Velkommen til Aslan


Om de gode bøger og de gode 
fortællere og meget mere


Nyeste opdatering 15. april 2014.
Aslan har haft
459
886 brugere

*
Obs. Der er tre spalter  …

Fortællere og fortælling


ASLANs
 vejviser til mundtlige fortællere for børn og voksne i Danmark http://www.aslan.dk/vejviseren.html

Den gode historie 

Her kan du tilmelde nye fortællere

Nyt nordisk fortællersamarbejde 
*
Danmarks nye nationale fortælledag er 
på Evald Tang Kristensens fødselsdag d. 24. januar
http://fortaellereidanmark.wordpress.com/evald-tang-kristensen/

Evald Tang Kristensen om mennesker og landskaber
ved Palle O. Christiansen:
Dagligliv i 1800-tallets Jylland.
Hovedland 2014. 213 s. 268 kr.


*
Månedens fortæller” – et nyt fænomen i dansk kultur
Fra januar 2014 er det muligt hver måned at møde 
én af landets mundtlige fortællere.
”Fortællere i Danmark” 
http://fortaellereidanmark.wordpress.com/
præsenterer en ny fortæller på foreningens hjemmeside hver den 15. i måneden.
Her vil man kunne læse den aktuelle fortællers fortælling 
om sig selv og sin praksis som fortæller.

Månedens fortæller i marts er Ditte Krøgholt
http://fortaellereidanmark.wordpress.com/manedens-fortaeller/

Månedens fortæller i februar er Hans Laurens
http://fortaellereidanmark.wordpress.com/manedens-fortaeller/

Lise Marie Seidelin Nedergaard er den første!
http://fortaellereidanmark.wordpress.com/manedens-fortaeller/

 Speciale


Specialet POSTKRISTENDOM 
I BØRNE- OG UNGDOMSROMANER 
AF DANSKE FORFATTERE 
er afleveret og godkendt 4. oktober 2012


Det kan læses her – 4371 har gjort det
http://www.aslan.dk/postkristendom.html

UNIAVISEN skriver om det her
Englene flyver i børnelitteraturen og folketroen

Det er også på www.bibliotek.dk 
og på Svenska Barnboksinstitutets
http://www.sbi.kb.se katalog ELSA

Lars Henriksen skriver om specialet 17. oktober
 En verden fuld af engle
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/482657:
Kultur--En-hverdag-fuld-af-engle


Hvis du ikke kan se det hele, er der en 
ren tekstudgave her
http://www.aslan.dk/larshenriksensartikel
ompostkristendomiboerneromaner.htmlReligionstyper i børne- og ungdomsromaner 
af danske forfattere fra 1964 -

http://www.aslan.dk/religionstyper.html
Senest ajourført 12. april 2014

Hvad gør Aslan med bøger med religiøse temaer?
Behandler dem ud fra præcis samme kvalitetskriterier som alle andre bøger.
Jeg definerer en religiøs bog som en der er positivt eller negativt engageret i religion, ikke kun i kristendom.

Hvordan kom Aslan til at arbejde med bøger med religiøse temaer?
Se mere i spalte 3
Surfguider 
med gode links om væsentlige emner
det tit er svært at finde noget godt om – 
bl.a.


Aktiv dødshjælp – til hjælp for den ramte, de pårørende, 
lægen eller dem, der har den daglige pleje?


Kristen meditation nu og gennem 2000 år 

Seksuelt misbrug af børn og voksne 


Links og internet


På 
www.biblioteksvagten.dk  kan man få svar på
 alt muligt mellem himmel og jord – gratis -
Mandag – torsdag: kl. 8.00 - 22.00 
Fredag: kl. 8.00 - 20.00
Lørdag: kl. 8.00 - 16.00
Søndag: kl. 14.00 - 22.00
Telefon: 70 27 07 17
biblioteksvagten@biblioteksvagten.dk

Bibliotek.dk
Her kan du finde og bestille alle bøger m.m. i bibliotekerne 
og hente dem på dit eget bibliotek

Tips om login og artikler fra Infomedia

bibliotek.dk har en blog, hvor vi fortæller om nyheder 
og kommer med tips til brugen af bibliotek.dk.


Vi har netop lagt et par indlæg på bloggen, som handler om:
Login på bibliotek.dk

Favoritbiblioteker og personlige data

Adgang til avis- og tidsskriftartikler i
Infomedia igennem bibliotek.dk

Og hvis du vil se, hvorfor vi overhovedet har lavet en ny bibliotek.dk, 
så finder du
 også et indlæg om det eller du kan læse noget om, 
hvad der er af 
nyheder i den nye bibliotek.dk”

Politikens oplysning


Gode oversigter  
http://www.indexa.dk/

http://www.ni.dk/


Gratis sms  http://www.frisms.nuFilm og musik godt og gratis her


www.filmstriben.dk

http://www.youtube.com/

http://www.dr.dk/Bonanza/index.htm


Børnelinks

www.pallesgavebod.dk 
– især for de 8-12årige

www.sjovforboern.dk
har ideer til familieaktiviteter over hele landet

FDF har en fantastisk legedatabase 
http://fdf.dk/aktivitetsideer/legedatabasen/

Her er rigtig mange lege og spil

http://www.startsiden.dk/Lege

Nu kan man se børne- kort- og dokumentarfilm på http://filmcentralen.dk/alle


*
Kirkeåret
Født af en fattig jomfru.
 Barndomsevangeliernes litterære genrer: midrash og legende

Af Jean-Pierre Duclos

Er det sket? Er det sandt? 
Overvejelser over hvad bibelhistorier kan og ikke kan.
 
Af Jean-Pierre Duclos

Så vismændene stjernen? Af Jean-Pierre Duclos

Jul 

Påske 

Retssikkerhed også for asylsøgere, 
flygtninge og indvandrere

Netavisen Multisamfund www.multisamfund.dk 
 indeholder nyheder og baggrund om asylansøgere,
 flygtninge, indvandrere, integration, udlændingepolitik,
 sameksistens, religion og tro i et multietnisk, 
multikulturelt og multireligiøst samfund.
*
Tværkulturelt Center
http://www.tvaerkulturelt-center.dk
Tværkulturelt Center er et netværk og ressourcecenter, 
der bygger bro mellem folkekirken og nydanskere
- både dem, der kommer fra en kristen kirke ude i verden, 
og dem, har en anden eller ingen religion.
Centret har eksisteret siden 1994 og er bredt
folkekirkeligt forankret.
 
*
Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) 
http://www.kit-danmark.dk/dk/ 
arbejder for en aktiv integrationsindsats 
i det danske samfund. 
KIT ønsker at opbygge venskaber og relationer
 mellem danskere og nydanskere og tror der skal 
to parter til en vellykket integration. 

KIT startede ud fra de evangeliske frikirker i Danmark, 
men samarbejder i dag med både fri- og folkekirker 
om opgaven. Kirker skal tage ansvar for de udfordringer
 der er i vort samfund og har et ansvar for at give 
en udstrakt hånd til de fremmede i vort land.
Fra 2011 er den katolske kirke med i arbejdet.

KIT arbejder på at bygge bro mellem danskere og nydanskere.
 Fremmede i Danmark bliver ofte mødt med modvilje 
og negative holdninger.
 Vi ønsker at arbejde på en positiv integration, 
hvor nydanskere på venskabelig og medmenneskelig 
måde kan blive integreret ind i det danske samfund.

KIT ønsker at udruste frivillige danskere til at møde nydanskere. 
Vi vil have en tjenende holdning overfor andre, en holdning, 
som vi selv ville ønske at blive mødt hvis vi var i udlandet. 
Vi ønsker at vise gæstfrihed overfor mennesker, 
som ofte kommer fra stor nød.
*
Dialog Forum 
blev etableret i 2002 af unge nydanskere med tyrkisk baggrund. 
Initiativet udsprang af et ønske om en fredelig sameksistens
på tværs af kulturer der skulle opnås ved at øge kendskabet
og mødet med “den anden”.
 
http://dialogin.dk/
*

FN-Konventionen om barnets rettigheder
http://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rnekonventionen
Danmark ratificerede Konventionen den 19. juli 1991 
(som land nr. 94),

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N.
FNs Konvention om Barnets Rettigheder
http://skole.unicef.dk/sites/default/files/
mediafiles/Boernekonventionen.pdf

Artikel 10
1. I overensstemmelse med deltagerstaternes forpligtelse
 i henhold til  artikel 9, stykke 1, skal ansøgninger fra et barn 
eller dettes forældre om indrejse i eller udrejse fra en 
deltagende stat med henblik på familiesammenføring 
behandles på en positiv, human og hurtig måde 
af deltagerstaterne. Deltagerstaterne skal endvidere sikre, 
at indgivelse af en sådan ansøgning ikke medfører negative 
virkninger for ansøgere og deres familiemedlemmer.

Mit asyl. For mennesker uden land og håb
http://mitasyl.dk/
arbejder for at FN's konventioner om flygtninge og 
menneskerettigheder skal respekteres og efterleves som det reelle grundlag, 
når der føres asylpolitik. 
Vi indsamler dokumentation og oplyser om flygtninges vilkår
 i Danmark og bistår flygtninge med deres sager 
og med økonomiske bidrag.”


Flygtninge under jorden 
http://www.flygtningeunderjorden.dk/
er en lovlig, humanitær forening, som hjælper asylansøgere, 
der er kommet i klemme i det danske asylsystem. 
Komiteen støtter med blandt andet hjælp til sagsbehandling.
Hjemmesiden har meget gode links.


Asylret 
http://www.asylret.dk
arbejder inden for følgende 5 områder:
1. Juridisk rådgivning for afviste asylsøger
2. Juridisk rådgivning om humanitær opholdstilladelse
3. Juridisk rådgivning om familiesammenføring
4. At yde omsorg til asylsøger
5. Foredrag om Danmarks og EU’s flygtningepolitik 
Blandt Asylrets medlemmer er der nogle 
som har arbejdet mere end 15 år med flygtningespørgsmål 
og juridiske spørgsmål og har stor erfaring i behandling af asylsager.


Center for Rets- og Politiforskning
Cerepo  www.cerepo.dk

er en privat finansieret, politisk uafhængig tænketank, 
der blev stiftet i 2006.Cerepo arbejder for en retspolitik, 
der minimerer den samlede lidelse i samfundet 
og forøger gennemsigtigheden og ansvarligheden i justitsvæsenet.
Det sker gennem formidling af viden,
 udarbejdelse af politiske analyser, deltagelse i opinionsdannelse 
og ved at indsamle dokumentation til brug i konkrete sager.Hopenow  
er en forening af mennesker, 
som støtter formidling af hjælp til handlede 
udenlandske kvinder i prostitution.
www.hopenow.dk 

 *
Bent Østergaard: 
Indvandrerne i Danmarks historie. Kultur- og religionsmøder

Syddansk Universitetsforlag, 2007. 562 sider, ill. 
(Religion i det 21. århundrede, nr. 7).
Beretning om de forskellige indvandrergrupper,
 der fra oldtiden til i dag er kommet til Danmark 
for at finde sig et blivende sted, samt en skildring af de områder,
 hvor de har bidraget til sprog, kunst, kultur m.m. 
Meget fine illustrationer.
*

Musik, film og bøger fra hele verden
http://world.bibzoom.dk/


Sidste nyt: min gmail er blevet hacket. Jeg har oprettet en
ny mail
glindstroem[a]godmail.dk og
maskinen er blevet renset.
Men
jeg har mistet alle mails og adresser. Brug denne!

Tak fordi du læser Aslan!

ASLAN er ikke noget teknisk mesterværk 
- slet ikke lige nu! - og den vil aldrig blive fejlfri,
men her er ting, der ikke findes andre steder.

Derfor modtog www.aslan.dk 
KLODS HANS-PRISEN 2008
fra Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.

Her er Jan Tøths tale og her er Gunhild Lindstrøms takketale,
der fortæller om baggrunden for arbejdet med Aslan.  

Pga. de tekniske problemer lægger jeg indtil videre 
links ind med kedelige fulde navne, 
fordi de er sværere for systemet at bryde ned

*
Mange kunne have gjort det bedre.
Alle kunne have gjort det anderledes.
 Men sådan har jeg nu gjort det, og hvis jeg ikke havde gjort det, 
var det måske aldrig blevet gjort
.
Jørgen Carstens Bloch  1717-1793
*


Nyheder og kommentarer


*
Nordisk børne- og ungdomslitteratur

Onsdag d. 7. maj kl. 17-18.30

I 2013 uddelte Nordisk Råd for første gang en pris til den nordiske børne- og ungdomslitteratur. Rådet valgte at give prisen til både forfatter og illustrator af et værk, og de første vindere af den nye pris blev det finske makkerpar forfatter Seita Vuorela og illustrator Jani Ikonen for deres bog ”Karikko” (dansk oversættelse i 2014).

Vi inviterer til en aften i den nordiske børnelitteraturs tegn og vil sætte fokus på prisen og dens betydning for kendskab til og læsning af nordisk børne- og ungdomslitteratur. Hvad er nordisk børnelitteraturs særkende – og hvor er den lige nu? Hvilke kriterier ligger til grund for prisen? Hvad er det, man præmierer?

Til at belyse dette har vi inviteret prisvinderen fra 2013, den finske forfatter Seita Vuorela, samt de danske nominerede for 2014 forfatterne Louis Jensen og Hanne Kvist. Med i panelet er også det danske komitémedlem Cecilie Eken, der selv er forfatter. Ordstyrer er journalist ved Information, Anita Brask Rasmussen
Billetter bestilles her
http://ishop.information.dk/litteratur-147/nordisk-boerne-og-ungdomslitteratur-895.html


*
Vitello gør en god gerning’af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen er årets modtager af Orlaprisen
http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Boeger/2014/04/11/152137.htm

*
Hvad gør Aslan med bøger med religiøse temaer?
Behandler dem ud fra præcis samme kvalitetskriterier som alle andre bøger.
Jeg definerer en religiøs bog som en der er positivt eller negativt engageret i religion, ikke kun i kristendom.

Hvordan kom Aslan til at arbejde med bøger med religiøse temaer?
Se mere i spalte 3


*

Nu kan man se gratis børne- kort- og dokumentarfilm på
http://filmcentralen.dk/alle

*
Center for Samtidsreligion
har nu udgivet RELIGION I DANMARK 2014
http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-danmark/2014

*
J
anne Teller fylder 50 år 8. april
http://www.janneteller.dk/

http://dansklf.dk/Nyheder/2014/2kvartal/janneteller50aar


*
Se nederst i denne spalte
At undersøge ideologi i børnelitteratur
Dette er et arbejdsnotat, som jeg gerne vil dele, fordi Hollindales måde at undersøge, hvilke ideologier, der findes i børnelitteratur, er meget tankevækkende for mig og måske også vil være det for andre.
Fra: Hollindale, Peter: Ideology in Children’s Literature. 

*

Fra Bibelens verden for voksne 
Senest ajourført
3. april 2014

*
Romaner, noveller, erindringer 
værd at huske 
Nyt 30. marts 2014

Fra Bibelens verden for børn og unge 
Nyeste ajourføring 14. april 2014

At leve med døden – sorg og trøst
http://www.aslan.dk/death.html
Nyt 12. april 2014

*
Rachel Röst har fået overrakt Benny Andersen-prisen
for sit arbejde med Læs for livet
http://www.laesforlivet.dk/
http://bennyandersenprisen.dk/benny-andersen-prisen/formelt/


Spændende speciale af Rachel Röst:
Adgang til bøger er et vigtigt trin på den sociale stige
http://universitetsavisen.dk/videnskab/speciale-adgang-
til-boger-er-vigtigt-trin-pa-den-sociale-stige

*
Hvor sker der noget værd at være med til?
Den elektroniske kulturguide
http://www.kultunaut.dk 

Kalender for kirke, kunst og kultur
http://www.kirku.dk
*
Dem skal jeg læse:

Desmond og Mpho Tutu: Tilgivelsens bog. Fire skridt til forsoning med dig selv og verden. Oversat af Birger Petterson. Kristeligt Dagblads Forlag 2014. 244 s. 250 kr.

Sissel Bergford: Blå vrede. Gyldendal 2014.
Malik bor på asylcenter sammen med sin familie. Han elsker at spille fodbold, og han er god til det. Så god at hans plageånd Abdi gør alt for, at Malik ikke kommer med til den store turnering. Malik hævner sig på Abdi, men Abdi tvinger ham til det værst tænkelige. Malik overfalder Abdi og stikker af fra centret. Men udenfor kender han ingen andre end pigen Enitra, som har mistet begge sine forældre og bor hos sin plejefamilie på Kirkevænget nummer 7 i en by langt væk.(Forlaget).

Evald Tang Kristensen om mennesker og landskaber
ved Palle O. Christiansen:
Dagligliv i 1800-tallets Jylland.
Hovedland 2014. 213 s. 268 kr
.

Jan Lindhardt: En biperson i mit liv. Erindringer i utide. Rosinante 2003
Jan Lindhardt fortæller om sin barndom, sine mange år på universitetet
og sit liv som præst og biskop.

Dødsfjenden. Om Elias Canettis forfatterskab. Redigeret af Adam Paulsen. Politisk Revy, 2005. 
Tekster om forskellige aspekter af den bulgarskfødte Elias Canettis (1905-1994) forfatterskab, bl.a. den litterære udødelighed.
Indhold: Karsten Sand Iversen: Åndens dannelse. Henning Goldbæk: Forblindelsen. Adam Paulsen: System og forvandling. Henrik Stampe Lund: Den sokratiske hob. Moritz Schramm: Intimitetens ambivalenser. Steen Nepper Larsen: Protesten mod døden. Christian Benne: Berøringsfester. Nils Gunder Hansen: En fanatiker i positiv forstand
.

La
rs Holmgård Jørgensen: Mesterskytten og andre noveller. Høst, 2014.
Fire noveller om unge mænd, der møder fascismens væsen
i fire forskellige perioder i de sidste 100 år.
Indhold: 
Mesterskytten 2014; Alliancen 1959 ; Dolken 1941 ; Frelseren 1919.

Ronnie Andersen: 
Akavet. Høst 2014.
Mikke har det svært og kommer tit i nogle skøre situationer.
På en togrejse hjem på sommerferie fra sin institution fortæller han
om sit liv blandt andre unge med psykiske problemer og om Karla,
som han har været kæreste med

Patrik Lundberg: 
Gul udenpå. Oversætter: Nanna Gyldenkærne.
 Høst, 2013. 
Patrik Lundberg blev som spæd adopteret fra Sydkorea til Sverige
og hans beretning giver et personligt billede af et adoptivbarns
følelse af usikkerhed, smerte og rodløshed. Hans liv får en
ganske anden drejning, da han som 24-årig er på studieophold
i Sydkorea og får kontakt til sin store biologiske familie.
På omslaget: Et adoptivbarns beretning
 (Note fra www.bibliotek.dk)

Sally Gardner: 
Mission Måne. Oversat af Camilla Christensen. Høst 2014.

Og så venter jeg på, at denne
udkommer:

Egil Hvid-Olsen: 
Skurke, helte og Gud - en genfortælling af Bibelens
 historier for alle mellem 8 og 108 år.
 Udkommer 10. april på Forlaget Indblik.

*
Så er de otte vindere af Giv Håbs novellekonkurrence fundet!

De fire forfattere bag 
"Du er ikke alene" - Kenneth Bøgh Andersen, Kirsten Sonne Harild, Ida-Marie Rendtorff og Merlin P. Mann - har haft travlt den seneste tid med at læse noveller igennem, og de har nu udvalgt otte meget flotte og rørende noveller.

Stort tillykke til de otte vindere, som er:


Anna på 14 år med novellen "Håb og sorg"

Lauge på 12 år med novellen "De fucking 10 minutter"

Louise på 15 år med novellen "Det kunne være dig"

Lærke på 14 år med novellen "DU OG JEG FAR"

Josephine
 på 14 år med novellen "Nyt håb"

Johanne på 14 år med novellen "Samlet til forståelse"

Signe
 på 12 år med novellen "Sorg"

Rosa på 13 år med novellen "Tågen letter"

Til de nysgerrige kan vi fortælle, at vi denne uge bringer en lille bid af hver novelle på givhåb.nu. Samtlige noveller vil blive udgivet som e-bog dette forår og vil kunne købes på www.saxo.com, når den udkommer. Følg med på givhåb.nu.

*

Løgn & latin. Spot, spe og religionssatire i kunsten 1500-1900.
28. februar - 18. maj 2014 på Storm P. museet
http://www.stormp.dk/Storm-P/aktuel-udstilling.html

*
Fortællefestival
Fredag d. 25. og lørdag 26. april 2014.
Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34
1420 Kbh. K
*
Ytringsfrihed
Index on Censorship
http://da.wikipedia.org/wiki/Index_on_Censorship
*
Bøger fra mange vinkler
Også børnelitteraturen er for Bent Haller en vidunderlig mark
at så og høste, som han siger, for det er her, man kan få lov til alt. 
Der er ikke et mainstreammarked, der styrer
børne- og ungdomslitteraturen, 
den kommer ud gennem andre kanaler. 
Gennem skolerne og bibliotekerne, så der er
ikke det samme kommercielle pres. 
Det er derfor i børne- og ungdomsgenren, mener han, 
at litteraturen i dag udvikler sig og eksperimenterer mest.” 
I interview med Trisse Gejl 
Information 22. Maj 2009.
*
Børnekulturportalen
Her kan man finde ALT om børnekultur.
Litteratur, musik, cirkus, billedkunst, museer, 
forskning, nyhedsbreve, hvor kan man søge støtte, 
projekter, lovgivning & politik.
Udgivet af Kulturrådet for Børn og
Sekretariatet for Børnekulturnetværk.
*
Danske litteraturpriser
Alt om priser, forfattere, litteraturselskaber,
 nyttige og finurlige links − ajourført hver nat tror jeg −
 og helt uundværligt

*

http://www.farverogstriber.blogspot.dk/


*

http://www.bogvaegten.dk/

*
www.fortaellingen.dk

*
http://www.boernelitteratur.dk
*
http://www.boggnasker.dk/

*
http://www.bogbotten.dk/
Lige en servicemeddelelse fra bogbotten: 
Hvis du kunne tænke dig at at få de nyeste anmeldelser 
lige direkte ind i din mail? så gå ind på 
www.bogbotten.dk 
og tilmeld dig nyhedsbrevet - det kommer en gang om måneden. 

*
Nye danske børnebøger
http://www.litteratursiden.dk/
temaer/nyere-danske-boerneboeger

Krisen for kulturinstitutionerne og 
tidsskriftstøtten og meget andet
diskuteres i 
Søndagaften – ny udgave hver måned 
www.cultur.com

*
http://www.barnebokkritikk.no
bringer meget væsentligt stof om børnelitteratur
Nyt hver uge
*
http://bog.nu/
*
http://www.litteratursiden.dk/


*

http://torbenweinreich.dk/


*
Hvad synes børnene selv? 
Se hvad de kan lide at læse på Orla Prisen
http://da.wikipedia.org/wiki/Orla-prisen
*

www.boerneteateravisen.dk
*
Ordet fanger http://www.ordet-fanger.dk

Hvad vil vi?
Vores målsætning er helt klar: vi vil gøre børn og unge 
til bedre læsere!
 Gode læseevner er afgørende for hver enkelt person, 
for erhvervslivet ja, for hele samfundet. 
Uanset hvilken uddannelse og retning et barn vælger i sit liv, 
så er læsning helt fundamental for tilegnelse af viden.
Vi ønsker at stimulere og inspirere børn og unge til
 aktivt at vælge bogen og vi sætter fokus på deres evne, 
vilje og lyst til at læse.

Ordet Fanger er et helt unikt projekt, hvis klare 
målsætning er  at motivere forældre og børn til 
at genfinde glæden ved læsning. 
På hjemmefronten håber vi, at børnefamilierne
 hver dag sætter højtlæsning på dagsordenen 
som et værdifuldt, fast samværspunkt. 
Og det behøver ikke kun at være godnat historier.

Vi håber også, at vores kampagner, aktiviteter og events 
vil motivere medierne til at give børnelitteratur mere plads 
i den daglige debat og ad den vej giveforældre og bedsteforældre
 viden og inspiration til at læse med børnene. 

Vi ser gerne at forældre vil bruge mere tid med deres børn0
 på at udforske børnebiblioteker og boghandler,  på at spørge og lade sig rådgive og gå hjem 
med endnu en "yndlings" bog.

*
Den der arbejder med børnebøger skal læse en voksenbog om ugen
Aidan Chambers 

Til voksne


Værd at huske – bøger til voksne 
med mange gode gavebøger
 

Romaner, noveller, erindringer
 
værd at huske 
Nyt 30. marts 2014

Fra Bibelens verden for voksne 
Senest ajourført
3. april 2014


At leve med døden – sorg og trøst
http://www.aslan.dk/death.html
Nyt 12. april 2014

Kirke og film

De fortæller bibelhistorie


Til børn -
 
til brug for deres voksne


Fra Bibelens verden for børn og unge 
Nyeste ajourføring 8. marts

Bemærkelsesværdige billedbøger 

Bemærkelsesværdige børneromaner 

Klassikere og nyklassikere 

24 usædvanlige børneromaner

*
Kultur for unge 
www.kulturforunge.dk 
*
Tegneseriemuseet 
http://tegneseriemuseet.dk/
Se links!
*
Science Fiction Cirklen
http://www.sciencefiction.dk/

*
Jens Lyster: Drengebogsforfatteren Børge Børresen
Der er tekniske problemer med billederne her pt.. 
Hvis du ikke kan se dem, 
 send en mail til gunhildlindstroem@gmail.com
 sender jeg en pdf-udgave til dig,
hor de mange spændende billeder kan ses 
*
Striden om børnenes sjæle. 
En kritisk vurdering af debatten om Harry Potter-bøgerne 
Speciale af Sidsel Jensdatter Lyster 
ved Institut for systematisk teologi, Københavns Universitet
http://www.aslan.dk/2005harrypotterspeciale.html

*
Spændende speciale af Rachel Röst:
Adgang til bøger er et vigtigt trin på den sociale stige

http://universitetsavisen.dk/videnskab/speciale-adgang-
til-boger-er-vigtigt-trin-pa-den-sociale-stige

*
Børn kan godt lide at læse, viser en læsevaneundersøgelse, 
men de synes, de mangler tid og flere bøger om emner, 
de interesserer sig for.

Skrevet af Stine Reinholdt Hansen
Ph.d. -stipendiat ved Center for Børnelitteratur
IUP (Institut for Pædagogik og Uddannelse)
Aarhus Universitet
http://www.litteratursiden.dk/artikler/boern-vil-ogsaa-laese 
*
Alle kan lære at læse http://shop.alkalaer.dk

Artikler mv.
Kristeligt Dagblad skriver:
Børn skal have bøger om kamp og sejr. 
Kirsten Boas interviewer Gunhild Lindstrøm:
Den gode kristne børne- eller ungdomsbog handler om,
 at livet er værd at leve, også når det er hårdt, 
og at de andre også har lov til at leve, 
selv om vi ikke kan lide dem, eller de er anderledes. 
Den handler om mennesker, 
som kan være bange, ensomme, i nød eller konflikter, 
men som kommer igennem det Den lader læseren møde 
en kærlighed, der kæmper og vinder
http://www.aslan.dk/kirstenboas.html

*
Kristendom.dk skriver om Aslan
http://www.kristendom.dk/artikel/283832:
Kultur--Hjemmeside-for-religioes-boernelitteratur-haedres

*
Kristeligt Dagblad 23.07.2010
70.  Gunhild Lindstrøm, Frederikssund, er født i Sydslesvig, 
hvor hendes forældre havde Ladelund Ungdomsskole fra 1947,
efter at Gustav Lindstrøm havde været vandrelærer fra 1921. 

Forholdene efter krigen gjorde, at hun kun nåede at få sammenlagt
fem års almindelig skolegang inden studentereksamen fra 
Tønder Statsskole, men i 1966 blev hun bibliotekar 
og videreuddannet til børnebibliotekar 
på bibliotekerne i Brande og Frederikssund.

Fra 1970 var hun ledende børnebibliotekar i Frederiksværk,
indtil skimmelsvamp på biblioteket tvang hende på pension i 1989. 

1969 til 1989 skrev hun lektørudtalelser til bibliotekerne
og fik her religiøse børnebøger som område. 
Hun skrev også 10 boglister med kristne bøger til børn og voksne 
trykt i 90.000 eksemplarer.

Dette arbejde er blevet videreført siden 1998 på hjemmesiden
 www.aslan.dk , hvor man også finder bøger til voksne og 
" Vejviser til de gode fortællere i Danmark".

Den fik i 2008 Klods Hans-prisen af Selskabet for børnelitteratur.

Fra 1999 til 2006 var hun fagredaktør ved Kristeligt Dagblads hjemmeside 
www.religion.dk  

Hun er nu BA i litteraturvidenskab og i gang med specialet om religion i danske børneromaner. 

Gunhild Lindstrøm er gift med Jean-Pierre Duclos og har tre børn og fire børnebørn
[nu er der 5]

*
Udfordringen skriver om Aslan
http://udfordringen.dk/2007/10/finder-gode-bogertil-born-og-unge/

*
Skal vi have et forskningsforum for bibelhistorie? 
Af Edith Aller 
*
Den religiøse børneroman i Danmark efter 1964
*
Om børnelitteraturhistorie
http://www.aslan.dk/2002.boernelitteraturhistorie.html

*

Om børnelitteratur og læsning
http://www.aslan.dk/2005boernelitteratur.html

*


At undersøge ideologi 
i børnelitteratur

Dette er et arbejdsnotat, som jeg gerne vil dele, fordi 
Hollindales måde at undersøge, hvilke ideologier, der findes i børnelitteratur, er meget tankevækkende for 
mig og måske også vil være det for andre.

Hollindale, Peter: Ideology in Children’s Literature. 
Woodchester
, Thimble Press 1988. S.19-22.

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hollindale

Desværre kan Ideology in Children’s Literature ikke købes, 
derfor dette.
Et uddrag mere kan læses her:
mail.scu.edu.tw/~jmklassen/scu101/gchlit/Holindale-Ideology.doc

Og her er mit arbejdsnotat med gloser(!)
.
How the ideology of any given book can be 
located:
 
1. What happens if the components of a text are transposed or reversed (as I sugggested might be done with Richmal 
Crompton’s political joke in 
William the Bad?) 
Does examination of the negative, so to speak, show 
unsuspected blinds in the published picture? In particular, do we observe that a book which seems to be asserting a 
principle is only attacking a symptom? 
Is this 'antisexist' novel in fact sexist itself, and merely 
anti-male? Does this war story attack the Germans for 
atrocities which are approved, when the British inflict them?

2. Consider the dénouements [løsningerne] of some books, and the happy (or unhappy) ending.
Does the happy ending of a novel amount to a ‘contract of 
reaffirmation’ of questionable values which have earlier 
seemed to be on trial? Is the conclusion imaginatively 
coherent, or does it depend on implicit assumptions which 
are at odds with the surface ideology? Are there any loose 
ends (not so much of plot but of thought and feeling)? 
(Although it is not a children's book, students may find a 
particularly interesting example in the closing paragraphs of 
Richard Hughes’s 
A High Wind in Jamaica.) If some ‘happy 
endings’ reconverge on [stemmer overens med] the 
dominant ideology, is it also true that an unhappy ending is a device for denying such reconvergence and hence for 
reinforcing a blend of ideological and emotional protest? 
(Students may consider the brilliant effective unhappy endings of Susan Price’s 
Twopence a Tub and Jan Mark’s Divide and Rule.)

3. Are the values of a novel shown as a ‘package’ in which
 separate items seem to interlock?

For example, does one story condemn racial prejudice and 
social prejudice as if they were automatically interdependent, and does another the same way celebrate a seemingly in-
separable threesome made up of patriotism, courage and 
personal loyalty? (
Biggles books are a good source of 
‘packaging’ of various kinds.) Are these groups of virtues or 
vices necessarily or logically connected with each other? 
Are they being grouped together in order to articulate 
some larger, aggregated virtue or vice, such as ‘white Britishness’)?
Students might find it interesting to bring this exercise to 
bear comparatively on the work of W.E. Johns and some 
currently progressively fiction. Is it in fact a quality of a book 
that it differentiates its values rather than fusing them in
 composite an (perhaps fraudulently) homogeneous groups?


4. Is it a noticeable feature of some major ‘classic’ 
children’s books that they test and undermine some of the values which they superficially appear to be celebrating?

I think it is. Students may find it interesting to perform this 
experimental inquiry on 
Treasure Island, The Wind in the Willows, and Stalky & Co., as well as Tom Sawyer and Huckleberry Finn.)
 Are the any modern children's books which seem to work in similar ways? Readers may find, for example, that the novels of John Christopher (notably 
Fireball) and Peter Dickinson (notably Healer) are more complex than they seem.
There is an important general point here. A recent study 
based in modern critical theory has convincingly shown,
 many major works will sustain more radical and subversive
readings than we are accustomed to. Critiques of children's literature which concentrate on surface ideology tend to ignore such possibilities. They observe only the external conservative values detectable in some major children's books, and overlook the radical questioning to which the text exposes them. The fallacy (as I have earlier suggested in the case of 
Huckleberry Finn) often lies in treating the novel as if it were some other kind of writing, and so ignoring narrative 
procedures which are basic to its meanings. If critics can 
make such mistakes, so can children: they need our help in learning how to read. But that is no excuse for suppressing or reclassifying the books.

5. Are desirable values associated with niceness of 
character, and vice versa?

Is it really true that a given attractive philosophy or action could not believable be held or performed by someone whose character was in other ways unpleasant? How much 
allowance is there (and how much should there be in a 
children's book) for inconsistency, or for dissonance between ideology and temperament? 
How far is a book’s ideology conveyed by ‘moral symmetry’ 
in character delineation?

6. Does anyone in a story have to make a difficult choice?
Does anyone in a story have to make a difficult choice of 
behavior, loyalties, values, etc. – in which there is more than one defensible course of action? Or does the plot depend 
merely on whether or not it is successfully carried out?

7.  Is any character shown as performing a mixture of roles, 
especially roles with sharply differentiated contexts of 
friendship, safety of prestige? Does any character belong as an accepted member in more than one subculture or group and move without stress between them? If any character 
does so, is one such group presented by the author as deserving higher value than another?

The groups may be as simple as school (both staff and peer group) and family. They may, on the other hand, extend to 
differences of race, culture, religion, political affiliation and
social custom, as they do for example in 
Kim. Kim is an excellent text for students to consider, because it exposes the 
need for caution in using the vocabulary of political judgment, in this case ‘racist’, as a generalizing critical terminology. 

8. Last and most important in this selection is the question of omission and invisibility. Who are the people who 
'do not exist' in a given story?
 
This may mean people who are present but humanly 
downgraded, as if inscribed above the writer's desk were 
the words 'all human beings are human, but some are more human than others'.
Downgraded groups include servants, but may also in a 
given case include teachers, or even parents. More seriously, they may include criminals and policemen. More seriously 
till, they may include foreigners, soldiers, girls, women and 
blacks. These last groups are more serious invisibilities 
because they do not plausibly represent mere story conventions, but containments [begrænsninger] of humanity 
imbedded in an ideology. Omissions take many forms: for 
example, the performance of important life-supporting 
tasks for children without any reference to the workers 
(such as mothers) who carry them out. Invisibility may take many forms, for example, the denial of names, the
 identification of people by what they do rather than what 
they are, and the absorption of individuals into social and 
racial groups. It can be helpful again to take an 'adult' text 
before considering children's books with students, and the most rewarding one I know to introduce this inquiry is 
Conrad's 
Heart of Darkness. “


www.aslan.dk © 
ISSN 1901-6646 
Red. af 
Gunhild Lindstrøm 
bibliotekar & 
cand.mag. i litteraturvidenskab
Liljevej 8
3600 Frederikssund 
Tlf. 47 31 32 13
gunhildlindstroem[a]gmail.com

Medlem af Foreningen af danske Kulturtidsskrifter
http://www.kulturtidsskrifter.dk/
og Dansk Forfatterforening
http://www.danskforfatterforening.dk


Prøvenummeret af ASLAN kom 1989.
1995 kom fortællervejviseren.
1998 kom 
www.aslan.dk  og 2005 lukkede regeringen det trykte blad sammen med 500 andre små blade ved at nægte dem at bruge Avispostkontoret.

TAK til alle læsere og brugere og alle de trofaste støtter, der gjorde det muligt at udgive ASLAN. Læs mere på 
Hvad er Aslan? Hvad vil Aslan?

Aslan er økumenisk og uafhængig af forlag og kirkesamfund. Den kan bruges frit og sælger hverken bøger eller andet

Aslan søger at bidrage til at gøre væsentlige bøger kendt og huske de stadig aktuelle. Se mere på Hvad er Aslan? Hvad vil Aslan?

Aslan bliver aldrig fuldstændig – men man kommer langt med den, og her er ting, der ikke findes andre steder.

www.aslan.dk modtog
KLODS HANS-PRISEN 2008
fra Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.

Her er Jan Tøths tale og her er Gunhild Lindstrøms takketale. 

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark 
http://bornelitteratur.blogspot.dk

er siden 1964 del af det internationale IBBY – International Board on Books for Young People  www.ibby.orgIBBY blev stiftet i 1953 og samarbejder både med UNESCO og UNICEF. 

Det er en helt unik forening med en medlemsskare og bestyrelse sammensat af nærmest alle facetter indenfor børnelitteratur. Her er forfattere og illustratorer, oversættere og forlæggere, lærere, forskere, boghandlere, anmeldere, bibliotekarer og andre læsere der ved hvor vigtig børnebogen er og er optaget af at gøre den endnu mere kendt og brugt.

Verdens eneste internationale børnebibliotek

INTERNATIONALE JUGENDBIBLIOTHEK (IJB (http://www.ijb.de) har bl.a. inspireret bogmesserne i Bologna.  
Det er et internationalt brugs- og studiebibliotek. 
IJB kan kun fungere i kraft af den idealisme, som skabte det i 1948 og som stadig får forlag fra hele verden
til at skænke deres bedste bøger til det. 
IJB har over ½ million originaludgaver, vigtige oversættelser, illustrationer, referencelitteratur og tidsskrifter fra 48 lande og på 60 sprog.

IJB fungerer gennem et net af frivillige fra hele verden, især fra International Board on Books for Young People www.ibby.org; den danske afdeling er Selskabet for børnelitteratur
http://bornelitteratur.blogspot.dk/p/selskabet-for-brnelitteratur.html , der opsporer og formidler de væsentligste bøger til det.  

Siden 1987 har jeg gjort det for Danmark. Jeg har fulgt IJBs arbejde siden 1976, har besøgt det og set, at det er enestående og værd at gøre at gøre noget for. 

IJB anmoder om, at forfatteren og forlaget vil skænke sine danske børne- og ungdomsbøger og væsentlige oversættelser til


Internationale Jugendbibliothek
att. Dr. Ines Galling
Schloss Blutenburg
D-81247 München
Tyskland  
  

Send dem venligst direkte til IJB, ikke til mig - jeg har ikke mulighed for at sende dem videre.

Det allerbedste ville være at sætte Internationale Jugendbibliothek på listen over dem, der skal modtage forlagets nye bøger. De kan ikke undværes i en tidssvarende samling
af dansk børnelitteratur.

Så får man mulighed for at blive udstillet på IJBs stand i Bologna og blive medtaget i IJBs kataloger og særudstillinger, der i høj grad sigter mod oversættelser.
Og for at falde for den idealistiske fristelse til at være med i det internationale arbejde for børn og bøger, som er indbygget i alle børnebogsfolk.
*

Hvad gør Aslan med bøger med religiøse temaer?
Behandler dem ud fra præcis samme kvalitetskriterier som alle andre bøger.
Jeg definerer en religiøs bog som en der er positivt eller negativt engageret i religion, ikke kun i kristendom.

Hvordan kom Aslan til at arbejde med bøger med religiøse temaer?
1969 deltog jeg i et børnebiblioteksmøde i Lyngby og blev derefter indfanget som lektør af Sus Rostrup indtil 1989. Jeg fik tildelt religion. som ingen ville røre ved i de dage - og det førte til at jeg af BC/DBC blev bedt om at skrive en række boglister om kristne bøger til børn og til voksne, og det førte igen til boglister for Religionslærerforeningen m.fl. og to boglister til voksne.

På opfordring lavede jeg 1981-1995 udstillinger i biblioteker, kirker og skoler af bøgerne, det var sjovt, og der kom mange til dem.

Børnebøger med religiøs dimension er et tabubelagt og nærmest uudforsket område i Danmark. Jeg er interesseret i meget andet, men der er ikke mange andre som vil arbejde med dem, og derfor har jeg følt en forpligtelse til at arbejde med feltet. Jeg håber at nå noget og at forberede emnet, så andre kan gå videre

Jeg definerer en religiøs bog som en der er positivt eller negativt engageret i religion, ikke kun i kristendom. Her i landet er de alt overvejende kristne og New age.

De falder i 4 hovedområder: Den store gruppe af fromme og frygtelige, den lille og især ældre gruppe af ateistisk missionerende, gruppen af læseværdige bøger høj litterær kvalitet – den er større end man tror, men ikke særlig kendt og desuden overvejende udsolgt; de regnes ikke med blandt religiøse bøger, fordi de er gode; og så er der gruppen af bøger med New Age og reinkarnationsholdninger, som er stor, og som ikke regnes for at være religiøse bøger, selv om de er det, her findes mange velskrevne bøger.

Aslan har en stor oversigt – der ikke findes andre steder – over bøger med litterær kvalitet og religiøs dimension til voksne. Bibliotekscentralen bad mig om at skrive to boglister om bibelske historier for voksne og om religiøse romaner. Ud af dette arbejde voksede denne liste Romaner, noveller, erindringer 

Om udvalget gælder indledningen til de Bibelske historier:
”Bibelen er i sig selv et helt bibliotek af myter, historieskrivning, love, digte, romaner … og den har inspireret utallige digtere gennem årtusinder.
Bibelske historier er ikke særskilt for den som søger »En kristen bog«, for det er ikke målet for mange af forfatterne. De har mødt et stof i de bibelske myter og begivenheder, som har forlangt at blive skrevet, og hvert af deres værker lever deres eget liv og er ikke skrevet for at et budskab frem.

Blandt alle de bøger, som er kommet på dansk og som på den ene eller anden måde har tilknytning til Bibelen, er disse valgt ud efter kriteriet: Er her en virkelig godt skrevet bog? uanset om dens synsvinkel er kristen, jødisk eller noget helt tredje.

Bibelske historier fortæller om mennesker som er store i det gode og store i det onde. De elsker, hader, piner, lider, snyder, kæmper handler, forfølges, forfølger … De oplever historien og bibelhistorien forfra uden at vide, hvordan den ender, og de er grebet af Gud: Findes han, hvordan er han, hvad ønsker han, hvordan kan det lykkes at smyge sig uden om hans ofte urimelige krav?
De emmer af kamp mellem liv og død, af lidenskab og frodig erotik, af besættelse af det hellige, af den skæbne, der ligger i at være udvalgt, forfulgt af Gud, og at have en natur der ikke kan sige nej til det.”