xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bibelske historier for børn og unge

Fra www.aslan.dk . Nyeste ajourføring 7.  maj 2015

Her er en række vigtige bøge; pga. en brækket albue har jeg endnu ikke har nået at skrive en anmeldelse af dem alle; Alle bøger nævnt her i Bibelske historier for børn og unge
anbefales, ellers ville de slet ikke være optaget i denne del.

Her er foruden de nye medtaget en del ældre bøger, som stadig er læseværdige og som biblioteket kan skaffe. Mange kan også stadig fås –
se
Hvor finder jeg bogen til en god pris?

Se også
Er det sket? Er det sandt? Overvejelser over hvad bibelhistorier kan og ikke kan. Af Jean-Pierre Duclos

Så vismændene stjernen? Af Jean-Pierre Duclos

Født af en fattig jomfru. Barndomsevangeliernes litterære genrer: midrash og legende. Af Jean-Pierre Duclos

*

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro
Ingrid Schrøder-Hansen har været præst i mange år og har arbejdet med Bibelen og formidling af den hele tiden. Bl.a. har hun udgivet Bibelhistorier til hverdagsbrug (Aros 1980), Kom og se! Et materiale til minikonfirmander (Gyldendal 2003) og ikke mindst den uundværlige genfortælling Bibelens historier. Det gamle Testamente og Bibelens historier. Det nye Testamente (Gyldendal 1999) og Bibelen fortalt for store og små (Gyldendal 2007).
Fordi der manglede en bog til forældre og undervisere, skrev hun sammen med Jens Kr. Krarup og Erik Ågård førsteudgaven i 1989 – den er kommet i mange oplag og 70 000 ex..
Titel og kapitler er de samme som de tidligere meget brugte udgaver, men teksten er nyskrevet til nudansk af Ingrid Schrøder-Hansen og nyillustreret af Peter Bay Alexandersen. De fine farverige illustrationer dækker tekstens følelser godt, både de glade og de sorgfulde; de er ikke pæne artige tegninger, men illustrerer virkelig teksten for børn, også dåb og død, som ikke alle har oplevet. Jesus og apostlene er nutidige mennesker på linje med tekstens. Der er andre personer med andre navne, andre salmer, den henvender sig til en ny generation. Ida og Mikkel på 4 og 5 år oplever gennem et år, hvordan det er præget af de bibelske fortællinger og kristne højtider; de oplever også dåb, død og begravelse og årstidsfester som fødselsdag, sankthans og høstfest. Når de 13 historier er læst højt, har barnet oplevet, at evangelietekster kommer dets hverdag ved og lært Fadervor og gode salmer og sange at kende; ved hvorfor vi holder advent, jul, påske og pinse, har oplevet dåb og nadver, død og begravelse. Både børn og voksne beder – alene og sammen. Alt sammen helt uanstrengt og godt at læse højt. Der er henvisning til salmer, sange og bibeltekster. Her er en virkelig hjælp til forældre og undervisere i folkekirken og meget vil også være inspirerende for medlemmer af andre kirker.
Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro. Af Ingrid Schrøder-Hansen, Jens Kr. Krarup og Erik Ågård; illustrator: Peter Bay Alexandersen.  3. udgave. Alinea, 2015. 80 sider, ill. i farver. 227,50 kr
.

*

De bedste bibelhistorier. Fortalt af Steen Skovsgaard. Ill. af Gil Güile. Kristeligt Dagblads Forlag 2014. 271 s. 199,95 kr.
Bibelens kernefortællinger fortalt for børn 3-6 år, men kan også bruges til ældre børn.


*

Peter Mouritzen: Da Gud gik i gang. Alfa 2014. 28 s. 238 kr.
Forlaget skriver: 
Peter Mouritzen udgiver her sin 12. og sidste bog i Bibelstærkserien. Denne gang i et stærkt og udtryksfuldt samarbejde med Jenz Koudahl.
Det handler om Skabelsen og scenen sættes skørt og kulørt i vanlig Mouritzen-stil, og her bevæger han sig for første gang helt ind i Det nye Testamente.
Bibelstærk-serien har glædet børn, voksne og anmeldere lige siden første bind Jammergøjen og den ynkelige hval
udkom i 2002.

*

Børnebibel fra nord. Alfa, 2014. 152 sider. Ill. i farver. 189 kr.
Jeg har ikke nået at læse den endnu, men den er værd at gøre opmærksom på. Den er skrevet af 15 nordiske forfattere og 15 nordiske illustratorer – de har arbejdet på den i seks år.
Her er en film om den http://www.youtube.com/watch?v=1mxhze0EFYc

*
Spiller engle fodbold?
En usædvanlig vellykket familiebog om døden, om trøst i sorgen og om at tale med Gud.
I en rammefortælling om farfar, der er død, taler far og sønnen Martin og farmor sammen om sorg og trøst og om engle, der hjælper Gud, også med at trøste. De tager udgangspunkt i Bibelens fortællinger om Jakob og Esau, Bileams æsel, om engle der trøster og beskytter - skytsengle -, Jesu fødsel og opstandelse og Peter og englen. Aftenbøn og fadervor er en naturlig del af fortællingen. Der er en side, hvor barnet kan skrive sin egen bøn. Illustrationerne er farvestærke og kaster et nyt lys over hver fortælling. Poul Geil er præst i folkekirken og Anne Marie Johansen er billedkunstner og arbejder meget med bibelske motiver - deres solide faglige baggrund giver en ubesværet fortælling. Spiller engle fodbold?
er meget god at læse op og kan bruges i mange forbindelser, ikke udelukkende i familien, men også fx til børnegudstjenester, det er kernetekster, der her bliver åbnede for børn på en ægte og usentimental måde.
Spiller engle fodbold?
er i billedbogsformat og rigt illustreret - udgivet i 500 nummererede eksemplarer på forlaget Nordenvind http://www.nordenvind.dk/Forlag.html,  som er tilknyttet kunstgalleriet Galleri Nordenvind i Sæby. Skriften er desværre ret lille. Der er nøjagtige henvisninger til bibelteksterne og til www.dendanskesalmebogonline.dk 
G
eil, Poul: Spiller engle fodbold? Illustrator: Anne Marie Johansen. Sæby, Nordenvind, 2010. 35 sider, ill. i farver, 25×29 cm. 296 kr.


*
Møllehave, Johannes: Møllehave fortæller bibelhistorier. Ill. af Kirsten Gjerding. København, People's Press Jr., 2012. - 205 s. 249,95 kr.
Gendigtning på vers af syv historier fra bibelen.
Indhold: Adam og Eva ved Roskilde Fjord; Noas ark; Abraham, Isak og Jakob; Josefs drømme; Jonas og hvalfisken; De hellige tre konger - eller: Hvordan skal vi nå frem til jul? Den barmhjertige samaritan
.

Hej Gud og alle engle 
er en ny og anderledes bog om at tale med Gud. Malene Fenger-Grøndahl er blevet inspireret af sin datter til at skrive en tale-, tegne-, tænke-bog om barnet og Gud.  Her kan mor eller far læse og tale sammen med barnet om Gud og Jesus og at blive døbt og jul og fødselsdag og meget andet. Der er mange spørgsmål til barnet, og ideen er, at den voksne er barnets hånd og skriver ind, hvad
 barnet ønsker at svare. Her lærer det, at man kan tale med Gud om ALT, det gode og det sørgelige, ja selv det klamme, som man ikke kan sige til andre! Og Gud hører efter. Foruden fri bøn er der naturligvis fadervor og en række formulerede bønner. Man kan bruge, hvad der er aktuelt, og behøver ikke at bruge emnerne i rækkefølge.
Illustrationerne af Karen Smedegaard er fyldt med engle. De indrammer de mange steder, hvor der er gjort plads til at tegne eller skrive svar på spørgsmål. Bogen lægger vægt på, at Gud og alle hans engle passer på os – det formidler tryghed.
Det allerbedste er de mange gode spørgsmål f.eks. Har du lyst til at fortælle Gud, hvad du har oplevet i dag? Hvad gør dig bange? Hvem vil du bede Gud om at passe på? Hvem har du sagt undskyld til?
Hej Gud og alle engle
 henvender sig til de store børnehavebørn og mindste skolebørn i en familie, hvor man kender Bibelen og kirkeåret. Den er beregnet til, at en voksen skriver for barnet og giver derigennem mulighed for mange gode, tankevækkende og overraskende samtaler mellem de to. Den må også være inspirerende for dem, der underviser de små.
Malene Fenger-Grøndahl: Hej Gud og alle engle – en tale, tegne-, tænkebog. Ill. af Karen Smedegaard. Unitas 2011. 54 s. 149 kr.Himmelhelten
Ny og læseværdig ungdomsroman om Jesus
Kan man skrive en spændingsroman for børn og unge om Jesus? Synne Garff kan – Himmelhelten
 er levende og vedkommende. Fortælleren bruger både fiktive og historiske personer: Den 14-årige Sara lever i et land mærket af romersk besættelse og jødisk modstandsbevægelse, som hendes far er med i, fordi hendes mor og bror er myrdet af en romersk officer. Hun vises som en nutidig person, alene og fyldt af sorg og hævntrang, men hun kommer ind i et fællesskab af dem, der følger Jesus. Her møder hun den et par år ældre Gabriel; de går med de andre fra sted til sted for at høre Jesus tale og se ham helbrede og forelsker sig imens. Sara oplever, at bjergprædikenen og fadervor gør en afgørende forskel i hendes liv. Hun bliver så præget af Jesu ord om, at vi skal tilgive vore fjender, at hun giver afkald på sin eneste chance for at forgifte sin mors morder - det er overbevisende fortalt.

Blandt Jesu nærmeste er Judas, der håber, at Jesus kan give jøderne styrke til at vinde over romerne. Da han ikke vil det, forråder Judas ham i skuffelse, og Sara og Gabriel oplever sammen påskeugen og pinsen. Både Gabriel og andre fortæller fra Bibelen, ofte med bibelteksten direkte flettet ind i samtalen, og det sætter sammen med fortællerens kommentarer begivenhederne ind i historisk og religiøs sammenhæng. Saras far har lært hende at læse og skrive, og hun skriver Jesu historie ned efter hans korsfæstelse og kalder den Saras evangelium.
Kærlighedshistorien, oplevelsen af oprøret mod romerne og Saras møde med Brutus, der dræbte hendes mor og lillebror, en række spændende sidehistorier og Jesu liv, død og opstandelse oplevet af den uforberedte og rystede Sara gør tilsammen Himmelhelten læseværdig for børn og unge fra 12 år. 

Samtidig er den en gave til undervisere. Når man har læst Himmelhelten, har man både fået en god og spændende historie og lært mange væsentlige fortællinger fra Bibelen at kende. Der er et fakta-afsnit om de historiske personer. Undere og legender er fortalt som faktiske begivenheder, der må forklares for de unge, for at barnetroen kan blive til voksen tro.
(Se hertil fx Jean-Pierre Duclos: Så vismændene stjernen?
(http://www.aslan.dk/2006midrash.html);
Er det sket? Er det sandt? Overvejelser over hvad bibelhistorier kan og ikke kan
(http://www.aslan.dk/erdetsket.html) og
Født af en fattig jomfru. Barndomsevangeliernes litterære genrer: midrash og legende
 (http://www.aslan.dk/julevangelietsgenrer.html),
når de unge spørger: Kan det være sandt?)

Synne Garff har tidligere skrevet om påsken i både Påskerejsen
 Den store påskebog(Bibelselskabet 2010) og De mindstes Bibel (Bibelselskabet 2007).  Peter Madsen, som selv har udgivet både Menneskesønnen, Historien om Job, Signes jul og Rejsen til Jerusalem, bidrager med 15 helsides farveillustrationer. 
Synne
Garff: Himmelhelten. Ill. af Peter Madsen. Bibelselskabets Forlag 2011. 272 s. 199,95 kr.


Tutu, Desmond: Guds børn. Bibelhistorier.
Oversat af Jeanne Dalgaard. Alfa, 2010. - 126 sider : ill. i farver. 189 kr.
56 bibelhistorier om barmhjertighed, tvivl, angst, retfærdighed og kærlighed genfortalt af nobelprisvinder Desmond Tutu og illustreret af 20 forskellige kunstnere fra 10 lande.

Sigurd Barrett: Sigurd fortæller bibelhistorier.
Ill. af Jeannette Brandt. Politikens Forlag og Danmarks Kirkelige Mediecenter, 2010. 296 s., 300 kr. incl. 2 cd’er.

Hertil findes cd, sangbog, koralbog og korhæfte med titel: Alle 26 sange fra Sigurd fortæller bibelhistorier. + 2 dvd-videoer (ca. 7 t.)

Sigurd
Barrett genfortæller 24 af sine yndlingshistorier fra Bibelen. Hver historie indledes med en tekst om temaet og afsluttes med en sangtekst.

Indhold: Historier fra Det Gamle Testamente (Da Gud opfandt Verden ; Adam og Eva ; Noas Ark ; Babelstårnet ; Abrahams kæmpestore familie ; Moses ved Det Røde Hav ; De ti bud ; Landet med mælk og honning ; David og Goliat ; Salomo, Verdens klogeste konge ; Da Jonas blev slugt af en hval ; Daniel og de farlige løver) ; Historier fra Det Nye Testamente (Da Jesus blev født ; Johannes Døberen ; Fiskeren Peter ; Den barmhjertige samaritaner ; Sønnen, der stak af ; Brug dit talent ; Miraklernes tid ; Fadervor ; Jesus i Jerusalem ; Påsken ; Kristi himmelfart og pinse ; Vores alle sammens kirke).

På dvd-videoerne synger, snakker og fortæller Sigurd Barrett sig gennem historier sammen med tøjdyret Snapper (Karin Prosberg-Hansen).
Bog: Af: Sigurd Barrett ; illustreret af Jeanette Brandt ; redaktion: Jesper Roos Jacobsen.
Dvd-video: Manuskript & musik: Sigurd Barrett ; producer Birgit Jensen. Kolofontitel ; Sigurd fortæller bibelhistorier - 24 programmer. . På dvd-etiketterne: 12 programmer fra Det Gamle Testamente, og: 12 programmer fra Det nye Testamente. . Medvirkende / Sigurd Barrett og Karin Prosberg-Hansen.
Medvirkende: Sigurd Barrett og Karin Prosberg-Hansen.
Dvd-videoerne også udgivet separat.Peter Mouritzen: Da fanden gik i fjorden. Ill. af Pia Halse. Alfa 2011. 40 s. 199 kr.

Peter Mouritzen: Da Farao fik nok. Historien om Egyptens i plager.
Ill. af Rasmus Bregnhøi. Alfa 2010. 32 s. 218 kr. (Bibelstærk). 9. bind i serien Bibelstærk

Peter Mouritzen: Drengen der drømte onde drømme. Historien om Josef og hans brødre. Ill. af Rasmus Bregnhøi. Alfa 2009. 32 s. 218 kr. (Bibelstærk). 8. bind i serien Bibelstærk

Wung-Sung, Jesper: Kamelen kom til sidst.
lIustrationer: Ursula Seeberg. Fugl, 2009. [28] sider, alle ill. i farver. 100 kr.
Billedbog. Efter seks dages hårdt arbejde har Gud skabt jorden. Nu skal han hvile sig. Men han har glemt noget. En bunke ben som hastigt bliver til et meget mærkeligt dyr.
Originaludgave: 2000. Fra 4 år.

Edith Aller: Børns bibelhistorier – sprogbrug, historie og funktion. Aros Underviser 2009. 352 s. , gennemillustreret. 349 kr.
En oversigt over og  undersøgelse af de bibelhistorier og børnebibler, der har været benyttet i Danmark siden begyndelsen af 1700-tallet. Edith Aller undersøger sproget og kommer frem til, både hvad den enkelte tekst fortæller og hvad man vil opnå ved at fortælle på netop denne måde.

Anne Margrethe Raabjerg Hvas: Med hjerte og kors. Illustreret af Jan Mogensen. Bibelselskabets Forlag 2009. 249,95 kr.
Undervisningsmateriale i gaveæske incl. cd.
og
Anne Margrethe Raabjerg Hvas: Med hjerte og kors. Undervisningsvejledning. Illustreret af Jan Mogensen. Bibelselskabets Forlag 2009. 199,95 kr. incl. cd-rom med power point præsentation.
Gennemarbejdet  undervisningsmateriale  til konfirmander med stærkt fysik og psykisk handicap.

Hidenori Kumai: Manga Messias. Tegnet af Kozumi Shinozawa. Oversat fra japansk af Mette Holm. Bibelselskabets Forlag 2008. 288 s. 89,95 kr.

Siku: Manga-Biblen. Oversat af Johannes Baun. Kristeligt Dagblads Forlag 2008. 218 s. 99,95 kr. Paperback.  Se Sara Nørholms anmeldelse i Kristeligt Dagblad 25.9.
og Alice Pedersens interview i Metroexpress 25.9.

Se også
Jan Kjær: Mangaens magi. Carlsen, 2008. -93 sider, ill. (nogle i farver). 99,95. kr.
Om de forskellige elementer og visuelle virkemidler i manga.

Peter Mouritzen: Gok Goliat! Ill. af Søren Jessen. Alfa 2008. 32 s. 218 kr. (Bibelstærk). 7. bind i serien Bibelstærk

Se også
Ingrid Oberborbeck: Som fuglen i skov. En bog om babysalmesang. Folkeskolens Musiklærerforening, 2008.  116 siderm ill. i farver.(
Dansk sang B-serien ; B 866). 300 kr.
For sangstemme med becifring. Fra 0 år. Med litteraturhenvisninger.

Tillykke!: ”De Mindstes Bibel”, genfortalt af Synne
Garff, illustreret af Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen, har fået Forening for Boghåndværks Børnebogspris 2007 for godt bogdesign. Grafikeren Maria Lundén fik diplom for satsen i samme bog. (Bogmarkedet 12. juni).

De Mindstes Bibel Fortalt af Synne Garff. Ill. af Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen. Det danske Bibelselskab 2007. 288 s. 179 kr.

Anne Margrethe Raabjerg Hvas: Sådan vil Jesus huskes – og andre bibelfortællinger. Illustreret af Jan Mogensen. Bibelselskabets Forlag 24 s. 59, 05 kr.
 
Billedbog i kraftigt karton med 20 bibelfortællinger genfortalt af provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas og illustreret af Jan Mogensen. De 20 fortællinger formidles til børn via enkle men samtidig meget sigende tegninger. Desuden er hver bibelfortælling genfortalt med en kort tekst, som forældre og andre kan bruge til at fortælle ud fra. Der er de kendte fortællinger fra Det Gamle Testamente om skabelsen og om Noahs Ark, og fra Det Nye Testamente er der fortællinger om Jesu fødsel, helbredelser, undere, lignelser og om både påske og pinsePeter Madsen: Rejsen til Jerusalem.
Bibelselskabets Forlag 2007. 199, 95 kr. Forlaget siger: En fortælling i ord og billeder om Signe og onkel Teos rejse til et land tre tusind kilometer borte.  Det bliver samtidig en rejse til dengang, påskens historie blev til. Men det bliver også historien om den moderne by, som præges af de tre store religioner: jødedom, islam og kristendom. Bogen er velegnet til børn fra 10 år, som alene eller sammen med deres voksne kan få glæde af bogen.

Birgitte Bækgaard: Undervisningsvejledning til Rejsen til Jerusalem. Bibelselskabet 2008. 399,05 kr.
I undervisningsvejledningen er læsning af Rejsen til Jerusalem kapitel for kapitel omdrejningspunktet. Til hvert kapitel er knyttet forslag til, hvordan man kan arbejde med bogens temaer. Arbejdsforslagene tager udgangspunkt i metoder, der lader eleverne være aktive, kreative og dialogiske, og læreren kan time for time vælge mellem de mange forslag.

I Rejsen til Jerusalem følger eleverne Signe, der sammen med sin onkel rejser til Jerusalem og får fortalt om begivenhederne omkring Jesus’ liv, død og opstandelse. Samtidig oplever hun de tre store monoteistiske religioner, jødedom, islam og kristendom, i nutidens Jerusalem. Bogen har et væld af faglige oplysninger, der formidles i et børnevenligt og levende sprog. Det er derfor oplagt at benytte Peter Madsens bog som grundbog i emnet påske.

Undervisningsvejledningen tager udgangspunkt i metoder, der lader eleverne være aktive, kreative og dialogiske, og underviseren kan vælge mellem mange forslag til arbejdet med tekstens temaer. Undervisningsvejledningen rummer bl.a. 46 kopisider, og underviseren bliver guidet gennem forløbet med både faglige, metodiske og praktiske afsnit. I de mange forslag til aktiviteter har læreren mulighed for at variere undervisningen i forhold til elevernes niveau, interesser og klassesammensætning. De 46 kopiark er krydret med billeder fra elevbogen og deres layout giver appetit på at gå i gang. (Forlagets orientering)

 

Peter Mouritzen: De onde byer. Ill. af Otto Dickmeiss. Alfa 2008. 32 s. 218 kr. (Bibelstærk).
I De onde byer fortælles om to byer, Sodoma og Gomorra, der er lige så slemme som de lyder, og om Guds besøg i disse byer. På sin vej får Gud selskab af englebrødrene, et par agenter fra Guds hemmelige tjeneste og et par rigtig skrappe drenge …” (Forlaget)


Bibelen – fortalt for store og små
af Ingrid Schrøder-Hansen
Gyldendal. 445 sider, stort format, 299 kr.  rigt illustreret med bibelske malerier af Leonardo da Vinci, Michelangelo, Doré, Rubens, Rembrandt og mange andre.
Illustrationerne giver en ekstra både kunstnerisk og historisk dimension. Det er en udgave det er en oplevelse at bruge og som vil være til stor glæde for dem, der er så heldige at få den som gave.

Bibelens historier. Det gamle testamente
Her er bogen der åbner Bibelen for alle fra 9-10 år. Bogen som unge og voksne læser selv og læser op for børnene. Gribende og spændende som en roman, men solidt teologisk funderet og ud fra mange års erfaring som sognepræst og bibelhistoriefortæller. Rigtig mange mennesker har opgivet at læse Bibelen et sted midt i Mosebøgerne. Her er chancen for at lære den at kende.

I sagens natur er der tale om et udvalg, og det er taget fra hele Bibelen, også fra sjældent brugte tekster, som Ezras bog og Haggajs bog. Fortællingerne er samlede i syv bøger: Bogen om begyndelsen; Bogen om Abrahams børn; Bogen om Moses; Fortællernes bog; Bogen om de store konger; Bogen om de små konger og de store profeter; Bogen om de bortførte. Roald Als har illustreret hver bog med et billede, hvor han det hver gang er lykkedes ham at se noget nyt i teksten. Det er svært at sige om det bedste er den våde Jonas eller den fristende Eva, der får en til virkelig at forstå Adam, eller den lydige og fortvivlede Abraham eller …

Denne bibelhistorie er anderledes ved at den ikke fortælles af en, men af mange fortællere, der er valgt omhyggeligt og meget forskellige. De virker så ægte at det gang på gang ser ud som om de fortæller noget tildigtet. Men nej, ved opslag i Bibelen viser det sig hver gang, at det står der virkelig - den er helt teksttro. Derved lykkes det at lade Bibelen selv tale og at undgå de moraliserende pegefingre, som hærger bibelhistorier.

Ingrid Schrøder-Hansen kan se og vise enkeltheder, der får hver episode til at stå som et klart billede, et billede der huskes. Personerne karakteriseres med ganske få, præcise ord. Deres handlinger og deres kropssprog taler, dialogerne er gennemarbejdede og vellykkede. Salmer fra Salmernes bog er gendigtede der hvor de fordyber og forstærker tonen fordi det er naturligt for personerne at bruge dem.

 

Bibelens historier gør menneskene og deres følelser, længsler, tro, håb, svigt, lidenskaber levende og aktuelle og viser dem samtidig i deres historiske sammenhæng. Den røde tråd er den voksende forventning om Messias, der skal komme med Guds nye pagt.

Den er den første bibelhistorie der giver lyst til at gå tilbage til selve bibelteksten og får en til at brænde efter at læse den op; derfor er det godt at der er kort og henvisninger til hvor i Bibelen selve teksten findes. Det er godt den er indbundet, for den vil blive slidt. Smukt udstyr, klar og god typografi - Gyldendal har lagt vægt på den bog.

Det allerbedste er at til efteråret følger Det nye Testamente. Med Bibelens Historier har vi nu indgangen til Bibelen til store børn og voksne. Den bør snarest komme som lydbog [det er den i mellemtiden, indlæst af Niels Vigild]. Til de mindre børn savnes stadig en bibelhistorie, der er lige så god. Tænk hvis Ingrid Schrøder-Hansen også ville skrive den!

Bibelens historier. Det nye Testamente
Nu er den kommet: bibelhistorien for alle fra 9-10 år og ubegrænset opefter. Med stærke tegninger af Roald Als er her værket som åbner Bibelen og er den bedste indføring i Bibelen for store børn og unge, for ikke særlig Bibelvante, og for dem som overvejer at blive døbt. Mange års hårdt arbejde har slidt alt overflødigt bort, så den er let at læse. Den læses - sluges - som en roman; men sammenligning med Bibelen viser hver gang at det holder. Her findes mening og sammenhæng, og derfra kan man gå videre. I foråret udkom Det gamle Testamente, der allerede er kommet i 2. oplag, og nu er arbejdet fuldført med Det nye Testamente. Lykkeligvis kommer begge bind også i Gyldendals Bogklub.

Ingrid Schrøder-Hansen er sognepræst, teolog og bibelhistoriefortæller, og hun bruger det alt sammen til at skabe en helhed af de fire evangelier, Det gamle Testamente, Apostlenes gerninger, brevene og Johannes Åbenbaring.

Der er kort og Hvor står det i Bibelen, så man selv kan slå efter og læse videre.
Bibelens historier er inddelt i syv bøger: Messias; På vej; Rigets fest; Op til Jerusalem; Påske; Ud i al verden; Den yderste dag. Roald Als har tegnet omslaget og indleder hver bog med en sort/hvid helsides­illustration. Det lykkes ham at vise væsentlige sider i teksten gennem sine vægtige lavstammede skikkelser. Tegningerne er meget forskellige i stil svarende til de meget forskellige bøger

Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart og kirkens første tid genfortælles i sammenhæng med brevene, set ud fra apostlenes synsvinkel.

Det er Det nye Testamente der fortælles, men som om vi er samtidige med fortællerne og ikke ved hvad der sker herefter. Usikkerheden og deres voksende og vaklende tro opleves. Johannes åbenbaring er en enestående oplevelse: Den gamle Johannes fortæller den til sine medfanger på øen Patmos, forklædt som eventyr for at narre fangevogteren.

Hver episode står som et klart billede for det indre øje. Personerne karakteriseres med ganske få præcise ord, deres handlinger og kropssprog taler. Dialogerne er troværdige. Salmer fra Salmernes Bog og Pauli hymner er gendigtede, så de bliver nye, der hvor det falder naturligt for personerne at bruge dem.

Som det er tradition i folkekirken tales der om Jesu søstre og brødre, mens ortodokse og katolikker taler om fætre og kusiner. Derom strides de lærde, men det er ikke afgørende i forhold til at de er enige om - og Ingrid Schrøder-Hansen er enig i - at han er født af Helligånden. Jesu undfangelse - og Josefs kvaler i den forbindelse - er beskrevet meget fint og meget teksttro.

Ingrid Schrøder-Hansen er ikke kun historiefortæller, men evangelist. Hun bringer det glade budskab, og det på en måde der får en til at lytte. Ingen familie med den mindste interesse for kristendom - eller kulturhistorie - kan undvære de to bind af Bibelens historier. De må deles med andre og ikke mindst læses op.

Lene Kaaberbøl og Mette Finderup; Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager ; tegneserier af Jan Solheim ; bibelhistorierne er baseret på tekster fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1992 ; redaktør: Maria E. B. Grun. Det Danske Bibelselskab, 2006. - 95 sider: ill. i farver ; 30 cm. 129 kr.
Ti små historier om at blive mobbet eller at mobbe, om at miste sin mor, at spise kød, at bryde en lov og om at svigte en veninde. Med en kort tegneserie efter hver historie med et afsnit fra bibelen.
Fra 7 år. Egnet til højtlæsning.
Indhold: Bambi (Skabelsen) ; Tøzeloven (De ti bud) ; Julegæsten (Jesu fødsel) ; Den forkerte lillebror (Jesu dåb) ; Kære Gud (Bjergprædiken) ; Marsmanden (Zakæus) ; Ormene (Lazarus) ; Blodsbrødre (Skærtorsdag) ; Heltens barndom (Opstandelsen) ; Kærlighedsmuren (Himmelfart og pinse).


Ebbe Kløvedal Reich: David - de fredløses konge. - David - Guds udvalgte konge. - David - slægtens konge
. (1982-85). Det danske Bibelselskab  2006. Ny samlet udgave 149 kr.
Kong Davids dramatiske liv bliver fortalt sammenknyttet med den unge Peles; Pele bliver som ung sendt ud for at udspionere hebræernes David af filistrenes konge, men slutter sig i stedet for til ham. Det kendte stof er fyldt med mennesker med stærke følelser og lidenskaber og til sidst trækkes linien op til Jesus, født af Davids slægt. Fra 14 år
*

Bente Bech: Salmer for de små.
Ill. af Bente Bech. DR Multimedie 2006. kr. 99.95. Papbilledbog.
Indhold: Op! al den ting, som Gud har gjort ; Fred hviler over land og by ; Nu falmer skoven trindt om land ; Gud ske tak og lov ; I Østen stiger solen op ; Ingen er så tryg i fare ; Morgenstund har guld i mund ; Nu titte til hinanden ; Lille Guds barn! Hvad skader dig ; Lysets engel går med glans ; Sig månen langsomt hæver ; Dejlig er jorden ; Her kommer, Jesus, dine små

Peter Mouritzen: Det tossede tårn : en historie. Ill. af Otto Dickmeiss. Alfa, 2006. - [24] sider : ill. i farver ; 218  kr. Bibelstærk
Billedbog. Da spionenglene fortæller Gud, at menneskene er ved at bygge et tårn op til ham, sender han sine balladeengle ned for at forhindre det.*

Holger Lissner: Det forsvundne får. Ill. af Dan Frøjlund. Unitas 2005. 23 sider, alle illustreret i farver. 98 kr.
Billedbog med rimet tekst, der er en genfortælling af lignelsen om det fortabte får. Det er ved at være nat, og hyrden skal have alle sine får hjem inden ræven går på jagt. Men hvor er Åse, det sidste får? Fra 3 år*

Peter Mouritzen: Daniel og de drabelige løver. Ill. af Otto Dickmeiss. Alfa, 2005. - [28] sider : ill. i farver ; 218  kr. Bibelstærk
Billedbog. Her genfortælles historien om Daniel der bliver smidt i løvegraven, da babylonerne bliver vrede på ham. Han afslører de guder som de tilbeder, som svage afguder. Kongen bliver nødt til at smide Daniel for løverne, selvom han godt kan lide Daniel. Gud hjælper Daniel. En engel lukker løvernes gab med engletråd.*

Dyrene fortæller / Nick Butterworth og Mick Inkpen
; oversat fra engelsk af Inge Madsen. Unitas, 2005. - Ca. 120 sider : ill. i farver. 98 kr.
Billedbog. Fire afsluttede historier om Jesu liv. Ræven fortæller om barnet i stalden, katten om brylluppet i Kana, skaden om tolderen Zakæus og musen om Jesus der befaler stormen at lægge sig.*
 
Drengen i vinduet / fortalt af Ingrid Hagstrand
; illustreret af Magdalena Jonsson ; oversat af Lene Trap-Lind. Det Danske Bibelselskab, 2005. - [32] sider : alle ill. i farver. 99 kr.
Billedbog. Genfortælling af historien om drengen Eutykos som under Paulus' foredrag faldt i søvn og ud af vinduet hvorved han døde. Paulus vækkede ham til live igen.*
 
Maria og Elisabeth / fortalt af Ingebjørg Dahl Sem
; illustreret af Ragnar Aalbu ; oversat af Lene Trap-Lind
Det Danske Bibelselskab, 2005. [28] sider : ill. i farver. 99 kr.
Billedbog. Genfortælling af historien om bebudelsen af Johannes Døberens og Jesu fødsler.*
 
Moses i sivkurven / fortalt af Tine Lindhardt
; illustreret af Annemette Bramsen
Det Danske Bibelselskab, 2005. - [32] sider : alle ill. i farver. 99 kr.
Billedbog. Genfortælling af den bibelske beretning om Moses, der som spæd blev sat ud i Nilen i en sivkurv og fundet af Faraos datter. Som voksen førte han jøderne ud af Egypten.*

Samuel
i templet / fortalt af Tine Lindhardt ; illustreret af Salli Parikka. Det Danske Bibelselskab, 2005. - [32] sider : alle ill. i farver. 99 kr.
Billedbog. Samuels mor anbringer ham som lille hos præsten Eli i taknemmelighed over at han overhovedet blev født, og senere bliver han profet.*

Nu skal I bare høre. En fortællebog om den kristne tro
. Af Jens Kristian Krarup, Ingrid Schrøder-Hansen og Erik Ågård. Ill. af Kirsten Raagaard. ¨2. udg. 3. oplag. Alinea 2006. 126,25 kr.
I 13 kapitler, som hver passer til en historie, fortælles om Tine og Michaels liv et kalender- og kirkeår igennem i folkekirken: fødselsdag, jul, påske, pinse, død og dåb, høstfest. Det allermeste er fælleskirkeligt og skønt bogen er beregnet for 4-9 år, kan mange af historierne bruges til ældre børn. Her er en meget vellykket indføring i Bibelens og kirkens liv

Gud er større end guld!

Peter Mouritzen og Lasse B. Weinreich fortsætter deres frugtbare samarbejde om at fortælle bibelhistorier fra Det gamle Testamente. Denne gang er fortællingen fra jødernes babyloniske fangenskab i Daniels bog, kapitel 3. Kong Nebukadnezar havde ladet lave en billedstøtte af guld, 60 alen høj og seks alen bred og forlangte at alle skulle tilbede den, ellers var det lige i den gloende ovn. Tre jøder nægtede det og blev kastede bundne i ovnen, men til kongens rædsel gik de frit om i ilden, og ikke nok med det, der var kommet en fjerde til. Og da de tre så fik lov til at komme ud, lugtede de ikke engang af røg!  Hvorefter kongen kom på bedre tanker og anerkendte jødernes gud.
     Peter Mouritzen har udvidet historien med drastiske træk: Bød­lerne er halvt mænd, halvt drager; og de tre dødsdømte får lagt guldmønter med kongens billede på tungen. Mønterne og kongebilledet smelter i ovnen, men de tre er beskyttede og uskadte. Gud er større end guld!
     Illustrationerne er stærke, grove, karikerede, det er menneskelige maskiner der opererer mod de tre. ’Kong Skrap og den skrækkelige ovn’ er blevet til en herlig billedbog og en tydelig myte om at Gud overvinder ondskaben. Den kan læses op rigtig mange gange uden at miste sin tiltrækningskraft.
Peter Mouritzen: Kong Skrap og den skrækkelige ovn. Ill. af Lasse B. Weinreich. Alfa 2004. 32 s.189 kr. (BibelStærk)S

Hovedlands Bibel for børn
er den danske udgave af ’The Lion Bible for Children’. Den fik 2002 prisen som bedste europæiske børnebibel, og Hovedland har lagt yderste omhu i omplantningen til dansk. Den er oversat af Pia Juul, kendt som både lyriker, prosaforfatter og oversætter, og forlagskonsulent er præsten, teologen, fortælleren og forfatteren Gunda Jørgensen.

     Her er alle kernefortællingerne fra både Det gamle og Det nye Testamente, fra paradiset til Johannes’ Åbenbaring, og så er der en hel del tekster man sjældent finder i børnebibler – fra Salmernes bog, Ordsprogenes bog, Apostlenes gerninger og brevene.
     Murray Watts har studeret engelsk litteratur, kunsthistorie og teologi, siden har han bl.a. skrevet. en lang række film- og tv-manuskripter og arbejdet med teater. Det mærkes på hans bibelfortællinger som er skrevet i levende sprog med mange mundrette replikker, aktive handlinger og udtrykte følelser. De er lette at læse op og gode børnelæsere kan læse dem selv. Teksten er sat tospaltet med en god ret stor klar typografi og der er illustrationer på hvert eneste opslag. Det letter teksten meget – en teksttro bibelfortælling kan ikke undgå en hel del svære ord og begreber.

     Illustrationerne er farvestærke og giver mange gange en fornemmelse af hvordan verden så ud dengang. Alle sider er forsynede med stive dekorationsborter og denne stivhed går igen i illustrationerne, der ikke er så levende som fortællingen. De er meget pæne og ordentlige, i paradiset endda med en zebra som et meget stort figenblad.

     Alle fortællingerne har henvisning til Bibelteksten. Der er kort over Bibelens lande, person- og stedregister og en ordliste. En børnebibel skal kunne tåle slid, og denne har både solidt papir og indbinding og en side til at skrive barnets navn

     Forlaget, Gunda Jørgensen og Pia Juul har ære af alt deres arbejde, der er kommet en ikke bare meget anvendelig, men god børnebibel ud af det.    
Murray Watts: Hovedlands Bibel for børn. Ill. af Helen Cann. Oversat af Pia Juul. Hovedland 2004. 352 s. 268 kr.

Hvad betyder sproget for bibelhistorierne?
Det er emnet for cand.pæd. Edith Allers ph.d.afhandling ’Den bibelhistoriske fortællings sprogbrug’, som hun forsvarede 24. sep­tember 2004 på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup.

     Der er i perioden 1728-2000 udkommet 173 bibelhistorier på dansk, og dertil kommer romaner, billedbøger og tegneserier, som ikke er behandlet her.  Af de 173 har Edith Aller udvalgt 11 fordelt over hele perioden og har derudover undersøgt syndflodsberetningen i dem og i båndoptagelser af to skoletimer fra 1979 og 1980. De er sammenholdt med Det gamle Testamente i oversættelsen fra 1871.

     De er undersøgt tekstlingvistisk og dermed er det i enkeltheder efter en nøje beskrevet analysemetode vist hvordan teksten hænger sammen.
     Edith Aller undersøger også hvilken funktion bibelhistorien har haft i skolen. Vi har lært at Christen Kold indførte bibelhistoriefortællingen i Danmark i midten af 1800-tallet, men det viser sig at være en sandhed med modifikationer. Allerede 1728 udgav Johann Hübner sin ’To gange To og Halvtredsindstive Udvalde Bibliske Historier’.
 
     Den bibelhistoriske fortællings fortællemåde og sproglige udformning udtrykker forfatterens holdning og hensigt, og det er forbløffende at se så forskelligt den samme fortælling kan udformes. Det svinger fra at søge at gengive Bibelens ord neutralt til at søge at lade tilhøreren opleve ’at være der selv’. Et af afhandlingens mål har været at undersøge forholdet mellem de bibelhistoriske teksters sproglige udformning og deres funktion i undervisning og i samfund.

     De ældste bibelhistorier fortæller handlingen. Først efter romantikken begynder forfatterne at fortælle hvad Gud og Noa tænker, og dette træk bliver stadig stærkere. Edith Aller finder en mulig sammenhæng i at ingen ydre magt tildeler bibelhistorien myndighed i en multireligiøs verden

Der er otte grundlæggende fortælletyper, der overlapper hinanden:

• den handlingscentrerede, hvor det helt overvejende drejer sig om at få genfortalt handlingen
• den forklarende, hvor gengivelsen af handlingen samtidig bruges til at forklare forskellige tilværelsesforhold (eller omvendt)
• den fortolkende, hvor begivenhederne fortolkes mens de fortælles
• den modtagervenlige, hvor den form begivenhederne fortælles i gøres mere tilgængelig for modtagerne
• den refererende, hvor begivenhederne gengives ”uden ansvar”
• den litterære, hvor stil og form spiller en afgørende rolle for fremstillingen
• den loyale, hvor en tilstræbt objektiv gengivelse af begivenhederne er målet.

     Nu hvor man i mange sammenhænge igen fortæller bibelhistorie og der skrives og udgives mange, er det værdifuldt at have dette solide arbejde om hvad der sker, når man bearbejder bibelteksten til mundtlig fortælling, oplæsning eller selvlæsning, og hvordan man dermed styrer oplevelsen og opfattelsen af indholdet.

     Edith Aller lægger selv op til flere undersøgelser og har udarbejdet en stor litteraturliste at gå videre med.

Det ville være glædeligt om ’Den bibelhistoriske fortællings sprogbrug’ ville komme i en ’folkeudgave’; den kan ikke købes, men kan lånes fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek.
Edith Aller: Den bibelhistoriske fortællings sprogbrug. Danmarks Pædagogiske Universitet 2003. 302 s. + bilag 243 s. Ph.d.-afhandling. Ill. Litteraturhenvisninger og engelsk resumé.

Fra Aslan 2003/2

Er det sket? Er det sandt? Overvejelser over hvad bibelhistorier kan og ikke kan
Af Jean-Pierre Duclos


Man kan fortælle historier for at underholde, men man kan også gøre det for at bringe et budskab. Når en ny generation fortællere bringer dem videre må man være klar over denne forskel, og det gælder ikke mindst gengivelsen af de bibelske fortællinger. Her findes en uudtømmelig skat som ikke mindst børnebogsforfattere øser af, og nogle nøjes med at bruge dem fordi de er gode historier. Der udkommer utrolig mange bøger om Noahs ark, men når man læser dem forstår man ikke hvorfor denne fortælling har fået en plads i Bibelen. Budskabet er væk. Og det er som at give børnene sten i stedet for brød.

Det er netop forskellen mellem disse to typer fortællinger som forklarer at man kan tale om en fortællings sandhed selvom den er opdigtet. Alt det du fortæller, er det sket? spørger tilhøreren. Selvfølgelig ikke, men det jeg får dig til at tænke over ved at fortælle dig min historie, det må du selv sige ja eller nej til.

At noget kan være sandt selvom det aldrig er sket er nøglen til at forstå Bibelens allerførste kapitler, de to skabelsesberetninger. Den ældste historie, den med Adam, Eva og slangen i paradiset, er så indlysende en fortælling at ingen vil fortolke den bogstaveligt. Så der må menes noget andet med den. Men hvad så med fortællingen om verdens skabelse på seks dage, er den også er en fortælling eller skal den tolkes bogstaveligt? Før man erklærer den for usand, må man spørge hvad den taler om. Er dens anliggende at besvare det samme spørgsmål som Darwin eller BigBang teorien gør, eller drejer det sig om noget andet? Religionshistorikerne kalder sådanne tekster for myter, dvs. fortællinger som hjælper folk til at forklare tilværelsens gåder. Er verden rent kaos eller er der en mening i galskaben? Er vi mennesker lig dyrene og er dyreverdens kønsrollemønster vores model? Er jungleloven altherskende, eller er det rigtigt at skelne mellem godt og ondt? Her går jeg baglæns fra budskabet til fortællingen, men det viser hvor vigtigt det er at de to hænger sammen. Ville verden af i dag ikke være bedre at leve i, hvis vi hørte det budskab fortællingen om Adam, Eva og slangen prøver på at bringe os i stedet for at trække på skulderen fordi den ikke holder overfor Darwins teori.

Der findes mange andre fortællinger i Det gamle Testamente hvis budskab stadig er aktuelt, og nogle af disse historier er stadig populære, men virker de efter deres oprindelige hensigt? Det er f.eks. tilfældet med den lille historie om Jonas som var et yndet emne i oldtidens kirkekunst og stadig synes at være det hos moderne børnebogsforfattere og -forlag − der kommer et par hvert år.

Jonas bog er ikke nogen myte, dvs. en fortælling hvis mål er at hjælpe os at klare tilværelsen. Det drejer sig om et eventyr, men et eventyr med et stadig relevant budskab, ikke mindst i dagens Danmark. Hvad er det for et budskab? Og kan man bringe det i dag ved at genfortælle Jonas’ historie?

Jonas bog er et eventyr, en velkendt litterær genre i oldtidens nærorientalske litteratur og en genre som findes andre steder i jødernes Bibel. At vi befinder os i en fantasiverden mærkes tydeligt af den ophobning af usandsynligheder som denne lille bog indeholder. For øvrigt vidste forfatterens samtidige godt at den store by Nineve var blevet slettet fra jordoverfladen allerede to århundreder før der udefra kom en helvedesprædikant som skulle have omvendt dens indbyggere, dyrene iberegnet. Så det er ren tidsspilde at undersøge om der blandt fandtes de forhistoriske havdyr fandtes nogle hvis gab var stort nok til at lade en menneskekrop gå uskadt igennem eller granske de botaniske leksika for at se om den tropiske plante ricinus communis kan vokse i den irakiske ørken. Det er ikke ad denne vej man kan finde ud af om Jonas historie er sand selvom han selv aldrig har eksisteret.

Hvorfor findes dette eventyr blandt den jødiske bibels profetiske skrifter? Det virker uventet, ikke mindst når man konstaterer at alle hedningerne i historien er sympatiske og at den eneste utiltalende person er jøde. Det var et klart budskab rettet mod den etnocentrisme og selvtilstrækkelighed som herskede i det jødiske folk efter at det var kommet tilbage fra landflygtigheden i Babylon. De blev mere og mere overbeviste om at Yahwe var deres private Gud og glemte at hans kærlighed omfatter hele menneskeheden, ja hele universet. De glemte at Abraham var blevet udvalgt for at hans efterkommere skulle blive Guds redskab for at frelse alle. Det er tankevækkende at Jonas bog sandsynligvis er samtidig med Ezras bog som beretter om den jødiske statsgenoprettelse da israelitterne kom tilbage fra Babylon i 538 f.Kr. Dette skrift er uhyre nationalistisk og bruger f.eks. hele fire kapitler til at fordømme blandede ægteskaber og nævner sågar de formastelige som begik denne uhyrlighed. Det er i dette klima Jonas bog skal læses med dets budskab om at Guds kærlighed omfatter alle nationer, ja, hele den skabte verden.


Hvordan har moderne børnebogsforfattere klaret den opgave at bringe dette budskab videre? Jeg har blandt mange fundet tre børnebøger som hver på sin måde stræber efter at få budskabet med.

Den første Jonas og hvalen er genfortalt af Mary Auld og illustreret af Diana Mayo (Flachs 2000, oversat fra engelsk af Mo Schulz og trykt i Hong Kong.) Illustrationerne fremstiller ganske anonyme mennesker, så bogen kan bruges overalt. Historien er genfortalt tekstnært, kort og præcist, men forfatteren mener ikke at fortællingen kan stå alene. Derfor suppleres den med fire sider med faktiske oplysninger og uddybende spørgsmål hvor den pædagogiske pegefinger virker mildt sagt forvirrende. Det siges helt rigtigt at det er budskabet som er det vigtigste og at historien ikke nødvendigvis må opfattes som historisk korrekt. Og samtidig har man et kort over Nærorienten hvor den forsvundne by Ninive står på, samt en notits om miraklerne der fremstiller dem som en konkret mulighed. Hvad skal man tro? Og spørgsmål af typen "Hvad fortæller denne historie os om Gud?" fremmer ikke læselysten.

I en helt anden genre er Peter Mouritzens meget friske og personlige genfortælling Jammergøjen og den ynkelige hval med illustrationer af Lasse B. Weinreich (Alfa 2002). Allerede ud fra titlen kan man gætte sig til den moderne friske måde historien gengives på. Samtalen mellem Jonas og hvalen, som begge indrømmer at de ikke forstår et ord af det hele, udtrykker en moderne læserreaktion overfor denne historie godt. Men Peter Mouritzen forstår godt budskabet og lader det komme tydeligt frem: Guds grænseløse kærlighed som også omfatter dyrene. Hvalens beskrivelse af det paradis den længes efter viser at den ikke tvivler på denne kærlighed. Jonas gør det heller ikke og det får ham til sidst til at spørge Gud direkte: "Hvis du har så ondt af menneskene, hvorfor bliver du så ikke et menneske selv og får en søn?" Og Peter Mouritzen konkluderer "Men det er en helt anden historie, som vi kan læse i Det nye Testamente" Mere elegant kan det ikke klares.


Det kommer tydeligt frem, at den bibelske bogs hovedtema, Guds altomfattende kærlighed, kommer med i den danske udgave, men jeg savner et ikke uvæsentligt aspekt hvis man vil bringe Jonas’ budskab videre, afstandtagen fra den nationale egoisme. Denne side af budskabet kommer tydeligt frem i den tredje bog Jonas
af Gertrud Fussenegger, mesterligt oversat fra tysk af Eva Glistrup og med vidunderlige billeder af Annegert Fuchshuber. (Sommer & Sørensen 1986). Jonas optræder her som en traditionel jøde med rundpuldet hat og profetskæg og han bor i en nærorientalsk idyl som beskrives således: "Jonas holdt meget af sit land og den landsby han boede i. Han var stolt af, at der boede så mange gode mennesker, der troede på Gud og efterlevede hans bud. Der var ikke noget sted på jorden, mente Jonas, hvor det var flinkere folk, eller hvor det var bedre at være." Det er lige Ezras bogs stemning. Og Jonas skal forlade denne idyl fordi Guds kærlighed også omfatter de frygtelige hedninger i Ninive. Teksten gengiver historien i ægte eventyrstil og episoden om hvalen bliver anvendt på en vidunderlig måde i Jonas prædiken til niniviterne, I stedet for den dommedagsprædiken Bibelen taler om fortæller Jonas hvad der er sket med ham og folket svarer "Din Gud må være en god gud, siden han har reddet dig på denne måde." Her er der ikke nogen tvivl: Hele eventyret står i budskabets tjeneste: Guds kærlighed er grænseoverskridende.

Disse tre bøger er blevet valgt blandt de mange som fortæller den samme historie fordi alle tre prøver på at få budskabet med og gør det hver på sin måde. Eftersom meget i Aslan handler om bøger med religiøs dimension er det vigtigt at gøre opmærksom på hvor væsentligt det er om forfatteren bringer et budskab videre, eller nøjes med at fortælle en god historie, eller omvendt bruger historien til mission eller katekese, hvad der efter al erfaring er uforeneligt med væsentlig litteratur. Der kommer så megen bibelsk brugslitteratur, derfor er her givet et par overvejelser og eksempler på at bibelhistoriske billedbøger kan være kunst og samtidig give læseren lov til at tænke, at selvom det aldrig er sket, kan det alligevel være sandt.


Carlsens store børnebibel
er en gedigen traditionel børnebibel der fortæller en god historie til hver dag udvalgt fra både Det gamle og Det nye Testamente og bragt i samme rækkefølge som i Bibelen. Der er kort over Mellemøsten på Jesu tid, indholdsfortegnelse, register, ved hver historie henvisning til hvor i Bibelen den findes, forklaring på væsentlige personer og et forord, der gør opmærksom på at historierne ikke nødvendigvis behøves at læses i rækkefølge, så f.eks. julehistorierne faldt i sommerferien.
Synsvinklen er at Gud i Det gamle Testamente taler gennem forskellige menneskers liv, og i Det nye Testamente gennem Jesus, den længe ventede Messias. Der er mange historier fra Apostlenes Gerninger og et glimt fra Johannes Åbenbaring. Alt tages ganske bogstaveligt, Jonas hval er sågar med på kortet.
Den er oversat og bearbejdet af Alice Larsen og Iver Larsen, der er tilknyttede den internationale missionsorganisation Wycliffe Bibeloversættere. Sprogligt mærkes det engelske forlæg og stilen er ujævn med en blanding af talesprog og skriftsprog - mange ord vil skulle forklares. Det er der ikke er noget i vejen med, det hører med til formidlingen, men det angiver niveauet. Der er mange tillægsord og udråbstegn. Mange af historierne fra Det gamle Testamente er korte, mens historierne om Jesus ofte får forklaret meningen meget tydeligt på linie med Anne de Vries. Fadervor er f.eks. genfortalt og ikke bragt i Bibelens korte klare form før det dukker op før på allersidste side. En del af historierne fortælles heldigvis over flere dage, så de kan blive fuldstændige.
Bogen er overdådigt illustreret med naivistiske akvareller i stærke farver.
Udvalget er godt og dækker store dele af Bibelen og kan give den unge lytter kendskab til både dele af Det gamle Testamente og Apostlenes Gerninger, som ellers ikke fortælles så meget. Og det er gode historier. Selvlæsning næppe før 9-10 år - på grund af sproget er den ikke særlig let at læse skønt der er valgt stor typografi, men oplæsning for de 6-9-årige efter Tine Lindhardts ’Sesams Børnebibel’ og de gode bibelske billedbøger, f.eks. Butterworth og Inkpen, og før Ingrid Schrøder-Hansens bibelgenfortællinger.
Carlsens store børnebibel. Fortalt i 366 små historier. Ill. af Anna C. Leplat. Genfortalt af Deborah Chancellor. Oversat og bearbejdet af Alice og Iver Larsen. Carlsen 2003. 383 sider, alle illustreret i farver. 249,50

Utraditionel og vellykket bibelfortælling

Lignelserne om Det fortabte får, Den barmhjertige samaritaner, Sædemanden og Huset der blev bygget på klippegrund er genfortalt i form af fire billedbøger om Gamle Alfreds liv med katten Felix. De er begge to runde glade personer, ganske uforberedte på hvad de oplever. Bibelkilden står til sidst med en lille meget tydelig forklaring på, hvad meningen er - den kan man jo læse op eller lade være. Illustrationerne er hyggelige, minder om tegneserier, farverne lidt blege. Det lykkes her at bringe lignelserne ind i hverdagen som gode historier. Særlig vellykket er 'Gamle Alfred får hjælp', hvor den pæne mand så gerne ville hjælpe, men allerede er for sent på den til sit møde, og det så er vagabonden der hjælper den stakkels gamle mand.
Michel de Boer: Gamle Alfred får hjælp; Gamle Alfred bygger et hus; Gamle Alfred går ud og sår; Gamle Alfred mister sin kat. Ill. i farver af Michel de Boer. Dansk tekst af Anne-Birgitte Zoëga. Religionspædagogisk Forlag, 2000. 32 sider. 54 kr. hver. Alle 4 for 200 kr.

 Bemærkelsesværdige bibelhistorier

Her er fire anderledes bibelske billedbøger: Daniel i løvekulen, Jonas og hvalen, Josef og hans brødre og Moses. De er genfortalt så klart, at man kan se historien for sig og uden at sentimentalisere dem. Illustrationerne er smukke, ekspressionistiske på solid arkæologisk baggrund. De stærke klare farver giver østerlandsk atmosfære og figurernes semitiske anstrøg minder om, at kristendommen stammer fra Mellemøsten. Der er en efterskrift, der sætter hver fortælling ind i historisk sammenhæng, ordforklaringer og nogle klargørende spørgsmål, som læreren, forælderen eller børnegruppelederen kan bruge om ønsket. Oversættelserne er godt dansk, gode at læse op. Det er kernefortællinger, som alle børn må kende, og som udkommer i nye udgaver som havets sand. Men her er fire det er værd at bruge!

Mary Auld: Daniel i løvekulen. Oversat af Hanne Olsen; Jonas og hvalen. Oversat af Mo Schulz; Josef og hans brødre. Oversat af Ilse M. Haugaard; Moses i sivene. Oversat af Mo Schulz; Ill. af Diana Mayo. Alle Flachs, 2000. 31 s., ill.. 160 kr. hver.

 

Skidt eller kamel . . .
En herlig billedbog om Gud, der lige tror at han er færdig med skabelsen og så opdager at åh, der er stof til endnu et dyr. Det kommer til at se mærkeligt ud, med to pukler og ingenting der passer sammen, men det bliver da færdigt og Gud kalder det kamel. Han kan godt se, at det arme dyr nok vil blive drillet og lærer derfor kamelen en lille trøsteremse (som man vil komme til at høre nogle gange, når man har læst den op): Skidt eller kamel - skidt eller kamel . . .
Ursula Seebergs ekspressionistiske farveillustrationer i våd akvarel udtrykker tekstens humor og er ikke sådan at blive færdig med.
Når man er gammel nok til at kende skabelsesberetningen og kende forskel på skidt og kanel er det en rigtig Læs den nu igen bog.
Jesper Wung-Sung: Kamelen kom til sidst . Ill. af Ursula Seeberg. Gyldendal, 2000. [28] s., alle illustreret i farver. 178 kr.

Karin Andersson m.fl.: Bibelen for børn. Ill. af Ulf Löfgren. Dansk udgave ved Anna Marie og Erik Ågård. Religionspædagogisk Forlag 2. udg. 3. oplag, 2002. 271 sider, illustreret i farver. 150 kr.
Fra 7 år

Selina Hastings: Børnenes illustrerede Bibel. Oversat af Ebbe Kløvedal Reich og Henrik Mossin, illustreret af Eric Thomas og Amy Burch. Borgen, 2. oplag, 2002. 320 sider, illustreret i farver. 298 kr.
Fra 10 år.

Hvad Bibelen fortæller os. Tre videobånd med illustrationer af Kees de Kort. Dansk tekst Gurli Vibe Jensen. Indtalt af Bubber. Hvert bånd spiller ca. 25 minutter. Det danske Bibelselskab, 1998. 119 kr. hver.
Video 1: Skabelsen, Regnbuen, Abraham, Esau og Jakob, Josef. Video 2: Zakarias og Elisabet, Jesus' fødsel, Den tolvårige Jesus, Brylluppet i Kana, Stormen på søen. Video 3: Bartimæus, Jesus i Jerusalem, Jesus er opstanden, Himmelfart og pinse, En afrikaner bliver døbt.
Fine bibelhistorier med smukke illustrationer, især for 4-9-årige.

Lignelser : historier Jesus fortalte. Tekst: Mary Hoffman, illustration Jackie Morris, dansk oversættelse: Franz Berliner. Klematis, 2000. 29 sider, illustreret i farver. 198 kr. Fra fem år.

Mirakler: Jesus undere. Tekst: Mary Hoffman, illustration Jackie Morris, dansk oversættelse: Franz Berliner. Klematis, 2001. 29 sider, illustreret i farver. 198 kr. Fra fem år.

Ingrid-Schrøder-Hansen: Bibelens historie : Det nye Testamente indtaling: Niels Vigild. Gyldendal Lydbøger, 2001. 9 cd'er i 1 mappe. kr. 1461,25. Fra 8 år
Begge kan også fås som kassettebånd af lånere på Danmarks Blindebibliotek.

Bodil Busk Sørensen: Skolebibelen Illustreret af Peter Madsen. Billedredaktør Lisbeth Smedegaard Andersen. Religionspædagogisk Forlag 2000. 240 sider. 258 kr.

På ekspedition i Bibelen
Det danske Bibelselskab har udgivet et interaktivt materiale til brug især for 10-15årige bestående af 3 cd-rom'er, en undervisningshåndbog og en video. Det er først og fremmest beregnet til undervisningsbrug, og Bibelselskabet oplyser, at alle folkeskoler og efterskoler har fået et frieksemplar. Undervisningsministeriet, Egmont Fonden, Lego og År 2000 Fonden har støttet udgivelsen, og Dansk Ungdoms Fællesråd og FDF været med i støtten til videoen. Det er en bemærkelsesværdig fællesindsats der her gøres for at fremme børn og unges kendskab til Bibelen på evangelisk-luthersk grundlag og under nutidens former, som børn og unge kender så godt. Materialet er så neutralt at det kan anvendes af alle kirkesamfund. I præsentationsvideoen fortælles om Bibelen og om hvad man vil finde på de enkelte ekspeditioner. På cd-rom'erne kan man gennem ni rejser opleve og gennemarbejde dele af Bibelen fra skabelsen til Apostlenes Gerninger: Først er der en nutidig indledning om Bibelen og Det danske Bibelselskab. Derefter følger 1. Begyndelsen - Urhistorien; 2. Udvælgelsen - Hebron; 3. Udvandringen - Nebo; 4. Profetien - Bethlehem; 5. Kaldet - Kapernaum; 6. Visdommen - Magdala; 7. Opstandelsen - Jerusalem; 8. Menneskesønnen - Betsajda; 9. Budskabet - Cæsarea. Formen er computerspillets, men det er ikke noget fritidsspil, men et gennemarbejdet undervisningsmateriale. Brugeren får en opgave at løse og kommer på denne måde gennem materialet. Der er stof til mere end 100 arbejdstimer i materialet, men det er muligt at vælge både emne, omfang og niveau, så man selv kan bestemme tidsforbruget. Med en PBA (Personlig Bibel Assistent) kan man klikke sig rundt i ekspeditionsuniverset og frem til tidslinje og et klikbart atlas med 68 kort, til Bibelen og til 350 leksikonartikler om emner man møder, og der er løbende henvisninger til bibelsteder fra både Det gamle Testamente og Det nye Testamente. Alt bibelstoffet behandles som historisk materiale uden hensyn til Bibelens forskellige litterære genrer. John Rydahl har udarbejdet en velgennemtænkt, gennemarbejdet og meget inspirerende undervisningshåndbog med gode litteraturhenvisninger og internetadresser. Den er også uundværlig, hvor man bruger materialet i familien eller til religionsundervisning uden for folkeskolen. Billedsiden er præget af at der ikke har været råd til forfinet computergrafik, som den kendes fra de gode spil. Bygningerne er skematiske og uden meget miljø. Landskaberne ligner papmaché, ørkenerne er mest vellykkede. Det er tydeligt et spil. Personerne er tydeligt dukker og ansigterne er voldsomt karikerede med store stive øjne. Det mest positive der kan siges om dem er, at de ikke er hvide og blonde, selv om de heller ikke ser meget semitiske ud. De enkelte geografiske steder er illustrerede med moderne farvefotografier og modeller der viser datiden, og de bibelske begivenheder med malerier af store malere i acceptable farver, desværre uden kunstnerens navn. Efter ønske fra mange unge testpersoner er meget af stoffet lagt ind i dialogform, hvor man selv kan vælge hvilke spørgsmål og svar, man vil høre. Materialet er dog styret således, at brugeren mange steder er nødt til at løse opgaverne i bestemt rækkefølge. En gennemgående person forklarer hvad der skal ske og ting undervejs. Her er sproget voksent skriftsprog, mens der er ret megen mundtlighed i leksikonartiklerne. I dialogerne er der tilstræbt variation i personerne og de 50 figurer man møder er ret forskellige. Jesus får tillagt betænkeligt mange følelser og f.eks. evangelisten Johannes er træt og forvirret. Englen ved graven er rystende sentimental i udseende og lyd, men de fleste personer er rimelige og formidler nyttig viden. Installationen er smertefri. En del af opgaverne er ret besværlige og det er distraherende, at billederne forekommer i endeløse baner. På ekspedition i Bibelen. er naturligvis oplagt til skolebrug og er beregnet til kristendomskundskab, gerne i samarbejde med kunst, dansk og historie. Den kan også bruges ved religionsundervisning i kirkerne. Som almindeligt spil vil det meget hurtigt miste interessen, men det er jo heller ikke formålet, og det kræver en voksen formidler i nærheden. Hvis den ikke bruges i ens barns skole - så er der ingen grund til at tage duften af det hele - kan familier få glæde af at bruge den sammen, hvis de bruger undervisningshåndbogen, cd-rom'erne kan ikke stå alene. John Rydahl gør opmærksom på glæden og nytten ved gode oplæsningsbøger. Her er der absolut også en mulighed for familier, der bor langt fra kirke og religionsundervisning. Skønt der er nogle skønhedsfejl, der forhåbentlig bliver rettet i en ny udgave, må de ikke fordunkle, at her er tale om en spændende og vedkommende fornyelse af undervisningsmaterialet til store børn og unge.
På ekspedition i Bibelen. 3 cd-rom'er + undervisningshåndbog af John Rydahl. Det danske Bibelselskab, 2000. 399 kr. Hertil findes video og undervisningshåndbog med kopiereringsret 255 kr.

Børn i Bibelen
Her er fire små gennemarbejdede kartonbøger om børn i Bibelen, to fra Det gamle Testamente og to fra Det nye Testamente. Enkle naturalistiske farvetegninger og kort klar tekst. Der er henvisning til Bibelteksten og 'find fire figurer i bogen' til fælles fornøjelse. Så små bøger bliver let overset, men disse er virkelig værd at bruge både hjemme - fra to-tre år - og i kirkernes billedbogskasser til små børn.
Catherine Stowell: Børn i Bibelen: Den lille pige, som Jesus helbredte; Drengen, som gav sin
frokost til Jesus; Samuel, drengen der hjalp Eli; Storesøster Miriam, som hjalp sin lillebror.
Oversat af Marianne Pedersen. Unitas 1999. 8 sider og 20 kr. hver. (Stablebøgerne).

Bibelens historier. Det nye Testamente
Nu er den kommet: bibelhistorien for alle fra 9-10 år og ubegrænset opefter. Med stærke tegninger af Roald Als er her værket som åbner Bibelen og er den bedste indføring i Bibelen for store børn og unge, for ikke særlig Bibelvante, og for dem som overvejer at blive døbt. Mange års hårdt arbejde har slidt alt overflødigt bort, så den er let at læse. Den læses - sluges - som en roman; men sammenligning med Bibelen viser hver gang at det holder. Her findes mening og sammenhæng, og derfra kan man gå videre. I foråret udkom Det gamle Testamente, der allerede er kommet i 2. oplag, og nu er arbejdet fuldført med Det nye Testamente. Lykkeligvis kommer begge bind også i Gyldendals Bogklub.

Ingrid Schrøder-Hansen er sognepræst, teolog og bibelhistoriefortæller, og hun bruger det alt sammen til at skabe en helhed af de fire evangelier, Det gamle Testamente, Apostlenes gerninger, brevene og Johannes Åbenbaring. Der er kort og Hvor står det i Bibelen, så man selv kan slå efter og læse videre.
Bibelens historier er inddelt i syv bøger: Messias; På vej; Rigets fest; Op til Jerusalem; Påske; Ud i al verden; Den yderste dag. Roald Als har tegnet omslaget og indleder hver bog med en sort/hvid helsidesillustration. Det lykkes ham at vise væsentlige sider i teksten gennem sine vægtige lavstammede skikkelser. Tegningerne er meget forskellige i stil svarende til de meget forskellige bøger
Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart og kirkens første tid genfortælles i sammenhæng med brevene, set ud fra apostlenes synsvinkel. Det er Det nye Testamente der fortælles, men som om vi er samtidige med fortællerne og ikke ved hvad der sker herefter. Usikkerheden og deres voksende og vaklende tro opleves. Johannes åbenbaring er en enestående oplevelse: Den gamle Johannes fortæller den til sine medfanger på øen Patmos, forklædt som eventyr for at narre fangevogteren.
Hver episode står som et klart billede for det indre øje. Personerne karakteriseres med ganske få præcise ord, deres handlinger og kropssprog taler. Dialogerne er troværdige. Salmer fra Salmernes Bog og Pauli hymner er gendigtede, så de bliver nye, der hvor det falder naturligt for personerne at bruge dem.
Som det er tradition i folkekirken tales der om Jesu søstre og brødre, mens ortodokse og katolikker taler om fætre og kusiner. Derom strides de lærde, men det er ikke afgørende i forhold til at de er enige om - og Ingrid Schrøder-Hansen er enig i - at han er født af Helligånden. Jesu undfangelse - og Josefs kvaler i den forbindelse - er beskrevet meget fint og meget teksttro.
Ingrid Schrøder-Hansen er ikke kun historiefortæller, men evangelist. Hun bringer det glade budskab, og det på en måde der får en til at lytte. Ingen familie med den mindste interesse for kristendom - eller kulturhistorie - kan undvære de to bind af Bibelens historier. De må deles med andre og ikke mindst læses op.
Ingrid Schrøder-Hansen: Bibelens historier. Det Nye Testamente. Illustreret af Roald Als. Gyldendal( 1999) 2003. 304 sider. 228 kr.

Bibelhistorien for de små
Sesam har valgt en engelsk bibelhistorie gennemillustreret i farver af Leon Baxter og dermed er udvalget og pladsfordelingen givet. Men Tine Lindhardt har fået frie hænder og har skabt sin helt egen bog, ingen oversættelse. Hun fortæller som en mor, der er teolog og ved hvad fortællingerne betyder. Nødvendige forklaringer er naturligt flettet ind i historien. Der er taget hensyn til børnenes alder ved at skræmmende eller anstødelige historier som Isaks ofring og udslettelsen af Faraos hær er undgået, og Potifars kone vil bare kysse Josef. Korsfæstelsen kan jo ikke undgås, men er dæmpet fortalt. Der er lige mange fortællinger fra Det gamle Testamente og Det nye Testamente, og de passer i længden til en historie. Sproget er levende og godt at læse op. Leon Baxter kendes fra bl. a. Julefortællingen
(Unitas). Han tegner moderne mennesker i gammeldags klæder, let naivistiske og oftest uden baggrund, tit med et anstrøg af karikatur. Selv løverne i løvekulen er venlige - der er ikke megen saft og kraft i illustrationerne. Teksten havde fortjent bedre.
Med Tine Lindhardts genfortælling af de dele af Bibelen som ingen børn skulle gå glip af har vi fået en god bibelhistorie for de 4-8 årige. Når de har hørt den, har de noget at bygge videre på.
Sesams børnebibel. Genfortalt af Tine Lindhardt. Udvalgt af Pat Alexander. IIlustreret af Leon Baxter. Sesam 7. opl. 2002. 478 sider. 169 kr.


Bibelens historier

Her er bogen der åbner Bibelen for alle fra 9-10 år. Bogen som unge og voksne læser selv og læser op for børnene. Gribende og spændende som en roman, men solidt teologisk funderet og ud fra mange års erfaring som sognepræst og bibelhistoriefortæller. Rigtig mange mennesker har opgivet at læse Bibelen et sted midt i Mosebøgerne. Her er chancen for at lære den at kende. I sagens natur er der tale om et udvalg, og det er taget fra hele Bibelen, også fra sjældent brugte tekster, som Ezras bog og Haggajs bog. Fortællingerne er samlede i syv bøger: Bogen om begyndelsen; Bogen om Abrahams børn; Bogen om Moses; Fortællernes bog; Bogen om de store konger; Bogen om de små konger og de store profeter; Bogen om de bortførte. Roald Als har illustreret hver bog med et billede, hvor han det hver gang er lykkedes ham at se noget nyt i teksten. Det er svært at sige om det bedste er den våde Jonas eller den fristende Eva, der får en til virkelig at forstå Adam, eller den lydige og fortvivlede Abraham eller …
Denne bibelhistorie er anderledes ved at den ikke fortælles af en, men af mange fortællere, der er valgt omhyggeligt og meget forskellige. De virker så ægte at det gang på gang ser ud som om de fortæller noget tildigtet. Men nej, ved opslag i Bibelen viser det sig hver gang, at det står der virkelig - den er helt teksttro. Derved lykkes det at lade Bibelen selv tale og at undgå de moraliserende pegefingre, som hærger bibelhistorier. Ingrid Schrøder-Hansen kan se og vise enkeltheder, der får hver episode til at stå som et klart billede, et billede der huskes. Personerne karakteriseres med ganske få, præcise ord. Deres handlinger og deres kropssprog taler, dialogerne er gennemarbejdede og vellykkede. Salmer fra Salmernes bog er gendigtede der hvor de fordyber og forstærker tonen fordi det er naturligt for personerne at bruge dem.

Bibelens historier gør menneskene og deres følelser, længsler, tro, håb, svigt, lidenskaber levende og aktuelle og viser dem samtidig i deres historiske sammenhæng. Den røde tråd er den voksende forventning om Messias, der skal komme med Guds nye pagt.
Den er den første bibelhistorie der giver lyst til at gå tilbage til selve bibelteksten og får en til at brænde efter at læse den op; derfor er det godt at der er kort og henvisninger til hvor i Bibelen selve teksten findes. Det er godt den er indbundet, for den vil blive slidt. Smukt udstyr, klar og god typografi - Gyldendal har lagt vægt på den bog.

Det allerbedste er at til efteråret følger Det nye Testamente. Med Bibelens Historier har vi nu indgangen til Bibelen til store børn og voksne. Den bør snarest komme som lydbog. Til de mindre børn savnes stadig en bibelhistorie, der er lige så god. Tænk hvis Ingrid Schrøder-Hansen også ville skrive den!

Ingrid Schrøder-Hansen: Bibelens historier. Det gamle Testamente. Illustreret af Roald Als. Gyldendal 1999. 352 sider. 228 kr. 

 

Broder Benedikts beretninger
Nogen gange er det ren fryd at læse anmelderbøger. Det er i høj grad tilfældet med hæfterne om Broder Benedikt af den danske tegneserieskaber Freddy Milton. Opfordret af Unitas og FDF har han ladet sig inspirere af Jeppe Aakjærs Af Gammel Jehannes hans bivelskisttaari til at tegne og fortælle to tegneserier - i farver - om munken Benedikt, der skyller i land hos vikingerne og straks går i gang med at fortælle dem bibelhistorier med bogstavrim og svagt jysk tonefald. Det lykkes ham faktisk ikke blot at overtale dem til at bygge en kirke, men også at formidle ganske meget af idéen bag det hele. Ikke mindst er hans udgave af Abraham og Isak og af den fortabte søn tankevækkende og direkte gribende. Milton har arbejdet med tegneserier i mange år; disse har et overskud af humor og usentimental ømhed. Et must for børnefamilier og kirkernes børnebogskasser.

Freddy Milton: Broder Benedikts beretning. En kærlig krønike om kristendommens komme. Tegnet og fortalt af Freddy Milton. UNITAS og FDF 1997. 48 sider. 98 kr. og Freddy Milton: Broder Benedikts byggeri Tegnet og fortalt af Freddy Milton. UNITAS og Spejderforlaget 1998. 48 sider. 98 kr.

Sally Altschuler: Begyndelsen Illustreret af Sven Nordquist. 2. udgave. Gyldendal 1998. 98 kr. Billedbog om skabelsen..

Nick Butterworth: Det fortabte får. - Huset på klippen. - Den kostbare perle. - De to sønner. Ill. af Mick Inkpen. Scandinavia 1987. Små billedbøger om fire af Jesu lignelser.

Nick Butterworth: Kattens historie. Jesus til bryllup. - Musens historie. Jesus og stormen. - Skadens historie. Jesus og Zakæus. - Rævens historie. Jesus bliver født. Ill. af Mick Inkpen. Unitas 1988. De kendte fortællinger fortalt på en ny og tiltrækkende måde for mindre børn. Ny samle udgave er kommet-

Nick Butterworth: Den lille port. - Den rare fremmede. - Den rige bonde. - De ti sølvmønter. Ill. af Mick Inkpen. Oversat af Inge Madsen. Unitas 1993. 4o kr. hver. Små billedbøger om fire af Jesu lignelser.

Nick Butterworth og Mick Inkpen: Vidunderlige verden. Oversat af Jørgen Hedager Nielsen. Lohse 1998. 28 sider. 98 kr.
En flot og sjov billedbog om skabelsen og om at tage vare på verden. Fra 3 år.


Gertrud Fussenegger: Jonas. 1986. - Noahs ark. 1982. Ill. af Annegert Fuchshuber. Sommer & Sørensen.
Usædvanlig smukke og gennemarbejdede bibelhistorier om profeten Jonas og om Noah og arken med vægten lagt på Guds barmhjertighed og hans løfte. Fra 5 år.


Leon Garfield: Babelstårnet. 1982. Kongen i haven. 1984. Skriften på væggen. 1983. Ill. af Michael Bragg. Forum. Smukke og humorfyldte billedbøger om tre konger i Det gamle Testamente: Nimrod, Nebukadnezar og Belsazzar. Fra 5 år.

Historier fra Det gamle Testamente. Oversat af Mette Jørgensen. Klematis 1996. 45 s. og

Historier fra Det nye Testamente. Oversat af Mette Jørgensen. Klematis 1997. 45 s. 188 kr.
Tekster fra Det gamle Testamente og Det nye Testamente i den nye oversættelse illustreres af billeder, der ikke for intet kaldes verdenskunstens mesterværker. Og der er en oplysende note om hvert billede bag i bogen. Man kan bruge lang tid på at se på dem og snakke om dem med sine børn. Der er kun plads til få tekster, men de hører til gengæld til blandt dem, som alle må kende.

Sten Kaalø: Noa og tudsen og arken IIlustreret af Lilian Brøgger og Dorte Karrebæk. Høst & Søn 1998. 28 sider og 4 plancher i farver. 178 kr.
En af de allerbedste bøger om Noas ark.


Freddy Milton: Broder Benedikts beretning. En kærlig krønike om kristendommens komme Tegnet og fortalt af Freddy Milton. UNITAS og FDF 1997. 48 sider. 98 kr.

Freddy Milton: Broder Benedikts byggeri Tegnet og fortalt af Freddy Milton. UNITAS og FDF 1998. 48 sider. 98 kr.


Joy Richardson: Jesus af Nazareth. Ill. med malerier fra National Gallery of Art, Washington. Oversat af Mette Jørgensen. Klematis 1994. 37 s. Pragtfulde ill. af mesterværker og selve Bibelteksten

Anna Maria og Erik Ågård: Hjemme hos Maria. Ill. af Kirsten Hoffmann. 1994. - Fødselsdag i Betlehem. Ill. af Kirsten Hoffmann. 1994. - En uge i Jerusalem. Ill. af Gurli Feilberg. 1996. - Da solen stod op. Ill. af Gurli Feilberg. 1996. - Pinse.
Ill. af Suzanna Moffat Bredvig. 1995. Det danske Bibelselskab. 15 kr. hver. (Stjerneserien - 5 bøger om kirkens højtider).

*

Britt G. Hallquist: Jeg vil spørge Gud. Ill. af Veronica Leo. Det kgl. Vajsenhus/Haase. 1978.
Digte som forbinder Bibelen med et moderne bybarns hverdag. Fra 5 år.

 

Kapitelbøger

Cecil Bødker: Barnet i sivkurven. 1983. - Den udvalgte. 1984. - Flugten fra Farao. 1985. Ill. af Ib Spang Olsen. Det danske Bibelselskab. Gendigtning af Moses' liv og af hans oplevelse af at møde Gud og være udvalgt af ham til en særlig opgave.


Cecil Bødker: Da jorden forsvandt. Ill. af Ib Spang Olsen. Det danske Bibelselskab 1976. Roman om syndfloden set gennem Noahs kones øjne.


Franz Berliner: Ilden på bjerget. Ill. af Roald Als. Det danske Bibelselskab 1985. Roman om profeten Elias lagt i munden på en fortæller, som selv havde fulgt ham livet igennem. Elias er gjort nærværende, til et levende menneske, som oplever Gud og må følge ham. Fra 12 år.


Niels Jensen: Hun var udstødt. Ill. af Ingrid Larsson. Det danske Bibelselskab 1982.
Jesus helbreder en fortvivlet spedalsk mor og tager sig af hende, da hun alligevel ikke får lov at vende tilbage til sin familie. Fra 12 år.


Niels Jensen: Tamars hemmelighed. Ill. af Ingrid Larsson. Det danske Bibelselskab 1980.
Jesus helbreder en spedalsk far og redder derved hans kone fra at blive stenet, fordi hun ikke har forladt ham, som loven forlangte. Fra 12 år.


Niels Johansen: Du har smukke øjne, Rakel ... mennesker Jesus mødte. Unitas. 95 kr. Også som bånd.
Tolv fortællinger som belyser evangelierne ved at fortælle, hvordan begivenhederne ser ud gennem tildigtede personers øjne. Som oftest er det mennesker, som ikke er regnede for noget. Fra 12 år.


Paul Leer-Salvesen: Manden fra Galilæa. Ill. af Erik Hjorth-Nielsen. Munksgaard 1984. Polo. Let at læse.
I stedet for at genfortælle et af evangelierne har forfatteren valgt nogle af de ting ud, som Jesus gjorde og sagde. Først møder disciplene Jesus i Emmaus for at pointere , at "det blev den virkelige begyndelse for dem, som troede på ham." Så fortæller Leer-Salvesen om en række af de ting, som Jesus gjorde og sagde, og han har lagt vægten på, at Jesus kom til de fattige, syge og ringeagtede, at han ikke ville være nogen magthaver eller oprører, at han ikke kom i sit eget ærinde, men i Guds. Fra 8 år.


C.S.Lewis: Troldmandens nevø. Løven, heksen og garderobeskabet. Hesten og drengen. Morgenvandrerens rejse. Prins Caspian. Sølvstolen. Det sidste slag. Oversat af Niels Søndergaard. Ill. af Pauline Baynes. Borgens Forlag . 79 kr. hver. Også som lydbøger. De første bind er filmatiserede.
4 engelske børn kommer ufrivilligt gennem en dør i et klædeskab ind i den fantastiske Narniaverden, hvor de oplever kampen mellem godt og ondt, symboliseret ved løven Aslan og heksen Jadis. Den bibelkendte læser opdager, at det, børnene oplever, er skabelsen, korsfæstelsen og opstandelsen, sådan som de ville foregå i Narnia. Serien bliver læst i laser af børn og er fine oplæsningsbøger - de første bind allerede fra 6-7 år.

Elizabeth George Speare: Bronzebuen. Schultz 1969.
Daniel bekæmper romerne med alle midler. De har besat Palæstina og ødelagt hans familie: hans far blev korsfæstet og hans søster blev sindssyg ved at overvære det. Først da søsteren bliver helbredt af Jesus, kan Daniel slippe ud af sit had. Fra 12 år.

Lewis Wallace: Ben Hur. Oversat af Jørgen Larsen. Gyldendals Udødelige.
Den jødiske rigmandssøn og oprører Ben Hur oplever, at Jesus korsfæstes. Derved kommer han til at tro på, at Jesus var jødernes Messias, men at hans rige ikke var jordisk og at han ikke var oprører. Fra 11 år.

Zink, Jörg: Den fortabte søn og andre Jesus-historier : fortalt for børn Illustreret af Hans Deininger ; dansk udgave ved Erik Ågård. Materialecentralen/Religionspædagogisk Center, 1995. - 45 sider : ill.

 Tilbage til forsiden www.aslan.dk
www.bibliotek.dk

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx