At leve hele livet

Fra www.aslan.dk
Senest ajourført 23. oktober 2015


*
Bøger og artikler kan fås hos boghandleren og på dit eget bibliotek. Der kommer hele tiden nye udgaver, der kan godt være nyere, end der er medtaget her.

De kan findes og bestilles på www.bibliotek.dk
og hentes på det bibliotek, du selv vælger. Udsolgte bøger kan ofte findes på www.antikvariat.net

*
Hjælp til at leve til man dør

Nogen at tale med  

Godt at have gjort

Når døden nærmer sig 

Om pleje af døende og hjælp til pårørende og venner

Hospice


*
Hjælp til at leve til man dør
Døden bliver virkelig på en ny måde når ens nærmeste eller man selv bliver alvorligt syg.
Hvorfor bliver jeg syg? Hvorfor skal min kone, min mand, mit barn dø? Hvorfor skal jeg selv dø?

Margrethe Kähler: Tæt på døden. Ældresagen 2015. 186 s. ill. Gratis.
Fortællinger med fokus på døden, som den udspiller sig i sorgen hos de efterladte og hos de sundhedsprofessionelle på hospitaler, i hospice, plejehjem og de syges egne hjem.
Bogen er gratis, og du kan få fat i den ved at kontakte Medlemsservice på
tlf. 33 96 86 89 eller sende en mail: bestilling@aeldresagen.dkHvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap. Redaktør: Lisbeth Riisager Henriksen. Unitas, 2011. 324 sider.
Om de almene eksistentielle problemstillinger og religiøse spørgsmål og overvejelser, som kronisk sygdom eller handicap kan afstedkomme for den syge eller handicappede og for de pårørende.
Indhold: Den psykiske og sociale dimension af livet med kronisk sygdom og handicap .Helga Døssing Hansen: Identitet, selvbillede og selvværd. Tom Andersen Kjær:  Afmagt og sorg: at være ude af sig selv. Jørgen Due Madsen: Depression og sygelig skyldfølelse. Steen Bonde: Skam. At vokse op med kronisk sygdom eller handicap / Hanne Urup Engbjerg og Lisbeth Riisager Henriksen. Lene Østergaard: At vokse op som pårørende barn. Ingrid Lund: Parforholdets udfordringer. Singlelivets udfordringer / Bente Østerberg og Lisbeth Riisager Henriksen). Den åndelige dimension af livet med kronisk sygdom og handicap (Michael Wagner Brautsch: En kontrakt med Gud? Dorte Toudal Viftrup:  Hvad i al verden er meningen? Leif Andersen: Når Gud er tavs. At være funderet og velsignet af Gud / Tom Andersen Kjær og Lisbeth Riisager Henriksen. Niels Christian Hvidt: Hjælper det at tro på Guds indgriben ved sygdom? Ruth Østergaard Poulsen: Alle, som beder, får - eller gør vi? Steen Bonde: Ud af skammen. Trine Kern Kernel: Og hvad med håbet?).
En af de mest givende bøger, jeg nogensinde har læst om emnet, skrevet af mennesker, der virkelig ved, hvad det handler om.

Lone Vesterdal: Nedenom og hjem. Perspektiver på tab og tro. Unitas 2014. 248 s. 249 kr.
Lone Vesterdal har skrevet en anderledes og meget givende bog om at miste og alligevel leve. Den er personlig, men ikke privat. Hun kender sorgen, hun mistede sin mand og sine fire børns far. Nedenom og hjem handler om, hvad det kristne liv har at give til mennesker i sorg og krise. Her er en gave til mennesker, som kæmper med sygdom, død og sorg – deres egen eller deres pårørendes. Titlen er vigtig og bygger på, at i kristendommen går vejen hjem ikke oven over lidelsen eller uden om lidelsen, men netop ned under og gennem lidelsen og ad den vej hjem. Vejen er nedenom og hjem - fra diagnose gennem behandling og død til et overraskende nyt liv. Hvert kapitel har som udgangspunkt en salme og afsluttes med en billedmeditation; denne har været brugt og bruges af kristne siden oldkirken. Der er valgt 23 meget forskellige billeder – nye og gamle - fra Matthias Grünewald og Joakim Skovgaard til papirkunst af Peter Callesen. LV begrunder i hvert kapitel, hvorfor hun har valgt dette billede og hvordan det hænger sammen med salmer og tekster. Hun er sognepræst i Bramdrup ved Kolding, og hun lever helt tydeligt med mennesker, salmer og bøger - ikke mindst Dante og C.S. Lewis har givet inspiration ligesom det netværk, hun takker. Der er en inspirerende kommenteret litteraturfortegnelse.
Nedenom og hjem er en læse-langsomt-bog, der kan læses mange gange og stadig give noget nyt.

Det mangfoldige liv. Hastrup og Hertz om alder. Lone Hertz og Bjarne Hastrup interviewes af Lotte Kirkeby Hansen. 
Kristeligt Dagblad, 2012. 270 s.
Indhold: Ordet skaber, hvad det nævner; Det mangfoldige menneskesyn; De fritbårne; De vigtige vidner ; Generationskontrakten ; Gesundheit og gebrækkeligheder ; Livet koster livet ; Musketersamfundet.
En del af bogen handler om at leve med dødens uomgængelighed, og jeg har haft meget ud af at læse om deres overvejelser.

Mette Ziemendorf Ringsted: Stille død – om at passe en døende i eget hjem. 
Frydenlund 2014. 88 sider. 
Mette Ringsteds svigerfar Jens ville dø i sit eget hjem, da han fik  uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen. Derfor tog hun og hendes mand sig af sig af Jens de sidste 51 dage af hans liv og hun fortæller nu, hvordan det var det var. En bog til både pårørende og professionelle og frivillige hjælpere.

Kragh, Liselotte Horneman: Døden nær. En brugsbog i nærvær omkring døende. Alfa, 2011. 228 s.
Liselotte Horneman Kragh har som præst mødt mange døende – både børn og voksne – og har skrevet en af de bøger, der - for mig at se, er til størst hjælp for pårørende og venner og dermed også for den døende.

Kragh, Liselotte Horneman: Den fortrolige død. At besinde sig på sin dødelighed. Frederiksberg, Alfa, 2012. 198 s. Indhold: At tilkæmpe sig fortrolighed; Dødstjeklistens nødvendighed - at kunne kende og genkende døden; Den glemte sårbarhed og medicinens tveæggede sværd; Den overdøvede aldring og det fortrængte forfald; Det glemte perspektiv; Det glemte fællesskab - at finde et sprog.

Ved livets afslutning - om palliativ omsorg, pleje og behandling. Redigeret af Regner Birkelund. Med bidrag af Niels Peter Agger, Niels Henrik Arendt, Karsten Auerbach, Lisbeth Birkelund, Regner Birkelund, Jacob Birkler, Christian Juul Busch, Karen Marie Dalgaard, Kim Dirckinck-Holmfeld, Cecilie Eriksen, Bent Falk, Ole Hartling, Michael Hviid Jacobsen, Tom Andersen Kjær, Kirsten Kopp, Knud Aage Møller, Ingeborg Kastberg Nielsen, Aksel Krogslund Olesen, Mette Raunkiær & Helle Timm. Aarhus Universitetsforlag 2011. 372 s., ill.
Døden er et fænomen, de færreste beskæftiger sig med frivilligt. Men når man rammes af livstruende sygdom, eller man arbejder med mennesker, som er døende, er man nødt til at forholde sig til livets afslutning.
Mødet med døden medfører ofte angst og lidelse, men er overraskende nok også ofte forbundet med livsglæde, afklarethed og en ny opmærksomhed på meningsgivende forhold i livet. Muligheden for at erfare positive aspekter af mødet med døden afhænger af det enkelte menneskes situation og ressourcer, men det afhænger i høj grad også af de personer, som tager vare på det døende menneske, samt de rammer, samfundet tilbyder døende og deres pårørende.
Det er disse etiske perspektiver i palliativ pleje, omsorg og behandling, der er bogens hovedanliggende. Men også skønhedens, troens og håbets betydning som forløser af livsglæde, livsmod og mening i en tilsyneladende meningsløs situation hører med.
Ved livets afslutning henvender sig til sygeplejersker, læger, præster, psykologer og andre faggrupper, der har med palliativ pleje at gøre. Men da døden er et grundvilkår i den menneskelige tilværelse, er bogen skrevet, så den kan læses af alle.”

Agger, Niels Peter: Når diagnosen er alvorlig. Værktøjer til en krævende tid. 2. udgave. Komiteen for Sundhedsoplysning, 2010. - 64 s., ill. i farver.
Indhold: Man kan leve længe med alvorlig sygdom; Vores forhold til livets afslutning ; Forberedelse til samtalen med lægen ; Blive i hjemmet? - spørgsmål til overvejelse ; Hjælp og støttemuligheder ; Hvad kan man sige? ; Fysiske symptomer ; Psykiske processer ; Tilbagetrækning fra livet ; Timerne efter dødsfaldet ; Bearbejdning af sorgen ; Obduktion, organtransplantation og livstestamente.

Preben Kok: Skæld ud på Gud. I samarbejde med Sune de Souza Schmidt-Madsen. Information 2008. 119 sider.
Preben Kok er sygehuspræst og møder mennesker i ubærlige situationer. Han lærer hver dag om at leve i magtesløshed og om, hvordan det at turde klage til Gud og at turde være så vred på ham, som man er, er frigørende og kan hjælpe til at leve videre med det, der er sket, eller til at give slip og dø i fred.


Jacob Birkler: Døden i et professionelt perspektiv. Det svære valg. Nyt Nordisk Forlag 2015. 159 s.
Jacob Birkler er formand for Det Etiske Råd. Her skriver han om en række svære valg og overvejelser i forbindelse med døden; han skriver først og fremmest tilde professionelle, læger, sygeplejerskerm plejepersonale, men bogen er også værd at læse for andre. Han skriver bl.a. om aktiv og passiv dødshjælp og om patientens selvbestemmelse.


Ole Johannes Hartling: Aktiv dødshjælp. Kan vi mere end vi kan magte? Gyldendal 2015. 160 s. 249,95 kr.
Ole Hartling er læge og tidligere formand for Det Etiske Råd.  Vi har i Danmark ikke aktiv dødshjælp, men mulighed for at afstå fra videre behandling – passiv dødshjælp. Han gennemgår her argumenterne – og de kan være stærke – for aktiv dødshjælp. Og derefter gendriver han dem. Aktiv dødshjælp fjerner ikke lidelsen, men fjerner det lidende menneske og påtvinger det et umenneskeligt valg.

Yalom, Irvin D.: Som at se på solen. At leve med døden. Oversat af OleThornye. Hans Reitzel, 2009. 237 sider.
Indhold: Det dødelige sår; At erkende dødsangsten; Eksistentiel opvågnen; Tankens kraft; At overvinde dødsangst gennem samhørighed; Dødsbevidsthed: nogle erindringer; At forholde sig til dødsangst: råd til terapeuter.
Med litteraturhenvisninger og internetadresser.

Bo Jacobsen: Kræft og eksistens. Om at leve med kræft Af Bo Jacobsen, Stine Dalsgaard Jørgensen og Susanne Eilenberger Jørgensen. Dansk Psykologisk Forlag 1998. 317 sider. 

Med baggrund i hospice skriver
Rita Nielsen: At være sig selv - at blive sig selv. Den åndelige dimension hos døende mennesker. Unitas 2005. 128 s.


Anderledes og meget nødvendig er denne interviewbiografi, der viser Johannes Møllehave og hans liv i hårde og lyse tider. Nøgleordene er kærlighed og kristendom.
Den er velskrevet (og der er mange fine historier), men vigtigere er, at han giver af sine erfaringer, så det også er med at miste Herdis, depressioner og træthed og det at livet er nået til femte akt, for han vil ikke gentage den store bypassoperation. Møllehaves liv og kolossale produktion er kendt og behøver ingen repetition her. Men der er grund til at sige højt, at det at læse om hans fem akter er som at få lov til at være med i en lang rolig nattesamtale om hvad der væsentligt, når livet ikke er uendeligt mere. Værd at læse og genlæse.
Jakob Kvist: Møllehave - et liv har fem akter. 
(2002). Lindhardt og Ringhof, 3. oplag 2003. 317 s.


Tilgivelse
Det er ikke nemt at tilgive - men det er nødvendigt for at komme videre med sit eget liv. Ganske usædvanligt findes der her en praktisk vejledning i at begynde at tilgive. Den bygger på en gammel bog af amerikaneren Emmet Fox Sermont on the Mount. New York, Harper & Row 1938. 
Hovedtanken i den er, at man ikke skal koncentrere sig om at tilgive - hvilket kan være umuligt - men blot prøve at forestille sig, at der sker noget for vedkommende, som denne selv vil synes er godt. Derefter prøver man at se på situationen med den andens øjne. Mange har arbejdet med denne metode med udbytte.  
Overvindelse af harme og vrede. Kapitel 13 i At blive rask igen. Selvhjælpsprogram for kræftpatienter og deres familier af O. Carl Simonton m.fl. Oversat af Ole Henrik Kock. Borgen 1992. 272 s. 

Desmond og Mpho Tutu: Tilgivelsens bog. Fire skridt til forsoning med dig selv og verden. 
Oversat af Birger Petterson. Kristeligt Dagblads Forlag 2014. 244 s.

Marianne Davidsen-Nielsen har sammen med Nini Leick skrevet Den nødvendige smerte - en af de bedste bøger om sorg der findes på dansk. I Blandt løver skriver hun om at leve med en sygdom, man kan dø af

Man er ikke en fiasko fordi man ikke kan helbrede sig selv med gode tanker, råkost og visualisering. Men man kan lære at leve til man ikke er her mere, så dødsangsten ikke får magten over det liv man har. 

Her er bl.a. meget givende kapitler om emner, der ikke findes meget om:
 1. De to forskellige former for gråd:
 kaldegråden, der aldrig kan høre op, når man ikke mere kan være hos den man savner, og den dybe slippegråd, der forløser sorgen; 

2. om gruppestøtte: MDN har arbejdet meget med gruppebehandling af meget syge mennesker og har fundet at det er en virkningsfuld måde at skabe et netværk på, der giver en reel støtte til deltagerne og derved giver dem mulighed for at "genvinde håbet i det liv man har-" 

3. om den åndelige dimension, som så ofte blive tabuiseret; om tro og håb og om bøn og om afskedsbreve og afskedsritualer, der gør det lettere at få sagt farvel, mens det er muligt. Der er gode litteraturhenvisninger til mest danske bøger og artikler.

Blandt løver kan hjælpe, når døden nærmer sig, men også gøre det rigere at leve.
Marianne Davidsen-Nielsen: Blandt løver - at leve med en livstruende sygdom. 4. oplag. Munksgaard/Rosinante 1997. 328 sider.

At hjælpe med nærvær er til pårørende og venner og handler om hvordan det er muligt at lære at være helt nærværende og dermed hjælpe både den syge og sig selv. Jeff Kane: At hjælpe med nærvær. Håndbog i at styrke og støtte andre ved sygdom og i kriser. Oversat af Mette Thomsen. Borgen 2001.


Nogen at tale med  
Sognepræsten og sygehuspræsten. 
Folkekirken giver mange muligheder for samtale, både på nettet, i telefonen og ansigt til ansigt, og det meste af døgnet.
Andre kirker og trossamfund naturligvis også. 
Præsten har tavshedspligt.

Gennem egen læge kan man ofte få nogle samtaler med en psykolog.

Kræftlinien
Mange patientforeninger

Ældresagen


Stine Buje: Snak på livet løs. Inspiration til samtaler om livet før døden.
Turbine 2015. 168 s.
En meget, meget stor hjælp til at få talt med hinanden i tide, når en pårørende eller ven skal dø. Den bygger på en række erfaringer og samtaler med mennesker, der har prøvet det, og den er fyldt med ideer værd at prøve.

Hans Martin Svarre: Når følelserne er tunge
. En god artikel til pårørende. Den døende har tre væsentlige ønsker til dem, der er omkring ham/hende: Bliv hos mig, hjælp mig og hør på mig I: Helse. 1997. Årg. 43, nr. 2, s. 16-18. Fås gennem biblioteket.

Christine Longaker taler også indtrængende og med klare eksempler om det vigtige for både den døende og de efterlevende i at få sagt farvel. 
Longaker, ChristineHåbet i døden. En vejledning i følelsesmæssig og åndelig pleje af døende. På dansk ved Per Pinholt. Lindhardt og Ringhof, 1997. 276 s.

Godt at have gjort

Med et plejetestamente kan du give udtryk for dine ønsker til den pleje og omsorg, du måske får brug for. Det originale plejetestamente opbevares hos dig, og du kan altid ændre det.
Læs mere om plejetestamenter her fra Alzheimerforeningen
http://www.alzheimer.dk/sites/default/files/testamente_2.pdf


og skema kan printes ud her
http://www.alzheimer.dk/gammel/print.php?pk_menu=963&pk_knowledge=30

og her

http://www.vaagetjenesten-thisted.dk/303589207

Et livstestamente  
er løsningen, hvis man vil sikre sig mod at få sit liv kunstigt forlænget. I livstestamentet skal du krydse af, om du ønsker behandling, hvis døden er uundgåelig, og behandlingen kun kan forlænge livet. Du kan også sige nej til livsforlængende behandling i den situation, hvor du ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring. Et livstestamente giver ikke mulighed for aktiv dødshjælp.

Hvis man har talt med sine kære og sine venner om sit liv og om hvad man ønsker der skal ske, når man ikke er her mere, kan det være meget afklarende. Bogen til mine kære kan være en god hjælp hertil og er en virkelig gave til de efterladte. 

Første del er en udfyldningsbog med god plads til at skrive både de praktiske oplysninger der er nødvendige ved et dødsfald og ønsker om begravelsen mv.; der er også stikord til at skrive erindringer, så man kan komme vidt omkring og huske ting man let ville have glemt. 

Anden del handler om alt det praktiske omkring begravelsen og lidt om sorgen med litteraturhenvisninger. Der er en dejlig stor klar typografi, så svagtseende kan holde ud at arbejde med den. Det er helt berettiget, at den kommer i oplag efter oplag.
Birgit Meister: Bogen til mine kære. 
25. oplag. Borgen 2011. 109 s.

Rikke Høgsted: Med kærlig hilsen. At sige livet ret farvel. Mine ønsker for den sidste tid.
Med vers fra Mørkets Sang af Benny Andersen. Fotos af Kajsa Gullberg; design Alette Bertelsen. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. 59 sider, ill. i farver.

Man kan få gratis information om arveregler, testamente mv. på 
Familieadvokaten

F.eks. Ældresagen har råd og vejledning med hensyn 
til testamente
 og pårørendefuldmagter. 
Mange kirker og hjælpeorganisationer betaler advokathonoraret, hvis de bliver betænkt i testamentet.

Ældresagens Værd at vide ajourføres hele året og har bl. a .en vejledning i testamente og arv

ATP Livslang Pension indeholder også en dødsfaldsdækning til efterladte. Samlevere skal selv tilmelde sig Læs mere her 

www.minsidstevilje.dk  kan man udfylde sine ønsker om begravelse/bisættelse. 

På www.densidsterejse.dk kan man læse om begravelse og bisættelse og alt hvad der hører med herunder.

Der er en række praktiske ting, der skal gøres i forbindelse med
boet (efterladte ejendele og værdier).

Hvis man mister sin ægtefælle, bliver alle fælles konti spærret en tid. Derfor er det en god ide at have hver sin konto.

Når man tager stilling til, om man vil give sine organer videre, er det værd at kende
Etisk Råds Organdonation. Etiske overvejelser og anbefalinger (2008)

Når døden nærmer sig 
Hvis man ikke har kræfter til at læse ret meget har Kræftens bekæmpelse skrevet nogle gode pjecer Ved livets afslutning, Kræft og sorg, Når forældre dør og Et liv som pårørende og oprettet en gratis telefonrådgivning
Kræftlinien  mandag-fredag kl. 9-21 på tlf. 80 30 10 30, lørdag-søndag 12-17.
http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/kraeftlinjen/

Pjecerne fås hos 
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø 
Tlf. 35 25 75 00

Palliativt Videncenter har på
www.lindring.dk en udførlig oversigt over de forskellige muligheder, der er, når man er nået til sin sidste tid.

Der er behov for omsorg og medmenneskelighed, ganske særlig når man ikke kan helbredes for sin sygdom. 

Der findes frivillige 
hospitalsvenner 
der hjælper med at være på hospital
http://www.aeldresagen.dk/bliv-frivillig/socialt-arbejde/hospitalsven/Sider/fakta.aspx

Om pleje af døende og hjælp til pårørende og venner

Vågekone
For nogle er en vågekone en hjælp i den sidste tid. Her er nogle adresser. Der sker en stadig udvikling, så får man brug for en vågekone, er det værd at søge på både vågekone og vågekoner på 
www.google.com 
og at spørge fx

Dansk Røde Kors 

Ældresagen 
der hvor du bor

http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rettigheder/plejeorlov-syge-doeende/


Stine Buje: Snak på livet løs. Inspiration til samtalen om livet før døden. Turbine 2015. 249,95 kr.
Ud fra personlig erfaring fra tiden sammen med sin mor, før hun døde, fortæller Stine Buje om alle de muligheder, der faktisk er, for at være hinanden nær og få en god tid sammen. Titlen er rigtig: Det er netop en inspirerende bog.


Björklund, Lars: Hvordan skal jeg klare det? En bog om at pleje en pårørende.
 Oversætter Bodil Lodberg.Unitas, 2012. 103 s.
Om de problemer der opstår, når man er pårørende til en plejekrævende - ægtefælle eller familiemedlem, barn eller voksen. En række af de svære situationer gennemgås og forklares.

Kragh, Liselotte Horneman: Døden nær. En brugsbog i nærvær omkring døende.
 Alfa, 2011. 228 s.
Liselotte Horneman Kragh har som præst mødt mange døende – både børn og voksne – og har skrevet en af de bøger, der for mig at se, er til størst hjælp for pårørende og venner og dermed også for den døende.

Ringsted, Mette Ziemendorf: Stille død. Om at passe en døende i eget hjem. Frydenlund, 2014. 82 sider.
Med udgangspunkt i nedskrevne tanker og oplevelser fortæller Mette Ziemendorf Ringsted (f. 1970) om tiden fra hendes svigerfar får konstateret uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen og hurtigt bliver afkræftet og terminal til han dør. Forfatteren og hendes mand efterkommer svigerfarens ønske om at dø i eget hjem og tager sammen med hjemmeplejen ansvaret for at passe ham.

Karen Dalgaard: Når familien træder til. Pleje af døende i hjemmet. Hans Reitzels Forlag 2004. 208 s.

Birgitte Saltorp: Når det bliver alvor: Gode råd når døden kommer tæt på. 
Lindhardt og Ringhof, 2001. 94 sider.  
Forfatteren, der er sognepræst, har prøvede råd til alle, der ønsker at blive bedre til at omgås døende og deres pårørende

Derek Doyle er en engelsk læge der i mange år har arbejdet med pleje af døende.
Han har som udgangspunkt at familie og venner er de vigtigste omsorgspersoner, for det er dem som tager sig af den syge i størstedelen af tiden, De har som oftest ingen erfaring i den store og hårde opgave de må påtage sig. Men de kan gøre det, hvis de vil og tør og derfor har han skrevet denne bog til dem om hvad de kan gøre. Han har set det så mange gange, at han stoler på dem, men han søger ikke at presse en pårørende eller ven til at påtage sig opgaven.

Doyle kommer hele vejen rundt i et klart og forståeligt sprog: Kan jeg klare det? Skal valget være hjem, hospital eller hospice? Hvordan samarbejde med de professionelle? Hvordan skal plejen i hjemmet forberedes? Hvilke hjælpemidler og hvilket udstyr er nødvendigt? Sandheden, hele sandheden … 
Etiske spørgsmål. De sidste døgn. Begravelsesforberedelser. Tab og sorg.

Desuden er der tre særlig nyttige kapitler, der handler om tabuemner: Skræmmende hændelser, Det uforudsete og Unævnelige følelser som bekymringer for fremtiden og hemmelige fremtidsdrømme, vrede og bitterhed.

Doyle har den helt klare holdning til dødshjælp, at lad os altid gøre det klart, at enhver bøn om "aktiv dødshjælp" i virkeligheden er en bøn om bedre behandling, omsorg og pleje - og bestræbe os på at opfylde den

Hans bog er bearbejdet og suppleret med henblik på danske forhold af de to læger Ivar Østergaard og Marianne Klee. Der er nyttige adresser og telefonnumre, bogliste og register. Den vil vise sig næsten uundværlig for pårørende og venner og være en god hjælp for mange andre der har med døende og deres familier at gøre.
Derek Doyle: Omsorg for døende. En bog til familien. 
Oversat af Anders Johansen. Munksgaard 1996. 173 sider.

I sin lærebog til sygeplejestuderende Når døden er nær gennemgår Birgit Maarup den fysiske pleje af den døende grundigt og omhyggeligt; men hun husker at det hele tiden drejer sig om et levende menneske, hvis person, følelser og åndelige behov skal respekteres.

Det kan være godt også som pårørende at vide noget om, hvad der kan gøres og her er flere faktiske oplysninger om det end hos Doyle - de supplerer hinanden godt. Her er litteraturhenvisninger og nyttige adresser og telefonnumre.
Birgit Maarup: Når døden er nær. Omsorg og pleje. 
Dafolo 1994. 127 sider.

Over hele landet er er der palliative, lindrende afdelinger, hvor man kan blive indlagt og hvorfra der er også kommer hjælp til døende i hjemmet.
http://www.pavi.dk/Palliativguiden.aspx

Hospice
For nogle er hospice en mulighed. På Hospiceforum kan man se hvad det er og hvordan man evt. bliver optaget på det.

Om livet på et hospice handler Rita Nielsen: I dødsskyggens dal - omsorg og sjælesorg. Unitas Forlag, 2000. 110 sider. 

Løbner, Svend (red.): Livet før døden. 20 år med hospice i Danmark. Unitas2012. 188 s.
Om de første 20 år med hospice i Danmark.

Tæt på døden - tæt på livet Antologi. Red. af Marianne Harboe og Hans Dal.
Harboedal, 2012. 225 s. ill.
En lang række frivillige fra hospicer rundt om i landet giver i kortere indlæg stemningsbilleder af arbejdet som frivillig med døende mennesker. Deres bidrag er suppleret med digte og gengivelser af billedkunst.