Bibelske historier for voksne
Senest ajourført
14. juni 2014

Fra
www.aslan.dk


Der kommer hele tiden nye lydbøge og e-bøger.
Spørg på biblioteket, om den er kommet som lydbog eller e-bog
hvis det ønskes og der ikke står her
se
fx www.bibliotek.dk www.saxo.com

Se også
Romaner, noveller erindringer værd at huske

Lynn Austin: Guds konger. Akaz. Oversat af Jytte Kohlschen. Lohse 2006.
(Kongekrønikerne 1)

Omkring år 700 f.Kr. besættes Judæa af Assyrerriget. Davids søn Akaz er en brutal afgudsdyrker og forræder, der efterfølges af sønnen Hizkija, som genindfører moselovene.Han får sin styrke fra profeterne Esaias og Mika.


Lynn Austin: En sang om kærlighed. Oversat af Jytte Kohlschen. Lohse 2008.
(Kongekrønikerne 2)

I årene omkring 700 f.Kr. er Judæa stadig besat af assyrerne. Tilsyneladende har befolkningen glemt Gud, men kong Hizkija har en glødende tro på, at Gud vil frelse dem fra undertrykkelse, vold og had.

Lynn Austin: Hans stærke hånd. Oversat af Lis Walsøe. Lohse 2012.
(Kongekrønikerne 3)

Kong Hizkija regerer stadig over Juda. Han er vellidt af folket, tro mod sin gud Jahve og elsker sin hustru Hefsiba. Men Hefsiba er ufrugtbar og i sin desperation herover kommer hun til at svigte sin mand på utilgivelig vis. Herefter ruller prøvelserne ind over Hizkija.

Lynn Austin: Fædrenes tro. Oversat af Lis Walsøe. Lohse 2014.
(Kongekrønikerne 4)
Bibelsk fortælling om kongesønnen Manasse og hans bedste ven Josva, hvis veje skilles blodigt og dramatisk, da Manasse overtager kongetronen. Af frygt for et komplot vender han sig fra sine gamle venner og indlader sig med farlig afgudsdyrkelse.

Susanne Clod Pedersen: Vejen; Sandheden; Livet.
Boedal 2013-14.

Vejen:

Susanna er atten år og bor i Kapernaum ved Genesaret Sø sammen med sine brødre, der er fiskere. Hun er lam efter en ulykke og lever et liv uden fremtid, men da Jesus kommer til byen, forandres hendes tilværelse for altid. Jesus giver hende førligheden tilbage og kalder Susannas brødre til at blive sine disciple. Sammen trækkes de ind i hans liv på en tid, hvor romerne havde magten, og jøderne kæmpede en indædt kamp for at bevare deres tro og identitet som Guds udvalgte folk.Som invalid kvinde regnes Susanna i starten for intet, men som historien skrider frem, rejser hun sig og bliver stærk og selvstændig. Samtidig betages hun både af den sårbare og fornedrede hyrde og discipel, Natanael, og af den provokerende og frihedselskende Judas.Sandheden:

Susannas vandring med Jesus og hans discipelflok fører hende dybt ind i folkets tro og Messias-håb. Det er ikke længere ufarligt at følges med en rabbi, som gennem skræmmende mirakler og stærke ord vender op og ned på den gængse samfundsstruktur og de lærdes opfattelse af de hellige skrifter. Både tilhængernes og modstandernes skarer vokser, og det stiller store krav til hans nærmeste følge, der indbyrdes kæmper med forståelsen af, hvem han er?

Susanna må vælge imellem en traditionsbunden fremtid eller et usikkert liv, hvor nye venskaber gør det ud for en anderledes familie. Hun står stadig splittet imellem den nænsomme Natanael og den overrumplende Judas med sit eget dybe ønske om hjem og børn, men der er ét kald, som er større. Og det er løftet til Jesus.

Livet:

Susanna går til Jerusalem med Jesus og hans følge for at fejre påsken, men også for at indsætte en konge i sit rige. Deres store håb og stærke følelser ramler imidlertid ind i det politiske magtspil imellem templets præsteskab og den romerske præfekt, Pontius Pilatus. Ypperstepræsten Kajfas vil gøre alt for at beskytte sit folk imod et blodigt oprør midt i højtiden. Voldsomme spændinger, modsatrettede interesser og gamle profetier udløser hurtigt dramatiske begivenheder, for hvilken konge er det, som skal indsættes i hvilket rige?

Da Susanna oplever sammenholdet og forhåbningerne blive sprængt omkring sig, må hun kæmpe for at holde sit løfte til Jesus og støtte sin bror igennem uudholdelig lidelse og ubærlig sorg. For menneskesønnen har én gang før rakt hende hånden. Og givet hende et nyt liv.

(Forlagets beskrivelse).Mogens og Lisbeth Kjær Müller: Bibelleksikon. Bibelselskabets Forlag 2014.
399 kr. 480 s.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bogen. Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter
Bibelselskabet opfordrede Bjarne Reuter til at genfortælle Bibelen for voksne, og efter lang tøven slog han til. Det er der kommet en virkelig læseværdig bog ud af. Den er en fortælling og den er for voksne, og det har vi savnet. 

Der er valgt 60 kernefortællinger, ligelig fordelt mellem 
Det gamle Testamente og Det nye Testamente – fra skabelsen til Paulus. I Det gamle Testamente handler Gud; han er ikke alvidende og får nogle overraskelser, bl.a. med Egyptens 10 plager. Han er levende, kærlig, handlende, menneskelig. I Det nye Testamente fortæller Jesus om Gud, der ofte taler til menneskene. I begge er han den tilgivende Gud. Jesus siger Min gang på jorden har kun et formål, nemlig at sprede budskabet om den tilgivende Gud. Når jeg giver den lamme førligheden tilbage og heler den syge hånd, er det for at vise jer Guds godhed og styrke. Det kommer også tydeligt frem, da Jonas oplever, at Gud ikke som forventet udraderer den syndige by Nineve, men minder ham om, at den historie, han skal fortælle, handler om tilgivelse og barmhjertighed.
Jobs historie skiller sig ud ved at være et direkte spil mellem Gud og Satan med Job som indsats. 
I indtoget i Jerusalem, Gethsemane og korsfæstelsen fylder magtforholdet mellem, Herodes, Kajfas og Pilatus meget – det sandsynliggør, hvordan det lykkedes at få Jesus korsfæstet.
Der er valgt lignelser og undere fra Det nye Testamente, som viser Jesus, der kan helbrede og tilgive synder, ikke af sig selv, men som Guds søn. Derfor er kærlighedens lovsang hos Paulus med, og Reuter slutter med en fortrøstningsfuld epilog fra Johannes Åbenbaring.

Overskrifterne kaster ofte nyt lys over fortællingen; den er klart skriftsprog, mens replikkerne er levende talesprog - kontrasten får personerne til at træde tydeligt frem. De er mennesker, man kan identificere sig med på godt og ondt. Gang på gang får man lyst til også at se, hvad der står i selve Bibelteksten, og der er henvisning ved hvert kapitel (det er let på 
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/SoegIBibelen.aspx).

Evangeliernes formål var ikke at være historiske beretninger, men at vise, at Gud frelser verden ved Jesus. De første kristne var jøder og kendte den jødiske Bibel; det var vigtigt for dem at vise, at Gud opfylder sit løfte om at frelse Israel. Derfor er der mange henvisninger til den jødiske Bibel og til Jesus som den nye Moses. Herfra stammer henvisningerne til jomfrufødslen, stjernen over Betlehem, de vise mænd og flugten til Egypten, barnemordet i Rama og Betlehem. Reuter fortæller, som om de er historiske fakta og ikke midrash, en jødisk genre, der her bruges med formålet at vise, hvordan Jesus opfylder alle profetierneBibelen er skrevet i mange litterære genrer – legender, myter, lignelser, midrash, historiske fakta. Reuter blander dem med forfatterens ret og største selvfølgelighed til en fortælling om kærlighed, tilgivelse og magt i en vedkommende fortælling om levende mennesker.  

Fortællingerne er nye, som om man aldrig havde hørt dem før. Det er levende mennesker, og derfor kan man ind i mellem blive stærkt berørt, selv om man kender historien. Her er ikke hele Bibelen, men det er et godt sted at begynde.

Bogen
 er til voksne og læsevante unge og er god at læse op. En læse-langsomt bog, der kan tåle at blive læst igen!
Reuter, Bjarne: 
Bogen. Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter. Bibelselskabets Forlag 2012. 303 s. 349,95 kr.; paperback 279, 95 kr.; e-bog 229,95 kr.


Bibelen – fortalt for store og små
af Ingrid Schrøder-Hansen
Gyldendal 2007. 445 sider, stort format, 299 kr.  rigt illustreret med bibelske malerier af Leonardo da Vinci, Michelangelo, Doré, Rubens, Rembrandt og mange andre.
Illustrationerne giver en ekstra både kunstnerisk og historisk dimension. Det er en udgave det er en oplevelse at bruge og som vil være til stor glæde for dem, der er så heldige at få den som gave.

Aslan skrev om førsteudgaven i to bind (den kan heldigvis stadig fås) og det holder stadig:

Bibelens historier. Det gamle testamente
Her er bogen der åbner Bibelen for alle fra 9-10 år. Bogen som unge og voksne læser selv og læser op for børnene. Gribende og spændende som en roman, men solidt teologisk funderet og ud fra mange års erfaring som sognepræst og bibelhistoriefortæller. Rigtig mange mennesker har opgivet at læse Bibelen et sted midt i Mosebøgerne. Her er chancen for at lære den at kende.

I sagens natur er der tale om et udvalg, og det er taget fra hele Bibelen, også fra sjældent brugte tekster, som Ezras bog og Haggajs bog. Fortællingerne er samlede i syv bøger: Bogen om begyndelsen; Bogen om Abrahams børn; Bogen om Moses; Fortællernes bog; Bogen om de store konger; Bogen om de små konger og de store profeter; Bogen om de bortførte. Roald Als har illustreret hver bog med et billede, hvor han det hver gang er lykkedes ham at se noget nyt i teksten. Det er svært at sige om det bedste er den våde Jonas eller den fristende Eva, der får en til virkelig at forstå Adam, eller den lydige og fortvivlede Abraham eller …

Denne bibelhistorie er anderledes ved at den ikke fortælles af en, men af mange fortællere, der er valgt omhyggeligt og meget forskellige. De virker så ægte at det gang på gang ser ud som om de fortæller noget tildigtet. Men nej, ved opslag i Bibelen viser det sig hver gang, at det står der virkelig - den er helt teksttro. Derved lykkes det at lade Bibelen selv tale og at undgå de moraliserende pegefingre, som hærger bibelhistorier.

Ingrid Schrøder-Hansen kan se og vise enkeltheder, der får hver episode til at stå som et klart billede, et billede der huskes. Personerne karakteriseres med ganske få, præcise ord. Deres handlinger og deres kropssprog taler, dialogerne er gennemarbejdede og vellykkede. Salmer fra Salmernes bog er gendigtede der hvor de fordyber og forstærker tonen fordi det er naturligt for personerne at bruge dem.

Bibelens historier gør menneskene og deres følelser, længsler, tro, håb, svigt, lidenskaber levende og aktuelle og viser dem samtidig i deres historiske sammenhæng. Den røde tråd er den voksende forventning om Messias, der skal komme med Guds nye pagt.

Den er den første bibelhistorie der giver lyst til at gå tilbage til selve bibelteksten og får en til at brænde efter at læse den op; derfor er det godt at der er kort og henvisninger til hvor i Bibelen selve teksten findes. Det er godt den er indbundet, for den vil blive slidt. Smukt udstyr, klar og god typografi - Gyldendal har lagt vægt på den bog.

Det allerbedste er at til efteråret følger Det nye Testamente. Med Bibelens Historier har vi nu indgangen til Bibelen til store børn og voksne. Den bør snarest komme som lydbog [det er den i mellemtiden, indlæst af Niels Vigild]. Til de mindre børn savnes stadig en bibelhistorie, der er lige så god. Tænk hvis Ingrid Schrøder-Hansen også ville skrive den!

Bibelens historier. Det nye Testamente
Nu er den kommet: bibelhistorien for alle fra 9-10 år og ubegrænset opefter. Med stærke tegninger af Roald Als er her værket som åbner Bibelen og er den bedste indføring i Bibelen for store børn og unge, for ikke særlig Bibelvante, og for dem som overvejer at blive døbt. Mange års hårdt arbejde har slidt alt overflødigt bort, så den er let at læse. Den læses - sluges - som en roman; men sammenligning med Bibelen viser hver gang at det holder. Her findes mening og sammenhæng, og derfra kan man gå videre. I foråret udkom Det gamle Testamente, der allerede er kommet i 2. oplag, og nu er arbejdet fuldført med Det nye Testamente. Lykkeligvis kommer begge bind også i Gyldendals Bogklub.

Ingrid Schrøder-Hansen er sognepræst, teolog og bibelhistoriefortæller, og hun bruger det alt sammen til at skabe en helhed af de fire evangelier, Det gamle Testamente, Apostlenes gerninger, brevene og Johannes Åbenbaring.

Der er kort og
Hvor står det i Bibelen, så man selv kan slå efter og læse videre.
Bibelens historier er inddelt i syv bøger: Messias; På vej; Rigets fest; Op til Jerusalem; Påske; Ud i al verden; Den yderste dag. Roald Als har tegnet omslaget og indleder hver bog med en sort/hvid helsides­illustration. Det lykkes ham at vise væsentlige sider i teksten gennem sine vægtige lavstammede skikkelser. Tegningerne er meget forskellige i stil svarende til de meget forskellige bøger

Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart og kirkens første tid genfortælles i sammenhæng med brevene, set ud fra apostlenes synsvinkel.

Det er Det nye Testamente der fortælles, men som om vi er samtidige med fortællerne og ikke ved hvad der sker herefter. Usikkerheden og deres voksende og vaklende tro opleves. Johannes åbenbaring er en enestående oplevelse: Den gamle Johannes fortæller den til sine medfanger på øen Patmos, forklædt som eventyr for at narre fangevogteren.

Hver episode står som et klart billede for det indre øje. Personerne karakteriseres med ganske få præcise ord, deres handlinger og kropssprog taler. Dialogerne er troværdige. Salmer fra Salmernes Bog og Pauli hymner er gendigtede, så de bliver nye, der hvor det falder naturligt for personerne at bruge dem.

Som det er tradition i folkekirken tales der om Jesu søstre og brødre, mens ortodokse og katolikker taler om fætre og kusiner. Derom strides de lærde, men det er ikke afgørende i forhold til at de er enige om - og Ingrid Schrøder-Hansen er enig i - at han er født af Helligånden. Jesu undfangelse - og Josefs kvaler i den forbindelse - er beskrevet meget fint og meget teksttro.

Ingrid Schrøder-Hansen er ikke kun historiefortæller, men evangelist. Hun bringer det glade budskab, og det på en måde der får en til at lytte. Ingen familie med den mindste interesse for kristendom - eller kulturhistorie - kan undvære de to bind af Bibelens historier. De må deles med andre og ikke mindst læses op.

Bibliotekscentralen bad mig i 1991 om at skrive en bogliste om bibelske historier for voksne. Ud af dette arbejde voksede denne liste over bøger med litterær kvalitet og religiøs dimension, ikke blot med bibelsk baggrund. De er meget forskellige og alle sammen værd at læse.  De kan fås gennem www.bibliotek.dk . Om de kan købes kan ses på Hvor finder jeg bogen til en god pris?

Om udvalget gælder indledningen til de Bibelske historier:

Bibelen er i sig selv et helt bibliotek af myter, historieskrivning, love, digte, romaner … og den har inspireret utallige digtere gennem årtusinder.
Bibelske historier er ikke særskilt for den som søger »En kristen bog«, for det er ikke målet for mange af forfatterne. De har mødt et stof i de bibelske myter og begivenheder, som har forlangt at blive skrevet, og hvert af deres værker lever deres eget liv og er ikke skrevet for at få et budskab frem.

Blandt alle de bøger, som er kommet på dansk og som på den ene eller anden måde har tilknytning til Bibelen, er disse valgt ud efter kriteriet: Er her en virkelig godt skrevet bog?, uanset om dens synsvinkel er kristen, jødisk eller noget helt tredje.

Bibelske historier fortæller om mennesker som er store i det gode og store i det onde. De elsker, hader, piner, lider, snyder, kæmper handler, forfølges, forfølger … De oplever historien og bibelhistorien forfra uden at vide, hvordan den ender, og de er grebet af Gud: Findes han, hvordan er han, hvad ønsker han, hvordan kan det lykkes at smyge sig uden om hans ofte urimelige krav?

Bibelske historier spænder vidt: fra verdens skabelse til Jesu genkomst på jorden, og forfatterne må have gode forbindelser, for der er hele to selvbiografier af Gud.

De emmer af kamp mellem liv og død, af lidenskab og frodig erotik, af besættelse af det hellige, af den skæbne, der ligger i at være udvalgt, forfulgt af Gud, og at have en natur der ikke kan sige nej til det.

Ingrid-Schrøder-Hansen: Bibelens historier : Det gamle Testamente

indtaling: Niels Vigild. Gyldendal Lydbøger, 2001. 9 cd'er i 1 mappe. kr. 1461,25.

Ingrid-Schrøder-Hansen: Bibelens historier : Det nye Testamente

indtaling: Niels Vigild. Gyldendal Lydbøger, 2001. 9 cd'er i 1 mappe. kr. 1461,25.
Begge kan også fås som kassettbånd af lånere på Danmarks Blindebibliotek.


Jobs bog
Peter Madsen har skabt en billedbog for voksne og unge om Jobs bog. Job der stiller Gud til regnskab for lidelsen i verden. Han er en from, sund, lykkelig og rig mand i landet Ur, indtil Satan beder Gud om lov til at prøve ham for at se om han kan blive ved med at prise sin skaber, hvis hans rigdom blev taget fra. Det kan han. Det kan han også da han mister sine børn. Da han mister sin kone og sit helbred sætter han sig i asken i syv dage vild af fortvivlelse over den uretfærdighed der har ramt ham, og hans venner kommer og sidder hos ham. De er sikre på at der er retfærdighed til og plager for få ham at gå til bekendelse om hvor han har fejlet. Men Job ved, at han er uretmæssigt ramt. I sin klage mødes han af Den som er og ændres ved mødet. Han bliver endda i stand til at tilgive sine selvretfærdige venner, og han får alt hvad han har mistet dobbelt tilbage. Handlingen kender vi, men det er som om Peter Madsen har været der og oplevet Den som er tale gennem skabelsen, i stormen og i stilheden. Det er i meget vidt omfang Bibelens egne ord der genfindes i tale og billeder, som er lige så stærke som teksten, ikke i tegneserieform som i Menneskesønnen, men i en usædvanlig enhed. Mørke, askefarvede billeder først, siden hen som urhav og stjernehimmel. Det er en meget stor oplevelse, og det er en bog der vil læses og ses igen og igen. Tak for den.

Peter Madsen: Historien om Job. Tegnet og fortalt af Peter Madsen.
Det Danske Bibelselskab 1999. 104 sider. 165 kr.

 

 

Bibelens historier. Det nye Testamente
Nu er den kommet: bibelhistorien for alle fra 9-10 år og ubegrænset opefter. Med stærke tegninger af Roald Als er her værket som åbner Bibelen og er den bedste indføring i Bibelen for store børn og unge, for ikke særlig Bibelvante, og for dem som overvejer at blive døbt. Mange års hårdt arbejde har slidt alt overflødigt bort, så den er let at læse. Den læses - sluges - som en roman; men sammenligning med Bibelen viser hver gang at det holder. Her findes mening og sammenhæng, og derfra kan man gå videre. I foråret udkom Det gamle Testamente, der allerede er kommet i 2. oplag, og nu er arbejdet fuldført med Det nye Testamente. Lykkeligvis kommer begge bind også i Gyldendals Bogklub.

Ingrid Schrøder-Hansen er sognepræst, teolog og bibelhistoriefortæller, og hun bruger det alt sammen til at skabe en helhed af de fire evangelier, Det gamle Testamente, Apostlenes gerninger, brevene og Johannes Åbenbaring. Der er kort og Hvor står det i Bibelen, så man selv kan slå efter og læse videre.
Bibelens historier er inddelt i syv bøger: Messias; På vej; Rigets fest; Op til Jerusalem; Påske; Ud i al verden; Den yderste dag. Roald Als har tegnet omslaget og indleder hver bog med en sort/hvid helsidesillustration. Det lykkes ham at vise væsentlige sider i teksten gennem sine vægtige lavstammede skikkelser. Tegningerne er meget forskellige i stil svarende til de meget forskellige bøger
Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart og kirkens første tid genfortælles i sammenhæng med brevene, set ud fra apostlenes synsvinkel. Det er Det nye Testamente der fortælles, men som om vi er samtidige med fortællerne og ikke ved hvad der sker herefter. Usikkerheden og deres voksende og vaklende tro opleves. Johannes åbenbaring er en enestående oplevelse: Den gamle Johannes fortæller den til sine medfanger på øen Patmos, forklædt som eventyr for at narre fangevogteren.
Hver episode står som et klart billede for det indre øje. Personerne karakteriseres med ganske få præcise ord, deres handlinger og kropssprog taler. Dialogerne er troværdige. Salmer fra Salmernes Bog og Pauli hymner er gendigtede, så de bliver nye, der hvor det falder naturligt for personerne at bruge dem.
Som det er tradition i folkekirken tales der om Jesu søstre og brødre, mens ortodokse og katolikker taler om fætre og kusiner. Derom strides de lærde, men det er ikke afgørende i forhold til at de er enige om - og Ingrid Schrøder-Hansen er enig i - at han er født af Helligånden. Jesu undfangelse - og Josefs kvaler i den forbindelse - er beskrevet meget fint og meget teksttro.
Ingrid Schrøder-Hansen er ikke kun historiefortæller, men evangelist. Hun bringer det glade budskab, og det på en måde der får en til at lytte. Ingen familie med den mindste interesse for kristendom - eller kulturhistorie - kan undvære de to bind af Bibelens historier. De må deles med andre og ikke mindst læses op.
Ingrid Schrøder-Hansen: Bibelens historier. Det Nye Testamente. Illustreret af Roald Als. Gyldendal 1999. 304 sider. 228 kr.

 

Bibelens historier. Det gamle Testamente

Her er bogen der åbner Bibelen for alle fra 9-10 år. Bogen som unge og voksne læser selv og læser op for børnene. Gribende og spændende som en roman, men solidt teologisk funderet og ud fra mange års erfaring som sognepræst og bibelhistoriefortæller. Rigtig mange mennesker har opgivet at læse Bibelen et sted midt i Mosebøgerne. Her er chancen for at lære den at kende. I sagens natur er der tale om et udvalg, og det er taget fra hele Bibelen, også fra sjældent brugte tekster, som Ezras bog og Haggajs bog. Fortællingerne er samlede i syv bøger: Bogen om begyndelsen; Bogen om Abrahams børn; Bogen om Moses; Fortællernes bog; Bogen om de store konger; Bogen om de små konger og de store profeter; Bogen om de bortførte. Roald Als har illustreret hver bog med et billede, hvor han det hver gang er lykkedes ham at se noget nyt i teksten. Det er svært at sige om det bedste er den våde Jonas eller den fristende Eva, der får en til virkelig at forstå Adam, eller den lydige og fortvivlede Abraham eller …
Denne bibelhistorie er anderledes ved at den ikke fortælles af en, men af mange fortællere, der er valgt omhyggeligt og meget forskellige. De virker så ægte at det gang på gang ser ud som om de fortæller noget tildigtet. Men nej, ved opslag i Bibelen viser det sig hver gang, at det står der virkelig - den er helt teksttro. Derved lykkes det at lade Bibelen selv tale og at undgå de moraliserende pegefingre, som hærger bibelhistorier. Ingrid Schrøder-Hansen kan se og vise enkeltheder, der får hver episode til at stå som et klart billede, et billede der huskes. Personerne karakteriseres med ganske få, præcise ord. Deres handlinger og deres kropssprog taler, dialogerne er gennemarbejdede og vellykkede. Salmer fra Salmernes bog er gendigtede der hvor de fordyber og forstærker tonen fordi det er naturligt for personerne at bruge dem.

Bibelens historier gør menneskene og deres følelser, længsler, tro, håb, svigt, lidenskaber levende og aktuelle og viser dem samtidig i deres historiske sammenhæng. Den røde tråd er den voksende forventning om Messias, der skal komme med Guds nye pagt.
Den er den første bibelhistorie der giver lyst til at gå tilbage til selve bibelteksten og får en til at brænde efter at læse den op; derfor er det godt at der er kort og henvisninger til hvor i Bibelen selve teksten findes. Det er godt den er indbundet, for den vil blive slidt. Smukt udstyr, klar og god typografi - Gyldendal har lagt vægt på den bog.

Det allerbedste er at til efteråret følger Det nye Testamente. Med Bibelens Historier har vi nu indgangen til Bibelen til store børn og voksne. Den bør snarest komme som lydbog. Til de mindre børn savnes stadig en bibelhistorie, der er lige så god. Tænk hvis Ingrid Schrøder-Hansen også ville skrive den!

Ingrid Schrøder-Hansen: Bibelens historier. Det gamle Testamente. Illustreret af Roald Als. Gyldendal 1999. 352 sider. 228 kr. 


Lynne Reid
Banks: Mødrene. Fire kvindeskikkelser fra Det gamle testamente. Oversat af Kirsten I.Hoffmann. Dansk Luthersk Forlag 1989.
Der var mange kvinder omkring Abraham, Isak og Jakob, men de som blev stammødre til Abrahams æt var Sara, Rebekka, Lea og Rakel. Deres livshistorier fortælles fra Sara blev overladt til Farao af sin bange mand Abraham og til Rakel dør i barselseng efter Benjamins fødsel.
1. Mosebog kapitel 12-35


Bibelhistorier fortalt af danske forfattere.
Ved Mogens Hansen. Haase 1979.
25 fortællinger med motiver fra evangelierne og bragt i radioens Ved dagens begyndelse. De er skrevet af Birthe Arnbak, Rolf Bagger, Inger Christensen, Leif Hjernøe, Willy-August Linnemann, John Nehm, Ebbe Kløvedal Reich, Peter Ronild, Ulla Ryum, Ole Sarvig, Villy Sørensen, Dorrit Willumsen og Anna Sophie Seidelin. De er fornyende og ind imellem dybt bevægende nutidige fortællinger med bibelsk motiv.

Cecil Bødker: Barnet i sivkurven. 1983. - Den udvalgte. 1984. - Flugten fra Farao. 1985. Ill. af Ib Spang Olsen. Det danske Bibelselskab. Gendigtning af Moses' liv og af hans oplevelse af at møde Gud og være udvalgt af ham til en særlig opgave.

Cecil Bødker: Da jorden forsvandt. Ill. af Ib Spang Olsen. Det danske Bibelselskab 1976. Roman om syndfloden set gennem Noahs kones øjne.

Sven Delblanc: Jerusalems nat. 1983. Oversat af Henning Ipsen. Hekla 1983. 115 sider.
Under Jerusalems belejring år 70 e.Kr. bliver en gammel jøde taget til fange under en stor solformørkelse. Han bliver ført til feltherren Titus, som ønsker at høre hans erindringer fra dengang,han som ung hørte til blandt Jesu disciple - med skæbnesvangre følger for ham selv. Lydbog

Marianne Fredriksson: Evas bog. Oversat af Annelise Feilberg. Ny udgave. Fremad 1991
For at overvinde sorgen over Abels død må Eva gå tilbage til sine kilder og hun finder der, at skellet mellem dyr og . mennesker går der, hvor talen gør det muligt at dele sine følelser

Marianne Fredriksson: Syndfloden. Oversat af Annelise Feilberg. Ny udgave. Fremad 1997. 88 kr.
Efter Guds befaling til Noa begynder kapløbet med tiden. Hustruen, Kam, Sem og Jafet tager fat, men påvirkes af gamle og nye skygger og mareridt, der må revideres inden katastrofen *

Anita Goldman: Den sidste kvinde fra Ur. Oversat af Annelise Feilberg. Hekla 1989.
For nomadekongen Abrahams hustru Sara er det en hver måned gentagen lidelse og ydmygelse, at hun er ufrugtbar. Hun forstår ikke, hvad Abraham og hans Gud vil med hende, da hun i sin alderdom får sønnen Isak. Men hun elsker sin søn for enhver pris og kan ikke leve længere, da hun oplever ham ført bort til ofring.
1. Mosebog kapitel 17-18 og 20


Poul Hoffmann: Den brændende tornebusk. Den evige ild. Kobberslangen (Moses 1-3)
Lohses Forlag 1983-84.
Moses' liv fra han vokser op som egyptisk prins til han efter fyrre års vandring i ørkenen dør på tærskelen til det forjættede land. Fås også som lydbog.
2. Mosebog


Poul Hoffmann: Månen i Persepolis. Stjernerne i Ekbatana. Solen i Sais. (Ester 1-3)
Lohses Forlag 1984-89.
Jødinden Ester blev storkongen Xerxes' dronning. I hendes livshistorie sammenflettes deres kærlighed med et nuanceret tidsbillede af det persiske verdensrige og jødeforfølgelserne omkring år 500 f. Kr., som Ester for en tid afværger med list. Fås også som lydbog.
Esters bog


Pär Lagerkvist: Barabbas.
Oversat af Mogens Knudsen. Gyldendals tranebøger 1979. Fortsættes i Sibyllen og Ahasverus' død.
Røveren Barabbas' liv efter at han blev frigivet i stedet for Jesus
Markusevangeliet kapitel 15


Torgny Lindgren: Batseba
. Oversat af Karsten Sand Iversen. Schønberg 1985.
For kong David blev Urias' hustru Batseba hans livs kærlighed og besættelse. Han lod Urias dræbe og levede sammen med hende i de bevægede år, hvor riget blev samlet. Det lykkedes Batseba at sikre, at hendes søn Salomo blev konge efter Davids død.
2. Samuelsbog kapitel 11-24 og 1. Kongebog kapitel 1-2

Thomas Mann: Josef og hans brødre.
Bind 1-4.1933-43. Revideret oversættelse ved Marie-Louise Hammer og Ilrich Horst Petersen. Gyldendal 1991-93.
En vidende fortæller opruller billedet af Josefs livshistorie i samenhæng med hele hans slægts udvikling fra nomader og til bofaste folk i Faraos Egypten i tiden før de blev slaver.
1. Mosebog kapitel 37-50

Thomas Mann: Loven. Oversat af Villy Sørensen. Forord af Per Øhrgaard. Gyldendals Kulturbibliotek 1991.
hvordan de ti bud fremkom i en lidenskabeelig kamp mellem Moses og det jødiske folk om forståelsen af Gud og af folket
2. Mosebog kapitel 20


Hubert Monteilhet: Neropolis - en bog om Nero's Rom og om de første kristne.
1984. Oversat af Merete Klenow With. Forum 1986. Bind 1-2.
Den unge senatorsøn Kaeso tilhører overklassen i det gamle Rom, hvis liv skildres i alle - ofte både grusomme og usømmelige enkeltheder - som det var hos både rige og fattige, herre og slaver, mænd og kvinder. Han bliver fascineret af Paulus' budskab og slutter sig til de kristne på trods af Kejser Neros voldsomme forfølgelser af dem. Fås også som lydbog
Apostlenes Gerninger kapitel 28


Jeremy Pascall: Gud - min selvbiografi.
Oversættelse og supplerende noter Eigil Søholm. 2. udgave. 2 oplag. Hovedland 1997. 125 sider. 68 kr.
En rettet og ajourført udgave af Det gamle Testamente, som Gud ved nærmere eftertanke synes, at det burde have været skrevet. Eigil Søholm har fuldendt værket med finurlige noter.


Ebbe Kløvedal Reich: David - de fredløses konge - David - Guds udvalgte konge - David - slægtens konge
Det danske Bibelselskab 1982-85.
Kong Davids dramatiske liv bliver fortalt sammenknyttet med den unge Peles; Pele bliver som ung sendt ud for at udspionere hebræernes David af filistrenes konge, men slutter sig i stedet for til ham. Det kendte stof er fyldt med mennesker med stærke følelser og lidenskabe. Til sidst trækkes linien op til Jesus, født af Davids slægt
1.-2. Samuelsbog og 1. Kongebog kapitel 1-2.


Henryk Sienkiewicz: Qvo vadis eller Fra Neros tid.
1885-86. Oversat af A.Henry Heimann. Nyt Dansk Litteraturselskab/Carit Andersen 1982. Bind 1-2.
Den fornemme romer Vinicius' kærlighed til den unge kristne kvinde Lygia under kejser Neros voldsomme forfølgelser i Rom, hvor apostlene Peter og Paulus omkommer. Fås også som lydbog
Apostlenes Gerninger kapitel 28


Gerd Theissen: Galilæerens skygge.
Oversat af Jan Asmussen. Anis 1989. 212 sider.
To bøger er sammenflettet i én: en roman om Jesus og hans tid og en løbende kommentar, som omhyggeligt redegør for kilderne

Michel Tournier: Kasper, Melchior & Balthasar. 1980. Oversat af Bjørn Bredal Hansen. Gyldendal 1986.
Legendens hellige tre konger har fået følgeskab af prins Taor, som ganske vist ikke når frem til krybben, fordi han går 33 år i saltminerne i en anden mands sted. Endelig fri søger han videre og når i sin dødsstund så nær som til resterne af det påskemåltid, Jesus spiste sammen med disciplene.
Mattæusevangeliet kapitel 25 vers 31-46.


Göran Tunström: Ørkenbrevet.
1978. Oversat af Anne Marie Bjerg. Samleren 1985.
Efter at have tilbragt 40 dage og 40 nætter i ørkenen er Jesus nået til at forlige sig med sit kald som Messias. I erindringen gør han op med sit liv og mindes de mennesker, han har mødt, og den udvikling, der har ført ham så langt.
Mattæusevangeliet kapitel 2.

Mika Waltari: Marcus - romeren. Elleve breve fra Marcus Mezentius Manilianus i foråret 30 e.Kr. Oversat af Michael Tejn. NDL/Sesam 1984. Bind 1-2.
En ung udøbt romer, ven med Pilatus' hustru, fortæller i brevform om, hvordan han oplever Jesus og korsfæstelsen og hvordan det undrer ham at se Jesu frygtsomme tilhængere fra langfredag ændre sig til modige kristne, efter at de sammen havde oplevet Helligånden komme til dem på den første pinsedag. Fås også som lydbog.
Apostlenes Gerninger kapitel 2

 

Tilbage til forsiden fra www.aslan.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx