalen 
Alt om døden har links til begravelse, bedemand, krematorier, kirkegårde, sorggrupper, nærdødsoplevelser, salmer, begravelsestaler, hospice ..

På bl.a. 
www.densidsterejse.dk  og http://www.begravelsesguiden.dk/  kan man læse om begravelse og bisættelse og alt hvad der hører med herunder.

www.dendanskesalmebogonline.dk
har alle melodier og næsten alle tekster i Den danske Salmebog. 

På bl.a.
 www.borger.dk findes reglerne i forbindelse med dødsfald
https://www.borger.dk/Sider/Doedsfald.aspx?segmentid=cd5d378e-6a4e-46a4-9c5f-91fbcbc952d6

Kræftens bekæmpelse har gode prøvede råd på www.cancer.dk/efterladt

Ældresagens Værd at vide ajourføres hele året og har bl. a .en vejledning i testamente og arv

Penge- og pensionspanelet er oprettet for at give objektiv oplysning til borgerne om økonomi. Her er solid oplysning også om hvad der skal gøres ved dødsfald.
http://www.raadtilpenge.dk/da/Gode-raad/aegteskab-samliv/miste-aegtefaelle.aspx

Hvis man mister sin ægtefælle, bliver alle fælles konti spærret en tid. Derfor er det en god ide at have hver sin konto.

Lene Trap: Hjertebånd – at leve med sine døde.
Alfa 2013. 116 s. 200 kr.
Når sorgen rammer os, rammes vi også af en masse forudfattede meninger om, hvordan vi tackler dem: At vi kommer igennem sorgen, bryder båndene og kommer videre i vores liv. Ny forskning i sorgarbejde peger nu på, at sorg kører i flere spor med forskellig intensitet, og at efterladte, som Lene Trap smukt formulerer det, må ”finde udtryk for den kærlighed, som døden ikke tager med sig, når den elskede dør.” Lene Trap er sognepræst og har selv mistet et barn. I bogen Hjertebånd præsenterer hun den nyeste sorgteori og bringer en række eksempler på, hvordan mennesker lever videre med deres døde. Vi får fortællinger fra efterladte og ser deres minde illustreret via fotos af Finn Irs. (Bogmarkedet 08 2013).

Bjerre Larsen, Tine: Der er også engle. Om at være tæt på en kræftsyg.
  København, Kristeligt Dagblad, 2011. 208 s. 249 kr.
Indhold: Livet på den yderste kant: samtale med psykoterapeut Marianne Davidsen-Nielsen; Jeg bliver aldrig den samme: samtale med tidligere kræftpatient Anne Dynnesen ; Virkeligheden er den bedste ven : samtale med præst og terapeut Bent Falk ; Som hustru står man i zenit : samtale med skuespiller og pårørende Karen-Lise Mynster ; Det menneskelige under : samtale med læge og kræftforsker Mikael Rørth ; Slip kontrollen og bliv båret : samtale med hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen ; Livsfortællingen skaber helhed : samtale med psykolog Steen Peter Nielsen ; Med humorens lille hund : samtale med forfatter og pårørende Thomas Boberg ; Smerte og afmagt kan lindres : samtale med sygeplejerske Nanette Quistorff ; På den anden side : samtale med sognepræst Søren Hermansen ; Vi er hinandens ansvar : samtale med psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen.

Einar
Fog-Nielsen: Ingen kender dagen – mødet med den pludselige død. Forlaget Alfa 2011. 188 s. 248 kr.
Erfaren præst skriver om trafik- og arbejdsulykker, børnedødsfald og selvmord for at hjælpe de mennesker, der oplever et uventet og hårdt tab.

Det sidste farvel - uden præst / Erik Bartram Jensen (red.) ;
 illustrationer: Per Valentin. - Viborg : Camille, 2008. - 96 sider : ill. i farver. 200 kr.
Indhold: Om begravelser
 (Rikke G.F. Carlsson: En god dag at dø på : om døden, begravelser og efterladte. Erik Bartram Jensen: Giv døden mere mening. Michael Hviid Jacobsen: Kunsten at gøre et godt sidstehåndsindtryk : betragtninger over den gode begravelse) ; Erfaringer (Birthe Bjørslev: Ingenting bliver alting ; Efter eget valg. Anne Behr: Bisættelse uden for kirkens stemningsfulde kulisse? Rikke G.F. Carlsson: Det sidste ønske (interview med Agnete Niebuhr). Jens Vrængmose: Om lidt bliver her stille); Ceremonien (Dødsannoncer ; Mindeord ; Program ; Taler ; Digte og sange ; Musik) ; Humanisme (Erik Bartram Jensen: Hvad er et humanistisk livssyn?).
Med litteraturhenvisninger.


Julia Lahme: Sig farvel – Hvad præster ved om sorg. Rosinante/Pretty Ink 2009. 220 s. 249 kr. 
Interview om sorg, håb og tro med sognepræst Ivan Larsen,Stefanskirken, sognepræst Johannes H. Christensen, Skovshoved kirke, hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, Rigshospitalet, præst og leder af folkekirkens tværkulturelle samarbejde i Odense Jesper Hougaard Larsen, domprovst Henrik Wigh Poulsen, Odense og sognepræst Hanne Rosenkjær, Jesuskirken i Valby.

Når døden bliver virkelig. En håndbog om det der skal gøres når nogen dør

Johannes Værges bog til både døende og efterladte fra 1991 er kommet i ny, forøget og om muligt endnu bedre udgave. Her findes alt det almindelige mennesker har brug for at vide omkring et dødsfald 
- både det praktiske og det menneskelige. Hvor forskelligt det kan være fortælles af mennesker, der har været igennem det. 

Alt der nødvendigvis skal ske eller tages stilling til gennemgås omhyggeligt og alligevel nænsomt i klart og letlæseligt sprog, og der gøres opmærksom på muligheder, man måske ikke selv havde tænkt på. Synspunktet er helt klart, at det går bedst, når man giver sig selv lov til at være med i døden og sorgen, at følge den døde til det sidste og ikke gemme sig for hinanden og være tapper alene i sorgen eller undgå den sørgende. 

Værge gør opmærksom på at det også gælder den sidste tid, hvor man ofte gensidigt søger at skåne hinanden og derfor ikke får talt sammen om det svære. Der er både et afsnit om, hvad præsten kan bruges til og et fint afsnit om begravelse uden medvirken af en præst med eksempler fra gode begravelser. 

Her er god hjælp både for den, der selv vil planlægge, hvad der skal ske, og for den efterladte. Der er både ajourførte kommenterede litteraturhenvisninger og adresser og en blanket med ønsker vedrørende begravelsen, som man kan efterlade til sine nærmeste. 
En på det nærmeste uundværlighjælp når døden nærmer sig en selv eller ens kære eller venner. 
Johannes Værge: Når døden bliver virkelig. En håndbog om det der
 skal gøres når nogen dør Rosinante, 2000. 144 sider. 159 kr.

Johannes Værge: Efter døden. En bog om det evige liv.  Anis 2008. 248 sider. 289 kr.
I denne bog undersøger Johannes Værge de erfaringer af håb, vi ud fra den kristne tradition kan gøre os i forbindelse med døden. Det gøres i ’dialog’ med teologer og forfattere som eksempelvis Paulus, Martin Luther, Dante, B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Kaj Munk. 

»Klog mand er god at gæste, siger man. Den kloge mand hedder i dette tilfælde Johannes Værge, og han er både en god teolog og rig på erfaring. Og så skriver han et krystalklart sprog ... Jeg kan ikke se, hvordan man kommer uden om at læse Johannes Værges vigtige bog. Køb den og læs den.«
 Johannes Møllehave” (Forlagets orientering)

Bente Chemnitz har som sognepræst og hospitalspræst ved Rigshospitalet fulgt mange døende og deres pårørende og har til dem og andre skrevet Kom i den sidste nattevagt… Omsorg for døende(Aschehoug 1995), Er det min skyld, eller hvad er meningen - om sygdom og tro
 og Det sker kun for naboen. Sjælesorg for syge, døende og pårørende (Aschehoug 1998). Nu kommer så 

Når ægtefællen dør
, som - lige så enkelt skrevet, for når man er udmattet kan man ikke læse svære ting - er en pålidelig støttestav til den mand eller kvinde som har mistet sin livsledsager. Uden at være påtrængende hviler den i en kristen tro på at vi ikke er alene her, og efter påskemorgen er døden ikke det sidste. 

Her er først kort og klart hvad der er nødvendigt at vide og tage stilling til med hensyn til begravelsen. En række "sorgfortællinger" viser hvordan mennesker er kommet levende igennem sorgen, illustreret af prosadigte. Sidste del fortæller meget om at komme igennem sorgen, at tage mod andres hjælp og eventuelt opsøge den, og om den tilladte vrede mod Gud; den bygger helt tydeligt på erfaring

Når ægtefællen dør
 
burde
 komme alle ægtefæller i hænde ved dødsfaldet, gerne før, fordi Chemnitz har skrevet sin gode bog for at vise, at der er mere liv, selv om det ufattelige sker. Det eneste der savnes er litteraturhenvisninger. 
Bl. a. Johannes Værge:
 Når døden bliver virkelig (Rosinante 2000) ogKirsten BrenøeSorgarbejde- at blive alene (Lademann 1993) er gode at supplere med.
Bente Chemnitz:
 Når ægtefællen dør Aschehoug 1999. 149 sider

Ud fra egne og andres erfaringer med at blive alene er det lykke­des for Kirsten Brenøe på få sider med god stor typografi og mange illustrationer at få alt det vigtigste med. Hun beskriver i Sorgarbejde - at blive alene
 sorgens sædvanlige forløb, så man kan se, at det ikke er en selv, der er noget i vejen med, det ER sådan. Der er savn, vrede, tomhed, skyld­følelse, fortvivlelse … 

Det er vigtigt at bruge sit netværk, de mennesker der står en nær. Slår det ikke til, er der muligheden at finde en sorggruppe, der er til stor gavn for mange mennesker. Arbejdet her - for det er et solidt stykke arbejde, der skal gøres - beskrives kort og klart. Denne overkommelige bog burde være et tilbud til alle, der har mistet deres livsledsager. Der er gode litteraturhenvisninger, desværre uden noter, at gå videre med.
Kirsten Brenøe: Sorgarbejde - at blive alene.
 Lademann 1993. 64 sider, ill. (Den tredje alder).

Lone Vesterdal: Nedenom og hjem. Perspektiver på tab og tro. Unitas 2014. 238 s. Rigt illustreret.
Med udgangspunkt i 12 salmer er her hjælp til ikke at bukke under for sorgen. Der er billedmeditationer knyttet til hvert afsnit. Doris Ottesen skriver om den ”enhver, der har følt på sin egen krop, hvor ondt livet kan gøre, eller som blot vil ruste sig til at være kærligt til stede, når andre nære og kære rammes på livslysten og glæden, vil kunne finde umådelig meget godt i denne i bedste forstand opbyggelige bog” (Kristeligt Dagblad 2. juli 2014).

Lene Trap: Hjertebånd – at leve med sine døde.
Alfa 2013. 116 s. 200 kr.
Når sorgen rammer os, rammes vi også af en masse forudfattede meninger om, hvordan vi tackler dem: At vi kommer igennem sorgen, bryder båndene og kommer videre i vores liv. Ny forskning i sorgarbejde peger nu på, at sorg kører i flere spor med forskellig intensitet, og at efterladte, som Lene Trap smukt formulerer det, må ”finde udtryk for den kærlighed, som døden ikke tager med sig, når den elskede  dør.” Lene Trap er sognepræst og har selv mistet et barn. I bogen Hjertebånd præsenterer hun den nyeste sorgteori og bringer en række eksempler på, hvordan mennesker lever videre med deres døde. Vi får fortællinger fra efterladte og ser deres minde illustreret via fotos af Finn Irs. (Bogmarkedet 08 2013).

Selv et langt og godt liv inde­holder sorg og tab. Ud fra sine erfaringer med at arbejde med ældre og sin uddannelse som gerontopsykolog har Inger E. Lauridsen skrevet om sorg og tab hos ældre i Sorg - livets trofaste følgesvend. 

Hun tager udgangspunkt i at ældre mennesker er meget forskellige ud fra deres forskellige liv. Jo længere livet er, jo flere tab vil der være. Hun kommer ind på mange forskellige slags tab, også af helbred, igennem isolation, svigt med hensyn til hjemmehjælp mm. 

Væsentlige kapitler er:
Ældres ressourcer til at mestre sorg og tab;
Ritualer og forventninger til sorgadfærd; 
De oversete sorgreaktioner; 
Et miljø at blive gammel i

Der er en stor desværre ukommenteret litteraturliste. Hun nævner specielt Ken Heap: Samtale med ældre
 (Socialpolitisk forlag 1993) som væsentlig. Hendes egen bog er værd at læse for både ældre, familie og venner og for professionelle. hjælpere.
Inger E. Lauridsen: Sorg - livets trofaste følgesvend.
 Frydenlund 1994. 117 sider, ill. (Gammel). 

Kari og Atle Dyregrov: Støtte ved dødsfald. Hvordan kan vi hjælpe
.
Forord af Magne Raundalen. Oversat af Søren Søgaard. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. 340 sider. 328 kr. 
Støtte ved dødsfald - Hvordan kan vi hjælpe?
 giver råd og vejledning til de personer, som støtter efterladte efter pludselige og uventede dødsfald. Forfatterne viser, hvordan de efterladtes sociale netværk har stor vilje, men også oplever stor usikkerhed i forhold til, hvordan de skal støtte deres bekendte i en sådan situation. Som et resultat af dette oplever de efterladte ofte, at forholdet til venner og familie bliver vanskeligt. Det samme oplever mange også, når dødsfald sker mere ventet - for eksempel ved kræftsygdom.
Bogen baserer sig på helt ny forskning, som fokuserer på relationen og kommunikationen mellem parterne. Den bygger på såvel de efterladtes og de sociale netværks erfaringer som på forfatternes omfattende kliniske erfaring og utallige møder med efterladte og deres sociale netværk.” (Bogguide).

Hvor Blandt løver handler om at leve med en livstruende sygdom, handler Den nødvendige smerte om sorgen. Især om den sorg der går i hårdknude og kræver professionel hjælp.

De to forfattere har udviklet den åbne sorggruppe, som viser sig at være en effektiv måde at hjælpe mennesker på, der ikke kan komme igennem deres sorg.

De arbejder med begreberne akut, forsinket, undgået og kronisk sorg. De er gået over fra at se på sorgens fire faser (chokfase, reaktionsfase, reparationsfase og nyorienteringsfase) til at se på sorgens fire opgaver:

at gå ind i sorgens følelser
at tilegne sig nye færdigheder og
 
at reinvestere sine følelser i et nyt liv.
At turde sige farvel til det som var og gå ind i et nyt liv.

Den dybe gråd er uundværlig for at komme igennem til følelserne. Der er et godt kapitel om sorgen over andre tab end død: handicap, sygdom, at blive ældre mv. Igennem beskrivelsen af sorgen og arbejdet med at hjælpe mennesker med at komme igennem den er det muligt at lære noget om at blive en bedre hjælper og at få mod til at turde gå ind i sin sorg og dermed komme igennem den.

De siger: I sorgen over det man risikerer at miste, ligger kimen til glæde over det, man har. Gennem sorgen over det man har mistet, udvikles håbet om det man kan få fremover".
Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick: Den nødvendige smerte. Om sorg, sorgterapi og kriseintervention. 14. oplag. Munksgaard 2000. 219 sider. 198 kr. (Socialpædagogisk bibliotek)

Den er kommet i en ny og om muligt endnu bedre udgave
 Den nødvendige smerte: om tab, sorg og adskillelsesangst 
Om den uforløste sorg efter dødsfald eller skilsmisse med en beskrivelse af fire faser i sorgarbejdet fra erkendelse af tab, indtil man er i stand til at gå videre i livet samt om risikogrupper og om arbejdet i sorggrupper
Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick: Den nødvendige smerte: om tab, sorg og adskillelsesangst 
2. udgave. 2001. 353 sider. Gyldendal Uddannelse. 230 kr. (Socialpædagogisk bibliotek)

Hvordan det er at sørge ved Poul Ørum noget om og han kommer hele vejen rundt i
 Sorgens følelser. Den handler om alle sorgkrisens stadier, om tab, vrede, adskillelse, angst, skyld, forbudte og forskudte følelser og alligevel om fortvivlelsens kraft, som kan opleves, når man tør gennemleve sorgen. 

"Man kommer ikke over sin sorg. En tilbagebleven smerte vil altid være der. Men man kan komme igennem sorgen frem til et andet liv" siger Ørum.
Poul Ørum: Sorgens følelser 2. udgave. Gyldendal 1992. 132 sider


Rikke HøgstedSorgbogen. Til dig, der har mistet en nærtstående. Få det bedste af fortiden med ind i fremtiden. Fotos af Kajsa Gullberg; design af Alette Bertelsen.Dansk Psykologisk Forlag, 2008. - 90 sider ,ill. i farver. 238 kr. 

Per Arne Dahl: At rejse sig efter en rystelse. Når det værste er sket. På dansk ved Ingeborg Christensen. Kristeligt Dagblads Forlag 2011. 196 s.
Hjælp til at genfinde livsmod og mening med livet, når tragedien har ramt én - om sjælesorg og tanker og vinkler på døden og tabet - med praktiske råd til de sørgende om, hvordan de kan forholde sig til sorgen og leve med den

DET MANGFOLDIGE LIV. Hastrup og Hertz om alder. Fortalt til Lotte Kirkeby Hansen
. Kristeligt Dagblad, 2012. 271 s. 299 kr.
Lone Hertz, Bjarne Hastrup  bliver interviewede om alder og har også væsentlige ting at sige om at møde døden og komme videre efter tab. Indhold: Ordet skaber, hvad det nævner ; Det mangfoldige menneskesyn ; De fritbårne ; De vigtige vidner ; Generationskontrakten ; Gesundheit og gebrækkeligheder ; Livet koster livet ; Musketersamfundet.


Rikke Høgsted:
 Mindebogen. Til dig, der har mistet en nærtstående. Gør mindet levende gennem ord og tanker. Fotos af Kajsa Gullberg; design af Alette Bertelsen. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. 91sider, ill. i farver.


Lenas bog. En vej gennem sorgen. Af Lena Sørensen, Hanne Essebo Olsen, Bjarne Thannel ; tegninger: Lars Lynge. København, Dansk psykologisk Forlag, 2000. 76 sider, ill.
En personlig beretning om, hvordan det lykkedes at arbejde sig igennem og ud af en stor sorg fremkaldt af faderens død. Med hjælp fra en sorggruppe gennemgår Lena Sørensen et sorgarbejde, der både er smertefuldt og forløsende, og som bringer ny livsglæde med sig.

De har prøvet det

Marian C. Prestager: At sprede skyer – om at miste sin elskede og finde livet igen.
Frydenlund, 2014. 196 s. 199 kr.
Marian C. Prestager mistede sin mand kun 4 måneder efter, at hans kræftsygdom var opdaget. Hun stod alene tilbage med sin mands 18årige søn, der nu havde mistet begge sine forældre af kræft. Alligevel lykkedes hende at finde livet igen, og hun fortæller om, hvordan.

Peter Andreas Ployart Wetche: Da drømmene brast - og livet genopstod.
Mellemgaard, 2014. 144 s.
PeterPloyart Wetche mistede sin ældste søn uden varsel. To år efter er han nået så langt, at han kan fortælle om dødsfaldet og tiden derefter og om, hvordan han og familien kan leve videre.

Lene Trap: Hjertebånd – at leve med sine døde. Alfa 2013. 116 s. 200 kr.
Når sorgen rammer os, rammes vi også af en masse forudfattede meninger om, hvordan vi tackler dem: At vi kommer igennem sorgen, bryder båndene og kommer videre i vores liv. Ny forskning i sorgarbejde peger nu på, at sorg kører i flere spor med forskellig intensitet, og at efterladte, som Lene Trap smukt formulerer det, må ”finde udtryk for den kærlighed, som døden ikke tager med sig, når den elskede  dør.” Lene Trap er sognepræst og har selv mistet et barn. I bogen Hjertebånd præsenterer hun den nyeste sorgteori og bringer en række eksempler på, hvordan mennesker lever videre med deres døde. Vi får fortællinger fra efterladte og ser deres minde illustreret via fotos af Finn Irs. (Bogmarkedet 08 2013).

Marklund, Mette: Med flaget på halv. At være i sorg.
Unitas, 2012. 77 s. ill. 129 kr.
Når vi mister en af vores kære, sætter vi flaget på halv. På den måde markerer vi over for omverdenen, at nogen er død, og vi gør opmærksom på vores sorg. Flaget tager vi ned igen, men livet fortsætter med flaget på halv. Sorgen og savnet bliver ved med at være til stede. For de fleste er den efterfølgende tid svær at komme igennem. Verden har ændret sig, og pludselig skal livet fortsætte uden ham/hende. I et ærligt og vedkommende sprog sætter bogens forfatter ord på de følelser og stemninger, der præger situationen efter et dødsfald; savnet af den døde, ensomheden, vreden over at livet ubekymret går videre, skyldfølelsen, tomheden. Bogen er skrevet til dem, der står tilbage efter et dødsfald. Men bogen vil også være oplagt for læsere, der er i tæt kontakt med efterladte. Med flaget på halv er bygget op af små afsnit og illustreret med sort-hvide stemningsfyldte fotografier. Mette Marklund er læge og er underviser andre læger i etik(Forlagets beskrivelse).

Lene Skriver Bak: Når mor dør – kvinder i alderen 15, 19, 26, 34, 42, 52, 59 og 74 år fortæller om at miste. Forlaget Turbulenz 2010. 254 s. 249,95 kr. 

Rita Nielsen og Jacob Harder: Venteværelset - en døendes fortællinger om livet. 
Unitas 2010. 156 s. 199 kr. 
Jacob Harder taler om at leve og om at dø med sygeplejerske Rita Nielsen på Diakonissestiftelsens Hospice. Han er ung og far til en lille søn, men når alligevel til at dø uden bitterhed med taknemlighed.

Anna Kløvedal: Ingenmandsland. En fortælling om afmagt og kærlighed. Tiderne Skifter, 2009. 174 sider. 249 kr. 
Handler om afmagt og kærlighed mellem forfatteren og hendes datter, Emilie, der som 14-årig får leukæmi og dør året efter. Om hendes sorg og smerte over at have mistet sit eneste barn og dermed skulle lære at leve med tabet.

Trap, Lise: Sorgen. Den dybeste ære, glæden kan få. Alfa 2010.
100 s., 148 kr.  
Forfatteren, der er præst og selv har mistet en søn, beskriver på baggrund af faglige og personlige erfaringer hvordan et menneske i sorg bedst mødes og rummes af sine omgivelser


Bülow, Heidi von: Mit liv med døden. Ti kendte danskere fortæller om svigt, sorg, savn og vrede.
Borgen, 2009. 218 sider; ill. 229 kr. 
Ti personlige fortællinger om at miste en forældre. Om fortiden, dødsfaldet og tiden efter og om de tabuer, som døden bringer ind i vores liv.
Indhold: Lotus Turèll :tusmørkebarn ; Trine Panum Kjeldsen : en afsluttende samtale ; Peter Gantzler : et livsprojekt at være menneske ; Per Fløng : det starter og slutter med farvel ; RasmusTantholdt : fire år med konsekvenser ; Karen Hækkerup : nu skal du dø ; Knud Foldschack : kærlig hilsen, din Lene ; Per Pallesen : selvfølgelig er jeg gammel ; Erik Sophus Falck : den sidste Falck i Falck ; Peter Qvortrup Geisling : jeg vil helst miste langsomt.

Grethe Andersen: Sorgsprog – tak for nu og altid.
 Forlaget Underskoven 2009. 177 s. 149 kr. 
www.sorgsprog.dk 
Ud fra de erfaringer GA gjorde, da hendes tvillingsøster døde, fortæller hun om, hvordan man bedst taler med og ikke mindst lytter til den sørgende. 
Fx.
Hvad har du brug for i den svære tid?
Hvordan klarer du det?
Kan jeg støtte dig på nogen måde?
Og lytte til svaret.

Steinar Ekvik: Når gamle forældre dør. Den undervurderede sorg.Oversættelse: Leif E. Kristensen.  Boedal, 2005. 95 sider. 148 kr. http://www.boedal.dk/
Indhold: En af mange ; Forholdet mellem forældre og børn ; At forstå sine forældres historie ; Tiden før ; Den døendes egen sorg ; Den vanskelige besked ; Den vigtige uge ; Den som dør fra dig ; Den som er tilbage ; Forholdet til søskende ; Forholdet til ægtefælle og børn ; Vejen videre ; Indgang, udgang og overgange.

Anna Kløvedal: Ingenmandsland – om afmagt og kærlighed. Tiderne Skifter 2009. 176 s. 249 kr. 
Ingenmandsland
 er ikke nogen selvhjælpsbog med konkrete anvisninger på, hvordan man tackler livet med et sygt barn, bearbejder sorgen og ´kommer videre´. Bogen handler om at leve med og i sorgen – om at leve med det sværeste, man kan komme ud for her i livet – at miste sit barn.
Ingenmandsland er mit vidnesbyrd om den tilstand, som jeg både fysisk og psykisk kom i, da min datter blev indlagt, og som jeg på sin vis stadig befinder mig i efter tabet. Ingen ord, ikke tusinder af tårer, ikke et skrig kan råbes så højt, at det bare tilnærmelsesvis beskriver den smerte, vi er i, os der har mistet.

»Mit ønske med bogen er at videregive mine dyrekøbte erfaringer. Dels til det professionelle personale på hospitaler, dels til de psykologer og terapeuter, jeg har mødt på min vej – og dels til alle de mennesker, der er tæt på nogen, der mister et menneske, der står dem nær.«
- Anna Kløvedal i bogens forord

Erik Bjerager og Johannes Møllehave: Det ender godt. Johannes Møllehave om døden. Kristeligt Dagblads Forlag 2009. 246 s. 249 kr.  
Den kunne stå i alle afsnit, for Møllehave kommer ind på stort alt om døden: Ommeningen med livet ; Om at blive gammel ; Om lidelsen ; Om skyld ; Om tro og tvivl ; Om syge- og dødslejet ; Om døden ; Om selvmord ; Om sorg, trøst og livsmod ; Om den døde ; Om begravelsen ; Om at savne og mindes ; Om håbet og det evige liv. Men den er sat her, fordi det er en bog at læse flere gange, mens tingene falder på plads.

Steinar Ekvik: Tag det som en mand. Når mænd og kvinder sørger forskelligt. Oversættelse: Leif E. Kristensen. Boedal, 2006. - 111 sider. 148 kr.http

 

://www.boedal.dk/


Mænd og kvinder sørger forskelligt, mænd bliver ofte beskyldt for, at de ikke er i stand til at sætte ord på deres følelser og reaktioner, at de mangler evnen til indlevelse og nærhed. Kvinden bliver på den anden side kritiseret for, at de dvæler for længe ved deres følelser og har svært ved at komme videre.

På www.mindet.dk
 kan man oprette minder og tænde lys; der er en række gode artikler om sorg og døden.

Anna Bridgwater: Søster til låns. En beretning om familiebånd, kræft og kærlighed. Redaktion: Christel Brinkløv. Thaning & Appel, 2008. - 191 sider. 199,95 kr. 
Forfatterens personlige beretning om tabet af sin lillesøster, som døde af leukæmi som 35-årig, om jagten på en knoglemarvsdonor i forsøget på at helbrede leukæmien samt om at overleve sorgen.

Eva Jørgensen: Vi ses i morgen. En pårørendes beretning. Rosinante 2007. 295 s. 249 kr. 
Journalisten EvaJørgensens  personlige beretning om at være pårørende til sin kæreste, der bliver ramt af sygdommen ALS,amyotrofisk lateral sklerose. Om at miste den man elsker, uden at miste sig selv, om kaos og kærlighed og rollen som nybagt mor.
Fortsættes i Sorrig og glæde. Fra en enkes dagbog, hvor Eva Jørgensen fortæller om sine erfaringer med at gennemleve sorgen efter tabet af sin mand, som døde af sygdommen ALS, og hvordan hun så småt begynder at mærke livet igen.
Jørgensen, Eva: Sorrig og glæde. Fra en enkes dagbog. Rosinante 2010.249,95 kr
.


Marina Cecilie Roné: N.I.M.B.Y. Not in my backyard. 
Roman. Lindhardt og Ringhof, 2007.103 s. 199 kr. 
Roman om det år en lille familie får sammen før den mister faderen af kræft.

Sorgens mange ansigter. Breve om tab, trods og trøst.
 Af Annette og Jørgen Due Madsen; Ill. af Peter Brandes. Kristeligt Dagblad, 2003. 123 sider.

Breve og svar fra Kristeligt Dagblads brevkasse "Spørg om livet" om sorgen og de mange former den kan antage. Indhold: Vi er alle forskellige; Døden hører med til livet; Skilsmissens smerte; Når sygdom og ulykke banker på; Lidelsens store spørgsmål.

De ved noget om hvordan det er, når det er godt, og deres svar er værd at tænke over uden at påtvinge nogen løsninger.

Den engelske forfatter C.S. Lewis (1898-1963) giftede sig sent og mistede sin hustru af kræft få år efter. Da hun døde blev han overrumplet over at opdage, hvordan kærligheden blev ved med at fylde hans liv, men nu i form af en overvældende sorg, der fylder hele hans verden. 

Lewis beskriver den ganske enkelt i En sorgens dagbog, men således at hans smerte og hans kamp med den Gud, der tillod hendes død bliver en del af læseren. Desto stærkere virker hans nøgterne beskrivelse af, hvordan han finder hende på en ny måde netop i sin kamp og vrede og sorg. 

En sorgens dagbog
 er en god bog i sorgtider, paradoksalt nok fordi den ikke søger at trøste, men følger en mand igennem lidelsen.
C.S. Lewis: En sorgens dagbog. C.S. Lewis’ optegnelser ved sin hustrus død. Oversat af Lene Mott. Scandinavia 1992. 66 sider.

Ud fra fire breve fra Søren Kierkegaard til hans kronisk syge svigerinde fortælles om, hvordan han hjalp hende. Ad denne vej bliver hans tanker inspirerende og tilgængelige for almindelige mennesker i sorg og lidelse. 
Johannes Møllehave: Til trøst.
 Lindhardt & Ringhof 1995.  Fås også som lydbog.

Uden varsel mistede Lene Poulsen sin mand og stod alene med tre små børn. Hendes dagbog - blandet med digte, erindringer, drømme - fortæller om hvordan hun kom gennem det første år. 
Det er hård læsning, for det er slemt. Det handler om at kæmpe sig igennem til livet. Mange hjælper med, nogen forstår det ikke. Det bliver tydeligt, hvor meget andre mennesker kan betyde for at gøre det muligt at komme videre igennem sorgen.
Lene Poulsen: At miste. Vidnesbyrd fra en sorg.Dansk psykologisk Forlag 1995. 156 sider

Paul Zebitz Nielsen: Når den, man elsker, dør. Fra sorgens vej - tilbage til livet.
 Poul Kristensens Forlag, 2002. 143 s. 158 kr.

Efter at hans hustru var død og han havde lært sorgen at kende, skrev Ørum en bog som både handler om hans eget liv efter hendes død og er en roman om Jonas Mørck, som har mistet sin Marie. Han kommer hen i nogle områder, der ikke er gode at være i nærheden af. Jonas Mørck er Ørums skyggebroder og hvordan det går Jonas vides ikke. De oplever sorg, desperation, forfald; men Ørum når til et nyt liv og slutter med den erkendelse, at "Det er ikke det vigtige, om man når derhen, hvor man ønsker sig. Jeg bevæger mig, altså er jeg i live. Det vigtige er at være på vej"
Poul Ørum: Ravnen flyver mod aften.
 Gyldendal 1982. 102 sider.

En lang række mennesker deler deres erfaringer med andre i
 

Min mand døde - min kone døde: 25 danskere skriver om at miste deres mand eller kone.
 redaktion: Birgit Madsen, Johan Zimsen Kristiansen og Peter Olesen, portrætfotos: Henrik Bjerregrav. Kroghs Forlag i samarbejde med PFA og Kræftens Bekæmpelse, 2002. 201 sider, ill. 229 kr.

Min søster døde - min bror døde: 25 børn og voksne skriver om at miste en søster eller bror.Redaktion: Anneli Sejer Iversen og Peter Olesen. Kroghs Forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, 2001. 196 sider, ill. 229 kr. 

Min mor døde - min far døde: 25 danskere fortæller om at miste en mor eller far som barn.
 Ide og redaktion: Peter Olesen. Kroghs Forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. 176 sider, ill. 199 kr.


I denne spalte:

Til børn og unge om døden

Når børn og unge er i sorg

Ved selvmord
Til børn og unge om døden og sorg


16 gode råd.En pjece med gode råd til venner, fra unge der har mistet
http://www.bornungesorg.dk/for-netvaerket/saerligt-for-venner/pjece-16-gode-raad/

Børn, Unge Sorg tilbyder gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, hvis forældre og søskende er alvorligt syge eller døde.
http://www.bornungesorg.dk/

Børn, Unge Sorg tilbyder gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, hvis forældre og søskende er alvorligt syge eller døde.

Søskendekram
http://www.soeskendekram.dk
Søskendekram er et kontakt- og debatforum til og for søskende der har mistet søskende

Gennem Børneportalen http://boerneportalen.dk kan børn og unge finde hjælp i mange vanskelige situationer

Kender du et barn som har mistet? 25 tekster om at miste, skrevet til børnene og deres pårørende / Jonathan Løw (redaktør) ; illustrationer: Martin Schwartz. Mellemgaard, 2006. 217 s.
Indhold: At leve med sorgen - 1 (Jonathan Løw: Sorgens fugle. Alberte Winding: Min mor er en guldtråd og et par nye sko. Karen Bussck: Kan man godt gå i Tivoli dagen efter ens mor er død? Sorg er en kærlighed, du ikke kan blive af med : interview med Johannes Møllehave. Per Bøge: Projekt OmSorg : skolens rolle i forhold til unge som pårørende. Anders Bondo Christensen: Eneulykke! Preben Engelbrekt: Når far eller mor bliver alvorligt syg og måske dør. Sven Thomsen: Døden som et livsvilkår). Selvmord og børns sorg (Louise Benner: Da verden blev tavs. Bundløs : interview med Ramona Dylweski og Anne Braad. Inger Anneberg: "Du skal sige det, som det er ..."). Sorg og tro (Åndelig omsorg for børn, der mister / Ole Raakjær og Peter Øhrstrøm. Marianne Davidsen-Nielsen: Når Gud er en spasserrøv. Rushy Rashid Højbjerg: Død og borte). At leve med sorgen - 2 (Se nu stiger solen / Birgitte Nygaard og Lis Hillgaard. Rita Poulsen: Ronja Røverdatter : at turde gå tur med sorgen. John Aasted Halse: Hvordan finder børn, der har mistet - modstandskraft? Elsebeth Gerner Nielsen: Om hvordan det at miste kan bæres. Michael Hviid Jacobsen: Børnenes memento mori : at uddannes til døden. Dorthe Korshøj: Tabu er et voksenord : interview med Bubber. Anni Schwartz Hansen: Giv sorgen ord med bøger og billeder. Jes Dige: Jeg vil elske min mor til jeg dør). Digte og noveller om sorg.Jostein Gaarder: I et spejl i en gåde. Dorit Willumsen: Væk. Erik Møller: Af jord er du kommet. Når du mister Dorte Korshøj: Til forældre og pårørende ; Til børnene.

Rebecca Bach-Lauritsen: Ellens ark. Høst & Søn 2014. 65 s. 169,95 kr.
En række korte tekster om døden ud fra, at hovedpersonen Ellen har mistet sin lillebror. Fra 11 år.


Spiller engle fodbold?
En usædvanlig vellykket familiebog om døden, om trøst i sorgen og om at tale med Gud.
I en rammefortælling om farfar, der er død, taler far og sønnen Martin og farmor sammen om sorg og trøst og om engle, der hjælper Gud, også med at trøste. De tager udgangspunkt i Bibelens fortællinger om Jakob og Esau, Bileams æsel, om engle der trøster og beskytter - skytsengle -, Jesu fødsel og opstandelse og Peter og englen. Aftenbøn og fadervor er en naturlig del af fortællingen. Der er en side, hvor barnet kan skrive sin egen bøn. Illustrationerne er farvestærke og kaster et nyt lys over hver fortælling. Poul Geil er præst i folkekirken og Anne Marie Johansen er billedkunstner og arbejder meget med bibelske motiver - deres solide faglige baggrund giver en ubesværet fortælling.
 Spiller engle fodbold? er meget god at læse op og kan bruges i mange forbindelser, ikke udelukkende i familien, men også fx til børnegudstjenester, det er kernetekster, der her bliver åbnede for børn på en ægte og usentimental måde. 
Spiller engle fodbold?
 er i billedbogsformat og rigt illustreret - udgivet i 500 nummererede eksemplarer på forlaget Nordenvind
http://www.nordenvind.dk/Forlag.html , som er tilknyttet kunstgalleriet Galleri Nordenvind i Sæby. Skriften er desværre ret lille. Der er nøjagtige henvisninger til bibelteksterne og
til
 www.dendanskesalmebogonline.dk
Geil, Poul: Spiller engle fodbold? Illustrator: Anne Marie Johansen. Sæby, Nordenvind, 2010. 35 sider, ill. i farver, 25×29 cm. 296 kr.


Henrik Højer Mikkelsen: Børn og unge dør også.
 Borgen 2000. 108 sider. 

Maria Leijonhielm (red.): Håb og afmagt - spørgsmål i forbindelse med børns sygdom og død. Oversat af Martha Andersen. Unitas 1996. 79 s.

Atle Dyregrov: Sorg hos børn. En håndbog for voksne.
 Forord af Magne Raundalen. Oversat af Lone Bjarkow og Kirsti Poulsen. 4. oplag. Dansk Psykologisk Forlag 1997. 158 sid

Inger Anneberg: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst & Søn i samarbejde med forældreforeningen Børn og unge med Kræft 1998. 239 sider.  

Donna O'Toole: Om børns tab og sorg. Oversat af Guni Martin. Ørnen 1998. 43 sider. 68 kr.

Birte Als: Kun et knust hjerte er helt: tidligt forældredødsfald, tabsbørn og stedbørn. Gyldendal 1989.

Atle Dyregrov: At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet gennem sorgen Hans Reitzel 1996. 68 s. 78 kr.

Atle Dyregrov og Magne Raundalen: Sorg og omsorg i skolen Hans Reitzel 1996. 160 sider. 178 kr.

Atle Dyregrov: Børn og traumer Oversat af Anne Grete Holtoug. Hans Reitzel 1998. 188 s. 198 kr.

Anne Jacobsen: Børn og sorg - om børns reaktioner på tab og død. 2. rev. udg. Hans Reitzels Forlag 1994. 88 s. 98 kr.

Anne Jacobsen: Kan man dø om natten? Når børn rammes af en livstruende sygdom 2. udgave. 1. oplag. Gyldendal Undervisning 1998. 135 sider. 162,50 kr.

Mickie Gustafson: Bare en hund : overvind sorgen ved at miste en ven Oversat af Marie-Louise Hoya Schiøler. Klitrose 1990. 120 sider. ill.
Med hunde som udgangspunkt gives en hjælp til mennesker, der har mistet et kæledyr: meget handler lige så meget om at miste mennesker.

Sådan føles sorg / tekst: Mattias Danielsson, Caroline Ginner ; illustration: Eva Lindström ; novelle: Ylva Karlsson ; dansk oversættelse: Jesper Wad. Klematis, 2008. - 53 sider : ill. i farver.198 kr.
 Børn fortæller om deres sorg. Desuden information om hvad der sker i kroppen, når man er ked af det og gode råd om, hvordan man kan håndtere sorg. Fra 10 år.

Børn om mors og fars død : 32 børn skriver om at miste mor eller far. Idé: Signe Rølmer, redaktion: Signe Rølmer og Peter Olesen, vignetter: Mathilde Ravn, portrætfotos: Tomas Bertelsen. Kroghs Forlag, 2000. 188 sider, illustreret.

Min søster døde - min bror døde. 25 børn og voksne skriver om at miste en søster eller bror / idé: Anneli Sejer Iversen; redaktion: Anneli Sejer Iversen og Peter Olesen ; foto: Henrik Bjerregrav. - Kroghs Forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, 2001. 196 sider: ill.. - ([Sorg og savn-serien])

   Indhold: Hanne Mousten Pedersen: Gid nogen havde opfanget de signaler, jeg sendte. Kristoffer Thyregod Lassen: Et hul i min sjæl. Uschi Tech: Øjne, der kan se. Berit Holm Jensen: Jeg gav Gud alle mulige løfter. Esben Larsen Mikkelsen: Jeg kunne ha' grædt af misundelse. Rikke Andresén: Det var nok også bedst, at din søster døde. Birte Lehmann: Det er nok bare en efterårsdepression. Poul Skov Jensen: Jeg skjulte min sorg. Ghita Vagn Nielsen: Nu er du jo også i puberteten. Dorte Mikkelsen: Jeg har følt mig glemt lige siden. Simon Otto Nielsen: Det er aldrig flovt at græde. Anette Liv Nielsen: Smerten ved at miste Daniel. Susanna Lærke Nielsen: Hej med dig! Rikke Tønners Brandt: Kærlighed og jalousi. Brian Wohlert: Det ligger ikke til mig at græde. Tina Rovsing Olsen: Tid at give slip. Birgit Christiansen: De værste år i mit barneliv. Thomas Gyldenkerne: Sandheden om min bror. Camilla Abild Jørgensen: Har du nogle søskende? Jimmy Mortensen: Ud af de faste rammer. Rikke Haahr Hansen: Astma - kan man dø af det? Heidi Jakobsen: Vi er tit oppe at se til Allans Have. Sam Solamani: Jeg var ikke til min brors begravelse. Eva Bostrup: Livet gik i sort.

Til børn om sorg og om at miste

DU ER IKKE ALENE” – LANCERING AF NOVELLESAMLING OG NOVELLEKONKURRENCE

Du er ikke alene” er en samling smukke og rørende noveller til børn – og ikke mindst deres forældre – skrevet af nogle af landets mest anerkendte børnebogsforfattere; Kenneth Bøgh Andersen(forfatteren bag Antboy), Kirsten Sonne Harild, Ida-Marie Rendtorff og Merlin P. Mann.

Alle fire noveller handler på hver deres særlige måde om at miste et nært familiemedlem. Novellerne er ikke blot gode, underfundige historier for børn og voksne, de er samtidig et godt udgangspunkt for refleksioner over og samtale om de store temaer liv, død, håb og sorg.

Novellerne er illustreret af nogle af Danmarks bedste illustratorer: Rasmus Jensen, Jan Solheim, Otto Dickmeiss og Leo Scherfig.

Novellesamlingen koster 29,95 kr. Fra 12. november kan man købe den i Arnold Busck, Bog & Idé, Boghandleren, Bøger & Papir og BabySam. Den kan også købes via Dafolo og saxo.com, hvor den også findes som e-bog.

Lea  Østergaard: Himmelby. Min mindebog.
Ill. af Lea Letén. Alfa 2010. 40 s. 198 kr.
En mindebog for mindre børn, der har mistet, beregnet til at bruges sammen med en voksen.

Kirsten Ahlburg: Den hvide engel. Ill. af Ida Gantriis. Unitas Forlag 2009. 40 s. Farveill. 129 kr. 
Nina har mistet sin mor og skal for første gang holde fødselsdag uden hende. Nina bliver seks år. Hun beder Gud om at få lov at holde fødselsdag sammen med sin mor, bare denne ene dag. I drømme hjælper hendes skytsengel hende, så hun møder sin mor i himlen og ser, at hun har det godt og stadig elsker Nina. Så bliver det alligevel en god børnefødselsdag, selv om både Nina og far savner mor. Ida Gantriis’ illustrationer dækker Ninas følelser godt.
Fin og usentimental billedbog om sorg og om at komme et stykke videre i at leve med den.

Rosenbeck, Anna: Da Martins bedstefar døde
 / forfattere: Anna Rosenbeck, Inger Thormann ;illustrator: Ursula Seeberg. Hans Reitzel, 2009. [36] sider: alle ill. i farver. 168 kr. 
Billedbog. Martin er 9 år, bedstefar er 84. De er verdens bedste venner, og en gang om ugen hygger de sig sammen. Bedstefar får et slagtilfælde og kommer på plejehjem, hvor de stadig er sammen hver uge. Han venter at dø og er ikke bange for det, fordi, som han siger, han har lagt sit liv i Guds hænder, men han lægger vægt på, at Martin skal vide, hvor meget han betyder for bedstefar og hvor højt han elsker Martin. En dag dør han stille og roligt og Martins mor er hos ham. Begravelsen er god, men det er alligevel svært. Om aftenen fortæller mor ham, at en dreng på ni år ikke behøver at forstå alting. Voksne kan også have svært ved at forstå det med døden og med Gud.
 
”En usædvanlig god bog om døden for børn fra fem til ni år” Sara Nørholm i Kristeligt Dagblad 

Jette Varmer: Tusmørke-træet; illustrationer: Bente Beck. Vadis, 2004.128 sider: ill.
Mies morfar er meget syg og dør af kræft. Hun føler sig meget ensom med sorgen, men en dag møder hun drengen Martin. Martin kender Tusmørke-træet, og der kan man tale med hinanden om alting

Larsen, Jens Peder: Orions bælte.
 Grøn, 2003. 
9-årige Kasper har kræft og bliver svagere og svagere. Da han og storesøsteren Louise ser et stjerneskud, bliver det starten på kampen mod den onde Morfeus på planeten Solar. Fra 9 år.
Meget læseværdig og en fin beskrivelse af familiens oplevelse af og reaktion på Kaspers sygdom og død.

Andersen, Karen-Sophie: Judithes hemmelighed.
 Facet, 2010. 150 sider- 149 kr.
Judithe, som går i 6. klasse, får det svært, da hendes mormor dør og hun selv bliver vidne til en forbrydelse. Hvad er det rigtige at gøre?
Judithes hemmelighed 
er værdifuld ved sin fine og levende beskrivelse af Judithes sorg og hvordan hun kommer igennem den ved at være sammen med især sin veninde Sasjas varme familie.

Per Bøge: Om sorg. Når nogen man elsker dør. Et undervisningsmateriale til 6.-7.-8. klasse. Cases Lene Stærbo; afsnittet "Det vedrører os alle" Jes Dige. Redaktion Birgitte Andersen. Kræftens Bekæmpelse 1996. 147 s., ill. Gratis. Hertil hører videokassette: Når livet går sin vej, og kassettebånd: Med sorgen som blind passager. 

Gode ældre bøger: 

Sue Alexander: Leïla. 
Ill. af Georges Lemoine. Høst & Søn 1987.
Billedbog. Leïla er ti år og født i en beduinfamilie i den store ørken. Da hendes yndlingsbror forsvinder i sandet, forbyder hendes far i sin sorg, at hans navn må nævnes. Kun Leïla tør overtræde hans strenge påbud og hun opdager, at kun ved at give sorgen ord, kan den blive overvundet. Fra 6 år.

Natalie Babbitt: Dømt til at leve. Munksgaard 1985. Den 10-årige Winnie møder familienTuck, der er ramt af en sjælden skæbne: alle har drukket af en kilde, som giver udødelighed. De viser Winnie, at der ikke er liv uden vækst og forandring og at døden er en del af livet. Fra 13 år.

Anne Jakobsen: Der var engang vi ikke var her. En bog for børn om døden. Fotografier afAnne-Li Engström. Hans Reitzels Forlag 1989.
Realistisk og alligevel nænsom fortælling om alt det, der sker, når vi dør. Der er billeder af alt det ukendte for de fleste børn: bedemand, kiste, begravelse/ligbrænding, kirkegård. Fra 4 år.

Budda Leunbach: Mor, hvor er de døde henne? Ill. af Gerda Nystad. Rhodos 1983.
Enkel bog om at dø og om, hvad der sker med de døde. -
C.S. Lewis: Det sidste slag. Ill. af Pauline Baynes. Borgens Forlag 1987-
 De fire søskende oplever efter en togulykke, hvordan livet efter døden er. Fra 11 år. 

Margareta Melin: Hanne og Leif. En billedfortælling om et venskab mellem en gammel mand og en lille pige. Aros 1974. Også som dias.
Fotobilledbog. Hannes gamle ven dør. Det er en stor sorg for hende, men hun når frem til, at når vi dør, er vi levende hos Gud.
 Billedbog.

Eivind Skeie: Sommerengen. Lohse 1985.
Skrevet til en familie, som mistede et barn. Stilfærdigt fortælles, at barnet bliver båret over i et nyt liv og har det godt der. Oplæsning fra 6 år.

Susan Varley: Grævlingens afskedsgaver. Forum 1986.
Billedbog. Grævlingen dør stille og roligt. Hans venner savner ham meget, men de trøster hinanden ved at tale om ham og om alle de ting, som han havde lært dem og hjulpet dem med. Fra 4 år.


Selvmord
Bertill Nordahl: Sebastians bog. En søns selvmord. En fars sorgarbejde.  Brønshøj, Nielsens, 2013. 362 s. 280 kr. Også som e-bog 280 kr.
Forfatteren Bertill Nordahls (f. 1952) personlige beretning om sin søn, sine følelser og sorgarbejdet fra sønnen som 32-årig begår selvmord og 9 måneder frem.

 

Selvmordstruede og deres pårørende er ikke alene, mange kan og vil hjælpe.

Livslinjen er en telefonlinje for selvmordstruede, pårørende og efterladte. http://www.livslinien.dk/


Du kan kontakte Livsliniens rådgivere på 70 201 201 mellem 11 og 23 alle ugens dage eller skrive til Netrådgivningen
http://www.livslinien.dk/skrivdetdk/login/


Landsforeningen for efterladte efter selvmord
kan hjælpe de efterladte http://www.efterladte.dk/


Selvmord blandt gamle mennesker : myter, viden og forebyggelse / faglig redaktion: Jorit Tellervo ; illustrationer ... Gerrit Greve ; øvrige illustrationer Jorit Tellervo. Nyt Nordisk Forlag, 2004. - 237 s
  Indhold: Inger Anneberg: Det tabte forbillede ; Man mærker jo ikke selv den pris, der betales ; For øjeblikket føler jeg mig rimelig normal ; "I ridser mine nerver" ; Hun styrede alt - også sin egen død ; Hvorfor kan du ikke give mig lov? ; Det var jo ikke deres mor ; Mellem handling og overlevering. Peter Kemp: Lykke og fortvivlelse i de sidste år. Karen Schousboe: Hvordan undgår vi at tage livet af os selv - og skal vi det? Kate Runge: Selvmord blandt gamle - et samfundsproblem? Annette Erlangsen: Risiko for selvmord blandt gamle mennesker. Jan-Henrik Winsløv: Modgang, mestring og livslede. Der findes en vej - om sygepleje, omsorg og ansvar / Agnete Birktoft og Hanne Frandsen. Peter Storm: Behandlere er også kun mennesker. Unni Bille-Brahe: De efterladte. Sisse Landert: Håb giver mod til at leve. Elene Fleischer: De gamle menneskers brug af tavshed. Jorit Tellervo: Inspiration til undervisning om gamle menneskers selvmord. - Digte af Lene Malmstrøm. Bagefter: en hjemmehjælpers notat. ( ; Da jeg lukkede mig ind. ) ; Håb. ( ; Jeg spørger dig.)

Einar Fog-Nielsen: Ingen kender dagen – mødet med den pludselige død.
Forlaget Alfa 2011. 188 s. 248 kr. 
Erfaren præst skriver om trafik- og arbejdsulykker, børnedødsfald og selvmord for at hjælpe de mennesker, der oplever et uventet og hårdt tab.

At miste et barn

Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød 
http://www.spaedbarnsdoed.dk/


Forældreforeningen Vi har mistet et barn
http://www.mistetbarn.dk/


http://www.mistetbarn.dk/

Vis at du ved det! Guide til omsorgsfuld kommunikation
En vejledning om hvordan, du kan støtte forældre i sorg - til familie, venner, bekendte og kollegaer.
http://www.spaedbarnsdoed.dk/wp-content/uploads/2014/04/Guide-til-omsorgsfuld-kommunikation-Vis-at-du-ved-det.pdf

Tom Kjær: Når et spædbarn dør.
http://www.kirkenherlevsygehus.dk/upload/kj%C3%A6r_fra_korr.pdf


Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
http://www.spaedbarnsdoed.dk/ har rådgivning og mange gode artikler og henvisninger til bøger til børn og voksne.

Når forældre dør
Om børn og sorg – fra Kræftens bekæmpelse.
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/F9B59A69-43B6-4426-AD0B-83F811F8579A/0/naarforaeldredoer.pdf

Børn, unge og sorg tilbyder gratis støtte til børn og unge op til 27 år, som har alvorligt syge forlældre eller søskende, eller som har mistet dem.
http://www.bornungesorg.dk/faa-stoette/samlet-oversigt-over-stoette/


Se også de forskellige patientforeninger for enkelte sygdomme http://www.netpatient.dk/patientforeninger.htm

og der er mange gode bøger, ikke mindst

Jensen, Lene: Den indre have. Illustrator: Sine Johannsen. Eget forlag; i kommission hos Forlaget Underskoven, 2013. 88 s. 250 kr.
Lene Jensen mistede 2 børn med 9 års mellemrum og skriver om, hvordan det var og om, hvordan hun klarede at leve videre.

Hansen, Inge-Merete: 34 dage med Dennis. En mors beretning. Skriveforlaget, 2011. 90 s. 99 kr.
Dennis har fem hjertedefekter og lever kun i 34 dage efter fødslen trods intensiv behandling på Rigshospitalet. Hans mor fortæller bevægende og usentimentalt om denne tid og om hvordan hendes liv for altid er præget af tiden med Dennis. Han får to søskende og hun får langsomt et liv igen. Nu – 24 år senere – har hans liv stadigvæk mening.

Hjerteforeningens Børneklub skriver om den her:
http://www.hjertebarn.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Adennis&catid=10%3Anews&Itemid=1

Østergaard, Susanne: At miste et barn er en livsproces. En bog om at være mor til et dødt spædbarn. Frydenlund, 2005. - 295 s.
Beretninger fra mødre der har oplevet spædbarnsdød. Indhold: Når man har mistet for mere end 25 år siden; Hver kvinde sin historie ; Afsked ; Parforholdet - dengang og nu ; Familie og venner ; Arbejdsliv og kolleger ; De professionelle ; Kirken, præsten og troen ; At være gravid igen ; Kroppen ; At miste et barn er en livsproces.

Allis Møldrup Jensen: Tør du se min smerte - og hvordan jeg kom igennem den? Dansk psykologisk Forlag 1999. 168 sider. Med efterord af Marianne Davidsen-Nielsen.
Skrevet af en mor der mistede sit første barn da det var 4½ måned gammel.

Andreasen, Bodil: Et år uden Stig. Sorg er en proces. Unitas i samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød, 1994. 117 s.
Gennem udvalgte afsnit fra sin dagbog og digte hun har skrevet til sin søn, fortæller moderen til Stig, der døde ved vuggedød, om sorgen ved at miste et spædbarn.

Kragh, Liselotte Horneman: Døden nær. En brugsbog i nærvær omkring døende. Alfa, 2011. 228 s. 298 kr.
Liselotte Horneman Kragh har som præst mødt mange døende – både børn og voksne – og har skrevet en af de bøger, der for mig at se, er til størst hjælp for pårørende og venner og dermed også for den døende.

Einar Fog-Nielsen: Ingen kender dagen – mødet med den pludselige død. Forlaget Alfa 2011. 188 s. 248 kr.
Erfaren præst skriver om trafik- og arbejdsulykker, børnedødsfald og selvmord for at hjælpe de mennesker, der oplever et uventet og hårdt tab

Anna Kløvedal: Ingenmandsland – om afmagt og kærlighed. Tiderne Skifter 2009. 176 s. 249 kr. 
Ingenmandsland er ikke nogen selvhjælpsbog med konkrete anvisninger på, hvordan man tackler livet med et sygt barn, bearbejder sorgen og ´kommer videre´. Bogen handler om at leve med og i sorgen – om at leve med det sværeste, man kan komme ud for her i livet – at miste sit barn.

Ingenmandsland er mit vidnesbyrd om den tilstand, som jeg både fysisk og psykisk kom i, da min datter blev indlagt, og som jeg på sin vis stadig befinder mig i efter tabet. Ingen ord, ikke tusinder af tårer, ikke et skrig kan råbes så højt, at det bare tilnærmelsesvis beskriver den smerte, vi er i, os der har mistet.

»Mit ønske med bogen er at videregive mine dyrekøbte erfaringer. Dels til det professionelle personale på hospitaler, dels til de psykologer og terapeuter, jeg har mødt på min vej – og dels til alle de mennesker, der er tæt på nogen, der mister et menneske, der står dem nær.«
- Anna Kløvedal i bogens forord

Trap, Lise: Sorgen. Den dybeste ære, glæden kan få. Alfa 2010. 100 s., 148 kr.  
Forfatteren, der er præst og selv har mistet en søn, beskriver på baggrund af faglige og personlige erfaringer hvordan et menneske i sorg bedst mødes og rummes af sine omgivelser


Allis Møldrup Jensen: Tør du se min smerte - og hvordan jeg kom igennem den? Dansk psykologisk Forlag 1999. 168 sider.  Med efterord af Marianne Davidsen-Nielsen.
Skrevet af en mor der mistede sit første barn da det var 4½ måned gammel.

Mit barn døde : 25 forældre skriver om at miste et barn / idé: Peter Olesen ; redaktion: Birgit Madsen, Johan Zimsen Kristiansen og Peter Olesen ; portræt-fotos: Henrik Bjerregrav. Kroghs Forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, 2001. - 280 sider : ill.. - (Sorg og savn-serien])

Da Marie døde. Mosaik om en 14-årig / idé: Peter Olesen ; redaktion: Birgit Madsen. Kroghs Forlag, 2002. - 159 sider. 
Et minde om Marie, der døde ved et trafikuheld, skrevet af hendes familie, venner, præst, skolelærer m.fl. En kærlighedserklæring fra mor til datter og om, hvordan omverdenen reagerer, når tragedien rammer og om menneskers styrke og varme midt i skrøbeligheden. Kan også  bruges i undervisnings-sammenhænge i forbindelse med emner om sorg og krise.

Se mere på
www.bibliotek.dk fx under vuggedød sorg dødsfald; her kan man også finde mange gode artikler.

De ting som skal gøres
i arbejde


Den svære samtale
Hans Martin Svarre: Når følelserne er tunge. Den døende har tre væsentlige ønsker til dem, der er omkring ham/hende: Bliv hos mig, hjælp mig og hør på mig I: Helse. - 1997. - Årg. 43, nr. 2 (1997), s. 16-18. - (Ved livets afslutning).  Fås gennem biblioteket.

En god artikel til pårørende er
Den svære samtale. - (Når du er pårørende) I: Helse. - 2001. - ISSN 0018-0149. - Årg. 47, nr. 2 (2001), S. 30-32.  (Biblioteket).

Også i hjemmet og på hospitalet kan der gøres meget. Helse har mange artikler, der kan være til hjælp.  

Der er et meget godt afsnit om "At holde op med at dø" i Marianne Davidsen-Nielsen: Blandt løver - at leve med en livstruende sygdom.
 Se ovenfor.

Christine Longaker taler også indtrængende og med klare eksempler om det vigtige for både den døende og de efterlevende i at få sagt farvel i Håbet i døden. En vejledning i følelsesmæssig og åndelig pleje af døende.

Hvis man har talt med sine kære og sine venner om sit liv og om hvad man ønsker der skal ske, når man ikke er her mere, kan det være meget afklarende. Bogen til mine kære kan være en god hjælp hertil og er en virkelig gave til de efterladte. 

Første del er en udfyldningsbog med god plads til at skrive både de praktiske oplysninger der er nødvendige ved et dødsfald og ønsker om begravelsen mv.; der er også stikord til at skrive erindringer, så man kan komme vidt omkring og huske ting man let ville have glemt. 

Anden del handler om alt det praktiske omkring begravelsen og lidt om sorgen med litteraturhenvisninger. Der er en dejlig stor klar typografi, så svagtseende kan holde ud at arbejde med den. Det er helt berettiget, at den kommer i oplag efter oplag.
Birgit Meister: Bogen til mine kære. 12. oplag . Borgen 1997 109 sider. 149 kr.

Rikke Høgsted: Med kærlig hilsen. At sige livet ret farvel. Mine ønsker for den sidste tid. Med vers fra Mørkets Sang af Benny Andersen. Fotos af Kajsa Gullberg; design af AletteBertelsen.Dansk Psykologisk Forlag, 2008.   59 sider, ill. i farver.198 kr.De ting der skal gøres

Et livstestamente
er løsningen, hvis man vil sikre sig mod at få sit liv kunstigt forlænget. I livstestamentet skal du krydse af, om du ønsker behandling, hvis døden er uundgåelig, og behandlingen kun kan forlænge livet. Du kan også sige nej til livsforlængende behandling i den situation, hvor du ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring. Et livstestamente giver ikke mulighed for aktiv dødshjælp.

Man kan få gratis information om arveregler, testamente mv. på Familieadvokaten

F.eks. Ældresagen har råd og vejledning med hensyn til testamente og pårørende fuldmagter. Bibliotekerne har bl.a. en oversigt her
Mange kirker og hjælpeorganisationer betaler advokathonoraret, hvis de bliver betænkt i testamentet.

ATP Livslang Pension indeholder også en dødsfaldsdækning til efterladte. Samlevere skal selv tilmelde sig Læs mere
 her 

 www.minsidstevilje.dk  kan man udfylde sine ønsker om begravelse/bisættelse. 

På www.densidsterejse.dk
 kan man læse om begravelse og bisættelse og alt hvad der hører med herunder.

Der er en række praktiske ting der skal gøres i forbindelse medboet
 (efterladte ejendele og værdier).

Når man tager stilling til, om man vil give sine organer videre, er det værd at kende Etisk Råds Organdonation.
 Etiske overvejelser og anbefalinger  (2008)

 

Om pleje af døende

i arbejde
Når døden nærmer sig
Hvis man ikke har kræfter til at læse ret meget har Kræftens bekæmpelse skrevet nogle gode pjecer Ved livets afslutning, Kræft og sorg, Når forældre dør og Et liv som pårørende og oprettet en gratis telefonrådgivning Kræftlinien  mandag-fredag kl. 9-21 på tlf. 80 30 10 30, lørdag-søndag 12-17. Pjecerne fås hos 

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø 
Tlf. 35 25 75 00

og på mange biblioteker.

Der er behov for omsorg og medmenneskelighed, ganske særlig når man ikke kan helbredes for sin sygdom. Dr. med. Jette Ingerslew redegør i Hvem bestemmer når livet rinder ud

 for hvad der er nødvendigt for en god død. 

Det etiske Råd har udgivet "Hjælp

 til at leve til man dør" - rapport fra arbejdsgruppe om palliativ [lindrende] indsats i amter og kommuner.


For nogle er hospice en mulighed. På Hospiceforum
 kan man se hvad det er og hvordan man evt. bliver optaget på det.

Om livet på et hospice handler  
Rita Nielsen:
 I dødsskyggens dal - omsorg og sjælesorg. Unitas Forlag, 2000. 110 sider. 

Vågekone
For nogle er en vågekone en hjælp i den sidste tid. Her er nogle adresser. Der sker en stadig udvikling, så får man brug for en vågekone og bor et andet sted end de her nævnte, er det værd at søge på både vågekone og vågekoner påwww.google.com
 og at spørge 

Dansk Røde Kors 

Vågekonen Østjylland

Vågekone.dk   

Ældre hjælper ældre (Kalundborg)

Dansk Røde Kors: Vågetjeneste – omsorg for døende

HH Sygepleje
er et landsdækkende tilbud på privat sygepleje til alvorligt syge og døende.
http://www.hhsygepleje.dk/


Om pleje af døende og hjælp til pårørende og venner


Kragh, Liselotte Horneman: Døden nær. En brugsbog i nærvær omkring døende.
Alfa, 2011. 228 s. 298 kr.
Liselotte Horneman Kragh har som præst mødt mange døende – både børn og voksne – og har skrevet en af de bøger, der for mig at se, er til størst hjælp for pårørende og venner og dermed også for den døende.

Karen Dalgaard: Når familien træder til. Pleje af døende i hjemmet. Hans Reitzels Forlag 2004. 208 s. 249 kr.

Birgitte Saltorp: Når det bliver alvor: Gode råd når døden kommer tæt på.
 Lindhardt og Ringhof, 2001. 94 sider. Med litteraturhenvisninger og internet­adresser. Forfatteren, der arbejder som sognepræst, har prøvede råd til alle, der ønsker at blive bedre til at omgås døende og deres pårørende.

Derek Doyle er en engelsk læge der i mange år har arbejdet med pleje af døende. Han har som udgangspunkt at familie og venner er de vigtigste omsorgspersoner, for det er dem som tager sig af den syge i størstedelen af tiden, De har som oftest ingen erfaring i den store og hårde opgave de må påtage sig. Men de kan gøre det, hvis de vil og tør og derfor har han skrevet denne bog til dem om hvad de kan gøre. Han har set det så mange gange, at han stoler på dem, men han søger ikke at presse en pårørende eller ven til at påtage sig opgaven.

Doyle kommer hele vejen rundt i et klart og forståeligt sprog: Kan jeg klare det? Skal valget være hjem, hospital eller hospice? Hvordan samarbejde med de professionelle? Hvordan skal plejen i hjemmet forberedes? Hvilke hjælpemidler og hvilket udstyr er nødvendigt? Sandheden, hele sandheden … 
Etiske spørgsmål. De sidste døgn. Begravelsesforberedelser. Tab og sorg.

Desuden er der tre særlig nyttige kapitler, der handler om tabuemner: Skræmmende hændelser, Det uforudsete og Unævnelige følelser som bekymringer for fremtiden og hemmelige fremtidsdrømme, vrede og bitterhed.

Doyle har den helt klare holdning til dødshjælp, at lad os altid gøre det klart, at enhver bøn om "aktiv dødshjælp" i virkeligheden er en bøn om bedre behandling, omsorg og pleje - og bestræbe os på at opfylde den

Hans bog er bearbejdet og suppleret med henblik på danske forhold af de to læger Ivar Østergaard og Marianne Klee. Der er nyttige adresser og telefonnumre, bogliste og register. Den vil vise sig næsten uundværlig for pårørende og venner og være en god hjælp for mange andre der har med døende og deres familier at gøre.
Derek Doyle: Omsorg for døende. En bog til familien.
Oversat af Anders Johansen. Munksgaard 1996. 173 sider.

I sin lærebog til sygeplejestuderende Når døden er nær gennemgår Birgit Maarup den fysiske pleje af den døende grundigt og omhyggeligt; men hun husker at det hele tiden drejer sig om et levende menneske, hvis person, følelser og åndelige behov skal respekteres.

Det kan være godt også som pårørende at vide noget om, hvad der kan gøres og her er flere faktiske oplysninger om det end hos Doyle - de supplerer hinanden godt. Her er litteraturhenvisninger og nyttige adresser og telefonnumre:
Birgit Maarup: Når døden er nær. Omsorg og pleje.
 Dafolo1994. 127 sider.

 

Hvor finder jeg bøger og artikler? 

Både nye og ældre bøger og artikler kan findes og bestilles på
 og lånes på bibliotek efter eget valg.

Og naturligvis boghandleren.

Udsolgte bøger kan ofte skaffes gennem
www.antikvariat.net

 

 


Mange noter bygger evt. bearbejdede på www.bibliotek.dk
Her kan man også gratis bestille bøger og artikler til afhentning på det bibliotek, man selv vælger